List otwarty Patriarchatu Bizantyjskiego

Szanowna Redakcjo

Wysyłamy Wam nasz list dotyczący uratowania Europy przed islamizacją.

Będziemy wdzięczni
Z szacunkiem
Biskupi sekretarze Katolickiego Patriarchatu Bizantyjskiego
vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

Christocracy-300x225

*                          *                          *

Chrystokracja – nie sharia, nie szatanokracja NWO

Zagrożone   jest   chrześcijaństwo i cywilizacja w Europie ze strony szatanizacji NWO i islamizacji dyktaturą sharia.

Politycy i Watykan w stanie apostazji razem z heretyckimi teologami kopią grób dla Europy.

Mamy teraz tylko dwie opcje: — Europa będzie albo rządzona przez teokrację Chrystusa,  —  albo przez dyktaturę sharia czy satanizm NWO.

Odszczepieńczy Watykan i jego dialog międzyreligijny w duchu kłamstw i śmierci oznacza samobójstwo ortodoksyjnego chrześcijaństwa.

Obecnie widzimy nasiloną islamizację Europy zachodniej.

Drogę dla niej już przygotował na II Soborze Watykańskim dekret Nostra Aetate (1965).   — Sobór ogłosił herezję,   — że chrześcijanie i muzułmanie mają jednego Boga.

To kłamstwo i herezja!

W 50 rocznicę heretyckiego Dekretu (2015), w Europie było ponad 50 milionów muzułmanów.   — (Ich liczba zwiększała się średnio o milion rocznie.)

Dzięki II SW muzułmanie nie muszą się asymilować, a odszczepieńcza hierarchia i heretyccy teolodzy nawet nie chcą, by oni stawali się chrześcijanami,   — bo rzekomo mają tego samego Boga, i według nich byłby to prozelityzm.

W 2015 rozpoczęła się sztuczna, wymuszona islamizacja Europy,  —  i promuje ją nie tylko Bruksela,   — ale także Watykan.

Ale nawet gdyby zapobiegło się tej fali islamizacji, — to samobójcza antylegislacja UE doprowadziłaby do stopniowego samobójstwa!

Zalegalizowała

  • kradzież dzieci przez system sądów dla nieletnich,
  • demoralizację dzieci poprzez anty-edukację seksualną,
  • promocję ideologii gender,
  • homo-transseksualizm,
  • eutanazję,
  • również zalegalizowała narkotyki,
  • i promuje pseudokulturę poprzez dekadencką muzykę, fałszywe filozofie i heretyckie teologie…

Zachodnia   tzw. demokracja teraz jest szatanokracją, powiązaną z heretykami religijnymi – fałszywymi prorokami

– którzy są odpowiedzialni za ten trans, powiązany z transmutacją społeczeństwa.

Europa jest reinkarnowana i wysyłana do piekła.

Jakie mamy teraz rozwiązanie?

Metanoia  (Mk 1:15)!

Powrót do mocnych korzeni!

1) Niech przynajmniej niektórzy księża, zakonnicy/e albo biskupi, — niezależnie od odszczepieńczego Watykanu,   — zdobędą się na odwagę,  by nawrócić się na dobre i nazwać rzecz po imieniu.

— Ci którzy szczerze zwrócą się do Chrystusa — mogą dołączyć do nich i rozpocząć prawdziwą misję – rechrystianizację oddalonej od Chrystusa Europy.

2) Co powinni zrobić zwykli wierni?   — Niech zachęcają swoich księży i biskupów do pokuty!   — Jeśli oni odrzucą ortodoksję Ewangelii, to odejdźcie od nich.

Tylko w jeden sposób mogą jeszcze zachować zbawienną wiarę. — Tę wiarę reprezentują Apostołowie, Męczennicy i Święci.

— Słuchanie  heretyków i pseudoświętych, takich jak Jan XXIII i Jan Paweł II   — to bezpieczna droga do piekła!

3) Jeśli chodzi o demokrację,   — niech wszyscy politycy w UE obudzą się na realia satanizacji NWO i islamizację z sharia.

Zachodnia demokracja teraz służy jedynie jako okres przejściowy do dyktatury.

— Prawo „sharia” skróci demokrację.   — Żadnym wyborom nie uda się już obalić dyktatury sharia.

To czeka Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Italię i inne kraje europejskie.

Ale jest jeszcze moment, kiedy można zapobiec temu samobójczemu procesowi poprzez powrót do mocnych chrześcijańskich korzeni Europy.

Konieczne jest ustanowienie sprawiedliwej legislacji opartej na Dekalogu.

