„Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela ■■ zdrajcy Chrystusa i Narodu Polskiego

znak-pdf_st-0_90x0_90  – „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

11 lutego 2013 r. Benedykt XVI ogłosił swą decyzję o ustąpieniu z urzędu papieża. — Wyznaczono termin konklawe na 12 marca 2013 r.

— Wszystkie media głównego nurtu tym się zajmowały i to nagłaśniały. 

W owym to czasie, pod panowaniem Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego,  —  w   dniach   7 -14  marca 2013 r. —  z historyczną wizytą do Izraela udała się delegacja Episkopatu Polski. 

zdjc499cie-2013_gondecki_peres_poczet_opis-600-w-jpg1

„Na czele 15-osobowej delegacji biskupów i duchownych stanął abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Delegacja   przebywała   w Izraelu z oficjalną wizytą — jako goście Państwa Izrael.”

Źródło: Publikacja na stronie Ambasady Izraela w Warszawie pod datą 15.03.2013    —  „Wizyta polskich biskupów w Izraelu”.

11 marca 2013 r. delegacja – pielgrzymka – Episkopatu Polski została powitana w Knesecie i tam  

„biskupi usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego”

– Źródło: KAI.

14 marca 2013 r. pielgrzymka polskich biskupów —  (delegacja w liczbie 15 osób) — dostąpiła zaszczytu  przyjęcia przez Prezydenta Izraela Szymona Peresa.

 KAI w swej publikacji pod datą 15 marca 2013 r.  —  „Polscy biskupi modlili się w Ziemi Świętej”   — podał:

— „W pielgrzymce do Ziemi Świętej uczestniczyło 10 biskupów i 4 księży z sekretariatu KEP.

Delegacji   przewodniczył   abp   Stanisław  Gądecki, wiceprzewodniczący KEP.

W jej skład weszli także czterej biskupi diecezjalni:   — metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, — biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser,   — biskup włocławski Wiesław Mering,   — biskup łowicki Andrzej Dziuba

— i czterej biskupi pomocniczy:   — bp Józef Kupny z Katowic, bp Stanisław Gębicki z Włocławka, bp Adam Szal z Przemyśla i bp Mieczysław Cisło z Lublina.

W   pielgrzymce   uczestniczył także sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.”

 W   tej   informacji   KAI —  (abp   Stanisław   Budzik   jest   przewodniczącym Rady   Programowej   KAI)   — mamy   nieścisłość   co   do ilości   osób delegacji KEP przybyłej do Izraela z oficjalną wizytą jako goście Państwa Izrael.

Ambasada Izraela w Warszawie podaje,  —  że było to 15 osób   — (nie podając składu osobowego),   — natomiast KAI w pw. informacji — podaje 14 osób.

Kto zatem był tą 15 osobą? 

poczet_biskupow_pielgrzymkowy_2013_do_izraela_kompletny_plus-800-w-jpg2

Zebrane z różnych źródeł informacje o biskupach uczestniczących w tej pielgrzymce do Izraela zawarte są w „ZAŁĄCZNIK_01 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

Znamiennym przy tym jest sposób podawania przez KAI informacji o tej wizycie polskich biskupów w Izraelu.   — Mamy tytuły kolejnych publikacji KAI:

 • „Pielgrzymka do Ziemi Świętej” (06.03.2013),
 • „Polscy biskupi odwiedzili Kneset” (12.03.2013),
 • „Modlitwa w intencji konklawe” (13.03.2013),
 • „Polscy biskupi modlili się w Ziemi Świętej” (15.03.2013).   

Już w samych tych tytułach mamy taki oto przekaz.

Polscy   biskupi udali się z pielgrzymką do Ziemi Świętej — (w rozumieniu biblijnym),   — aby tam u źródeł chrześcijaństwa modlić się w intencji konklawe.

— Przy   tej   okazji   odwiedzili   Kneset   i   parę jeszcze innych miejsc, — a   Prezydent Izraela Szymon Peres dowiedziawszy się o tej pielgrzymce — przyjął ją i ugościł w swej rezydencji

– tak by to mogło wynikać z tytułów publikacji i z treści owych publikacji KAI.

Polski czytelnik od szeregu już lat przyzwyczajony do tego, że do Ziemi Świętej organizuje się wycieczki, pielgrzymki,   — nic szczególnego w tym się nie dopatrzy.

Ot, nic nadzwyczajnego – jeszcze jedna pielgrzymka, ale tym razem po raz pierwszy delegacji polskich biskupów.

Dla uspokojenia mamy tam też  powoływanie się na Bł. (dzisiaj już Świętego) Jana Pawła II.

Zgoła inną wagę i inny wydźwięk społeczny miałby tytuł publikacji Historyczna oficjalna wizyta polskich biskupów w Izraelu – co byłoby zgodne nie tylko z informacją zawartą w publikacji — „Wizyta polskich biskupów w Izraelu”   — zamieszczoną na oficjalnej stronie Ambasady Izraela w Warszawie,  

—  chyba   że  podaje się tam nieprawdę   — (a to jest bardzo mocno wątpliwe),   — ale również byłoby to zgodne ze stanem faktycznym i wewnętrzną treścią publikacji KAI na tę okazję.

Ten powstały dysonans odnośnie tego co to było, — pielgrzymka do Ziemi Świętej   — (w rozumieniu biblijnym)   — czy oficjalna wizyta w państwie Izrael,

—  Klub  Chrześcijan i Żydów „Przymierze”   — wyjaśnił 16 marca 2013 r. pisząc na facebook:

— „Zakończyła się pielgrzymka polskich biskupów do Ziemi Świętej, będąca jednocześnie ich oficjalną wizytą złożoną w państwie Izrael”.

Przywołajmy ponownie wybrane informacje podawane przez KAI.

— „”W Roku Wiary chcemy u źródeł pogłębić naszą wiarę, wyrazić solidarność z chrześcijanami Ziemi Świętej — a także odnawiać i kontynuować relacje chrześcijańsko-żydowskie”

– powiedział KAI sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, — jeden z uczestników pielgrzymki.”

 —  [KAI – 06.03.2013],  

— który to rok później po tej pielgrzymce  otrzymał godność arcybiskupa i został Prymasem Polski mając lat 50.

„Jak zaznacza bp Wojciech Polak, pielgrzymka biskupów ma trzy główne motywy.

— „W Roku Wiary chcemy u źródeł pogłębić naszą wiarę.

— Chcielibyśmy także okazać solidarność ze wszystkimi chrześcijanami zamieszkującymi Ziemię Świętą.

— I wreszcie,  zależy nam na kontynuowaniu dobrego, znanego z polskich realiów,   — dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz kontaktów ze stroną izraelską”

– powiedział KAI sekretarz generalny Episkopatu.”

– [KAI – 06.03.2013]

— „Następnie   polscy biskupi złożyli wizytę w Knesecie. — Mogli zwiedzić   miejsca   obrad   izraelskich   parlamentarzystów i spotkać się z niektórymi z nich.

Usłyszeliśmy ważne słowa o roli Kościoła w Polsce   — dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego

– poinformował sekretarz generalny KEP.”

– [KAI – 12.03.2013]

—   „W   dniu   dzisiejszym biskupi nawiedzili Yad Vashem, gdzie uczczono pamięć ofiar holokaustu i potępiono wszelkie przejawy antysemityzmu na świecie.

W poniedziałek 11 marca odbyło się oficjalne spotkanie z głównymi rabinami Izraela, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich religii obecnych w Izraelu.

—  Biskupi odwiedzili również siedzibę Knesetu, izraelskiego parlamentu,   — który na kilka minut przerwał obrady, — by powitać dostojnych gości z Polski.”  

— [KAI – 13.03.2013]

***

—  „Główny organizator pielgrzymki biskupów, metropolita lubelski Stanisław Budzik wspomina, że   — biskupi-pielgrzymi z radością przyjęli proste i pokorne wystąpienie nowego papieża i wraz z nim modlili się za emerytowanego papieża Benedykta i za nowego papieża Franciszka.

– Przyjmujemy z wiarą nowego Następcę św. Piotra.   — Otwieramy się na nowe tchnienie Bożego Ducha, który w każdym czasie mówi do Kościoła i nigdy nie opuszcza Chrystusowej owczarni

– dodał abp Budzik.

Według metropolity lubelskiego,   — pielgrzymka oficjalnej delegacji KEP do Ziemi Świętej, była najprawdopodobniej pierwszą w historii.

– Nie pamiętam, aby kiedykolwiek wcześniej oficjalna delegacja Episkopatu Polski przybyła tu z taką pielgrzymką – wyznał.

[KAI – 15.03.2013]

„Polscy biskupi złożyli też wizytę w Instytucie Yad Vashem, — zapoznali się tam, m.in. z działalnością Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście   —  i   spotkali   się  z byłym naczelnym rabinem Izraela oraz przewodniczącym Rady Yad Vashem, Meirem Lauem.

– Konkretną ilustracją tego, co widzieliśmy w muzeum, było spotkanie z prof. Aharonem Seidenbergiem, — niedawno odznaczonym tytułem doktora honoris causa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.”

[KAI – 15.03.2013]

„Gościem   specjalnym   spotkania,   zakończonego wspólnym obiadem, — był rabin David Rosen z Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego.

— Podkreślił znaczenie II Soboru Watykańskiego, który był rewolucyjnym krokiem Kościoła na drodze dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

— Przywołał postać Jana Pawła II, jego wypowiedzi o starszych braciach w wierze i o trwałości przymierza z Bogiem, który nigdy nie cofa swojej obietnicy.”

[KAI – 15.03.2013]

„Z kolei podczas wizyty w Knesecie biskupi mogli zwiedzić miejsca obrad izraelskich parlamentarzystów i spotkać się z niektórymi z nich, m.in. pełniącym obowiązki przewodniczącego Knesetu Beniaminem Ben-Eliezerem.

Jak wspomina abp Budzik,   — ostatnim, nieoczekiwanym — i zaskakującym dla biskupów punktem zwiedzania Knesetu — było wejście   na   salę   plenarną,   gdzie   –   jak   się   okazało  – trwały obrady parlamentu.

– Za stołem prezydialnym siedział ten sam przewodniczący, który przed chwilą spotkał się z nami.

Szef parlamentu, widząc, że pojawiliśmy się na trybunach, — przerwał na chwilę przemówienie ministra edukacji, aby powitać biskupów z Polski i podkreślić historyczne znaczenie tej wizyty.

— Przypomniał, że dzieje naszych narodów splatały się przez stulecia w sposób niezwykły – relacjonował abp Budzik,   — a bp Polak dodał, że biskupi   usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego.

– Nasunęła się nam refleksja, że chyba coś takiego nie byłoby możliwe w naszym Sejmie – zauważył metropolita lubelski.”

[KAI – 15.03.2013]

„W ostatnim dniu pobytu w Izraelu, polscy biskupi spotkali się z prezydentem Izraela Szymonem Peresem.

Polscy hierarchowie byli świadkami oficjalnego zaproszenia Ojca Świętego do odwiedzenia Ziemi Świętej.

— „Nowo wybrany papież – oświadczył prezydent Izraela – zostanie powitany z miłością przez chrześcijan, żydów i muzułmanów”.

Prezydent Peres podkreślił, że dzisiejszy świat — „bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje przywództwa duchowego”,

— a papież jest światowym liderem nie tylko katolików.

W  ocenie Peresa,   — stosunki Izraela z Kościołem katolickim są najlepsze od dwóch tysięcy lat. –

Mieliśmy dobre relacje także z poprzednim papieżem Benedyktem XVI, bardzo   serdecznie   wspominamy  także Jana Pawła II, który szczególnie się zasłużył dla stabilizacji tych relacji – podkreślił polityk.

Do zasług bł. Jana Pawła II w dziedzinie dialogu chrześcijan z judaizmem nawiązał też abp Gądecki,  

— zapewniając o zaangażowaniu polskiego Kościoła w budowanie dobrych relacji z Izraelem.

Spotkanie to odbyło się w prezydenckiej rezydencji w Jerozolimie.”

[KAI – 15.03.2013]


——- —–
Zaś Ambasada Izraela w Warszawie na tę okoliczność podała.

„Delegacja biskupów, przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, spotkała się w czwartek 14 marca 2013 z Prezydentem Izraela Szymonem Peresem.

— Członkowie delegacji ugoszczeni zostali przez Prezydenta Izraela w Rezydencji Prezydenckiej w Jerozolimie.

Spotkanie odbyło się w ramach historycznej kilkudniowej wizyty członków Konferencji Episkopatu Polski w Izraelu.”

„Prezydent Peres powitał serdecznie polskich biskupów i podkreślił wagę głębokich relacji łączących narody żydowski i polski.

Zwrócił uwagę, że  —  należy pamiętać o historii, ale nie wolno zaniedbywać spraw przyszłości.

Według słów Prezydenta  —  obecne stosunki między Izraelem a Polską są bardzo dobre na wszystkich polach współpracy,   — również w relacjach religijnych.

Prezydent podziękował przedstawicielom polskiego Kościoła za wkład w upamiętnianie ofiar Holokaustu, — mówił również o tolerancyjnym nastawieniu państwa żydowskiego i jego staraniach na rzecz zapewnienia swobody wszystkim wyznaniom religijnym, m.in. w Jerozolimie.

W   trakcie   spotkania Prezydent Peres pogratulował nowemu Papieżowi i zaprosił go z wizytą do Izraela, mówiąc:

—  „Wszyscy mieszkańcy Ziemi Świętej, niezależnie od wyznania czy narodowości,  —  powitają z radością nowego Papieża.”

[Abp Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem 13 marca 2013 r., — a jego pierwsze słowa po wyborze skierowane do wiernych to  —  „dzień dobry” – wstawka JB]

„Na czele 15-osobowej delegacji biskupów i duchownych stanął abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

— Delegacja przebywała w Izraelu z oficjalną wizytą jako goście Państwa Izrael.

W programie wizyty (7 – 14 marca) znalazło się m.in.

— spotkanie   z   Przewodniczącym   Knesetu  Benjaminem Ben-Eliezerem, — Naczelnymi Rabinami Izraela — oraz z liderami pozostałych wyznań religijnych zamieszkujących Izrael.

Biskupi zwiedzili również Instytut Naukowy Weizmanna, Instytut Yad Vashem oraz wzięli udział w spotkaniu poświęconym izraelskiemu społeczeństwu.

W ramach wizyty dostojni goście odwiedzili również miejsca związane z kościołem chrześcijańskim w Ziemi Świętej.”

Zrzuty ekranów z przywołanych powyżej źródeł publikacji zawiera — ZAŁĄCZNIK_02 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET   biskupów do Izraela.

Awanse po tej historycznej wizycie w Izraelu   — (zwanej też pielgrzymką):

 • – Abp Stanisław Gądecki awansował z zastępcy przewodniczącego KEP na Przewodniczącego KEP.
 • – Bp Wojciech Polak z Sekretarza Generalnego KEP awansował na abp i Prymasa Polski.
 • – Bp Józef Kupny awansował na abp i Metropolitę Wrocławskiego.
 • – Bp Adam Szal w dniu 30.04.2016 r. otrzymał godność arcybiskupa z jednoczesnym powołaniem na Metropolitę Przemyskiego — (W miejsce abp Józefa Michalika, który odszedł na emeryturę.

Katolicka Agencja Informacyjna kontrolowana jest przez abp Stanisława Budzika — (przewodniczący Rady Programowej KAI). 

— Wspomaganie w zabezpieczeniu ciągłości kadrowej na przyszłość powierzono bp Andrzejowi Dziubie   — (przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Języków).

Generalnie wszystko podporządkowane jest pod realizację i zabezpieczenie interesów Izraela w Polsce   — zgodnie z dyrektywą z 2014 r. Prezydenta Izraela E. Riwlina:

— „Polacy i Żydzi muszą na nowo zbudować wspólne życie obu narodów”

Czy   sekretarzowi generalnemu KEP — bp Wojciechowi Polakowi — chodzi o te   słowa   Prezydenta  Izraela Rywlina wypowiedziane publicznie w 2014 r., — gdy podczas pielgrzymki w 2013 r. do Izraela bp Polak oznajmia

— „biskupi usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego’?

Jest to realizacja polityki Izraela w stosunku do Polski, polityki nakreślonej w Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael [1]

z ostatecznym celem opisanym w

Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem” [2]

————————————————–

Ta pielgrzymka polskich biskupów do Izraela – i działania KEP – wpisuje się w   ciąg   działań  — jako jeden z niezbędnych  elementów dla zrealizowania celów Izraela w Polsce,  —  a także wpisuje się w cały ciąg innych pielgrzymek do Izraela.

Z pierwszą oficjalną wizytą (pielgrzymką) do Izraela udał się w dniach 10-13 września 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński.

Wówczas to w jego obecności zostało podpisane m.in. porozumienie pomiędzy Polską i Izraelem  

— o współpracy pomiędzy Yad Vashem a polskim Instytutem Pamięci Narodowej,   — które przewiduje m.in. wzajemną wymianę archiwów, wyników badań i wizyty naukowców

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/09/gal5_15_24_izrael_ 12_09 2006_kaczynski_opis_850.jpg   .

Od tego momentu już oficjalnie wpadły w ręce Izraela  przeróżne materiały z okresu komuny do wykorzystania w stosunku do przeróżnych osób.

Można też odtajniać różne materiały  —  (lub takim odtajnieniem szantażować)  —  i przekazywać jej do IPN, a stamtąd już jako jawne można wykorzystywać je pod konkretne zapotrzebowanie.

W trakcie tej wizyty w Izraelu padły z ust Lecha Kaczyńskiego znamienne słowa:

— „I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie,   — to polityka wobec Izraela się nie zmieni.”

– Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael – 11.09.2006 r. [3]
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/0 /gal3_1_20_izrael_11_09 _2006 _kaczynski_opis_850.jpg

Zapewnienie to już wówczas miało swe umocowanie również w Episkopacie Polskim,   —  który   w   1997 r.   ustanowił  Dzień Judaizmu w polskim Kościele  katolickim   — obchodzony każdego roku w miesiącu styczniu począwszy od 1998 r.

Wizyta ta od 2007 r. otwierała drogę do Izraela również Donaldowi Tuskowi jako premierowi  —  (po oddaniu w tymże roku przez PiS władzy na rzecz PO).

6 grudnia 2006 r.  Benedykt XVI powołał na urząd metropolity warszawskiego abp Stanisława Wielgusa.  

18.12.2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wprowadził do Pałacu Prezydenckiego żydowskie święto Chanuka.

