Czy Watykan załatwił Żydom wejście do Nieba z butami ? |POLECAM!

31ec5b77b8004ce0c77441ec33f19744,14,0 1————————————————————————————————————————————————-

Jestem zdumiony dziwnymi dokumentami wystawionymi przez Watykan, w których forsuje się jakiś dziwny deal z Żydami w kwestiach wiary, — a w zasadzie bardziej Zbawienia.

Na wstępie trzeba jasno podkreślić jedną rzecz.  — Nie ma i nie było i nie będzie innego Imienia danego przez Boga, przez Którego możemy osiągnąć Zbawienie…    — oczywiście Imienia Jezus i Jego Osoby…

Wydaje się, że Watykan forsuje dziwny zapis, — jakoby Żydzi mogli osiągnąć Zbawienie bez konwersji na wiarę w Jezusa Chrystusa, — czyli przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.

— Na ten temat można poczytać pod linkiem…

http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/12/10/can_jews_goto_heaven _vatican _reconfirms_yes.html

Czy może to być forsowane przez Watykan jako dogmat,   — gdzie jest zasada, że z dogmatami się nie dyskutuje,  —  tylko bezdyskusyjnie i ślepo przyjmuje?

— Tego nie wiem,   — ale boję się, że może to być forsowane i egzekwowane pod karą ekskomuniki.

Wiara   i przyjęcie Jezusa, jako swojego Zbawiciela jest można — powiedzieć — sensem, rdzeniem, ideą trwania chrześcijaństwa przez wieki…

— jak by się to mogło odbyć,   — aby nagle Kościół Katolicki mógł stwierdzić, że jakaś grupa niechrześcijańska spokojnie uzyska zbawienie bez Chrystusa ?

Według dokumentu watykańskiego można wyczytać, — że jest to tajemnica Boża…

— oczywiście wiele dziwnych spraw można zasłonić Tajemnicą Bożą, ale jednak nie wszystkie,   — czym właśnie chciałbym się podzielić…

Żeby zrozumieć o co jest batalia i forsowanie Żydów jako tych, którzy pójdą z butami do nieba bez udziału zbawczej mocy Chrystusa   — trzeba prześledzić zapis  Soboru Watykańskiego II pt.  Nostra aetate, czyli Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich z roku 1965   — podpisana przez papieża Pawła VI…

http://religie.wiara.pl/doc/471908.Nostra-aetate-Deklaracja-Soboru-Waty- kanskiego-II-o-stosunku

Czytamy w nim, że :

” A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa,  —  jednakże to, co popełniono podczas Jego Męki,

— nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym.

Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym,   — nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, — rzekomo na podstawie Pisma świętego.

— Niechże więc wszyscy dbają o to,   — aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowało z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrystusowym.”

Dosyć to karkołomny zapis,   — bo przecież uchowaj mnie Boże, abym głosił coś innego, co nie zawarte jest w Ewangelii Chrystusowej.

Ale żeby była jasność,   — nie forsuję,   — aby dzisiejsi Żydzi (kimkolwiek są) byli przeklęci i nie odrzucam ich…  — natomiast chcę głosić prawdę, która jest tylko w Ewangelii.

Prawdą jest,   — że Żydzi wówczas żyjący, czyli Hebrajczycy — sami wypowiedzieli autoprzekleństwo…  — „krew Jego na nas i na nasze dzieci”,

— prawdą jest,   — że rękami Rzymian ukrzyżowali Chrystusa…  — tego nikt nie zaprzeczy, bo byłby zwyczajnym idiotą.

