Apokalipsa już trwa !

a517-jpg1

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Prosimy was o przeczytanie tego materiału do końca.  —  Z każdym miesiącem wszyscy razem zauważamy coraz bardziej oczywiste wypełnianie się apokaliptycznych wydarzeń.

Cały świat, w tym i Rosja, gorączkuje w przededniu gigantycznych kataklizmów, religijno-duchowych, politycznych, klimatycznych…

I koniecznie musimy się do nich przygotowywać. —  Nie wolno w żadnym wypadku lekkomyślnie liczyć na to, że   —  „jakoś to będzie”.

Sam Pan uczy nas rozróżniania znaków czasu i nawet ostro potępia niechęć i nieumiejętność wykonywania tego:

—  „Obłudnicy! Wygląd nieba i ziemi umiecie rozpoznawać, tego zaś czasu jakże nie poznajecie?”        (Ewangelia wg Świętego Łukasza 12:56).

To rozróżnienie czasu, my z wami, z Bożą pomocą, staramy się zrobić.

Przecież   nie  jest to chwilowy proces,   —  to jest stała, systematyczna, żmudna praca.

Śledzenie i analiza światowych, globalnych i regionalnych procesów we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, zachodzących zmian klimatycznych,   naturalnych   i   innych,   —   jest to bardzo ważna praca.

Apokalipsa przejawia się we wszystkim i dotyczy wszystkiego!

—   I   nieumiejętność   rozpoznania   jej  przejawów może kosztować zbawienie duszy.

Jeżeli byłoby inaczej to Pan by nie potępiał nas za nieumiejętność i niechęć rozróżniania znaków czasu.

A więc lekkomyślność w tej kwestii doprowadzi do katastrofy.

Niestety, wielu,   —  nawet i prawosławnych,   —  uważa, że oni to już precyzyjnie   zauważą   „koniec   świata”,   —  ponieważ   są  przekonani, że jego przejawy będą na tyle oczywiste i uderzające,   —  że niemożliwością będzie nie zauważyć tego.

Jest to śmiertelnie niebezpieczne dla duszy złudzenie!

Tak samo uważali starożytni żydzi w oczekiwaniu na wcielenie Zbawiciela.

A   kiedy On   przyszedł   do   nich   —    to  oni Go nie rozpoznali i bezlitośnie Go zabili.

Oto do czego doprowadziła obłuda i beztroskie życie duchowe i niechęć do rozróżniania znaków czasu.

W Piśmie Świętym mówi się:

—    „A   jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli   i   pili,  żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, którego Noe wszedł do korabia;   i przyszedł potop, i wytracił wszystkich.

Podobnie jak działo się za dni Lota:  jedli i pili, kupowali i sprzedawali, szczepili i budowali. A tego dnia, którego Lot wyszedł z Sodomy, spadł deszcz ognisty i siarczysty z nieba, i wszystkich wytracił. 

Podobnie stanie się w dzień, w którym Syn Człowieczy się objawi. 

(Ewangelia Św. Łukasza Apostoła 17: 26-31).

Bracia i siostry!

W czasie Apokalipsy, i do samego Drugiego Przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,   ludzie także będą prowadzili zwykłe życie:   —  będą pili, bawili się, będą radować się, żenić się, itd.

Tak,   będą   kataklizmy   i   katastrofy w różnych miejscach, będą głody i zarazy  —   ale nie będzie jakiegoś globalnego, planetarnego, oczywistego i wyraźnego wydarzenia,   po którym wszyscy na Ziemi powiedzą: 

—  „Koniec, to jest on! To jest koniec świata!   —  Zacznijmy pokutować i witać Chrystusa!

a1116-jpg2

Nie będzie czegoś takiego, nie łudźcie się!

Absolutna większość ludzi nie zauważy zbliżania się, i nadejścia, „końca świata”.

Tak jak było w czasie Pierwszego Przyjścia Chrystusa, tak i będzie przy końcu czasów i przed Drugim Przyjściem Zbawiciela,   —  i tylko bardzo niewielu, tylko zdrowi duchowo ludzie zdołają rozpoznać te czasy i tę chwilę.

I to samo dotyczy życia duchowego i nakreślenia Antychrysta (znamienia Bestii – tłum.).

Prawie wszyscy są pewni,   —  i jest to rozpowszechniane i perswadowane przez   prawosławną   hierarchię,   —  że przed umieszczeniem na ciele nakreślenia Antychrysta (znamienia Bestii – tłum.), —  będzie się ludziom proponować zaparcie się Chrystusa,   —  to znaczy, że położą przed każdym krzyż i chleb i przedstawią wybór. 

NIE, TAK NIE BĘDZIE!!!

Gdyby tak było, —   to diabeł przez swoje sługi nie kusiłby Apostoła Piotra pytaniami i podejrzeniami w rodzaju:  

—  „czy to nie ty z Nim byłeś?,   —  czy to nie ty?,  —   czy to nie ty?”.

Apostoła Piotra, po prostu by zdemaskowano, że jest uczniem Chrystusa i zażądano by,  żeby się Go zaparł.

Ale diabeł postąpił podstępnie i chytrze   —  ponieważ jeśliby otwarcie zażądano od Apostoła Piotra  zaparcia się Nauczyciela    —  to on z całą pewnością przypomniałby sobie swoją obietnicę wierności Chrystusowi i nigdy by na to nie poszedł.

TAK NIE BĘDZIE I TERAZ!

Nikt nie będzie przymuszał do zaparcia się Chrystusa i otwarcie przedkładał dokonania wyboru pomiędzy krzyżem a chlebem.

Ludzi,   —  w tym także i wybranych, to znaczy prawosławnych, — diabeł nie będzie rzetelnie wyzywał do boju,   — on  będzie [postępował], tak jak i z Apostołem Piotrem,   — stopniowo podprowadzał do zdrady Pana.

a2210-600x400-jpg3

Do tego,  żeby zaprzeć się Chrystusa nie jest koniecznie potrzebny sam akt zaparcia, mówiąc lub pokazując, że  —  „ja wyrzekam się Chrystusa”.

Nie, tego w ogóle nie trzeba robić.

Wystarczy tylko pokłonić się obcemu bogu. — Nawet tylko pozornie, nieszczerze.

A za co zabijano pierwszych chrześcijan w Rzymie?

Czy nie za to, że oni nie zgadzali się na złożenie kadzidła innym bogom, którymi w Rzymie był zapełniony Panteon?

W Rzymie panowała powszechna tolerancja religijna,   — wierz w jakiego chcesz boga  —  ale szanuj i oddawaj cześć wszystkim bogom.

— Jeśli czyjś bóg miał święto   — to złóż mu kadzidło i okaż mu cześć: — wierzcie w kogo chcecie ale szanujcie tego bożka.

I nawet ci, z chrześcijan, którzy nie składali kadzidła bożkowi ale kupowali „zaświadczenie” o tym, że, rzekomo, złożyli kadzidło,   — stawali się zdrajcami Chrystusa,  —  i za takich byli uważani. 

Za odmowę oddania czci innemu bogu chrześcijan w najstraszniejszy sposób torturowano i zabijano.

Rozumiecie różnicę?

Oni odmawiali złamania Pierwszego Przykazania Bożego:

— „Ja   Pan,   Bóg   twój…    nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”.

Dzisiaj „neo-Rzymianie” proponują nam zrobienie tego samego.

Mówią nam:  

— „Przecież was nie zmuszamy do wyrzeczenia się Chrystusa i waszego imienia!   — My tylko domagamy się waszej zgody na żądanie państwa przyjęcia osobistych cyfrowych identyfikatorów, elektronicznych dowodów tożsamości…, itp”. 

Święty starzec Paisjusz Hagioryta przestrzega nas przed tym:

—   „Wam powiedzą:  —  „Wierzcie w co chcecie”.  — A sami umieszczą was w koszyku i poniosą tam gdzie zechcą”.

Starzec   Paisjusz   ostrzegał także przed tym, że Antychryst nie powie ludziom, że jest on Antychrystem,   — i nie będzie żądał zaparcia się Chrystusa!

On sam nazwie się Chrystusem.

Święty   Paisjusz podkreślał, że Antychryst powie”

— „Ja jestem Imam, ja jestem piąty Budda, ja jestem Chrystus, którego oczekują chrześcijanie, ja jestem tym, kogo oczekują Świadkowie Jehowy, ja jestem mesjaszem żydów”.

On będzie miał pięć „ja” „.

Tym sposobem wszyscy, którzy oczekują, że Antychryst, i jego pachołki, zażądają wyrzeczenia się Chrystusa, wpadną w potrzask i zgubią swoje nieśmiertelne dusze   — albowiem nie będzie takiego żądania.

I takich nieszczęsnych będzie ogromna większość!

Pan o tym powiedział wyraźnie i jasno:

—  „Wszelako   Syn   Człowieczy   gdy przyjdzie, sądzisz, że znajdzie Wiarę   na   Ziemi?

(Ewangelia wg Świętego Łukasza Apostoła 18:8).

Świątynie będą, episkopat będzie, kapłani i świeccy także będą  — ale wiernych Chrystusowi praktycznie w ogóle nie pozostanie.

Kto ma rozum niech rozumie!

a318-417x400-jpg4

Ponadto nam cały czas wciskają,   — że każda wladza pochodzi od Boga i dlatego trzeba się jej podporządkowywać i nie mówić o niej źle.

No,  ale  jeżeli będziemy tak rozumować   — to wtedy i Antychrystowi trzeba się   pokłonić   i   zgodzić  się na jego warunki, — w tym i z przyjęciem nakreślenia (kod kreskowy czyli znamię Bestii – tłum.).

— Przecież on także będzie królem ziemskim, to znaczy władzą państwową.

Ale wszyscy to rozumiemy, że pokłonienie się (oddanie czci) Mu jest niedopuszczalne i zgubne dla duszy.

Nawiasem mówiąc,   — dlatego redakcja naszego portalu poświęca dużo czasu i polityce rosyjskiej.

Ogromna liczba ludzi, doprowadzona do stanu zombi przez kremlowskie media,   — zwiedziona jest przez Putina.

Oni mu bezgranicznie ufają, uważając go za ojca narodu i ludu.

I dlatego gotowi są oni przyjąć z jego rąk wszystko co on zechce, — w tym i antychrystowe numery, elektroniczne dowody tożsamości, mikrochipy, nakreślenia (kody kreskowe).

Ujawniamy nadzwyczajnie przebiegły i podstępny charakter tej władzy i samego Putina.

— Prosimy nieustannie naszych braci i siostry   — aby sądzili nie po jego słowach ale po jego czynach,   — tak jak naucza nas czynić Pan.

To właśnie pod rządami Putina i właśnie z jego dyrektywy rozpoczął się w Rosji, — i ciągle trwa, — szybki rozwój antychrystowej, totalnej kontroli elektronicznej.

A w ciągu ostatnich miesięcy najbardziej jest ten proces widoczny.

Jak   można   uważać go za prawosławnego chrześcijanina i ojca ludu Bożego — jeżeli realizuje on w kraju wszystkie antychrystowe plany?

Daj Boże,  żeby uświadomił on sobie swój upadek i nadzwyczajnie niebezpieczny stan duchowy.

Drodzy bracia i siostry!

Oto jak podstępnie i chytrze działa diabeł, — Antychryst i jego pachołki.

Pan żąda od nas rozpoznania znaków czasu ponieważ od tego zależy zbawienie naszych dusz.

Właśnie tym, z Bożą pomocą, i my zajmujemy się już ósmy rok na stronach naszego portalu.  

Wzywamy także do tego i was.  

—  Do   pomagania najbliższym w rozpoznawaniu znaków czasu,  bo jest to Bogu miłe i zbawienne dla duszy dzieło.

DOPOMÓŻ NAM, PANIE!

___________________________________

PONIŻEJ RED. W-P ZAMIESZCZA W JĘZYKU ROSYJSKIM PROŚBĘ PORTALU 3RM.INFO O WSPARCIE FINANSOWE.

Мы знаем из опыта, что число откликов на просьбу о помощи с каждым разом значительно ниже (так было и в прошлый раз). Это понятно. Такова психология людей. Но, к сожалению, без вашей помощи и поддержки мы в настоящее время не сможем работать.

a415-jpg5

Мы безмерно благодарны всем нашим благотворителям, которые уже оказывали нам помощь. Спаси вас всех Господь! Наши дорогие Отцы-Афониты молятся и поминают вас и всех ваших сродников живых и усопших, имена которых вы нам присылали. Это то, что мы можем дать вам взамен и как проявление любви и заботы.

К сожалению (или к счастью) продолжаются активные систематические атаки на наш портал со стороны злоумышленников всех мастей. Мы регулярно получаем в свой адрес письма с грязной критикой, хулой и даже угрозами расправы от прокремлевцев и их т.н. либеральной оппозиции, еретиков, раскольников, безбожников и прочих богоборцев. Мы, насколько хватает молитвенной поддержки с вашей стороны, сил и средств, противостоим им.

Поэтому, дорогие братья и сестры, мы вынуждены просить вас о финансовой помощи в конце каждого месяца и в начале следующего. Не сомневаемся, что в этот ответственный момент мы с вами способны мобилизоваться, встать плечом к плечу и держать оборону, с Божией помощью, отбрасывая и побеждая врага.

Как мы и обещали, все поминальные списки имен живых и усопших, присланные нам благотворителями, мы передали на Святую гору Афон нашему дорогому и любимому Старцу Рафаилу (Берестову), отцам и братии, молящимся в Уделе Пресвятой Богородицы за нас и весь наш грешный мир.

Просим тех, кто оказывает финансовую поддержку, присылать нам на почту msk3rim@gmail.com имена ваших сродников (живых и усопших) для передачи на Афон.

P.S. Некоторые наши посетители обвиняют нас в том, что мы собираем „дань” с людей, что на работу портала требуются 5-10 тысяч рублей, а мы требуем миллионы и т.п. Понятно, что в основном это т.н. тролли и слуги наших врагов „мутят воду” на портале, но всё же считаем своевременным и правильным сказать следующее.

a552-jpg6

Дорогие наши братья и сестры, мы ни от кого не требуем помощи, а просим ее. Можете и хотите помочь – помогите.

Расходы на работу портала не 5-10 тысяч, а многократно больше. Аренда и обслуживание собственных защищенных серверов, зарплата редакторов и IT-специалиста, которые трудятся 7 дней в неделю, 365 дней в году (полный рабочий день и даже более). Учитывая специфику нашего портала, характера и тематик на нем рассматриваемых и обсуждаемых, принятых властью репрессивных законов, есть еще весьма затратные статьи расходов.

Поэтому не нужно обвинять нас в алчности и непорядочности. У нас есть духовники и наставники. Предоставьте им их законное право нас окормлять и назидать.

Братья и сестры! Помните о том, что, помогая порталу, вы помогаете не только себе, но и десяткам тысяч людей, которые еще и к вере-то может быть не пришли. Помогаете узнать им правду о происходящих апокалиптических процессах в мире и в церкви. А это сегодня – самое главное! Ведение информационной войны с антихристом и его слугами – самое важное сегодня.

Чтобы человек начал предпринимать какие-то решительные шаги, чтобы он перестроил свою жизнь в соответствии со сложившимися опасностями и угрозами, он должен понять и осознать от кого и от чего они исходят, и, как от них защититься. Этим мы и стараемся, с Божьей помощью и под чутким руководством наших духовников, заниматься. Приглашаем и вас посильно участвовать в этом благом и душеполезном деле.

a555-jpg7

Если бы мы лгали людям, поддерживая слуг антихриста, оккупационный безбожный режим, еретичествующее священноначалие РПЦ МП и всех их клевретов, то мы бы не испытывали никаких финансовых и прочих проблем. Но мы этого не делаем. Поэтому и обращаемся к вам за посильной помощью.

Господу угодно, чтобы в противостоянии антихристу и его орде участвовало не 10 человек (подобно редакции нашего портала), а тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы Его чад. У Него каждый „штык” на счету. Оказывая помощь своим ближним и защищая их, рискуя ради этого своей свободой и жизнью, мы с вами приятны Господу нашему Иисусу Христу, ведь Он Сам отдал за нас Себя в жертву, взойдя на Крест. Слава Богу за всё!

БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ НАШ ПОРТАЛ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!

С Богом и в Соборности наша сила!

Реквизиты для платежей:

В назначении платежа либо ничего не указывайте, либо просто „перечисление средств”.

Наши братья и сестры, которые находятся заграницей и хотят оказать помощь, могут перевести деньги по PayPal: msk3rim@gmail.com

Наличные деньги можно перевести в любом платежном терминале, которые размещены сейчас практически везде
(во всех магазинах, торговых центрах, салонах мобильной связи, на заправках и т.д.)

Платежные терминалы могут быть различными, но принцип во всех один и тот же:

– выбираем систему перевода (Яндекс.Деньги или WebMoney или QIWI);
– вводим номер кошелька;
– вставляем купюры в приемник и жмем «Оплатить».

ИНСТРУКЦИЯВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ-1

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ-2

Кошельки для перевода денег:

  1. Яндекс-кошелек: 410012884927544
    (если хотите перевести деньги с банковской карты любого российского банка, в т.ч. Сбербанка РФ, то НАЖМИТЕ СЮДА)

Можно перевести деньги напрямую на карту Сбербанка № 4276300027431603

  1. QIWI-кошелек: +79788479044
  2. WebMoney
    Номера кошельков WM в зависимости от валюты перевода:
    (будьте внимательны при выборе кошелька и его вводе)


— российские рубли:    R294873564515
— украинские гривни:   U516935910976
— доллары США:         Z426256312103
— евро:                     E120007412166
— белорусские рубли:  B156245612277

СКАЧАТЬ ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ (с реквизитами платежей): 3rm-nujna-vasha-pomoj-10.doc [59 Kb] (cкачиваний: 476)

P.S. Братья и сестры, если у вас возникли какие-то вопросы по данной теме, то обращайтесь к нам по адресу msk3rim@gmail.com.

Za: http://3rm.info/publications/64918-bratya-i-sestry-apokalipsis-sovershaetsya-my-s-vami-stoim-edinym-frontom-nuzhna-vasha-pomosch.html

Publikacja: 26.10.2016

Tłumaczenie Tamara

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/apokalipsa-juz-trwa-2016-11 / Listopad 1, 2016 Przez NS W Rosja

Advertisements
Ten wpis został opublikowany w kategorii Antychryst, APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Prawosławie, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s