Watykańskie Ministerstwo Miłości walczy z myślozbrodniami

„Miej się na baczności – narodzie Euroazjatycki, bądź czujny, czuwaj i kontroluj. Nadsłuchuj i donoś na Policję Myśli, ponieważ Zdrajca, jak kot – ma 9 żyć. Albo jeszcze więcej…”

Maurizio Blondet  /  5 luty 2017  / tłum. RAM

papa-irato-480x510-1Il Grande Fratello vi guarda /Papa-irato Il/maurizioblondet.it

Policja (DIGOS) na tropie Pasquina, poszukiwanego za myślozbrodnie

La DIGOS sulle tracce di Pasquino. Ricercato per psico-reato

Italioci

Przez kilka godzin nasza ukochana Eurazja znalazła się w niebezpieczeństwie.

Stało się tak dlatego, że w Stolicy pojawiły się afisze – wyśmiewające czczonego przez nas w najwyższym stopniu Ministra Miłości – które zakwestionowały jego bezgraniczne Miłosierdzie. Stała się więc rzecz koszmarna i godna pogardy!

manifesto-abusivo_i2-wp-comwww-maurizioblondet_

Minister Miłości

Aby    uchronić    towarzyszy     obywateli   przed   widokiem   tychże   plakatów   –   szkodzących   ich   zdrowiu   ideologicznemu   –  będących wciąż w stadium niedojrzałym i wymagającym ochrony

– aby zakryć te potworne myślozbrodnie – rozlepiacze plakatów zostali zbudzeni o świcie. (…)

Należy przyznać, że zajęli się tą czynnością niezwykle gorliwie —  co jest rzeczą   chwalebną,   jako że — ogólnie rzecz biorąc,   — na co dzień nie są szczególnie szybcy.

Chwalimy was towarzysze!  Chętnie zasygnalizujemy ten fakt Partii Wewnętrznej, po to,  by można wam było przyznać ordery i podwyższono premię ginu syntetycznego.

Wielki Brat patrzy na was

papa-irato-480x510-1Ale oczywiście – by zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy rozumowania politycznie niepoprawnego – nie wystarcza przykrycie łajdactwa – należy wykryć Winnych Zbrodni!

W tym to celu do pracy zabrała się Policja Polityczna — (w kraju Italiotów nosząca nazwę DIGOS) – która – jak obwieściły gazety – ukierunkowała swe śledztwo w stronę „ekstremy prawicowej”

– czyli dobrze znanej warstwy podproletariatu, w której aż roi się od kryminalistów – oponentów Partii.

Oczywiście ojciec Spadaro – jako dyrektor „Cywilizacji Katolickiej” – a więc będący   kustoszem Prawdy – zachęcił śledczych do poszukiwania najgłębszych     inspiratorów   zajścia   – jako że według   niego   –   sam  „prolet”   nie   był   w   stanie   popełnić   tak   niedopuszczalnej   zbrodni.

W związku z tym wskazał on jako winnego przestępstwa – Spisek Światowy knujący przeciwko Wielkiemu Bratu.

W tym momencie,   — podkreślamy, że w żadnym przypadku to, co napisaliśmy   nie  jest naszym fantazjowaniem  – i dlatego przytaczamy w pełni słuszne słowa ojca Spadaro.

Jezuita Spadaro: „Ignorancja to siła”

„To,   co   się   wydarzyło oznacza, że (Minister Miłości) postępuje słusznie i komuś to przeszkadza.

—  Plakaty stanowią pogróżki i próby zastraszenia. — Napis został zredagowany   z   użyciem  dialektu rzymskiego, by stworzyć wrażenie, że za wszystkim stoi tzw. plebs – ale o tym nie ma mowy!

Przecież   prości ludzie nie rozprawiają na temat Zakonu Maltańskiego, albo też nie rozważają ‚dubia’ kardynałów kanonistów – na Boga, przecież tak nie jest!

Za  przestępstwo są odpowiedzialni ludzie skorumpowani – a oprócz nich także   potężne   kręgi,   które   opracowują   strategie  mające na celu usunięcie Papieża z ludzkich serc,   — jako że to właśnie ta więź stanowi   jego  wielką siłę.

— Ale skutek będzie odwrotny od zamierzonego”.

Cóż możemy powiedzieć  – jedynie to, że wszystko, co mówisz jest prawdą, towarzyszu Spadaro!

O spisek przeciwko Miłosiernemu należy podejrzewać jedynie ludzi wykształconych.

Z pewnością nie spiskuje przeciwko niemu ciemnota.

W ten to sposób demonstrujesz nam trzecią Prawdę Ukochanej Teorii:  „Ignorancja jest siłą”.

Bowiem   przed   ludźmi   posiadającymi kulturę – w najwyższym stopniu należy   mieć   się   na   baczności  

–   przed tymi, którzy znają łacinę, wiedzą co to są „dubia”, co to Zakon Maltański   i znają także prawo kanoniczne albo też jakieś inne.

Na dzień dzisiejszy – obowiązuje jedynie Prawo Miłości – Wszystkie inne  prawa zostały zniesione!