Oczywiście Bóg nie cofnął swojego błogosławieństwa dla Żydów, — ale nie czarujmy się,  

— dzisiejsi Żydzi, to nie są tamci, biblijni Hebrajczycy…   — to są przebierańcy…

Już któryś raz to piszę,   — ale bardziej rozwinę temat tzw. Chazarów, — czyli podszywających się pod biblijnych Żydów

— cwaniaków, którzy potrafili się tak zorganizować,   — że teraz gnębią i nie dają żyć zwłaszcza chrześcijanom…

***

Wkleję teraz fragment obszernego opisu aszkenazyjczyka Jacka Bernstein’a…  — artykuł pod tytułem Życie amerykańskiego Żyda w rasistowskim, marksistowskim Izraelu…

Tekst dosyć długi, ale niezmiernie ciekawy, wyczerpujący w zasadzie temat pochodzenia współczesnych tzw Żydów…i   — jest napisany przez Żyda (ashkenaza),  

— więc uważam, że jest bardziej przekonujący i wiarygodny, — gdyby ktoś zarzucił mi jakiś antysemityzm…  — dodam jeszcze,   — że Jack Bernstein został prawdopodobnie zamordowany przez Mossad…

„Jestem   żydem   aszkenazyjskim, który pierwszych 25 lat życia spędził w USA,  — państwie, które daje WSZYSTKIM żydom wolność i okazję do dobrobytu – i my żydzi mieliśmy dobrobyt do czasu,   — w którym jedna grupa żydów (syjoniści) uzyskała polityczną dominację.

W celu zrozumienia historii, którą zamierzam opowiedzieć, ważne jest, by wiedzieć, czym naprawdę jest syjonizm.

— Jego   propaganda  doprowadziła do tego,   — że Amerykanie wierzą, że syjonizm i judaizm są jednoznaczne i są z natury religijne.  — To jest wielkie kłamstwo.

Judaizm jest religią,   — a syjonizm jest ruchem politycznym rozpoczętym głównie przez wschodnioeuropejskich (aszkenazyjskich) żydów,   — którzy przez wieki byli głównie za socjalizmem / komunizmem.

Ostatecznym  celem syjonistów   — jest jeden światowy rząd pod kontrolą syjonistów i syjonistycznych żydowskich międzynarodowych bankierów.   — Komunizm / socjalizm są tylko narzędziami pomocnymi w osiągnięciu ich celu.

Byłem ofiarą syjonistycznej propagandy

Po wojnie 1967 roku, my żydzi wypełnieni byliśmy dumą, — że ‘nasza ojczyzna’ stała się silna i odniosła sukces.  

— Również wtedy byliśmy pełni fałszywą propagandą, — że żydzi w Ameryce byli prześladowani.

Tak   więc,   między   1967   i 1970, około 50.000 żydów dało się oszukać tej propagandzie syjonistycznej i wyjechało do Izraela.   — Byłem jednym z nich.

Kiedy już wchłonąłem tą fałszywą propagandę syjonistyczną,  — poczułem, że będę miał większą szansę osiągnąć sukces w nowym państwie żydowskim.  

— Była też dodatkowa pokusa:   — duch i wyzwanie pionierstwa i niesienie pomocy moim braciom żydom.

Podwójne obywatelstwo

Opuszczając USA nie odczuwałem emocjonalnego konfliktu, — ponieważ miałem możliwość zatrzymania amerykańskiego obywatelstwa i mogłem wrócić do USA kiedy chciałem.

Żydzi mają pozwolenie na obywatelstwo Izraela i innych krajów – USA jest jednym z nich.   — Amerykański rząd pozwala żydowi być zarówno obywatelem USA jak i Izraela.

—  Niemieccy Amerykanie   — nie mogą być obywatelami USA i Niemiec.

— Włoscy Amerykanie   — nie mogą być obywatelami USA i Włoch.

— Egipscy Amerykanie   — nie mogą być obywatelami USA i Egiptu…

ALE, żyd Amerykanin   — może być obywatelem Izraela i USA.

TO JEST DOBRY PRZYKŁAD WPŁYWU SYJONISTYCZNYCH ŻYDÓW NA RZĄD USA.

Przybywam do ‘żydowskiego raju’

Zanim wyjechałem do Izraela   — mój przyjaciel żyd załatwił mi kilkudniowy   pobyt u jego siostry, Fawzi Daboul, i jej niezamężnej ciotki.

Po przybyciu na lotnisko Lod koło Tel Awiwu wsiadłem do autobusu, by dostać się do domu pani Daboul i jej ciotki.  

