TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM – SZOKUJĄCY DOKUMENT!

cf87cf87112

TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM

SZOKUJĄCY DOKUMENT! TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM, WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU

Źródło: http://dsnmp.ru/shokiruyushhiy-dokument-taynyiy-mezhdunarod-nyiy-memorandum-vstupayushhiy-v-silu-s-1-maya-2016-goda/ /Opublikowano 8 listopada 2015 r.

W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Pełny tekst tego Memorandum, — w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki,   —  umieszczono 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowano 6 września 2014 roku na portalu internetowym http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html

z artykułem — komentarzem «ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ», — czyli „Szok!

Czytajcie,   — to   nie   jest  scenariusz   terroryzmu!   —   To   zgoda wszystkich sił zła.”

Memorandum — ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM — dotyczy bezpośrednio Współpracy w dziedzinie polityki

– zarządzania  i religii między Unią Europejską a Rządem Greckim, Cerkwią w Konstantynopolu „Poza Istanbulem”, — Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim,   Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypru.

Sens   niniejszego Memorandum   —  sprowadza   się  do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII

—  nowej religii planetarnego  —  MUDANA RELIGIO ADUNATA — wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej,

—  a ściślej mówiąc, — projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa — państwa Antychrysta.

Dokument ten ujawnia przyczyny zachodzących obecnie wydarzeń w Grecji, Rosji,   — dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle identyfikacji   elektronicznej,   homoseksualizmie, nowej moralności, edukacji i reformach religijnych.

W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się też transformacje w sferze edukacji religijnej,   — jak również przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego (Pan-prawosławnego) Soboru.

Cel jest jeden   —  zniszczyć Cerkiew Prawosławną,   — przemienić ludzi w bydło.

Znani hierarchowie, którzy podpisali to Memorandum, — o ile rzeczywiście podpisali,   — do czego mamy wątpliwości,   — ponieważ wśród nich są podpisy takich prawdziwych pasterzy Cerkwi Chrystusowej jak

— archimandryty Efraima, metropolity Morfskiego Neofity, który jest uczniem Świętego Starca Paisiusza ze Św. Góry Athos, — a także metropolity Vostrskiego Tymoteusza;

— to oni wyrazili całkowity brak wiary w Boga w Trójcy uwielbianego i czczonego,   — wyrzekli się swoimi podpisami Prawdziwego Boga i przygotowali sobie wieczne męki piekielne.

Jednak,   — i my to podkreślamy,   — nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie.

Memorandum podpisali:

 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego   — Herman Van Robey
 • Przedstawiciel rządu greckiego   — Minister Edukacji   — Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Cerkwi w Konstantynopolu, poza Konstantynopolem, — metropolita Ikonium Feoklitos, Azja Mniejsza
 • Przedstawiciel słowiańskich patriarchatów i rządu rosyjskiego, — arcybiskup Hilarion Wołokolamski,   — Rosja
 • Przedstawiciel Świętej Góry Athos   — Igumen Efraim Vatopedski
 • Przedstawiciel Cerkwi Cypru i rządu Cypru,   — metropolita Neofita Morfski i Trimifuncki Barnaba
 • Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej,   — Eliasz Tripolski
 • Przedstawiciel Cerkwi Aleksandrii,   — Bazyli Tripolski
 • Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimskiej   — Tymoteusz Vostrski

***

TEKST MEMORANDUM (w skróconej wersji)

WPROWADZENIE

Podpisane w Strasburgu 25-29 czerwca 2014 r.

Memorandum    wchodzi   w   życie   z   dniem   1   maja   2016   roku   i   do   16 sierpnia 2020 r.

Nasza odpowiedzialność i uprawnienia polegają na tym, aby wdrożyć Reformy w okresie obowiązywania Memorandum.   — Memorandum może przedłużyć swoje działanie lub może zacząć swoje stosowanie przed terminem.

MEMORANDUM o Funduszach Ubezpieczeniowych w Grecji, na Cyprze i w Unii Europejskiej

ARTYKUŁÓW 11

Artykuł 1:

Konsolidacja funduszy ubezpieczeniowych w Grecji do 09/18/2019,

 1. Socjalne zabezpieczenie Służby Zdrowia, Urząd Kredytowy
 2. Ubezpieczenie Rolnictwa i Pracy

Artykuł 2:

Konsolidacja   Wypłat   Emerytalnych   w wysokości 560 € w dwóch etapach (2) od 30.09.2017 i 365 € do 30.9.2020

Artykuł 3:

Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni.

