Granice nauczania Kościoła – Nie każde nauczanie hierarchów Kościoła jest nieomylne, a papież może głosić herezję

Nie   każde   nauczanie  hierarchów Kościoła jest nieomylne, a papież może głosić herezję   –   to   stara   prawda,   dziś   jednak   niestety   całkiem zapomniana.

mid_47222_________________________________________________________________________________

Kościół Chrystusowy określają cztery przymiotniki: jeden, święty, powszechny i apostolski.

Apostolskość Kościoła oznacza identyczność z Ciałem, które Chrystus ustanowił na fundamencie Apostołów.

Rozumieć ją należy dwojako: pod względem doktryny – jak ostrzegał święty Paweł w Liście do Galatów:

—  Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty! (Ga 1, 9);

oraz   pod   względem   sukcesji,   – poprzez którą misja i święcenia przekazane Apostołom przez Chrystusa będą trwać w osobach ich następców aż do końca świata.

Dla wypełnienia tej misji biskupi otrzymują pełnię sakramentu święceń (potestas ordinis), dającą im władzę uświęcania wiernych dzięki nadprzyrodzonej łasce. 

Władzę tę mogą dzielić z prezbiterami i diakonami.

Ponadto biskupi otrzymują władzę prowadzenia pewnej części wiernych drogami ciążących na nich obowiązków i praktykowania dobrych uczynków (potestas jurisdictionis).

Władza ta ma podwójny charakter.

Z jednej strony papieżowi i biskupom nadano potestas regimini, dającą im nad wiernymi konieczną władzę legislacyjną, sądowniczą i administracyjną oraz możliwość stosowania przymusu.

Równocześnie dysponują oni potestas magisterii,   to jest władzą nauczania i nakładania na wiernych obowiązku wierzenia w to, co głosi Kościół.

Nieomylność Magisterium Kościoła

Nauczanie Kościoła jest całkowicie zależne od Bożego Objawienia, które można zdefiniować   jako wolny akt Bożej łaski,   poprzez który Bóg ujawnił   się   rodzajowi ludzkiemu po to, by człowiek wiedział o Jego istnieniu, istocie, woli i dziełach.

Ta zależność Magisterium Kościoła od Bożego Objawienia została podkreślona przez naszego Pana, który powiedział Apostołom:

—  Otóż   wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel (…). Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami,  —  bo jeden jest tylko wasz Mistrz,   — Chrystus (Mt 23, 8–10).

—   A   Pocieszyciel,   Duch   Święty,   Którego Ojciec pośle w moim Imieniu,   —   On   was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14, 26).

Nadprzyrodzona   asystencja Ducha Świętego została udzielona Kościołowi w dwóch formach:

charyzmacie natchnienia uprawniającym Apostołów i Ewangelistów do dodania do depozytu Objawienia nowych prawd    (okres ten zakończył się wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów)

oraz charyzmacie nieomylności   pomagającym następcom świętego Piotra i Apostołów w strzeżeniu nienaruszalności depozytu wiary, w tłumaczeniu go i wskazywaniu właściwych sposobów stosowania go w życiu chrześcijańskim    (ten rodzaj asystencji trwać będzie aż do końca świata).

Wspomagani nadprzyrodzoną pomocą papież i biskupi muszą realizować dwie misje związane z ich potestas magisterii.

Po pierwsze,   muszą   być   świadkami   wiary   (testes fidei), realizując w ten sposób nakaz Chrystusowy zawarty w dwóch fragmentach Nowego Testamentu:

— I rzekł do nich:   — „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15)

oraz 

  Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

(…)

José Antonio Ureta

——————————————–

Powyższy tekst jest tylko FRAGMENTEM artykułu opublikowanego w magazynie „Polonia Christiana”.

http://www.pch24.pl/granice-nauczania-kosciola,47222,pch.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, HEREZJE i heretycy, HISTORIA KOŚCIOŁA, Judaizacja Kościoła, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, NOWY TESTAMENT, Obowiązek sprzeciwu, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.