Święta Koronka do Męki Pańskiej – Koronka kamedulska

Koronka   kamedulska   —    Święta   Koronka   do Męki Pańskiej —  jest bardzo podobna   do   tego   Zegara Męki Pańskiej.   —    Zobacz   Zegar  Męki Pańskiej. Podejmiesz wyzwanie?  Tam też rozważamy całą Mękę Pana Jezusa.  Polecam!

Święta Koronka do Męki Pańskiej

Święta Koronka do Męki Pańskiej  —  zrodziła   się  na  początku  XVII  wieku w   Turynie,   —  jako   wyraz   pobożności   ludowej do Całunu Chrystusowego, który znajdował się w owym mieście.

Krzewieniem oraz rozpowszechnieniem owej Koronki zajęli się Teatyni.

Już   od   samego  momentu pojawienia się Całunu Chrystusowego   w Turynie, Teatyni byli bardzo związani z nim.    

— Ojciec G.Guarini,    — Teatyn,   —  jako   architekt wybudował kaplicę Całunu w Turynie, a generał Zakonu Teatynów,  — ojciec Winceny Giliberti,  — stał się Apostołem Świętej Koronki do Męki Pańskiej.

Ojciec Giliberti   we   wszystkich   swoich   kazaniach oraz rekolekcjach ducho- wych    zachęcał   do  odmawiania  owej Koronki.    — Podobnie również czynili inni ojcowie Teatyni.

Sama   Koronka   składa   się   z  33 Ojcze nasz – na pamiątkę 33 lat ziemskiego życia   Pana   Jezusa,    —   które   się  odmawia dla uczczenia 33 rodzajów Męki Pańskiej;    —  oraz  5 Zdrowaś Maryjo, dla upamiętnienia współczującej męki Matki Pana Jezusa

Wśród wielu wybranych modlitw, tę Koronkę odmawiają Mniszki Kamedułki.

Koronka o Męce Pańskiej

Modlitwa przed rozpoczęciem Koronki

O mój najsłodszy Panie Jezu Chryste! Gdy się zastanawiam nad tym, że będąc Bogiem z litości nad nędzą moją zstąpiłeś na ziemię i stawszy się człowiekiem dla odkupienia mnie, podjąłeś tyle trudów i w końcu poniosłeś śmierć męczeńską na krzyżu, serce moje rozrzewnia się, przejęte nieograniczonym uczuciem miłości i wdzięczności ku Tobie i doznaje żalu największego i boleści nieskończonej, że Ciebie po tylekroć grzechami moimi obraziłem i zasmuciłem.

Kocham Cię, ach! kocham Cię mój Jezu z całego serca, z całej duszy mojej i pragnę przez całą wieczność kochać Cię najbardziej.

Z miłości ku Tobie przebaczam wszystkim, którzy mnie w jakikolwiek sposób obrazili i postanawiam odtąd wszystkich ludzi bez wyjątku kochać i wszystkim wszystko przebaczać.

Żałuję, ach bardzo żałuję za wszystkie przewinienia moje i chciałbym przez całe życie moje żałować i pokutować.

Mam w Twoim, o Boże mój i Panie, miłosierdziu nadzieję, że mnie zbawisz i w tym celu oświecisz mnie i wzbudzisz we mnie święte uczucia do pobożnego odmawiania tej Koronki, która niech będzie wstępem i początkiem mojego szczerego nawrócenia się.

O Jezu! Bądź mi miłościw! O Maryjo! Przyczyń się za mną. Amen.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Pan Jezus, idąc na śmierć, żegna się z Przenajświętszą Matką Bożą, błogosławi Jej i od Niej otrzymuje błogosławieństwo – Zdrowaś Maryjo,

1. Na ostatniej wieczerzy umywa nogi Apostołom. – Ojcze nasz,
2. Ustanawia Przenajświętszy Sakrament. – Ojcze nasz,
3. Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz,
4. Wydany przez Judasza przez pocałunek, pojmany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz,
5. Opuszczony przez uczniów Swoich. – Ojcze nasz,
6. Zaprowadzony do Annasza i policzkowany. – Ojcze nasz,
7. Przed Kajfaszem przez fałszywych świadków oskarżony. – Ojcze nasz,
8. Skazany na śmierć. – Ojcze nasz,
9. Piotr po trzykroć się Go wypiera. – Ojcze nasz,
10.Naigrywany, zelżony i znieważony przez noc całą. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ DRUGA

Przenajświętsza Matka, poinformowana o wszystkim, co się działo z Panem Jezusem, niewypowiedzianie bolejąc idzie na spotkanie Najukochańszego Syna Swego Boskiego. – Zdrowaś Maryjo,

1. Oskarżony przed Piłatem jako zwodziciel ludu. – Ojcze nasz,
2. Od Piłata uważany za poddanego, do Heroda odesłany. – Ojcze nasz,
3. Od Heroda wyśmiany i przez wzgardę w białą szatę odziany, napowrót do Piłata odesłany. – Ojcze nasz,
4. Porównany, a nawet mniej oceniony od zbójcy i łotra Barabasza. – Ojcze nasz,
5. Obnażony i u słupa ubiczowany. – Ojcze nasz,
6. Cierniem ukoronowany. – Ojcze nasz,
7. Przez ludzi wołających: ukrzyżuj, ukrzyżuj! Na śmierć skazany. – Ojcze nasz,
8. Na naleganie Żydów przez Piłata na śmierć wydany – Ojcze nasz,
9. Przyjmuje krzyż na ramiona Swoje. – Ojcze nasz,
10. Krzyż dźwigając, pod ciężarem jego po trzykroć upada, od Cyrenejczyka pomoc przyjmuje. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ TRZECIA