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr1_3_6_2006_chanuka_opis_850px.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr2_1_6_2006_chanuka_opis_850px.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr3_2_6_2006_chanuka_opis_850px2.jpg

Świętował ją w kolejnych latach (2007, 2008, 2009) – tj. do czasu katastrofy smoleńskiej 10.04.2010 r. [4]

Potem kontynuował ją Bronisław Komorowski,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr1_1_17_2010_komorowski_opis_850px_1.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr7_17_17_2010_komorowski_opis_850px_11.jpg

a od grudnia 2015 r. Chanukę kontynuuje Andrzej Duda.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,82,w-oknie-palacu-prezydenckiego-zaplona-swiece-chanukowe.html

Abp Stanisław Wielgus nijak nie pasował do szykowanej w KEP przyszłej układanki pod politykę Izraela względem Polski  —  (wzmacniałby polskość a nie izraelskość),  

— to   też   od razu   rozpętano  przeciwko Niemu nagonkę   — (m.in. z udziałem braci Kaczyńskich)   — mającą na celu niedopuszczenie do objęcia przez Niego urzędu Metropolity Warszawskiego  – co im się udało.  

Działano bardzo szybko i bezwzględnie.

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr1_1_3_2007_ingres_opis_850px.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr2_2_3_2007_ingres_opis_850px.jpg

nr3_3_3_2007_ingres_opis_850px-jpg3

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr3_3_3_2007_ingres_opis_850px.jpg

Obrona abp Stanisława Wielgusa ze strony mediów O. Tadeusza Rydzyka była późno podjęta, a do tego była dość niemrawa.

Z upływem czasu o sprawie zapomniano i powrócono do uwielbiania braci Kaczyńskich i PiS-u. 

Wyjaśnienie tego stanu rzeczy mamy po lekturze — Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają.” [8]

03 marca 2007 r. bp Kazimierz Nycz został Metropolitą Warszawskim  i otrzymuje godność  arcybiskupa,   — a 20 października 2010 uzyskał godność kardynała.

10   grudnia   2007   r. Kazimierz Nycz  —  już jako abp Metropolita Warszawski — udał się do Pałacu Prezydenckiego na obchody święta Chanuka.

3-e01z-2007_nycz_chanuka-zrodlo-opis-800-w-jpg4

Centralną postacią na pw. zdjęciu jest Izrael w osobie rabina Shalom Stambler z Chabad Lubavitch oraz ambasadora Izraela w Polsce Dawida Peleg.  

To był bardzo ważny chanukowy grudzień 2007 r.   — otwierający niejako drogę do oficjalnej wizyty biskupów w Izraelu w 2013 r.

W kwietniu 2008 r. Donald Tusk po raz pierwszy udał się do Izraela.

e01-2008_04_09-tusk_peres-kprm-wc-znw-zrodlo-780-w-jpg5

W styczniu 2010 r. z wizytą w Polsce był premier Izraela Benjamin Natanjahu.

W związku z tą wizytą m.in. podano –

„Szefowie rządów poinformowali, że Polska i Izrael postanowiły podwyższyć swoje stosunki państwowe do poziomu konsultacji międzyrządowych

– Tak, jak to jest między przyjaciółmi, potrzebowaliśmy kilka chwil, żeby potwierdzić naszą wspólną intencję o wyniesieniu relacji polsko-izraelskich na poziom typowy dla najbardziej zaprzyjaźnionych i współpracujących państw – podkreślił Donald Tusk.

– Chodzi o poziom konsultacji międzyrządowych, z udziałem premierów, nie rzadziej niż raz do roku – wyjaśnił.

Zdaniem polskiego premiera — konsultacje międzyrządowe pozwolą zacieśnić współpracę m.in. w dziedzinie wojskowości, gospodarki, innowacyjności, oświaty i kultury.”

e01-2010_01_26-tusk_natanjahu-kprm-wc-zn-zrodlo-782-w-jpg6

W dniach 23-24 luty 2011 r. po raz drugi Donald Tusk udał się do Izraela, ale tym razem odbył już pielgrzymkę (wizytę) razem z członkami swego rządu.

https://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/donal-tusk/

Wówczas w powitaniu owej pielgrzymki Donalda Tuska wraz ze swoim rządem   — premier Izraela Beniamin Natanjahu powiedział

— „Razem z nami są ministrowie obu rządów  —  i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość” [5]

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/09/gal4_6_6_izrael_23_24_02_2011_tusk_opis_850.jpg  

W ramach tego zaprojektowania tej wspólnej przeszłości podpisano wówczas istotne umowy (porozumienia) w wielu dziedzinach oraz deklaracje

– o czym donosiła na swojej stronie internetowej Ambasada Polski w Izraelu (informacja ta obecnie jest już niedostępna).

