Sobór Watykański Drugi w świetle Tradycji…

vaticanii-2_-traditionalcatholicpriest-comduchowa-ruina-i-nedza-jxxii-i-jpii_gazetawarszawska-com

— ” Możemy zatem patrzeć dziś z wdzięcznością na Sobór Watykański II. Jeśli go odczytujemy i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki, może on być i coraz bardziej stawać się wielką mocą służąca zawsze potrzebnej odnowie Kościoła.”

Benedykt XVI. 22 XII 2005 — Spotkanie z kardynałami, biskupami i pracownikami Kurii Rzymskiej

— „II Sobór Watykański był i pozostaje nadal autentycznym znakiem Boga dla naszych czasów.

Jeśli będziemy umieli go odczytywać i przyjmować w obrębie tradycji Kościoła i pod pewnym przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego, to będzie się on stawał coraz bardziej wielką siłą dla przyszłości Kościoła”.

Benedykt XVI. Lourdes. 24 mars 2012.

Odczytujemy Sobór Watykański Drugi  w świetle Tradycji…

Tradycja

Dokumenty Soboru Watykańskiego Drugiego

 

Jest prawie niemożliwe, aby katolicy, którzy społem z heretykami lub schizmatykami uczestniczą w jakimkolwiek akcie kultu, warci byli usprawiedliwienia od tego pożałowania godnego przestępstwa.

Benedykt XIV, 1748, De Synodo, księga VI, rozdział 5, Art. 2

W pewnych specjalnych okolicznościach, takich jak zapowiedziane modły “o jedność” oraz na zebraniach ekumenicznych, dopuszczalne jest, a nawet pożądane zespolenie katolików z braćmi odłączonymi w modlitwie. Taka wspólna prośba jest zapewne nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności

Sobór Watykański Drugi, Dekret o ekumenizmie, Nr 8

 

Zdanie potępione:   Ludzie mogą znaleźć drogę do wiecznego zbawienia i osiągnąć to wieczne zbawienie przez praktykowanie jakiejkolwiek religii.

bł. Pius IX, 1864, Syllabus, Nr

Nasi bracia odłączeni sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów, które – zależnie od różnych warunków każdego Kościoła lub Wspólnoty – niewątpliwie mogą w rozmaity sposób wzbudzić rzeczywiste życie łaski i którym trzeba przyznać zdolność otwierania wstępu do społeczności zbawienia”

Sobór Watykański Drugi, Dekret o ekumenizmie, Nr 316

 

Nie przystoi twierdzić, że Kościół Boży winien się zmieniać podług zmiennych potrzeb światowych

Pius VI, 1791, Quod Aliquantum

 

Kościół (…) może wzbogacać się i faktycznie się wzbogaca dzięki ewolucji ludzkiego życia społecznego nie w tym znaczeniu, jakoby brakowało czegoś w ustroju nadanym mu przez Chrystusa, lecz że ustrój ten głębiej można poznać, lepiej określić i szczęśliwiej dostosować do naszych czasów.

Sobór Watykański Drugi, Konstytucja Duszpasterska o Kościele Współczesnym, Nr 44

 

— Nikt nie może służyć dwom panom (Mt 6, 24).

Kto słucha jednego, zaniedbuje drugiego. Którego z nich słuchać mamy w razie sprzeczności rozkazów?

Nie może to ulegać wątpliwości. Nie wolno zaprawdę dla miłości ludzi sprzeniewierzać się Bogu:

grzechem jest poniewieranie praw Chrystusowych gwoli posłuszeństwa dla władz ziemskich; poświęcanie praw Kościoła ku poszanowaniu praw świeckich.

Leon XIII, 1890, Sapientiæ Christianæ

 

Chrześcijanie (…) nie mogą niczego goręcej pragnąć, niż żeby ludziom dzisiejszego świata służyć coraz wielkoduszniej i skuteczniej

Sobór Watykański Drugi, Konstytucja Duszpasterska o Kościele Współczesnym, Nr 93

Dość już nasłuchał się tłum o tym, co zowie się „prawami człowieka”, — niechże usłyszy teraz o prawach Boga

Pope Leo XIII, 1900, Tametsi futura.

 

Kościół więc, mocą powierzonej sobie Ewangelii, proklamuje prawa ludzi, a dynamizm dzisiejszej doby, z jakim wysuwa się wszędzie te prawa, uznaje i ceni wysoko.

Sobór Watykański Drugi, Konstytucja Duszpasterska o Kościele Współczesnym, Nr 41

 

— (…) nie cofają się przed popieraniem owego błędnego poglądu, ze wszech miar zgubnego dla Kościoła katolickiego i narażającego dusze ludzkie na utratę zbawienia,

— a przez świętej pamięci Grzegorza XVI, Naszego Poprzednika, nazwanego szalonym pomysłem, — a mianowicie, że wolność sumienia i kultu jest własnym prawem każdego człowieka, które powinno być ogłoszone i sformułowane w ustawie w każdym właściwie ukonstytuowanym społeczeństwie.

bł. Pius IX, 1864, Quanta Cura

 

Sobór oświadcza, że osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej.

Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej,

tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie.

Poza tym oświadcza, że prawo do wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, którą to godność poznajemy przez objawione słowo Boże i samym rozumem.

To prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej powinno być w taki sposób uznane w prawnym ustroju społeczeństwa, aby stanowiło prawo cywilne.

Sobór Watykański Drugi, Deklaracja o Wolności Religijnej, Nr 2

 

Zdanie potępione:

— W naszej epoce nie jest już użyteczne, by religia katolicka miała status jedynej religii państwowej, z wykluczeniem wszystkich innych wyznań.

bł. Pius IX, 1864, Syllabus, Nr 77

 

Niegodziwie postępuje władza publiczna, jeśli za pomocą siły albo strachu, albo innych środków chce narzucić obywatelom wyznawanie albo odrzucenie jakiejkolwiek religii albo przeszkodzić komukolwiek we wstąpieniu do wspólnoty religijnej albo w opuszczeniu jej.

(…) Wobec wszystkich należy postępować sprawiedliwie i humanitarnie.

(…) społeczeństwu cywilnemu przysługuje prawo do bronienia się przeciwko nadużyciom, jakie mogłyby się pojawiać pod pretekstem korzystania z wolności religijnej, troska o taką obronę jest szczególnym obowiązkiem władzy cywilnej;

musi się to jednak dokonywać nie w sposób arbitralny, ani nie przez niesprawiedliwe sprzyjanie jednej tylko ze stron,

Sobór Watykański Drugi, Deklaracja o Wolności Religijnej, Nr 6-7

 

Utrzymywać znowu o wierze, że nie ma istotnej różnicy pomiędzy rozmaitymi i sprzecznymi wyznaniami,

— wychodzi na to samo, co nie chcieć zgoła żadnej przyjąć wiary ani w sercu, ani w życiu.

To zaś w rzeczy samej nie różni się nic od ateizmu, choć różni się w słowach.

Bo kto jest przekonany, że Bóg istnieje, ten,   — jeżeli tylko nie chce sam sobie zaprzeczyć i stać się niedorzecznym, — koniecznie też zrozumie, że

— nie mogą być równo uzasadnione, równo dobre, równo Bogu miłe wszystkie w używaniu będące sposoby kultu Bożego, kiedy tyle różnic między nimi zachodzi i sprzeczności w najważniejszych kwestiach

Leon XIII, 1885, Immortale Dei

Wspólnotom tym więc, dopóki słuszne wymagania porządku publicznego nie są naruszone, należy się prawnie wolność, aby rządzić się mogły według własnych norm, czcić najwyższe Bóstwo kultem publicznym, pomagać swym członkom w praktykowaniu życia religijnego i wspierać ich nauczaniem oraz rozwijać takie instytucje, w których członkowie mogliby ze sobą współpracować przy układaniu własnego życia według wyznawanych zasad religijnych.

Podobnie przysługuje wspólnotom religijnym prawo do tego, by władza cywilna nie przeszkadzała im środkami prawnymi czy działalnością administracyjną w wybieraniu, kształceniu, mianowaniu i przenoszeniu swych własnych kapłanów, w komunikowaniu się z władzami i wspólnotami religijnymi znajdującymi się w innych krajach, we wznoszeniu budowli religijnych, a także w nabywaniu i użytkowaniu odpowiednich dóbr.

Wspólnoty religijne mają też prawo do tego, aby nie przeszkadzano im w publicznym nauczaniu i wyznawaniu swej wiary słowem i pismem. (…)

Poza tym wymaga wolność religijna, aby wspólnotom religijnym nie przeszkadzano w swobodnym okazywaniu szczególnej wartości ich nauki dla organizowania społeczeństwa i ożywiania całej aktywności ludzkiej.

Sobór Watykański Drugi, Deklaracja o Wolności Religijnej, Nr 4

 

Sam Papież Rzymski jest następcą błogosławionego Piotra księcia Apostołów i prawdziwym namiestnikiem Chrystusa oraz głową całego Kościoła,

a także ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan i jemu w błogosławionym Piotrze została przekazana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna, najwyższa i powszechna władza pasterzowania, rządzenia i decydowania dla powszechnego Kościoła

(…) autorytet św. Piotra musi pozostać na wieczność u papieża rzymskiego,    i tak biskupi będący następcami Apostołów przyjmują w dziedzictwie ich władzę, by stan biskupów dosięgnął z konieczności wewnętrznej struktury

(…) nie mają oni pełnej ni powszechnej, ni najwyższej zwierzchności,   a więc nie można ich uważać za zastępców papieży rzymskich

Leon XIII, 1896, Satis Cognitum

 

Stan zaś biskupi, który jest następcą Kolegium Apostolskiego w nauczycielstwie i w rządzeniu pasterskim, co więcej, w którym trwa nieprzerwanie ciało apostolskie,

stanowi również razem z głową swoją, Biskupem Rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem

Sobór Watykański Drugi, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Nr 22

 

— Chrystus powierzył swemu Kościołowi pełnię prawdy

Pius XII, przemówienie, 9.3.1956

 

Przez wierność sumienia chrześcijanie łączą się z resztą ludzi w poszukiwaniu prawdy

Sobór Watykański Drugi, Konstytucja Duszpasterska o Kościele [w świecie] współczesnym, Nr 16

 

+++

Za; http://m6w.org/traditio/index.php/topic,9594.msg27052.html#msg27052

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: