ABDYKACJA FRANCISZKA JUŻ WKRÓTCE |….ważne!

ABDYKACJA FRANCISZKA JUŻ WKRÓTCE

Ks. Jarosław Gluziński

„Według   informacji,   które   dotarły   do   nas   z trzech watykańskich źródeł, — Franciszek     podpisał     dokument     o     abdykacji    prawie   dwa   miesiące   temu.   Jak zgodnie donoszą trzej kapłani pracujący w watykańskich kongregacjach, — abdykacja nastąpi pod koniec października lub w listopadzie.”

Gdy 13 marca 2013 r. stojący na balkonie papieskim kard. Bergoglio wypowiedział charakterystyczne „buongiorno”, — świat zamarł… — Jedni z zachwytu, inni z przerażenia.

Pierwszy w historii papież z kontynentu południowo amerykańskiego przejął urząd świętego Piotra.

Przez pierwsze dwa lata pontyfikatu dominująca większość społeczeństwa miała „ubogiego Franciszka” niemalże za papieża marzeń. — Zwłaszcza, gdy porównywano go z zakłamanym, wykreowanym przez mainstream wizerunkiem poprzednika.

Przez pierwsze dwa lata oblicze papieża zdobiło niemalże wszystkie okładki poważnych i mniej poważnych czasopism.

— Nareszcie papież, który mówi ludzkim głosem, „papież ubogich”, „duszpasterz”…

Niekończące się laudacje.   — Można było mówić o pewnym hurraoptymizmie wśród wiernych.

Ale byli i tacy, którzy od początku wróżyli niebezpieczeństwo.   — Przyznam… ja do nich nie należałem.

Po dwóch latach od wyboru „efekt Franciszka” prysł niczym sztucznie napompowana bańka mydlana.

Do pieca dołożył Antonio Socci, który dowodzi,   — że wybór Bergolio na papieża był nielegalny (por. książka Non e Francesco).

Czyżby   świat   zrozumiał,   kim   jest   ubrany   w   populistyczne  szaty biskup z Argentyny?

Statystyki nie kłamią.

Liczba wiernych na środowych audiencjach spadła w ciągu dwóch lat o niemal 68 proc. —  Podobnie na modlitwach „Anioł Pański” i innych spotkaniach.

Odpływ wiernych od Franciszka jest widoczny gołym okiem.

Czym katolikom podpadł duchowny z Buenos Aires?

Czyżby   i   on,  podobnie jak nuncjusz Migliore,   — szykował się do ewakuacji z Watykanu?

Trefne publikacje

Wszystko   zaczęło   się  od   „ekologicznej”   encykliki   Laudato si, której bliżej do „zielonego manifestu” czy deklaracji ideowej partii Zielonych lub Greenpeace’u  —  niż do oficjalnego orędzia Namiestnika Świętego Piotra.

— Papież doskonale wpisał się w lewacką narrację o globalnym ociepleniu, którego nikt nie jest w stanie ostatecznie udowodnić.

Encyklika zredukowała nauczanie o jedynym Zbawcy Jezusie Chrystusie do ekologicznej gadki.

— Niebawem przyjdzie na świat Antychryst.   — Ukaże się w postaci ekologa i pacyfisty.   — Bądźcie czujni…

– w 2000 r. ostrzegał kard. Giacomo Biffi, arcybiskup Bolonii.

Nie wiem, kogo kardynał miał na myśli, ale jego profetyzm brzmi znajomo…

Ponadto metropolita przestrzegał przed budowaniem tzw. nowego chrześcijaństwa.

Czy jego przejawem nie jest pierwsza lewicowa encyklika w historii Kościoła oraz pełna relatywizmu moralnego adhortacja Amoris laetitia, — która bagatelizuje   pojęcie grzechu śmiertelnego oraz zmienia spojrzenie na związki niesakramentalne?

Spolegliwość międzyreligijna

Franciszkowa koncepcja dialogu międzyreligijnego nijak się ma do tej objawionej w Słowie Bożym.

Papieski dialog nie opiera się na głoszeniu nawrócenia i budowaniu koegzystencji społecznej,   — ale na próbie zrównania ze sobą wszystkich religii.

— W tych poczynaniach radykalnie faworyzuje on islam i religię mojżeszową.

Nie sposób wymienić wszystkich sygnałów wskazujących,   — że zależy mu na połączeniu islamskiej sekty z wiarą w Jezusa Chrystusa.

Przypomnę jedynie kilka z nich.

W skandalicznym wywiadzie dla francuskiej gazety „La Croix” przyrównał Apostołów do… terrorystów z ISIS.

Nie sposób nie wspomnieć o całowaniu Koranu czy muzułmańskich stóp podczas Wielkoczwartkowych Uroczystości, — które dało imamom jasną informację, — jakoby chrześcijaństwo sprawowało poddańczą rolę wobec islamu.

Franciszek  ma krzepę, by uklęknąć przed muzułmanką i ucałować jej stopy, — nie mając już siły,  — by uklęknąć w kościele przed żywym Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Czy Chrystus całował fałszywe księgi lub stopy pogan podczas Ostatniej Wieczerzy?

Papież   Franciszek   przeszedł   samego  siebie podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Karola Wielkiego, gdy u boku Martina Schulza zasugerował, — że Europa winna odrodzić się w… islamie.

— Nie pogłębionej wierze w Chrystusa.   — Nie w renesansie sakramentalnego życia, ale w islamie!

Podobnie zachowuje się w kwestii żydowskiej.

— Nieodwzajemnione służalcze pocałunki rąk rabinów są jedynie tego symbolem.

Na szczególną uwagę zasługuje opublikowany niecałe pół roku temu dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych,   — który stawia pod ogromnym znakiem zapytania istotowy, misyjny charakter Kościoła.

W dokumencie wyjaśniono, że „dobrzy katolicy”, którzy szanują tak zwany „ekumeniczny dialog z judaizmem”,   — powinni powstrzymać się od wszelkich prób ewangelizacji Żydów.

—  Stwierdzono wprost, że Kościół katolicki nie przewiduje już nawracania wyznawców religii mojżeszowej,   — uważając,   że   chrześcijaństwo   jest jakąś formą pochodną judaizmu.

A co ze słowami Chrystusa:

tylko przeze Mnie pójdziecie do Ojca?

Budowanie dialogu międzyreligijnego, — innego niż nawracanie i budowanie koegzystencji społecznej,  —  trąci herezją.

Niestety heretyckie, a nawet masońskie próby łączenia wszystkich religii w jedno zostały wyraźnie zaprezentowane w propagandowym spocie, — w którym pierwsze skrzypce odgrywał Franciszek.

Chrześcijaństwo, islam, judaizm i buddyzm (zaliczany do non teizmu!)  —  dla biskupa Rzymu wydają się być jednym i tym samym!

Takie kroki bardziej stawiają Franciszka w roli namiestnika Mahometa czy Mojżesza naszych czasów, aniżeli ziemskiego następcy Chrystusa.

Gwiazda popkultury

Zaraz po wyborze księża z Argentyny ostrzegali,   — że Bergolio bardziej będzie dbał o wizerunek medialny, aniżeli o rzeczywiste budowanie wspólnoty Chrystusa.

— Wielu nie dowierzało.

Po kilku miesiącach te rewelacje potwierdzili jego bliscy współpracownicy oraz konkretne wydarzenia.

Papież stał się ulubieńcem mediów, co niestety nie ma realnego przełożenia na skuteczną ewangelizację, nawrócenia, liczbę wiernych w Kościele czy powrót do życia sakramentalnego.

Franciszek ma czas na spotkania z Salmą Hayek i przedstawicielami amerykańskich organizacji homoseksualnych,   — nie znajdując go jednocześnie na spotkanie ze stającą w obronie życia nienarodzonych Mary Wagner.

 Stać go było na list do muzułmanów z okazji rozpoczęcia Ramadanu z życzeniami, by okres ten przynosił im obfite owoce duchowe,

— ale nie stanął ani razu w obronie Asi Bibi, skazanej na śmierć za wierność Chrystusowi

– komentuje sprawę publicysta Grzegorz Górny.

Zwrócony   w   kierunku   Mekki, pokornie modlił się w meczecie (w 2014 r.), — zapominając o przelewających krew chrześcijańskich wspólnotach, których świątynie już dawno leżą w gruzach.

Czy tak postępuje pasterz swoich owiec?

Czy pasterz powinien budować swój PR kosztem wiernych będących w niebezpieczeństwie?

To efekt Franciszka – tak z zachwytem tłumaczy poczynania papieża od lat związana ze środowiskami LGBT zakonnica Jeannine Gramick.

— Efekt Franciszka ma jakieś granice przyzwoitości, które, jak się wydaje, już dawno zostały przekroczone.

Wizerunek papieża walczącego z pedofilią i kościelnymi skandalami, — co wbrew kłamstwom mainstreamu czynił Benedykt XVI, — nadszarpnęła sprawa abp. Józefa Wesołowskiego.

Co ciekawe,   — delikwent tuż przed rozprawą zmarł na zawał.

Dziwne?

Czy nie narzuca się na myśl mafijna próba zlikwidowania problemu, który poprzez długie sądowe procesy nadszarpnąłby PR medialnej gwiazdy?

Jedno jest pewne, — papież wpada, świadomie lub nie, w pułapkę szukania taniego poklasku wszędzie i u wszystkich.

— Stał się skupiającą się na opinii długoletnich wrogów Kościoła gwiazdą popkultury, co najwyraźniej mu odpowiada.

Takie stanowisko nijak się ma do ewangelicznego:

— Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. — Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom (Łk 6,26).

Masoneria

W 1999 r. kard. Bergolio został honorowym członkiem Rotary International w Buenos Aires.

— Wkrótce po wyborze na Stolicę Apostolską informacja o papieskich związkach z tą organizacją zniknęła z Internetu.  — Dopiero niedawno na nowo zagościła również na polskich serwerach.

— Członkostwem Franciszka chwalą się loże masońskie oraz rotarianie.

Doskonale wiadomo, że to, co zgodnie z myślą Artura Schopenhauera, przez lata było sprowadzane do absurdu, w rzeczywistości jest prawdą.

— Chodzi o główny cel masońskich lobbystów – budowanie Nowego Porządku Świata (New World Order),   — na zasadzie łączenia wszystkich religii w jedną (o czym już wyżej była mowa), wynarodowienia i zderzania ze sobą odmiennych cywilizacji.

To wszystko pod przykrywką pacyfizmu i fałszywego miłosierdzia, — zdaje się realizować aktualny biskup Rzymu.

Jeszcze niedawno, przyjmując nagrodę im. Karola Wielkiego, Franciszek wygłosił mowę na temat wyzwań przed jakimi, jego zdaniem, stoi Europa.

Dał do zrozumienia, że państwa narodowe to przeżytek.

Co więcej,  —  kilka tygodni później wyznał w wywiadzie,  —  że irytuje się, gdy słyszy o chrześcijańskich korzeniach Europy, widząc w nich zbrodniczy kolonialny charakter.

— To lewackie, marksistowskie spojrzenie całkowicie przeciwstawia się słowom Jana Pawła II, który wielokrotnie przestrzegał, by Europa nigdy nie wyrzekła się „korzeni chrześcijańskich”.

[Apelował… sam całował Koran, spotykał się z masonerią chwaląc ją za „dzieła miłosierdzia” —  a żydów nazwał „starszymi braćmi w wierze” i w wielokrotnie powtarzał, — wbrew Ewangelii i nauczaniu Apostołów i wszystkich Ojców Kościoła, — że stare przymierze nie zostało zerwane i nadal obowiązuje… — emjot |Zobacz: List JANA PAWŁA II do RABINA RZYMU z okazji stulecia Wielkiej Synagogi w Rzymie – Vatican, 22 Maj 2004 ►ŚWIADECTWO APOSTAZJI I HEREZJI !!!]

—  Krótko przed Jubileuszem Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów całej Europy, — aby wyrazić konkretność Ewangelii i przyjąć rodzinę uchodźców

– w zeszłym roku apelował papież Franciszek.

Papież przeszedł samego siebie w wywiadzie dla francuskiego periodyku, gdzie Europejkom zasugerował,   — by współżyły z islamskimi imigrantami i w ten sposób zniwelowały ujemny przyrost naturalny.

Takich apeli było o wiele więcej.

Biorąc pod uwagę, jak wielką liczbą doradców otoczony jest papież, należy wykluczyć jakąkolwiek naiwność.

Niemożliwe, że Franciszek nie wie o aktach terrorystycznych czy gwałtach na kobietach, jakich dopuszczają się islamscy fundamentaliści.

Niemożliwe, że nie zna doktryny koranicznej, zezwalającej na morderstwo innowiercy, czym trudzą się liczni salafici.

Za dalszą współpracą z masonerią przemawia iluminacja w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie (8 grudnia 2015).

— Projekt rzekomo był poświęcony zmianom klimatycznym.

Wpływowi watykaniści, tacy jak Sandro Magister czy Antonio Socci, uznali, że

— spektakl był jawną manifestacją duchowości New Age, NWO oraz pogaństwa.

Tego samego zdania są byli członkowie sekt, którzy zaprezentowaną symbolikę rozumieją doskonale.

Zgodnie dowodzą, że iluminacja zaprojektowana przez działacza masońskiej loży, a zarazem zadeklarowanego satanistę, — była perfidną okultystyczną propagandą, którą sponsorował wspierający ideologię eugeniczną Bank Światowy,   — a „pobłogosławił” ją namiestnik Chrystusa.

Niepokojące są również doniesienia o próbach zanegowania prawdziwości Objawień Fatimskich, których trzecia tajemnica nie została zaprezentowana w całości (na ten temat napiszę więcej innym razem).

Abdykacja

Według   informacji,   które   dotarły   do   nas   z trzech watykańskich źródeł, — Franciszek podpisał dokument o abdykacji prawie dwa miesiące temu.

Jak zgodnie donoszą trzej kapłani pracujący w watykańskich kongregacjach, — abdykacja nastąpi pod koniec października lub w listopadzie.

W kontekście tych doniesień łatwiej zrozumieć bezkompromisowe, skrajnie modernistyczne kroki, jakie wykonał od ostatniego roku.

Jeszcze jedno jest niepokojące.

Podobno kolejny papież już jest wybrany,   — a poczynania Franciszka są jedynie grą wstępną dla jego następcy, by doprowadzić do zupełnej destabilizacji Kościoła Chrystusowego.

[Może jednak chodzi o Benedykta XVI? — emjot

Prośmy Boga, by odmienił te niepokojące zapowiedzi!

Codziennie o 12.00 módlmy się jednym „Zdrowaś Maryjo” w intencji Kościoła i jego pasterzy.

Jeśli nic się nie zmieni po najbliższych wakacjach,   — Franciszek zrealizuje to, o czym prawił dziennikarzom niecałe dwa lata temu na pokładzie samolotu – ustąpi z urzędu po bardzo krótkim czasie.

Trzy lata „trefnego pontyfikatu” to absolutnie za dużo.

Nie potrzebujemy gwiazdy popkultury w Watykanie, tylko papieża, który odstawiając na bok budowanie medialnego wizerunku, poświęci się radykalnemu głoszeniu Świętej Ewangelii.

***

Źródło: Warszawska Gazeta 10 – 16 czerwca 2016 r. /KOMENTARZ TYGODNIA

  • Panu Romanowi, który nadesłał ten tekst — Serdeczne podziękowania!  /mj

ZOBACZ:

Co z tym papieżem? – Antonio Socci „Non è Francesco” („Nie jest Franciszkiem”); [Krótkie streszczenie]

Wątpliwości odnośnie do zachowania procedur i kanoniczności wyboru Franciszka na konklawe

Nauczanie na Watykanie – garść cytatów…

Franciszek do Europejek: integrujcie się z migrantami, poprawi to przyrost naturalny…

Wywiad z Franciszkiem: emigranci, islam, laicyzacja, wizja Francji, skandale pedofilskie

O znakach końca świata – Ewangelia św. Mateusza, 24 rozdział

Advertisements
Ten wpis został opublikowany w kategorii ABDYKACJA PAPIEŻA, APELE - KOMUNIKATY, Benedykt XVI, CZASY OSTATECZNE, Franciszek, Judaizacja Kościoła, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Nowe '"credo" Franciszka, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s