Zrzut ekranu poniżej.

99-e01-2011_03_09-tusk_izrael-ambasada_rp_tel_aviv-zl-opis-800-w-jpg7

W listopadzie 2012 r. odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy Tuskiem a Natanjahu.

e01-2012_11_17-tusk_natanjahu-kprm-wc-zrodlo-802-w-jpg8

Grunt pod pielgrzymkę biskupów KEP został już przygotowany.

Nastał teraz czas na oficjalną wizytę delegacji biskupów KEP w Izraelu odbytą w dniach 07-14 marca 2013 r.

— Było już wówczas z czym jechać do Izraela,   — a do tego sprawy na innych polach oficjalnej współpracy Polski i Izraela były już daleko posunięte.

Trzy miesiące później   — w czerwcu 2013 r.   — wraz ze swoimi ministrami do Polski przybył premier Izraela Benjamin Natanjahu witany przez premiera Donalda Tuska słowami

— „Witajcie w domu!”.

D. Tusk złożył też zapewnienie, że

— „Izrael jest dla UE i Polski szczególnie ważnym, cennym partnerem”.

„Muszę z satysfakcją stwierdzić, że współpraca dotycząca naszego bezpieczeństwa jest na najwyższym możliwym poziomie.

Jestem przekonany, że po dzisiejszym spotkaniu uzyskamy tu jeszcze lepsze efekty

–  powiedział polski premier.”

e01-2013_06_12-natanjahu_tusk-warszawa-wpolityce-wc2-opis-600-w-jpg9

Pielgrzymkowy rok 2013 – rozpoczęty w marcu pielgrzymką polskich biskupów do Izraela  – zamknął prezydent Bronisław Komorowski swą listopadową pielgrzymką do Izraela z hasłem przewodnim Natanjahu

— „Polska i Izrael muszą się wzajemnie wspierać”

Wsparcie Episkopatu Polski (w szczególności Rady Stałej KEP) dla Izraela zostało już wcześniej zapewnione.

Staje się oczywisty polityczny charakter – na rzecz Izraela – pielgrzymki do Izraela delegacji biskupów KEP.

2-e01_2013_komorowski_natanjahu_pradio-wc-zrodlo-533-w-jpg10

— „Polska i Izrael muszą się wzajemnie wspierać”

– czy to się Polakom podoba czy też nie.

Wsparcie to na długi okres czasu m.in. — zapewni Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski abp Wojciech Polak wraz z Metropolitą Poznańskim przewodniczącym KEP,  

—  a także zapewnią:  

 • Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik,
 • Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny,
 • nowo mianowany Metropolita Przemyski abp Adam Szal
 • oraz pozostali biskupi uczestniczący w 2013 r. w pielgrzymce’ do Izraela,
 • oraz zapewni Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz.

W 2014 r. otwarto w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przy tej okazji Prezydent Izraela E. Rywlin wydał dyrektywę

— „Polacy i Żydzi muszą na nowo zbudować wspólne życie obu narodów”.

W 2015 r. władzę w Polsce objął PiS.

Zgodnie z dyrektywę Rywlina prezydent Andrzej Duda ogłosił nową politykę historyczną z wykorzystaniem m.in. pw. muzeum.

— Ruszyły pielgrzymki PiS do Izraela kontynuujące pożądaną politykę względem Izraela.

Na terytorium Polski sprowadzono obce wojska.

