Świat po rewolucji lutowej, czyli przed czym ostrzegała nas Fatimska Pani

__________________________________________________________________________________

W    setną   rocznicę   Objawień   Fatimskich   wiele   uwagi   koncentruje  się na historycznym   kontekście   istotnych   dla całej ludzkości wydarzeń z portugal- skiej wioski.

Przypomina   się   przy   tym  bolszewicką rewolucję z jesieni roku 1917, jednak często pamięci umyka inna,  —   jak najbardziej prawdziwa rewolucja.

Do  tej zaś doszło w Rosji w marcu   —  (czyli wedle wschodniego kalendarza w lutym).  —    Bolszewicka   rewolucja   październikowa  z listopada była jedynie zamachem stanu, zamianą jednej republikańskiej ekipy na drugą.

Czy   więc   możemy   być   pewni,  że mówiąc o „błędach Rosji” —    Najświętsza Maryja Panna ostrzegała nas tylko i wyłącznie przed bolszewizmem?

Formalnie   za   początek   rewolucji   lutowej przyjmuje się 8 marca roku 1917, gdyż   manifestacja   z   okazji  Międzynarodowego Dnia Kobiet zamieniła się w rozruchy.

Kilka   dni   później   władze   carskie   nie   miały   już  kontroli nad niektórymi dzielnicami     Piotrogrodu     —  (taką nazwę nadano imperialnej stolicy na fali antyniemieckich nastrojów z początku I Wojny Światowej).

Następnie  do   manifestujących  robotników dołączyli żołnierze.   —  Polała się oficerska krew.

W   tym  czasie  car,  jako  najwyższy dowódca armii, przebywał w białoruskim Mohylewie i nie miał pełnej wiedzy o sytuacji w stolicy.

Dziś   ciężko   orzec,   na ile obecność Mikołaja II w Piotrogrodzie odmieniłaby losy   imperium,    —  wszak    od   czasu   skandalów   z   Rasputinem  autorytet monarchy i carskiej rodziny podupadł.

Imperatora   jednak   nad   Newą   nie było – państwa nie uratowała jego próba przedostania się do stolicy.

W zrewoltowanym mieście prędko powstały niezależne od caratu i konkurują- ce ze sobą ośrodki władzy, zaś carską rodzinę aresztowano.

Władzę w kraju przejął Rząd Tymczasowy o charakterze koalicyjnym:

—  łączył on w swoich szeregach   zarówno   liberalnych Kadetów (konstytucyj- nych   demokratów)  —   jak   i   lewicowych  eserowców   —  (socjalistów-rewo- lucjonistów).

Mimo takiego oblicza ideowego nowej władzy, w marcu, —  a więc ówczesnym rosyjskim     lutym,     —   bolszewicy   Lenina   wciąż   byli   marginesem   życia politycznego, zaś sam ich wódz przebywał w Szwajcarii.

15   marca   roku 1917 naciskany przez lewicowców i liberałów car Mikołaj II w imieniu   własnym oraz carewicza Aleksego abdykował na rzecz swojego brata Michała.

Ten   jednak  korony nie przyjął.

Rosja   formalnie   jeszcze   pół   roku   pozostawała   monarchią, —  jednak bez monarchy.   —  Fikcję zakończono we wrześniu, ogłaszając kraj republiką.

Mimo,   że   na   tle   bolszewików   władza   lewicowców   i   liberałów   z  Rządu Tymczasowego   miała   charakter   umiarkowany, —    to   właśnie   zdarzenia z lutego uznać należy za rewolucję sensu stricto.

To   ona  doprowadziła  do  obalenia caratu i zmiany ustroju państwa z monar- chii na republikę.

W   tym   kontekście  rewolucja październikowa była jedynie zamachem stanu, —   puczem   w   łonie   stronnictw   antymonarchistycznych, dokonanym przez ugrupowanie radykalniejsze.

Po  rewolucji lutowej, —  a jeszcze przed bolszewickim przewrotem z listopada roku   1917,     —    pastuszkom   z   portugalskiej   wsi objawiała się Najświętsza Maryja Panna.

Wśród   licznych   wezwań i zapowiedzi, Matka Zbawiciela przepowiedziała, że Rosja rozpowszechni po świecie swoje błędy.

Objawienia trwały od 13 maja do 13 października roku 1917.

Zwykle uważa się,  że Matka Boża mówiąc o „błędach Rosji” —   miała na myśli bolszewizm.

To właśnie ta ideologia wkrótce doprowadziła do wieloletniej i krwawej wojny domowej   w dawnym Imperium Romanowów,   —  a   gdy   „biali”   przegrali   z „czerwonymi”,   —   to   nowa  władza wciąż mordowała i bezcześciła świętości, lansując przy tym wszelkie możliwe „nowinki” obyczajowe.

Komunistyczna   ideologia   za  sprawą międzynarodowej pozycji Moskwy oraz wydarzeń wojennych   —  rozpowszechniła się wkrótce w dziesiątkach państw.

Jednak   na   Maryjne  ostrzeżenie   o „błędach Rosji” spojrzeć możemy w inny sposób.

W   trakcie   trwania   Fatimskich   Objawień   w   rozpadającym   się Imperium rządzili liberałowie.   —  To oni   doprowadzili   do upadku monarchii, systemu uznawanego przez Kościół za najbliższy ponadczasowym ideałom ładu.

Drugi   z   premierów  Rządu Tymczasowego, eserowiec Aleksander Kiereński, był nawet… masonem.

Przedpaździernikowy gabinet lewicowców i liberałów był miałki.

Nie  tylko nie porywał tłumów, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie przekonywał także własnych ministrów.

Konstytucyjni demokraci do spółki z eserowcami,   —  czyli  koalicja,  jaką mo- glibyśmy   nazwać   centro-lewicową, obaliła stary porządek, nie proponując w jego miejsce nic atrakcyjnego.

Niszcząc   fundamenty  ładu,   —    otworzono   drogę  do władzy dla elementów radykalnych – bolszewików.

W   światowym   procesie   rewolucyjnym   —   Rząd   Tymczasowy odegrał więc rolę służebną wobec lewicowych ekstremistów.

Małymi   kroczkami  przyzwyczajał ludzi do nowej sytuacji, a gdy spełnił swoją rolę, zniknął.

I właśnie owo zniknięcie historycy zwykli nazywać rewolucją październikową.

Rosja – zgodnie   ze   słowami   Najświętszej  Maryi Panny – miała —  „rozpow-szechnić błędy, wywołując w ten sposób wojny i prześladowania Kościoła.”

Czy   patrząc na wiek XX oraz współczesny świat   —  możemy   być   pewni,   że owym   wywołującym prześladowania błędem był wyłącznie bolszewizm,

—  a nie, do spółki z nim, tryumfujący dzisiaj w świecie Zachodnim liberalizm,

—   ideologia bliska Rządowi Tymczasowemu  sprawującemu władzę w trakcie Objawień Fatimskich?

__________________

Michał Wałach

2017-03-15 ;pch24.pl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, FATIMA, FATIMA, HISTORIA KOŚCIOŁA, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, Matka Boża Fatimska, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OBJAWIENIA - PROROCTWA, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOJNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s