— Kiedy zobaczyłem Fawzię, — zakochałem się w niej od razu. Zacząłem nazywać ją ‘Ziva’, po hebrajsku.   — Ziwa jest sefardyjską żydówką z Iraku, która podobnie jak ja, uległa propagandzie żydowskiej i przeniosła się do Izraela, gdzie pracowała jako fryzjerka.

Kibuc

Po dwóch dniach pobytu w domu Ziwy i jej ciotki opuściłem je, by spędzić 6 miesięcy w kibutzu ‘Ein Hashofet’,   — jednym z ponad 150 takich społeczności działających wtedy w Izraelu.

— Od tamtego czasu zorganizowano ich więcej – szczególnie na terenach zabranych palestyńskim Arabom.

Kibuc to gospodarstwo rolne albo czasem firma przemysłowa.

 Jest ważne, by wyjaśnić, — że izraelski system kibuców to pomysł marksistowski przywieziony do Izraela przez żydów aszkenazyjskich, którzy przybyli głównie z Polski i Rosji.

Ci żydzi są częścią grupy znanej jako bolszewicy.   — Przed 1917 byli oni siłą organizującą bazę dla komunizmu i rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917.

— I znowu chciałbym tu podkreślić, — że to jest ta sama grupa aszkenazyjskich żydów komunistów / socjalistów,   — którzy przyjechali do   Izraela,   przejęli  władzę w ruchu syjonistycznym i zdominowali rząd Izraela od początku w 1948.

Teraz wracam do kibucu

Przed 1967 większość prac w kibucach wykonywana była przez żydów.

Ale   od   czasu   wojny   1967     —   praca   jest  wykonywana przez Arabów za bardzo niską płacę, oraz przez ochotników z zagranicy.

— Cały zysk z działalności wpływa na konto kibucu na przyszłe wydatki.

Każdy kibuc jest przypisany do jednej z izraelskich partii marksistowskich – od socjalistycznej do prawdziwie komunistycznej.

Kibuc, w którym przebywałem, nie był zbyt komunistyczny, ale byłem szczęśliwy, kiedy opuszczałem go po 4 miesiącach – 2 miesiące wcześniej niż zaplanowałem.

— W   ciągu   tego   czasu   pracowałem   w kibucu i spotykałem się z Ziwą.   — Właśnie ona była powodem opuszczenia go przeze mnie po 4 miesiącach – mieliśmy się pobrać.

Nasze małżeństwo stwarza problemy

Ceremonia ślubna odbyła się w sefardyjskiej synagodze.   — Była prosta ale piękna.

Ziwa i ja byliśmy szczęśliwi, ale nasze małżeństwo stwarzało poważne problemy.   — Ziwa jest Sefardyjką,   — ja Aszkenazyjczykiem.

Małżeństwo żyda aszkenazyjskiego z żydówką sefardyjską — nie jest mile widziane przez rządzących w Izraelu Aszkenazyjczyków.

— Żeby zrozumieć ten problem, — trzeba poznać różnice między żydami pochodzącymi z obu tych grup.

Silna machina propagandy syjonistycznej doprowadziła Amerykanów do tego,   — by uwierzyli, że żyd jest żydem – jedną rasą ludzi ‘wybranych przez boga’.

— Tym kłamstwem o ‘ludziach wybranych przez boga’   — zajmę się później.

Najpierw ważne jest zrozumienie,   — że żydzi nie są ludźmi jednej rasy.

Występują   dwie grupy żydów na świecie i pochodzą oni z dwóch różnych terenów – Sefardyjczycy ze Środkowego Wschodu i północnej Afryki, — zaś Aszkenazyjczycy ze wsch Europy.

Sefardyjczycy są najstarszą grupą i to oni są żydami opisanymi w Biblii, ponieważ oni zamieszkiwali tereny biblijne.   — Mają też więzy krwi z Arabami,  —  a jedyną różnicą między nimi jest religia.

Aszkenazyjczycy stanowiący teraz 90% światowego żydostwa   — mieli raczej dziwne początki.  

— Według historyków   — Aszkenazyjczycy pojawili się około 1200 lat temu.

A stało się to w następujący sposób:

Na wschodnich terenach Europy mieszkało plemię znane jako Chazarowie.  