Czy   500+   okaże się biblijną miską soczewicy — [Księga Rodzaju 25, 29-34] — podstawioną umęczonym Polakom?

POLIN   –    nową   ziemię   obiecaną  – publicznie   ogłosił   Żydom   prezydent   A. Duda — ogłaszając przy tym budowanie „Rzeczypospolitej Przyjaciół”. [6, 7]

Do biblijnych 40 lat  pozostało  lat 13 – licząc od wznowienia w 1990 r. stosunków dyplomatycznych Polski z Izraelem.

Teraz już  wszystkie siły –  łącznie z KEP i mediami O. T. Rydzyka – w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN, —  a następnie Międzymorza w objęciach Izraela.

Lud zaś śpiewa   – Abyśmy byli jedno … i Alleluja i do przodu

Załączniki do artykułu.

ZAŁĄCZNIK_01 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela.
– Zrzuty ekranów. Struktura KEP oraz informacjia o biskupach biorących udział   w oficjalnej wizycie delegacji KEP w Izraelu 07-14 marca 2013
r.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2017/02/084-zac582c485cznik_01-do-e2809ead-limina-israelume2809d-2013-historyczny-pielgrzymkowy-poczet-biskupc3b3w-do-izraela.pdf

ZAŁĄCZNIK_02 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela.
– Zrzuty ekranów.  Publikacja Ambasady Izraela w Warszawie
i publikacje KAI nt. oficjalnej wizyty delegacji KEP w Izraelu 07-14 marca 2013
r.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2017/02/085-zac582c485cznik_02-do-e2809ead-limina-israelume2809d-2013-historyczny-pielgrzymkowy-poczet-biskupc3b3w-do-izraela.pdf
——————

Lektura uzupełniająca do artykułu.

[1] Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael.
https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/tajne-pilne-notatki-skubiszewskiego-polska-izrael/

[2] Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.
https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/polske-obowiazuje-umowa-stowarzyszeniowa-ue-z-izraelem/

[3] Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach.
https://jozefbizon.wordpress.com/2012/03/30/wizyta-w-2006-r-w-izraelu-prezydenta-rp-lecha-kaczynskiego-w-obrazkach/

[4] Zasługi Prezydenta L. Kaczyńskiego – Świętowanie Chanuki 2006-2009 w obrazkach
https://jozefbizon.wordpress.com/2012/04/01/zaslugi-prezydenta-l-kaczynskiego-swietowanie-chanuki-2006-2009-w-obrazkach/

[5] „Tusk (i PO) dla Izraela. Izrael dla Tuska (i PO) – ALBUM zdjęciowy dla naiwnych, a i na wszech czasów pamiątkę
https://jozefbizon.wordpress.com/2013/02/01/tusk-i-po-dla-izraela-izrael-dla-tuska-i-po-album-zdjeciowy-dla-naiwnych/  

[6] 13 września br. Prezydent RP A. Duda potwierdził budowę „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków
https://jozefbizon.wordpress.com/2015/09/22/13-wrzesnia-br-prezydent-rp-a-duda-potwierdzil-budowe-rzeczypospolitej-obojga-narodow-zydow-i-polakow/

[7] Chanuka 2016. To już nie polska ziemia – to ziemia Polin według A. Dudy.
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/12/25/chanuka-2016-to-juz-nie-polska-ziemia-to-ziemia-polin-wedlug-a-dudy/

[8] „Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają.
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/09/24/wielokulturowosc-jest-piekna-zydzi-nas-polakow-ubogaca-juz-ubogacaja/

_____________________________________

Boguchwała, A.D. 13 luty 2017 r. – Józef Bizoń 

Opublikowano 21 Luty 2017 by Józef Bizoń

Za; https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/21/ad-limina-israelum-2013-historyczny-pielgrzymkowy-poczet-biskupow-do-izraela/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Franciszek, Jan Paweł II, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, Owoce pontyfikatu JP II, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.