BEZDOGMATYCZNY CHRYSTJANIZM

pope-st-pius-xNajliberalniejszy kierunek współczesnej protestanckiej teologii twierdzi, że —  istota chrystianizmu tkwi w nauce moralnej Jezusa, jaka była ogłoszona przezeń, np. w kazaniu na górze,

— a żadnych na ogół nie postawił On zasad wiary.

Wystarczy przypomnieć sobie niektóre ustępy Ewangelii, aby przekonać się o bezpodstawności tych twierdzeń.

Np. formuła Chrztu jasno wyraża zasadę wiary o Trójcy Św., lub słowa Jezusa:

>> Ja i Ojciec jedno jesteśmy<<.

>>Kto wierzy we Mnie, tego Ja wskrzeszę w ostatni dzień<<.

>To jest Ciało moje, to jest Krew moja<<.

>>Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone<< i t. d.

W tych i innych miejscach Ewangelii zawarte są główne dogmaty chrystianizmu.

Modernizm.

Wielu mniema, że potępienie modernizmu przez papieża Piusa X jest wtrącaniem się Kościoła do estetycznych potrzeb współczesnego człowieka.

Jest to zapatrywanie błędne.

Modernizm jest to pewien kierunek współczesnej filozofji i protestanckiej krytyki Biblji i dogmatów.

Filozofja współczesna hołduje dwom teorjom: — agnostycyzmowi i immanentyzmowi.

Agnostycyzm (agnosis = niepoznawalność) twierdzi, że   —  rzeczy zmysłowe, a jeszcze bardziej ponad zmysłowe, są niepoznawalne, że nie wychodzimy w swych badaniach poza domysły i przeczucia.

Immanentyzm (od słowa immanentny = przebywający wewnątrz) twierdzi, że — wszystkie duchowo-moralne zjawiska, które na ogół istnieją, należy sprowadzić do wewnętrznych skłonności duszy.

W zastosowaniu do wiary katolickiej modernizm twierdzi, że istnienia Boga nie możemy poznać rozumem z całą pewnością, ale je wyczuwamy.

Nie ma też żadnego Objawienia Bożego z zewnątrz, a istnieje tylko w religijnem usposobieniu naszej duszy.

Protestancka zaś krytyka Biblji twierdzi, że   — nie było żadnego zewnętrznego Objawienia Bożego, a wszystkie doniesienia historyczne są tylko projekcją wewnętrznych zjawisk w dziedzinie historii i literatury religijnej

—  (próbki bezdogmatycznego chrystjanizmu:   — Karol Jadho, pastor koloński, w swej książeczce do nabożeństwa: >>Wesoła wiara<<, pisze:

>> Nie widzimy żadnej już przepaści między Bogiem a światem. Świętem jest bóstwo, świętym jest świat, świętą przyroda<< (str. 29),

lub w innem miejscu:

>> Każdy wiek musi swego odkupiciela na nowo począć i porodzić<< (str. 86).

>>Poza głębokiem odczuciem trwających wartości życiowych w życiu doczesnem, znika potrzeba szukania czegoś innego<< (str. 209).

– W innej książce: H. A. Gillot, pastor holenderskiej gminy w Petersburgu, pisze:

>> Bóg jest wszystko we wszystkiem<< (>>czcigodnej nocy kościołów<<) str. 97.

>>Ciszo, jesteś dla mnie mojem sumieniem<<.

Z tych próbek widać jasno, że nie ma tu żadnej treści z Objawienia chrześcijańskiego.)

W zastosowaniu zaś do historii dogmatów   >> modernizm twierdzi, że wszelkie poznanie ludzkie jest względne (relatywizm), warunkowe i zmienne.

Dogmaty mają wyrażać tylko religijną świadomość czasu, w którym one powstały.

Dogmaty i Sakramenta są tylko symbolami;   — dogmat nie jest objawioną prawdą, a Sakrament nie udziela żadnej łaski.

Filozoficzne zasady modernizmu usuwają wszelką podstawę dla pozytywnego chrysjanizmu.

Zbicie ich znajdujemy w dowodach istnienia Boga, w sprawdzianach Objawienia i innych rozdziałach tej książki.

Modernizm, — broniony głównie przez Alfreda Loisy i Jerzego Tyrrela,

został potępiony przez papieża Piusa X w encyklice >>Pascendi Dominici gregis<< dnia 7 września 1907 r.

***

Ks. dr. Wacław Kalinowski, Dogmatyka w oświetleniu apologetycznem, podręcznik szkolny dla klas wyższych ułożony według nowego programu, wydanie drugie, Poznań 1921, str. 276-278

Za; https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2015/06/16/bezdogmatyczny-chrystjanizm/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HEREZJE i heretycy, Kościół i masoneria, MASONERIA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Pius X, Protestantyzm, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOLNOŚĆ RELIGIJNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.