Udręczony i omdlewający spotyka Matkę Przenajświętszą, w największym strapieniu pozostającą. – Zdrowaś Maryjo,

1. Na Kalwarii żółcią pojony. – Ojcze nasz,
2. Obnażony przez gwałtowne zdarcie szat przy odnowieniu ran, bolejący. – Ojcze nasz,
3. Rozciągniony i przybity do krzyża. – Ojcze nasz,
4. Podniesiony na krzyżu miedzy dwoma łotrami. – Ojcze nasz,
5. Prosi Ojca przedwiecznego za krzyżujących Go. – Ojcze nasz,
6. Żołnierze dzielą się szatami Jego i rzucają los o suknię Jego. – Ojcze nasz,
7. Z rozkazu Piłata przybito na krzyżu napis: Jezus z Nazaretu, Król żydowski. – Ojcze nasz,
8. Bluźnierstwami znieważony przez Żydów i złego łotra. – Ojcze nasz,
9. Łotrowi nawróconemu obiecuje Niebo. – Ojcze nasz,
10.Boleścią Przenajświętszej Matki Bożej bolejący – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

CZĘŚĆ CZWARTA

Przenajświętszej Matce Bożej, boleścią przepełnionej, w osobie ucznia Swego Jana, powierza wszystkich wiernych.- Zdrowaś Maryjo,

1. Wołającego Pragnę (zbawienia dusz ludzkich), żółcią napojono. – Ojcze nasz,
2. Oddając Przenajświętszą duszę Swoją w Ręce Ojca, umiera wśród trzęsienia ziemi i zaćmienia słońca. – Ojcze nasz,
3. Z przebitego Boku wypływa Krew i woda. – Ojcze nasz.

Włócznia, przebijająca   Serce   Pana Jezusa,  przeszywa duszę Matki Przenaj-świętszej. – Zdrowaś Maryjo.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek

Na cześć Świętych Apostołów: Wierzę w Boga…

ZAKOŃCZENIE

Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej

Przebłogosławiona, Przenajświętsza Matko Boża i nasza Matko. Ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza.

Składam u stóp Twoich wraz z sobą tę Koronkę i najczulej błagam Cię ze łzami, abyś ją raczyła przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi i wyjednać mi Jego Błogosławieństwo. Amen.

Koronka kamedulska – historia i sposób odmawiani

Odmawiania   i   propagowania wielu koronek zakonnych  — w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zwyczajnie zaniechano.

Niekiedy   stało   się   to   ze   względu   na progresywne nurty w Kościele, które postawiły sobie za cel odrzucenie wszelkiej tradycyjnej pobożności.

 —   Innym   znów   powodem   stała   się  dosyć duża popularność łagiewnickiej koronki do Bożego Miłosierdzia.

Dziś   jednak   odkrywa   się  na nowo wartość i piękno starych koronek zakon- nych.

Należy do nich niewątpliwie piętnastowieczna koronka kamedulska.

To   bodaj  jedyna koronka,  która powstała z „zazdrości” Pana Jezusa wobec… Matki Bożej.

 — Tradycja kamedulska utrzymuje, że  — bł. Michał Pini, kameduła urodzony we Florencji około roku 1445,  żywił  szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.

 — Niemal   stale   odmawiał  koronki ku Jej czci, znał zapewne także Modlitwę Różańcową, rozważał Jej przeczyste i godne naśladowania życie.

Gdy   jednak   pewnego   razu   zwracał   ku Niej swe błagalne prośby w intencji Kościoła i świata,    — usłyszał nagle głos mówiący do niego:

 —  „Michale, pamiętaj także i o Mnie”.

Eremita wnet pojął, że głos ten pochodzi od samego Zbawiciela.

Chrystus wezwał go także, by ułożył ku Jego czci Koronkę.

Kameduła oczywiście spełnił polecenie Pana Jezusa.

Odmawiał   Koronkę sam,   propagował  ją  wśród  pozostałych braci,  przez co zyskała   na   popularności   szczególnie   w zakonie kamedulskim, jak i pośród wiernych świeckich starających się żyć ich tradycją modlitewną.

Już  w  polskim  wydaniu  Koronki z 1793 r.  — podkreślano skutki duchowe jej odmawiania.

Powołując się na św. Bonawenturę zaznaczono,  że 

 —  rozważanie   tajemnic  życia Pana Jezusa było praktyką wielu świętych, jest niezwykle pożyteczne dla duszy, — posila myśli w razie wątpliwości,  — a także utwierdza w nadziei osiągnięcia cnót duchowych.

_______________________________

http://www.traditia.fora.pl/modlitwa-i-duchowosc-katolicka,4/swieta-koronka-do-meki-panskiej-koronka-kamedulska,8410.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I ODKUPICIEL ŚWIATA, Matka Boża Bolesna, NABOŻEŃSTWA - MODLITWY, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, WIELKI POST, WIELKI TYDZIEŃ, WYZNANIE WIARY, Zegar Męki Pańskiej, Święta Koronka do Męki Pańskiej, Życie duchowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.