W związku z tym – Minister  Miłości może zamknąć w areszcie człowieka dziewięćdziesięcioletniego  (od tłumacza – chodzi o ojca Manelli – założyciela Franciszkanów Niepokalanej)

 – bez   podania jakiejkolwiek normy prawnej pozwalającej mu na tego rodzaju prześladowania.

Oto wielkie osiągnięcie orwellowskiego „Socing’u”.

A zatem – dla zapobieżenia niebezpieczeństwu, że może znaleźć się jakiś nadzwyczaj gorliwy kapuś i oskarżyć nas przed Partią Wewnętrzną o domniemane posiadanie przez nas kultury  – powtarzamy za wami ojcze Spadaro:   

„Ignorancja to siła!   — Wolność to niewola !   — Wojna to pokój!”.

Ale czy to wystarczy,  by gorliwi kapusie nie donieśli na nas?

Przyznaję, że odczuwam strach.

Być może za bardzo zbagatelizowałem zbrodnię,  jak miała miejsce – określając   ją   tylko   jako   pamflet?

Jedynie po przeczytaniu artykułu Marca Politi – watykanisty z „Il Fatto Quotidiano”    zdałem sobie sprawę, że mam skłonności dywersyjne i centrystyczne.

Oto jak Politi zatytułował swój artykuł: 

„Plakaty przeciwko papieżowi Franciszkowi: brutalny, starannie  opracowany i dobrze zaplanowany atak. Ten, kto go lekceważy – jest w błędzie”. (…)

Politi pisze dalej: 

„Myli się Watykan, jeżeli minimalizuje zajście, ponieważ plakaty opozycjonistów papieża —  jakie   zostały ponaklejane   w   dużej   ilości   w centrum Rzymu – dotyczą kwestii zasadniczych zbiorowego wyobrażenia na temat aktualnego pontyfikatu.

—  Po   pierwsze   wpływają   nie tylko na bezpośrednią relację Franciszka z wiernymi,   — ale również na jego stosunki z osobami niewierzącymi, które uważnie przysłuchującymi się jego słowom. Relacja ta została ośmieszona i zniekształcona poprzez fotografię, pokazującą posępną twarz papieża.

—  Jeszcze bardziej perfidne jest drugie przesłanie, jakie zawierają afisze,   —  a   mianowicie   brutalny atak na samo serce dobrej nowiny, tj. na miłosierdzie.

Tak jakby chciano powiedzieć:

—   „Jesteś wyrafinowanym dyktatorem, który rozprawia o miłosierdziu, ale prześladujesz wszystkich tych, którzy się z tobą nie zgadzają – zaczynając od Zakonu Maltańskiego i Franciszkanów Niepokalanej,   aż po niewygodnych dla ciebie księży.   — Brakuje ci także odwagi,  by odpowiedzieć kardynałom, którzy kwestionują twoje magisterium.

Perfidne jest także użycie dialektu rzymskiego – “A France’… “.

— Jest to szyderstwo – które poprzez swe prostactwo – ma na celu pozbawienie (osoby wziętej na celownik) – jakiegokolwiek prymatu moralnego. (…)

Zalanie   Rzymu  wyśmiewającymi Franciszka plakatami – stanowi także kolejny krok w eskalacji poczynań, mających na celu systematyczną   dyfamację   jego   reformizmu,   —  a  także mobilizację sił w oczekiwaniu na przyszłe conclave, w wyniku którego – podług życzeń konserwatystów – w żadnym przypadku nie powinien jako papież   — pojawić się ktoś w rodzaju Franciszka II”.

Manifesti contro papa Francesco: un attacco preciso, brutale e ben pianificato. Sbaglia chi minimizza

A poster depicting Pope Francis and accusing him of attacking conservative Catholics is seen in Rome, Italy, February 5, 2017. REUTERS/Max Rossi

A poster depicting Pope Francis and accusing him of attacking conservative Catholics is seen in Rome, Italy, February 5, 2017. REUTERS/Max Rossi

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/05/manifesti-contro-papa-francesco-un-attacco -preciso-brutale-e-ben-pianificato-sbaglia-chi-minimizza/3369430/

Chiesa cattolica, è in atto una guerra civile

Foto Osservatore Romano/LaPresse21-11-2016 Città del Vaticano - Roma - Italiacronaca Chiusura della Porta Santanella foto: Papa FrancescoDISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Foto Osservatore Romano/LaPresse21-11-2016 Città del Vaticano – Roma – Italiacronaca Chiusura della Porta Santanella foto: Papa FrancescoDISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/21/chiesa-cattolica-e-in-atto-una-guerra-civile/3206870/

Roma, manifesti anonimi contestano Papa Francesco: “N’do sta la tua misericordia?”. Indaga polizi

  http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/04/roma-manifesti-anonimi-contestano-papa-francesco-ndo-sta-la-tua-misericordia-indaga-polizia/3368091/

Marco Politi nie kończy jednakże na tym,  — ale jak doświadczony inkwizytor podkreśla dalej, że plakaty

–  „drwią z Franciszka przy pomocy metod podobnych do tweet’ów Trumpa”.

Dodaje, że:

—  „Są one znakiem rozpoznawczym ruchu, który posiada tęże samą bezwzględną agresywność, która w USA charakteryzowała tea party movement. 

—   Podobieństwo  jest uderzające.   — To jest ten sam prąd, który operując rok po roku – zniszczył wizerunek Obamy…”

Cóż można dodać?  Nareszcie Wróg został zdemaskowany.

Jak się okazuje — wrogiem Franciszka jest ten sam człowiek, który zdetronizował   Obamę   – laureata   Pokojowej   Nagrody   Nobla, zrzucającego na świat na przestrzeni 8 lat swych rządów – 3 bomby dziennie.

Jednym   słowem   —   Politi   miał   odwagę   donieść   publicznie   na   Zdrajcę – Donalda   Trumpa  — do   Partii   –   która  zresztą jako takiego zidentyfikowała go od dawna i któremu poświęcane są przez nasze wolne gazety i dzienniki telewizyjne, oraz przez Naszą Zdrową Młodzież  — Dwie Minuty Nienawiści.

Watykański rzekomy “Emmanuel Goldstein”

burke-rem-300x225Presunta immagine  di “Emmanuel Goldstein”

https://i0.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2017/02/BURKE-rem-300×225.jpg?resize=150%2C150

Następnie Politi – w celu zidentyfikowania winnych – podpowiada Policji Myśli:

—  „Tu nie mamy do czynienia z jednym tylko inspiratorem. Od pierwszych miesięcy pontyfikatu – a szczególnie w trakcie I Synodu na temat Rodziny — zauważa się nieustanne powstawanie i rozwój najrozmaitszych ugrupowań księży, biskupów i kardynałów – wspieranych przez galaktykę stron internetowych – których mottem przewodnim jest:   — „Ten papież nam się nie podoba!”

Jeżeli taka jest prawda – to sądzę, że potrzebny będzie gułag, żeby być w stanie unieszkodliwić ich wszystkich.

Politi kontynuuje dalej:

„Zaznaczcie sobie szpilkami na mapie geograficznej wszystkie te miejscowości, z których pochodzą kardynałowie i biskupi, którzy napisali książki na temat  reformy duszpasterskiej Franciszka w odniesieniu do etyki rodziny — (pisanie książek – oto zbrodnia!), — którzy podpisali petycje  —  (następne potworne przestępstwo!),  

— którzy wystosowali do niego list – praktycznie rzecz biorąc zarzucający mu manipulowanie Synodem 2015, i którzy na koniec – w sposób zdecydowany oskarżyli go zdradę Słowa Objawionego, zawartego   w Ewangeliach   — (mowa o liście 4 kardynałów, napisanym w jesieni 2016)

–   a otrzymacie konfigurację sił (odnoszącą się tak do Kurii Rzymską jak i do pięciu kontynentów) światowej sieci elementów niezadowolonych z kierunków wytyczonych przez Franciszka.

Ci wszyscy to księża, teologowie, biskupi i kardynałowie, którzy stanowią jawną opozycję  —  i którzy są popierani przez innych, podobnie myślących – ale bojących się konsekwencji, stawiających więc opór jedynie bierny”.

W tym momencie pozostaje podziękować wielkiemu Inkwizytorowi Marco Politi.

Zdarł przecież maskę z twarzy wszystkich odrażających zbrodniarzy – piszących książki i podpisujących listy, ukrywających  się w Partii i sabotujących Plan Pięcioletni, dysydentów prawicowych i nieprzyjaciół Miłosierdzia Bez Granic – no i wreszcie tych, którzy zniszczyli Obamę.

Oby   teraz   naród   wytropił ich w ich domach i zlinczował – bo na to zasługują – po czym wydał w ręce Ministerstwa Miłości, gdzie zostaną zreedukowani.

Tak  oto, na podstawie wyżej przedstawionego portretu pamięciowego – szuka  się dziś Pasquina.  

—  Odpowie on wkrótce za swe myślozbrodnie   — i zostanie   uciszony, podobnie   jak   odbywało   się    to dawno temu, kiedy to piszący pod jego statuą   byli karani śmiercią, konfiskatą mienia i skazywani na infamię (Dekret Benedykta XII, 1649 – 1730)

Pasquino – rzymska statua „mówiąca” – stąd pochodzi słowo paszkwil /https://en.wikipedia.org/wiki/Pasquino

Miej   się  jednakże na baczności – narodzie Euroazjatycki, bądź czujny, czuwaj i kontroluj.  —  Nadsłuchuj  i donoś na Policję Myśli, ponieważ  Zdrajca,   jak kot – ma 9 żyć.

Albo jeszcze więcej. (…)

***

Rzym buntuje się przeciwko Bergoglio / http://ram.neon24.pl/post/136793,rzym-buntuje-sie-przeciwko-bergoglio

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

________________________________

6.02.2017

ZA; http://ram.neon24.pl/post/136838,watykanskie-ministerstwo-milosci-walczy-z- myslozbrodniami

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, Franciszek, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.