Po zakończeniu (terminu ważności) Karty, jest ona automatycznie aktualizowana w Instytucjach (Fundusze Ubezpieczeniowe) na kolejne 365 dni itd.   — Od 01.12.2017 należy zmienić Kartę.

Artykuł 4:

Urzędy zostają otwarte (pracują) we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu,  —  z wyjątkiem 8 miesiąca.

Instytuty pozostają otwarte we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu, z wyjątkiem 8 miesiąca.

— Realizacja reformy od 01.01.2017.

Artykuł 5:

Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku.

… ..

Artykuł 11:

Później należy dokonać połączenia Urzędów w jeden (1) od 16/8/2020

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w dziedzinie edukacji

Artykułów 12

Artykuł 1:

Edukacja wielokulturowa we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju, od 9.11.2016.

Artykuł 2:

Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017.

Artykuł 3:

Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów, od 11.11.2016

Artykuł 4:

Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego przez wychowanków szczebla szkoły z greckim językiem wykładowym (demotyką) i stopniowo na poziomie Gimnazjum i Liceum, od 11.11.2016.

Artykuł 5:

Wprowadzenie do poziomu wykształcenia szkoły z demotyką (szkoła podstawowa) lekcji na temat edukacji seksualnej, od 09.11.2016

— i wydawanie bezpłatnych prezerwatyw dla wszystkich uczniów według poziomu edukacji w szkole podstawowej, od 10.11.2016.

Artykuł 6:

Rezygnacja z lekcji o greckiej historii,

— usunięcie informacji o Greckim Powstaniu, wprowadzenie lekcji o Europejskim Renesansie, poświęconej głównie pytaniom o Francuskiej i Włoskiej Rewolucji Garibaldiego w 1843 roku.

Reforma rozpoczyna się od 11.12.2018.

Artykuł 7:

Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, od 11.12.2017.

Art. 8: Zniesienie narodowych świąt i festiwali, od 16.10.2016

Artykuł 10:

Zniesienie Wydziałów Teologicznych na Uniwersytetach, od 16.10.2016.

Przekształcając je w Wydziały Religioznawstwa — jako Katedry Wydziału Filozofii.

Usuniecie kursu edukacji religijnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej,   — począwszy od 09.11.2016,   — i wprowadzenie lekcji religioznawstwa, od 09.12.2016.

Artykuł 11:

Rezygnacja z wielu profesorów na różnych poziomach kształcenia i wprowadzenie Internetu, od 01.01.2017

Artykuł 12:

12 A:

Wprowadzenie obrazów —  slajdów na lekcjach edukacji seksualnej, od 19.09.2016.

12 B:

Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji studentów (uczniów), od 20.09.2017.

12 C:

Wprowadzenie elektronicznych e-Baras   — (mamy tu na myśli jedynie kody kreskowe lub coś podobnego do nich)  

— bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i na uniwersytetach oraz wprowadzenie studentów-nauczycieli w szkołach i na uniwersytetach z Kartą Bezpieczeństwa.

12 D:

Przekształcenie placówek oświatowych i zakładów akademickich na miejsca o wolności seksualnej, od 17.09.2017

12E:

Wolność seksualna studentów, od 16.09.2016.

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO o Cerkwi (Kościele)

Artykułów 15:

Artykuł 1: Specjalny

1A:

Reforma Kościelnej (Cerkiewnej) Służby Bożej.

W szczególności:   — czas, rozkład nabożeństw.

Sezon zimowy:   — Sprawowanie Boskiej Liturgii (Mszy św.) w niedziele od 10 rano do 11:30.

Sezon letni: — Boska Liturgia (Msza św.) w niedzielę po południu, o 7:30 (19.30), o 9-tej wieczorem (21-ta).

Reforma rozpoczyna się, od 17.10.2017.

1B:

Usunąć ikonostasy z cerkwi, od 26.10.2017.

1C:

Wprowadzenie ikon według wzorca epoki Odrodzenia

— zastąpienie bizantyjskiej mentalności, od 01.03.2017: 1

1D:

Wprowadzenie organów —  instrumentów muzycznych w Cerkwi, od 01.03.2017.

Artykuł 2:

2A:

Znieść obowiązkowe noszenie strojów przez kapłanów poza kościołem (cerkwią) od 15.08.2017.

2B.

Usunięcie bród i włosów u duchowieństwa, od 1.5.2017.

Artykuł 3:

Rezygnacja z czuwania w poświęconych świątyniach i klasztorach, od 14.08.2018.

Artykuł 4:

Usunięcie Świętych —  antysemitów, od 15/08/2016

Artykuł 5:

Wprowadzenie antyrasistowskiego kierunku kazań dla całego duchowieństwa,   — wszystkich stopni kapłańskich, od 15.09.2016.

Art. 6:

Usunięcie antysemickich śpiewów we wszystkich cerkwiach (kościołach) chrześcijańskich, od 16.09.2016

Artykuł 7:

7A:

Usunąć Jutrznię w Chrześcijańskich Cerkwiach Prawosławnych, od 16.09.2016

7B :

Wprowadzenie nowych nabożeństw, następujących po sobie we wszystkich chrześcijańskich cerkwiach (kościołach), od 16.09.2017.

7 C:

Wprowadzenie świąt otaczającego środowiska  

— w dniu 5 czerwca każdego roku

— i 21 grudnia

— oraz poświęconego Matce Ziemi   —  14 kwietnia.

Początek reformy 20.09.2016

7D:

Wprowadzenie święta żydowskiego Holokaustu,

— z określonym nabożeństwem dla wszystkich chrześcijańskich cerkwi (kościołów).

Święto należy obchodzić (3) razy w roku,   — zwłaszcza 27 stycznia, 21 kwietnia, — w drugą niedzielę (tygodniu?) po chrześcijańskiej Wielkanocy, zwaną Św. Tomasza.

— Początek reformy 01.07.2016.

7 E:.

Usunąć wszystkie narodowe święta wszystkich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich, od 15.7.2017

Artykuł 8:

8A:

Zreformowanie wszystkich świąt chrześcijańskich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich

—  (Uwaga:   — nie pisze się od jakiego czasu wprowadza się do stosowania).

8B:

Wprowadzenie nowych świąt w Kościele (Cerkwi) Chrześcijańskiej,

8C:

Usunąć niedostępność wejścia do wszystkich Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich, od 17.4.2017.

8D:

Wejście do ONZ,   — która będzie sprawować opiekę nad jedyną Chrześcijańską Cerkwią (Kościołem), od 15.07.2017.

8E:

Pytanie:   — Jerozolima stanie się stolicą duchową, od 01.05.2017.

8 F:

Dokonać zniesienia Patriarchatów Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii i Słowiańskich Patriarchatów,

— za wyjątkiem Patriarchatu Moskiewskiego,  —  od 01.05.2017

8 G:

Pozostaną tylko trzy Patriarchaty Zjednoczonej Cerkwi (Kościoła) Chrześcijańskiego,

to jest: Patriarchat Rosyjski, Patriarchat Rumuński i Patriarchat Konstantynopola,   — od 01.05.2016.

8:

Przemiana szkół cerkiewnych (kościelnych) na szkoły religioznawstwa we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) Chrześcijańskich, od 17.7.2017.

Artykuł 9

9А:

Otwarcie Chalkińskiej Szkoły Teologicznej (na wyspie Chalki w Turcji),

— od 17.7.2017.

9 B:

Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej

— muzułmańskich domów modlitwy.

9C:

Także (Cerkiew Grecji) przejmuje opiekę nad buddyjskimi domami modlitwy

— i w ogóle wszystkich wierzeń religijnych, od 01.09.2016.

9 D:

Lekcje dla wszystkich wierzących wszystkich wyznań religijnych,

— we wszystkich ośrodkach religijnych, wszystkich Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów), od 20.09.2016

Artykuł 10

10 A:

Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw

— z instrumentami muzycznymi we wszystkich Chrześcijańskich Cerkwiach (Kościołach), od 20.05.2017.

10 B:

Przyjmowanie we wszystkich świątyniach instrumentów muzycznych i organizacja koncertów,

— nie tylko religijnych, w świątyniach religijnych, od 20.10.2017

10 C:

Prowadzenie koncertów antyrasistowskich i antyfaszystowskich

— wewnątrz i na zewnątrz cerkwi (kościoła),   — jako regularnie prowadzonych przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie, od 01.05.2017.

10 D:

Zniesienie ZAKAZU WJAZDU na Świętą Górę Athos, od 01.06.2017

10 E :

Przyjęcie przez Chrześcijańskie Cerkwie (Kościoły) federalnych multiorganizacji, od 1.9.2017.

10 F:

Przyjęcie przez ONZ Rządu Światowego dla międzynarodowych stowarzyszeń, od 1.09.2018

Artykuł 11

11A:

Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim, od 15.08.2017.

11B:

Wprowadzenie Katolickich (tj. Papieskich) mnichów i katolickich klasztorów

— oraz mnichów ze starożytną grecką Liturgią na Świętą Górę, od 20.11.2017 do 18.08.2018.

11C:

Przyjęcie kolejki linowej na Świętej Górze –

— smart system (inteligentne systemy)   —  starożytnych kultowych posągów

– przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno —  bizantyjski internat — państwo —  z niezależnym zarządzaniem państwowym

– przekształcenie go w nowy ośrodek nowego trendu chrześcijańskiego i nowej muzyki cerkiewnej (kościelnej), od 1.4.2018.

Artykuł 12:

Zgoda Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów) na to,

— że wchodzą one już do nowej ery, New Age (epoki), od 2016 roku

Artykuł 13

13A:

Od 17.7.2017 przeniesienie Patriarchatu Ekumenicznego (Powszechnego) na wyspę Patmos w Grecji lub na Górę Athos, lub do Samotraki,

— czyli stworzenie trzech (3) ośrodków Patriarchatu Ekumenicznego.

13 B:

Ustanowienie liderów (przywódców) Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich

— w wieku od 28 lat i starszych, od 11.1.2017.

Artykuł 14

14A: Organizacja sympozjów dotyczących problemów ekologii,

— konferencji i międzynarodowych stowarzyszeń na wyspach Grecji,

— a także na Cyprze i na Świętej Górze.

14B:

Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie

— likwidacji państw narodowych   — i tworzenie stowarzyszeń, takich jak multi-kraje, multi-ośrodki, multi-kulturowe, wielowyznaniowe i religijne państwa – formacje,   — takie jak Patriarchat Ekumeniczny, od 15.8.2017

14 C:

Likwidacja lektorów psalmów w chrześcijańskich cerkwiach (kościołach) i wprowadzenie chórów, od 16.10.2014 r.

Artykuł 15

15A:

Powyższe porozumienia zostaną ratyfikowane przez Sobór Powszechny Chrześcijańskiej Cerkwi Prawosławnej, od 19.6.2016 do 09.07.2016.

Powyższe umowy zostały ratyfikowane przez:

 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
 • Przedstawiciel Rządu Greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
 • Przedstawiciel Świętej Góry opat Efraim
 • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
 • Dla Patriarchatu Jerozolimy metropolita Vostryjski Tymoteusz
 • Dla Patriarchatu Aleksandrii arcybiskup Basyli Tripolski
 • Dla Patriarchatu Antiochii, arcybiskup Eliasz Tripolski
 • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
 • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper

15B:

Przejęcie od Patriarchatu Jerozolimy wszystkich chrześcijańskich miejsc pielgrzymek

—  w celu przekazania ich czterem administracyjno – zarządzającym organom: ONZ, UNESCO, Cerkiew Rosyjska, Watykan, — rozpoczęcie realizacji od 01.05.2017.

15 C:

Artykuł wyjaśniający:

— wszystkie części składowe majątku będą pod bezpośrednim zarządem wyżej wymienionych Chrześcijańskich Cerkwi Prawosławnych, Kościołów wraz z władzami państwowymi i ponadpaństwowymi.

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO

w sprawie szpitali i opieki zdrowotnej

Artykułów 8

Artykuł 1:

Szpitale zostaną podzielone dla ludzi starszych i młodych według wieku.

— Będą oni badani i leczeni w różnych miejscach, od 08.09.2017.

Artykuł 2:

Wejście do szpitala możliwe tylko z kartą ubezpieczeniową,

— w przeciwnym razie wejście będzie zakazane, od 8.9.2017.

Artykuł 3:

3A:

Szpitale, jak zostanie ustalone, od 01.08.2017

3B.

Utworzenie specjalistycznych szpitali więziennych, od 16.9.2017

Artykuł 5:

Elektroniczna identyfikacja obywateli od 17.6.2017

— dla wszystkich usług,   — ale nie dla szpitali.

Artykuł 6:

Likwidacja wielu medycznych specjalności, od 17.8.2017.

Artykuł 7:

Scalanie szpitali i tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków szpitalnych, od 17.08.2017.

Artykuł 8

8A:

Wprowadzenie kart zdrowia

— dla wszystkich obywateli, lekarzy, od 19.9.2017.

8B:

Likwidacja ośrodków opieki zdrowotnej i hospicjów (?-od tł.), od 19.9.2017.

MEMORANDUM – YPERMNIMONIO

w sprawie reformy administracyjnej

Artykuł 1:

Elektroniczna identyfikacja

— wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego, od 16.6.2017.

—  Przyjęcie artykułu przez wszystkie cerkwie (kościoły) chrześcijańskie.

Artykuł 2:

2 A:

Rezygnacja z suwerenności państwowej

– przyjęcie powstania Państw Federalnych,   — zjednoczonych w regiony – ze stolicą regionów,   — realizacja od 17.10.2017.

2B. Przyjęcie do Federacji Cypru, od 14.08.2017

2 C:

Przyjęcie ONZ jako najwyższego organu,

— od 10.7.2017, dla wszystkich religii świata.

2D:

Tworzenie centrów religijnych WCC na całej planecie,

—  jak Famagusta na Cyprze 14.8.2018

—  w Konstantynopolu dwóch ośrodków religijnych w świątyniach św. Jerzego, św. Fanuriusza, Św. Zofii z Konstantynopola,   — od 14.8.2018.

Artykuł 3:

Legalizacja wszystkich imigrantów

— we wszystkich państwach Unii Europejskiej,  —  bez ograniczeń, od 19.11.2016.

Artykuł 4:

4A:

Podjęcie działań dotyczących homoseksualizmu

— (chodzi o gejowskie parady i pochody) – aby mogły one swobodnie i regularnie odbywać się na wszystkich ulicach miast Unii Europejskiej, od 16.8.2016.

4B:

Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów i adopcji dzieci przez homoseksualistów, od 16.5.2016

4 C:

Uznanie stosunków seksualnych od wieku 19 (?) lat jako dorosłych, od 18.05.2016.

4 D:

Uznanie wolności seksualnej

— w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja różnego rodzaju licznych czasopism pornograficznych na wszystkich poziomach edukacji, od 18.11.2016.

4 E:

Tworzenie charytatywnych domów opieki

— w pobliżu wszystkich instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji w całej Unii Europejskiej

—  oraz w obozach dla wojskowych, od 19.12.2016.

4 F:

Nauczanie na wszystkich poziomach edukacji pięknej erotycznej przyjemności, od 22.12.2017,

— nie tylko przez profesorów,   — ale i zwykłych pracowników.

Artykuł 5:

Uznanie w Internecie wolności dla pornografii dziecięcej,

— ale tylko od 14 lat i starszych, od 24.12.2017.

Artykuł 6:

6 A:

Znieść święta narodowe i uznać rząd światowy, od 10.12.2016.

6B:

Legalizacja homoseksualizmu w placówkach oświatowych

— nauczanie homoseksualizmu w placówkach oświatowych, od 20.9.2016.

Artykuł 7:

7A:

Legalizacja nowych kultów  — New Age, od 21.9.2017.

7B:

Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie, od 1.3.2017

7 C:

Wprowadzenie festiwali ekologicznych, od 21.3.2017.

7 D:

Usunięcie flag greckich i bizantyjskich,

— które znajdują się na budynkach edukacyjnych, użyteczności publicznej i świątyniach, od 20.04.2017.

7 E:

Stworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami

— wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze, od 17.03.2018.

Artykuł 8:

8A,8B:

Przyjęcie partnerstwa cywilnego i gejów

— oraz usunięcie w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych, od 21.10.2017.

8C:.

Uznanie kremacji zmarłych, od 01.05.2016

8D:

Usunięcie w UE pogrzebów religijnych

— i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania —  kremacji zmarłych, od 20.5.2016.

8E:

Przyjęcie kremacji przez Cerkiew (Kościół)

— oraz tych, którzy chcą pogrzebu religijnego, od 22.5.2016.

8F:

Usunąć ze stosowania w Unii Europejskiej, ślubowania i przysięgi religijnej  w Parlamencie, przez polityków, gubernatorów, burmistrzów, studentów, itp., od 23.5.2016.

8G:

Usunąć błogosławieństwo wodą świętą

— w parlamencie, w instytucjach edukacyjnych i państwowych, jeżeli jest to stosowane w UE, od 24.5.2016

Artykuł 9:

9A:

Usunąć przysięgę w parlamencie w całej UE, od 25.5.2016.

9B:

Usunąć błogosławieństwo wodą świętą we wszystkich placówkach oświatowych, od 9.1.2016.

9C:

Odwołanie obowiązkowego chrztu dzieci i prowadzenia ksiąg urodzeń, od 09.12.2016.

9 D:

Tworzenie archiwów elektronicznych

— we wszystkich instytucjach edukacyjnych, uniwersyteckich i instytucjach o charakterze publicznym, urzędach i ministerstwach we wszystkich krajach Europy, — aby wprowadzić system odcisków palców i skanowania tęczówki oka,

— aby wszyscy obywatele, studenci, nauczyciele, i przywódcy polityczni zostali wprowadzeni do tych systemów na wyżej wspomnianych kryteriach. Realizacja od 27.7.2017 do 29.10.2017.

Artykuł 10:

10A:

Tworzenie wielonarodowych i nie narodowych armii według standardów NATO, od 30.1.2017,

— z równoczesnym zniesieniem w UE obowiązkowego okresu służby wojskowej.

10 B:

Elektroniczny podpis dla wszystkich obywateli,

— w stosunkach z państwem wielonarodowym UE; obywatele rozpoczną te operacje od 30.3.2017.

Artykuł 11

11 D:

Od dnia 1.05.2016 utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Reform.

11 E:

— Od 01.05.2016 utworzenie Europejskiego Biura do spraw Reform z kapitałem zakładowym 800.000.000 euro.

11 F:

Utworzenie regionalnego Stowarzyszenia Śródziemnomorskiego ze wszystkimi stowarzyszonymi krajami śródziemnomorskimi, od 13.7.2017.

— Europejski organ koordynujący będzie miał swoją siedzibę na Świętej Górze Athos od 17.12.2017.

11Z:

Utworzenie Biura Ekologicznego do spraw Reform, od 21.11.2016, z siedzibą w Dubrowniku, Chorwacja.

11.I:

Utworzenie Biura do spraw Reformy Nowej Ery (New Age) w Barcelonie, od 22.1.2016

11.K:

Utworzenie nowego Biura Europejskich Reform Religijnych, od 23.11.2016,

— w koordynacji z centrum religijnym WATYKANU   — przy pełnej konsultacji i koordynacji z Unią Śródziemnomorską, ONZ, WCC, którego siedziba i biuro znajduje się w Paryżu, od 24.11. 2016.

Podpisano:

 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
 • Przedstawiciel Rządu Greckiego, Minister Edukacji Andreas Loverdos
 • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
 • Przedstawiciel Świętej Góry, opat Efraim
 • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
 • Dla Patriarchatu Jerozolimy, metropolita Vostryjski Tymoteusz
 • Dla Patriarchatu Aleksandrii, arcybiskup Bazyli Tripolski
 • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
 • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper
 • Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów (WCC), Andre Lodki
 • Dla Kościoła Albanii, metropolita Polikarp Girokastrijski

Staramy   się   realizować  te wszystkie reformy od dnia 1 maja 2016 roku do 16 sierpnia 2020 roku 

—  ze   względu   na  konieczność wniesienia zmian   — i wprowadzenie NOWEJ ERY od dnia 1 maja 2016 roku.

Staramy się wprowadzić zmiany również na słynnej Górze Athos w Grecji

— i utworzyć na niej klasztory wszystkich religii i doktryn oraz klasztory Watykanu.

Dążymy   do tego ze względu na tych,   — którzy będą naszymi następcami, żeby zastosować podane wyżej reformy.

Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, — aby objawił się On w świecie,   — aby rozwiązać wszystkie problemy naszej planety

— (prawdopodobnie modlą się do Antychrysta) …

***

Tłumaczenie wykonane przez wspólnotę internetową „Prawosławny Apologeta” w 2015 roku.

Źródło:  http://apologet.spb.ru/ru/

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

2.2.2016 r.

Za; http://gazetawarszawska.com/94-demo-contents/nwo/3198-tajne-miedzynarodowe-memorandum

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Prawosławie, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.