Prowadzenie życia zbudowano na uczciwości:

— „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7:12)

— pokonanie naszego egoizmu próbami miłości bliźniego jak samych siebie jest niemożliwe bez zakorzenienia w miłości Boga.

Musimy zapobiec dyktaturze sharia poprzez wprowadzenie chrześcijańskiej „dyktatury” opartej na sprawiedliwości, karze za zbrodnie, ochronie niewinnych, zapobieganiu niemoralności!

To w istocie oznacza odbudowę korzeni chrześcijańskich – fundament europejskiej kultury i cywilizacji.

4) Teraz jeszcze możliwe jest wprowadzenie silnej legislacji i w ten sposób stworzyć muzułmanom warunki by mogli przyjąć europejską kulturę i prawdziwe chrześcijaństwo.

Merkel wprowadziła prawo, które grozi maksimum 5 latami więzienia tylko za informowanie o muzułmańskim terroryzmie.

— Żeby nie mogli szybko wprowadzić sprawiedliwego prawa, które karze terroryzm dokonywany przez zorganizowane grupy islamskie przeciwko lokalnym społeczeństwom, a tym samym zniszczyć go w zarodku?

— Czy nie można mieć przeciwnego prawa wymagającego, —  by masmedia informowały   ludzi   o   zbrodniach popełnianych przez islamistów w Europie i gdzie indziej?

Na  terenach muzułmańskich ścina się głowy chrześcijanom, kobiety w islamie traktowane są jak niewolnice, są kamienowane, obcina się im nosy…

— Dlaczego nie ma żadnego prawa wymagającego,  by muzułmańscy imigranci mieli niezbędną wiedzę o i przyjmowali europejską kulturę, jak również chrześcijańską doktrynę i moralność?

Jeśli któryś z muzułmanów chce nadal być muzułmaninem, —  nawet po kursie wykładów, — to będzie to taki sam reżim dla nich jak dla chrześcijan w krajach muzułmańskich: 

— specjalny podatek, status obywatela III klasy – muzułmanin musi oddać swoje miejsce obywatelowi UE w środkach transportu publicznego.

Taka metodę konwersji na islam wykorzystuje się przeciwko chrześcijanom na terytoriach muzułmańskich od wieków, aż do całkowitej asymilacji.

A zatem,   — żaden muzułmanin nie otrzyma obywatelstwa dopóki nie ukończy całodziennego kursu w tygodniu i trwającego przez 1-3 lata.

Obejmowałby on naukę lokalnego języka, krytycznego wyjaśniania islamu i sharia,   — prawdziwie pozytywnego wyjaśniania chrześcijaństwa w połączeniu z ostrzeżeniem przed pseudochrześcijaństwem odszczepieńczym Watykanu o duchu Nowego Wieku.

Chrześcijaństwo zawsze mogło prowadzić misję i poświęcać życie dla Chrystusa.

— Po takim kursie będzie można oczekiwać, że większość muzułmanów przyjmie chrześcijaństwo, — tak jak to ma miejsce w Afryce,  kiedy jest prawdziwa ewangelizacja z mocy Boga.

Muzułmanie,  którzy w ten sposób nawrócą się na chrześcijaństwo w Europie — będą mogli prowadzić prawdziwą misję wśród muzułmanów, — i wielu stanie się męczennikami.

— Oni mogą ożywić pozbawiony ducha katolicyzm i protestantyzm w Europie, i doprowadzą do renesansu żywego chrześcijaństwa i europejskiej kultury.

To jest prawdziwa wizja, — ale ona wymaga wykorzystania skutecznych sposobów.

Globaliści wykorzystują legislację i sankcje do niszczenia jednostek, rodzin i narodów.

Człowiek jest skażony grzechem pierworodnym i ma skłonności do zła, ale jest jeszcze sumienie i dobro w jego sercu.

Prawo musi karać zło i umieścić bojaźń Bożą w ludziach, żeby zapobiec zbrodniom i złu, i musi chronić dobro,   — a nie odwrotnie!

To w ten sposób prawo zawsze działało w chrześcijańskiej Europie.

Tym,  kto będzie najbardziej walczył z próbami ratowania europejskiej cywilizacji i chrześcijaństwa   — będzie Ameryka pod rządami szatańskich masonów  —  i odszczepieńczy Watykan pod rządami antychrysta!

5) Kraje które nie włączą żywego chrześcijaństwa do swoich praw, poprzez pseudo-demokrację   — otworzą drzwi dyktaturze amerykańskiemu satanizmowi z ideologią gender, albo mahometanizmowi z sharia.

Silnego i sprawiedliwego prawa nie mogą zaproponować zdradzieccy chrześcijanie ze swoją judaszową hierarchią i heretyckimi teologami.

Jest potrzeba zdrowej fali nawróconych chrześcijan  —  jak na Węgrzech.

Węgry zamieściły chrześcijańskie zasady w Konstytucji, —  by zachować rodzinę, — i w ten sposób zakazały homoseksualizm i bezkompromisowo przeciwstawiły się islamizacji.

6) Jeśli ktoś zamorduje muzułmanina nawróconego na chrześcijaństwo na obszarach chrześcijańskich i obłudnie zaapeluje o prawo sharia, to mord zostanie uznany za zorganizowaną zbrodnię i obaj – morderca i wspólnicy dostaną karę śmierci.

Obłudny humanizm, który anuluje karę śmierci dla najbardziej niebezpiecznych zbrodniarzy i terrorystów, a wprowadza masowe mordy niewinnych   ludzi   poprzez  legalizację eutanazji nawet dla zdrowych ludzi, —  jest szczytem hipokryzji i parodią sprawiedliwości i prawdziwego humanizmu!

Demokracja w odniesieniu do terrorystów i zbrodniarzy daje powód do szerzenia się terroryzmu i przemocy wobec niewinnych ludzi.

Każdy meczet musi być pod kontrolą, — bo wiele meczetów z imamami jest wylęgarnią terroryzmu.

7) Pseudo-papież Franciszek zaapelował do rządów   — o niekaranie nawet za najcięższe zbrodnie,   — żeby łatwo można ich było dokonywać.

To jest zbrodnia i pseudo-miłosierdzie.

Tym sposobem Franciszek mówi wyraźnie,   — że jest społecznie niebezpieczny dla ludzkości!

Tym sposobem otwiera drzwi masowym zbrodniom i masowemu terroryzmowi,   — i dosłownie stwarza im warunki!

Żaden   chrześcijanin   nie   może  być posłuszny temu pseudo-papieżowi, który znajduje się pod przekleństwem Bożym (klątwa) z powodu jego herezji! (zob. Bulla Dogmatyczna papieża Pawła IV i Gal 1:8-9*)

8) Chrześcijanie powinni teraz rozpocząć krucjatę modlitewną w swoich rodzinach w godzinach 20:00 — 21:00.

W tym czasie duchowej mobilizacji powinni odmawiać proroczą modlitwę o zmartwychwstanie narodu według Ezechiela 37 (zob. http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=9812),   — albo na zmianę z Różańcem.

Każdy katolik i każdy chrześcijanin powinien także uczestniczyć w stałej modlitwie – tzw. modlitwie o ochronę (http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=11481)!

Co czwarty tydzień powinien modlić się przez 1 godzinę — (tzw. modlitwa o ochronę)   — zgodnie z grupą,  do której należy.

— Szczególnie kobiety-emerytki powinny poświęcić czas i duszę misji modlitewnej za swój naród!

Niech także modlą się razem 2-3 godziny tygodniowo – mogą to być grupy 4-12 kobiet-emerytek.  

— Niech zachęcają się wzajemnie poprzez modlitwę i życie w wierze.

Niech szatan – stary wąż,  który oszukuje narody – zostanie pokonany pod ochroną Matki Bożej!

Podsumowanie:

nastaną   albo   rządy Chrystusa  – chrystianizacja Europy – albo rządy szatana – satanizacja Europy!

W „Ojcze nasz” modlimy się: „Przyjdź Królestwo Twoje!”

ZATRZYMAJMY rządy szatana!

Królestwo   Boże   dojdzie   do perfekcji tylko w chwale nieba i nie będzie miało końca!

Ustanowienie Chrystokracji oznacza ratunek przed satanokracją NWO i dyktaturą sharia!

„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22:20)

[„Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty”] Maranatha! (1 Kor 16:22)

+ Elijah
Patriarcha Katolickiego Patriarchatu Bizantyjskiego

+ Methodius OSBMr + Timothy OSBMr
Biskupi sekretarze

http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=12144
http://vkpatriarhat.org.ua/en/?page_id=9564

Donieck, 14 stycznia 2016

Kopie do:
Rządów państw członków UE
Przywódców Kościoła w UE
Masmedia

* 8 Ale gdybyśmy nawet my lub Anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!

9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

Nadesłała p. Ola Gordon

Za; https://marucha.wordpress.com/2016/01/21/list-otwarty-patriarchatu-bizantyjskiego/https://marucha.wordpress.com/2016/01/21/list-otwarty-patriarchatu-bizantyjskiego/

Foto_wolna-polska.plFoto /wolna-polska.pl

Jedna odpowiedź na “List otwarty Patriarchatu Bizantyjskiego”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: