7 października – Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Piątek, 7 października 2016

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Święty Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepanto  —  bitwy morskiej stoczonej 7 października 1571 na   południowy   zachód   od Lepanto   pomiędzy Imperium Osmańskim a Ligą Świętą, zakończona zwycięstwem chrześcijan.

Bój pod Lepanto był jedną z najkrwawszych bitew morskich w dziejach świata, które zostało wyproszone Modlitwą Różańcową.

W modlitwie tej rozważamy tajemnice naszego odkupienia pod przewodnictwem Maryi, Która w tych tajemnicach uczestniczyła.

†††

Wspomnienie obowiązkowe

0710-nmp

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

†††

HYMN

Sławimy Ciebie, Maryjo,

Dziewico czysta i Matko,

Nosząca w sobie zbawienie,

Przeszyta mieczem boleści

I wyniesiona do chwały

Nikomu dotąd nie znanej.

O witaj, pełna wesela

W poczęciu Syna Bożego

I w nawiedzeniu Elżbiety,

W zrodzeniu Pana, w ofierze

I w znalezieniu w świątyni,

O Matko wielce szczęśliwa!

3  O witaj, pełna cierpienia,

Gdy Jezus konał w Ogrojcu,

Gdy Go sieczono biczami,

Zwieńczono z cierni koroną,

Gdy dźwigał krzyż i umierał,

O męczenników Królowo!

O witaj, pełna godności

Przez Twego Syna triumfy,

Przez płomień Ducha Bożego,

Do nieba wzięta, by odtąd

Przy tronie Pana zasiadać,

O wielkiej chwały Królowo!

O pójdźcie, wszystkie narody,

By z tych tajemnic różańca

Złocistą uwić koronę

Dla Pani nieba i ziemi

I Matce pięknej miłości

Pod stopy złożyć w ofierze.

Niech będzie chwała na wieki

Synowi czystej Dziewicy,

Którego z Ducha poczęła,

By wolę Ojca wypełnić;

A nam niech święty różaniec

Przyniesie pokój i łaskę. Amen.

†††

Psalm 69, 2-22. 30-37
Gorliwość o dom Twój mnie pożera

Dali Mu pić wino zaprawione goryczą (Mt 27, 34)

I

Wybaw mnie, Boże, *

bo woda mi sięga po szyję.

Ugrzązłem w błotnej topieli *

i nie mogę znaleźć oparcia.

Trafiłem na wodną głębinę *

i nurt mnie porywa ze sobą.

Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, *

osłabły mi oczy od wypatrywania mego Boga.

Liczniejsi od włosów na mej głowie *

są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu.

Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani; *

czyż mam oddać to, czego nie zabrałem?

Boże, Ty znasz mój brak rozumu, *

moje przestępstwa nie są dla Ciebie tajne.

Niech przeze mnie wstyd nie okrywa tych, co Tobie ufają, *

Panie Zastępów.

Niech nie rumienią się z mego powodu, *

którzy Ciebie szukają, Boże Izraela.

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, *

hańba twarz mi okrywa.

Dla braci moich stałem się obcym *

i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *

i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Utrapiłem siebie postem, *

a spotkały mnie za to zniewagi.

Przywdziałem wór jako szatę *

i stałem się pośmiewiskiem dla innych.

Obmawiają mnie siedzący w bramie, *

urągają mi pijący wino.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zmęczyłem się krzykiem wypatrując mego Boga.

2 ant. Dali mi żółć jako pokarm, * a gdy byłem spragniony, / poili mnie octem.

II

Panie, modlę się do Ciebie, *

w czas łaski, o Boże.

Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *

w Twojej zbawczej wierności.

Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, †

wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, *

ratuj mnie z wodnej głębiny.

Niechaj nie porwie mnie nurt wody, †

niech nie pochłonie mnie głębia, *

niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, *

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

Przed sługą Twoim nie ukrywaj oblicza, *

wysłuchaj mnie prędko, bo jestem w ucisku.

Zbliż się do mnie i mnie wybaw, *

uwolnij mnie na przekór moim wrogom.

Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę, *

wszyscy, co mnie dręczą, są przed Twymi oczami.

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, †

czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *

i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.

Domieszali trucizny do mego pokarmu, *

a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dali mi żółć jako pokarm, / a gdy byłem spragniony, / poili mnie octem.

3 ant. Szukajcie Boga, * a wasze serce ożyje.

III

Jestem nędzny i pełen cierpienia, *

niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *

i wielbić Go z dziękczynieniem.

Będzie to Bogu milsze od ofiary z bawołu *

i z cielca, który już ma rogi i racice.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *

niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych *

i swoimi więźniami nie gardzi.

Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *

morze i wszystko, co w nim żyje.

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *

tam będą mieszkać i mieć posiadłości.

To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *

miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szukajcie Boga, / a wasze serce ożyje.

†††

K. Pan nas pouczy o swoich drogach.

W. I będziemy chodzili Jego ścieżkami.

†††

Za; http://www.brewiarz.pl/x_16/0710p/wezw.php3

Advertisements
Ten wpis został opublikowany w kategorii BIBLIA, Matka Boża Różańcowa, Nabożeństwa do Najś.Maryi Panny, PSALMY, RÓŻANIEC, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s