Dobre Owoce (1) Pielgrzymki po Polsce Biskupa Ryszarda Williamasona. Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce.

Konsolidacja Kościoła Walczącego w Polsce.

finalized-logos-page-005-jpgadsc04908-jpg1

Od wieków, nasz Naród był konsolidowany wojennie. Dawno już przed tysiącem laty, nasze słowiańskie państwa były konsolidowane, organizowane wojennie.

— Dowodów na to wciąż jest wiele. — Te najbliższe nam, to podziały odwieczne naszych krain na województwa, których przecież przedstawicielami i przywódcami byli wojewodowie – wojenni wodzowie i to bynajmniej nie tylko z nazwy jak dziś…

Wraz z przyjęciem Wiary Chrystusowej przez naszych Dziadów, idea i podział ten nie musiał ulegać zmianie, a przeciwnie, nasz Naród dostał dodatkowe siły do tworzenia społeczeństwa i państwa wojennego.

Te siły, — to siły nadprzyrodzone, niezniszczalne, dające społeczności nieśmiertelność oraz niezwyciężoność.

Biskup Williamson przypomniał nam o tym, wskazał na naszą odwieczną wojenną hierarchię społeczeństwa polskiego, w której odnajduje się każda pojedyncza osoba:

1. Wierny – wojenny
2. Wierni – jedna  Wiernych Rodzina Wojennych
3. Wiernych Grupa – dwie Wiernych Rodziny – Wojenni
4. Wiernych trzy i więcej Rodzin Wojennych w danym regionie wspólnie modlących się i organizujących się,   — to lokalny Kościół w Polsce.

pielgrzymka-brw-polska-2016-755-jpg2096-jpg3

Wiara Chrystusowa ma to do siebie, że ludzie współpracujący z Łaską Bożą – Łaską Wiary,   — poszukują się nawzajem, by tworzyć Kościół.

Przyczyną tego jest to, że Wiara Nasza jest jak zapalona gromnica dająca wspaniałe światło, które powoduje jej ogień.  

— Tej gromnicy nie można trzymać pod nakryciem.  — Nie da się tego zrobić, bo albo podpali nakrycie, co może spowodować pożar (.. rewolucję…) albo zagaśnie…  — i tego śmiertelne konsekwencje.

Obecność Biskupa Williamsona w Polsce wydaje Dobre Owoce.

Jednym z nich jest ujawnienie się i konsolidacja Wiernych, Grup Wiernych, Lokalnych Kościołów Wojujących w Polsce.

Chrystus utworzył jeden Powszechny Kościół …Wojujący na ziemi – to Chrystus jest Kościołem przede wszystkim,  —  jak to kiedyś w Gajówce napisał „Pan Gajowy”.

Ponad 99.9999 procent Kościoła to Chrystus Pan.

/Kościół to —  MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA  — czyli Kościół to Chrystus; w Chrystusie — ZBAWIENI w Niebie — jeszcze WALCZĄCY o zbawienie na ziemi — i POKUTUJĄCY jeszcze, (ale już ZBAWIENI) w Czyśćcu — emjot/

My wierni, mający Łaskę Wiary dołączamy do Chrystusa i dlatego poszukujemy się nawzajem, bo żyjemy nadprzyrodzonym życiem.

Osoba żyjąca życiem nadprzyrodzonym, to osoba umierająca dla grzechu, nienawidząca grzech.

I siłą rzeczy nadprzyrodzonych, osoba taka, wierni  — przekładają życie w Łasce Uświęcającej – bogobojne życie wewnętrzne, duchowe – na życie codzienne w domu, rodzinie, społeczności lokalnej.. Polsce, — tworząc Królestwo Niebieskie na Polskiej Ziemi.

Wierny, by nim być, by być wierzącym w Trójcę Świętą — musi stosować w swoim życiu Prawa Trójcy Świętej,  — zwanymi Prawami Naturalnymi.

— To jest warunek niezbędny.

Musi więc opierać się Pogaństwu (walczyć z nim..) – Światu,  — musi opierać się własnego ciała namiętnościom rozpoznając Prawdę – Chrystusa od Kłamstwa – Szatana,  

— czego uczy Święte Magisterium, oraz daje możliwość poznania  Łaska Boża, którą uzyskujemy przyjmując  Święte Sakramenty.

Wierny więc musi być walczącym… musi być Wojennym!

Wierny musi walczyć na śmierć lub życie!

Tu nie ma walki symulowanej — na niby śmierć  — i na niby życie.

Tu nie ma filmowego nieprawdziwego aktu Walta Disneya wyprodukowanego w wymownym „Świętym Pogańskim Gaju” – Holywood, made in USA.

To nie film typu western, gdzie zabijają się na niby…

Prawdziwość jest taka,   — że tylko są dwie drogi wyboru – Życia lub Śmierci.

Droga Życia  tu na ziemi polskiej,  — to umrzeć dla grzechu — i w tej samej chwili wraz z Chrystusem zmartwychwstać i żyć nadprzyrodzonym życiem.

Umieramy dla grzechu w każdym momencie — kiedy jego akt prawny odrzucamy, odmawiamy jego dokonania.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że  odrzucaniem grzechu jest :

– odmawianie noszenia modernistycznych strojów, ubrań, dodatków…
– odmawianie oglądania modenistycznej TV
– odmawianie słuchania modernistycznego radio
– odmawianie kolegowania się z modernistycznymi kolegami
– odmawianie spojrzeń…, czynności…niegodnych.

etc. …

Jednak śmierć dla grzechu w naszym życiu nie może być li tylko przypadkiem, a musi być  świadomym wolnym wyborem życia.

To wówczas stajemy się Wojennymi, bo tylko za wolną wolą oraz  świadomością  mogą podążać wolne, świadome, mądre wybory, decyzje, czynności.

Nie mając woli wolnej, nie ma dobrej współpracy z Łaską Boga – jest tylko przypadek…,  — a to domena dzieci.

W tej świadomej walce, my nie tylko odmawiamy pojedynczego grzechu dokonywania „aktu prawnego”,  — ale obowiązkiem naszym jest walka z całymi systemami aktów prawnych do grzechu namawiających, grzech sankcjonujących jako normę i grzech gloryfikujących.

W Polsce mamy zainstalowane systemy prawne grzech gloryfikujące!

— To satanizm.

Któż, jak nie my,   — ma te systemy obalić?

Pytanie niby retoryczne, ale odpowiedź jest inna niż ta, która się nasuwa.

Spójrzmy na siebie.

Jesteśmy słabi,  często schorowani, bezbronni — w tym finansowo.

My mamy obalić?

Odpowiedź jest taka, że to walka między Szatanem a Panem Bogiem.

Naszym obowiązkiem nie jest zwyciężać tu na ziemi wroga…, mieć złoto i diamenty..,   — a zwyciężać siebie jest naszym obowiązkiem —  i w takim będąc zwycięskim stanie,

— oddawać Panu Bogu nasze serca i ręce do pracy, będąc Sługami Bożymi.

Tak pracując, to Bóg wyznacza czas zwycięstwa na tej ziemi, kiedy to mamy pożytek dla państwa i Narodu Polskiego, społeczności, rodu, rodziny i pojedynczej naszej osoby.

Bóg zdecydował, że Biskup do Polski przyjedzie… i jednak,

Pielgrzymkę Biskupa Williamsona  do Polski nie zorganizował sam Jan Aleksander żyjący nadprzyrodzonym życiem. — On nie ma takich sił ani fizycznych, ani finansowych.

Pielgrzymkę zorganizowali wszyscy we Wspólnym Działaniu Tradycjonaliści w Polsce żyjący Nadprzyrodzonym Życiem.

Spotkania indywidualne, spotkania grup, Biskupa codzienne Msze Święte, sakramenty.. w Niepokalanowie, Klasztorze na Jasnej Górze, Sokółce, południu Polski, wykłady… – to nie zrobił jeden Jan Aleksander,  — a każdy z nas uczestniczący we Wspólnym Działaniu za Łaską Bożą.

To Bóg dał, słuchając naszych modlitw, — że Pielgrzymka miała miejsce i  dokonał tego rękoma nas wszystkich wspólnie działających Sług Bożych.

Obowiązkiem naszym jest tak dalej działać i tak za  Łaską Bożą, pokonywać …

Czyli to Bóg pokonuje, bo tylko Bóg  zwycięża…

Razem,  — za Łaską Bożą — jedziemy do Moskwy… wioząc Słowo Boga  do Rosji.

Razem, — za Łaską Bożą, — tworzymy współpracujące ze sobą ściśle Wyspy Tradycji Świętej w Polsce, które walczą przeciwko działaniom masonerii, ujawniają jej zbrodnie, piętnują i eliminują ją z życia prywatnego i publicznego

– to Bóg robi używając naszych serc i rąk.

Pamiętajmy wszakże, że to Bóg zwycięża o Jego czasie.., —  a my słudzy dla Jego chwały pracujemy.

Pan Joannus z Gajówki napisał,  —  że odchodzimy do Pana Boga tylko za wolą  i decyzją Boga.  

Szatan nie decyduje o czasie naszej śmierci ciała na ziemi, a tylko Pan Bóg.

Pamiętajmy więc, że Szatan jest jak lew ryczący. — Nie bójmy się jego teatralnej gry.

Bójmy się kary Boskiej i tak żyjąc, w bojaźni Bożej działajmy dalej indywidualnie i wspólnie.

Po pielgrzymce Biskupa, każda Grupa typuje przedstawiciela, który kontaktuje się z innymi grupami tworząc Kościół Walczący w Polsce,

— który stanowi siłę i alternatywę dla Polaków pochłoniętych przez Posoborowy Kościół Pielgrzymujący w Polsce, kościół tendencyjnie ślepo kochający każdego,   — w tym… gwałciciela naszych żon, dzieci, złodzieja, mordercę naszego narodu, — który z niepokorą, premedytacją i satysfakcją nas unicestwia,… unicestwia naszą kulturę.., polską cywilizację.

Organizujemy się więc nieustająco w koło Mszy Świętej Trydenckiej…, i Ołtarzy budowanych w naszych Domach, naszych Kaplicach,

— a udostępnianym tylko Tradycyjnym Bogobojnym Księżom.

pielgrzymka-brw-polska-2016-183-jpg4pielgrzymka-brw-polska-2016-181-jpg5

Zaciskamy szeregi Kościoła Walczącego w Polsce pod egidą Pana Jezusa Chrystusa, Jego Świętego Magisterium potwierdzonego przez przedsoborowych Papieży.

Organizujemy się  pod egidą Prawych Biskupów i Księży Chrystusa.

By zwyciężać,  — Chrystus prosi nas o mały wysiłek w Jego stronę, a Matka Boża prosi o Różaniec;   — resztę otrzymujemy z Nieba.

Jakie to łatwe, choć tylko dla ludzi wolnej woli.

https://polakortodoks.wordpress.com/2016/09/20/apostolska-pielgrzymka-cz-4-swiety-rozaniec-biskupa-r-williamsona-do-polski-roku-panskiego-2016-przeslania-informacje/

Pomyślałem, pisząc tę relację…, że mając wybór:  — siłę jak kulturysta…, biegaczki dlugodystansowej.. —  czy siłę wolnej woli

– wybieram to drugie!!

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji„Wspólne działanie” przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych.

Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.

Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną.

Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.

Wołamy o przyłączenie się do Ruchu Polak-Ortodoks !

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Opublikowano Październik 2, 2016 by Polak-Ortodoks

Za; https://gajowka.wordpress.com/2016/10/02/dobre-owoce-1pielgrzymki-po-polsce-biskupa-ryszarda-williamasona-konsolidacja-kosciola-walczacego-w-polsce/

be05f71210919c85c9c9b5aeb70236c8-jpeg6

Informacje o Polak-Ortodoks

https://gajowka.wordpress.com/

Zobacz wszystkie wpisy, których autorem jest Polak-Ortodoks →

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I ODKUPICIEL ŚWIATA, Kościół Katolicki w Polsce, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, WYZNANIE WIARY, Życie duchowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.