— Około 740 AD, król Chazar razem z dworem zdecydowali przyjąć jakąś religię.

Tak więc przedstawiciele trzech głównych religii – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu zostali zaproszeni przez króla, by przedstawić Chazarom swoje doktryny.

Chazarowie przyjęli judaizm,   — ale nie z powodów religijnych. 

— Gdyby wybrali islam, mieliby przeciwko sobie silny świat chrześcijański.   — Tak   więc   rozegrali   to ostrożnie – i wybrali judaizm.  — Wybrali judaizm nie z powodów religijnych ale politycznych.

W   XIII  wieku Chazarowie zostali zmuszeni do opuszczenia ich terenów i wybrali się na zachód.

— Większość z nich osiedliła się w Polsce i Rosji.   — Chazarowie, teraz znani są jako żydzi aszkenazyjscy.   — Ponieważ wybrali oni judaizm, nie są naprawdę żydami – nie mają z żydami więzów krwi.

Przez całą historię ci polscy i rosyjscy żydzi aszkenazyjscy wyznawali komunizm / socjalizm   — i pracowali po to, by móc wprowadzić w tych krajach swoją ideologię.

W   późnych   latach   XVIII   wieku   duża   ilość tych żydów komunistów / socjalistów znalazła się w Niemczech, na Bałkanach i w końcu na terenie całej Europy.

 Z powodu ich zwyczaju ingerowania w sprawy społeczne i rządowe w Rosji,   — stali się celem prześladowań ze strony carów.

— I dlatego rozpoczęła się ich migracja.   — Niektórzy z nich wyjechali do Palestyny,   — inni do centralnej i południowej Ameryki,   — a duża ilość do USA.

Narodziny politycznego syjonizmu

W 1897 w Bazylei (Szwajcaria) odbył się pierwszy kongres syjonistów, na którym postanowiono włożyć wszelki wysiłek w celu utworzenia żydowskiego państwa,   — i rozpoczęły się poszukiwania odpowiedniego terenu.

— Wielka Brytania zaoferowała syjonistom ziemię w Afryce, ale propozycję odrzucili:   — chcieli Palestynę.

W tamtym czasie Palestyna była zamieszkana przez pół miliona palestyńskich Arabów i niewielką liczbę palestyńskich żydów o wspólnych więzach krwi, mieszkających od wieków w pokoju.

Z Palestyną wybraną na ich państwo,   — europejscy żydzi aszkenazyjscy rozpoczęli migrację właśnie tam.

Jak   wyjaśniłem   wcześniej,   —  większość z nich to komuniści, socjaliści, a nawet radykalni bolszewicy,   — których celem jest dominacja świata.

Tak   więc  kiedy myśli się o żydach,   — szczególnie w relacji do Izraela, — należy pamiętać, że jest wielka różnica między żydami aszkenazyjskimi i sefardyjskimi.   — Oni nie są zjednoczeni.   — Są podzieleni społecznie i politycznie, a szczególnie pod względem rasowym.

Teraz wracam do Ziwy, sefardyjskiej żydówki i do mnie, żyda aszkenazyjskiego, oraz naszego życia w tzw. demokratycznym państwie Izraela.

Żydzi sefardyjscy – obywatele drugiej kategorii

W ciągu trzech pierwszych lat naszego małżeństwa musieliśmy mieszkać z ciotką Ziwy z powodu ogromnego braku mieszkań w Izraelu oraz z powodu rasizmu.

Dla wyjaśnienia sytuacji mieszkaniowej:

– żydzi aszkenazyjscy mieszkający w Izraelu od wielu lat mają prawo wyboru

– drudzy w kolejce są żydzi aszkenazyjscy z Europy – szczególnie jeśli wejdą w związek małżeński lub są już w związku z Aszkenazyjczykiem urodzonym w Izraelu

– następni w kolejce są Aszkenazyjczycy z USA – szczególnie jeśli wejdą w związek małżeński z urodzonym w Izraelu Aszkenazyjczykiem

– żydzi sefardyjscy mogą wybrać z pozostałych mieszkań

– na dole listy są mahometanie, druzowie i chrześcijanie

To samo odnosi się do sprawy znalezienia pracy:   — najlepsze pozycje są dla żydów aszkenazyjskich, potem sefardyjskich,

— a mahometanie, druzowie i chrześcijanie mogą podjąć raczej pracę fizyczną, — i duża ich ilość zostaje bez pracy.

Mimo że byłem Aszkenazyjczykiem z USA,   — moje miejsce na liście mieszkań było niżej dlatego, że ożeniłem się z Sefardyjką.

Odmowa otrzymania mieszkania była dla mnie drugim doświadczeniem istniejącego w Izraelu rasizmu.

Od samego początku po przybyciu do Izraela rzucano na mnie przeróżne obelgi. — My amerykańscy żydzi byliśmy zaledwie tolerowani.

Przetrwanie Izraela zależy od naszych prezentów i sprzedaży w Ameryce bezwartościowych akcji izraelskich   — i dlatego panuje tam zazdrość wśród aszkenazyjskiej elity wobec amerykańskich żydów,   — nawet jeśli amerykańscy żydzi są Aszkenazyjczykami.

Wiele razy słyszałem:   — ‘wracaj do domu’   — lub ‘chcemy twoje pieniądze a nie ciebie’.

Ale mimo to, pewna część amerykańskich żydów była przyjmowana z otwartymi ramionami i dużo lepiej traktowana.

A byli nimi żydzi komuniści.

Z  50,000 amerykańskich żydów, którzy podobnie jak ja, wrócili do Izraela między 1967 i 1970,   około 20% (10,000) z nich było marksistami, z czego wielu z nich należało do organizacji komunistycznych.

Ci byli witani przez władze Izraela i miejscowych Aszkenazyjczyków, byli dobrze traktowani – dostawali mieszkania, pracę i włączani byli w życie towarzyskie.

Poza przybyszami z USA, wielka ilość komunistów wracała z Chile, Argentyny i Afryki Południowej.

Z   50,000   przybyłych w tamtym czasie z USA,   80% w końcu wróciło do USA.   Reszta z nich (20%) to komuniści lub marksiści i oni zdecydowali się na pozostanie.

Trzy oblicza Izraela

Na podstawie tego o czym już wspomniałem,   — musiałeś wywnioskować, że Izrael jest państwem marksistowskim (socjalistycznym / komunistycznym).

— I to jest poprawny wniosek.

Ale Izrael ma trzy oblicza: — komunistyczne, faszystowskie i demokratyczne.

Aszkenazyjscy imigranci z Rosji przywieźli ideologię komunistyczną / socjalistyczną —  i dużo z niej wprowadzili w życie.

Aszkenazyjczycy  z Niemiec, sympatyzujący z komunizmem i popierający go,   — mają tendencję do praktykowania nazistowskiego faszyzmu.

— W czasie drugiej wojny światowej w Niemczech syjonistyczna elita Aszkenazyjczyków współpracowała z hitlerowskim gestapo w prześladowaniu niższej klasy niemieckich żydów — oraz dostarczaniu ich do obozów koncentracyjnych.

— Teraz mieszkają oni w Izraelu, — gdzie stanowią elitę syjonistów żydowskich,   — są dobrze wyćwiczeni w nazistowskim faszyzmie, wspierają go i wprowadzają w życie.

W celu uzyskania pozytywnego wrażenia o Izraelu jako państwie demokratycznym,   — przeprowadzane są wybory do Knessetu (izraelski kongres),   — są to dziwne wybory.

I tu kończy się owa demokracja.   — Nie robi najmniejszej różnicy, która partia zwycięży, LIKUD czy LABOUR,

— ponieważ elitarni żydzi syjonistyczni rządzą w stylu dyktatorskim – faworyzują elitę i brutalnie niszczą tych, którzy różnią się poglądami.

W   syjonistycznym / komunistycznym   planie dominacji nad światem, — rolą Izraela jest wzniecać nieustanne problemy na Śr. Wschodzie.

Ponieważ wojny są dużą częścią jego agresywnego planu, — wydaje się naturalnym,   — by młodzież izraelska od wczesnych lat była trenowana w walce psychicznie i fizycznie.

Na przykład w Izraelu istnieją młodzieżowe grupy hitlerowskie.

— Nazywa się to Gadna,   — i oczekuje się, — by wszyscy młodzi do niej należeli.

I tak jak hitlerowskie grupy młodzieżowe,   — noszą mundurki khaki, biorą udział w treningach i ćwiczeniach paramilitarnych.

— Pistolety i myślenie o wojnie obecne są nawet w zabawach.   — Nawet kiedy są na pikniku,

— zamiast piłki lub sprzętu piłkarskiego zabierają karabiny i pistolety oraz ćwiczą strzelanie i bawią się w żołnierzy.

Po ukończeniu szkoły, wszyscy młodzi chłopcy muszą odbyć 3-letnią służbę w armii (2 lata dla dziewcząt) lub 4-letnią w marynarce lub siłach powietrznych. — Ultraortodoksyjni żydzi są zwolnieni ze służby wojskowej.

Po ukończeniu służby   — wielu z nich zapisuje się do Shin Bet – odpowiednika hitlerowskiej gestapo.  

— I tak jak gestapo,   — biorą udział w represjach przeciwko każdemu, kto mową lub czynem sprzeciwia się marksistowskiemu / faszystowskiemu rządowi zdominowanemu przez syjonistów.

Podobnie jak w nazistowskich Niemczech,   — wszyscy mieszkańcy Izraela muszą nosić przy sobie karty identyfikacyjne zwane ‘Teudat Zehut’.

Któregoś   dnia   wychodząc z domu zmieniłem marynarkę i zapomniałem przełożyć do niej moją kartę.   — Kiedy byłem na ulicy Tel Awiwu — podszedł do mnie policjant i poprosił o pokazanie jej.

Powiedziałem mu, że zostawiłem w innej marynarce.  

—  Ponieważ jej nie miałem przy sobie, — zostałem zabrany na komisariat  policji, gdzie dyżurny sierżant pouczył mnie, że mógłbym być osadzony w więzieniu na 16 dni bez orzeczenia sądu.  —  Potrzebny był tylko mój podpis na ‘rozkazie uwięzienia’.

— Poprosiłem o udzielenie mi pozwolenia na telefon do żony, która przyniosłaby moją kartę.

Sierżant dał mi 2 godziny na pokazanie mojej karty.  — Zadzwoniłem do żony  i przyniosła mi ją na 2 minuty przed określonym czasem.

—  Gdyby się spóźniła,   — następnych 16 dni spędziłbym w więzieniu.

To właśnie pokazuje, — że Izrael jest państwem policyjnym a nie demokratycznym.

Pozwólcie mi wyjaśnić sprawę nazizmu / faszyzmu.

Niemcy są wspaniałymi ludźmi.  

— Ale w Niemczech ich obywatele zostali ofiarami nazistów, którzy doszli do władzy drogą przebiegłości i brutalności.

Również w Niemczech przeciętni żydzi zostali ofiarami elity syjonistycznej współpracującej z nazistami.   — Wielu z tej elity przyjechało do Izraela i połączyło się z żydami komunistami / syjonistami z Polski i Rosji.

— To jest ta dwulicowość komunizmu i nazistowskiego faszyzmu, która rządzi Izraelem.   — Demokracja jest tu zaledwie iluzją.

Odnośnie związku elitarnych Aszkenazyjczyków /Ashkenazi z nazistami,

— proszę spojrzeć na wyraz ‘Ashkenazi’ – proszę spojrzeć jeszcze raz: ASHKE –NAZI.  —  Interesujące, nieprawda?

Wyjaśnijmy sobie również relację między faszyzmem i komunizmem:

— faszyzm to socjalizm narodowy, — zaś komunizm to socjalizm międzynarodowy.”

Więcej można poczytać pod linkiem…  http://zaprasza.net/a.php?article_ id=33018

A więcej na temat pochodzenia potomków Chazarów bardzo fachowo opisane pod linkiem…   https://palestyna.wordpress.com/2010/03/15/chazarowie-korzenie-wspolczesnego-zydostwa/

Wracając do tematu…

zapytam tylko,   czy nie jest to kpina z tych Żydów, którzy na przestrzeni wieków porzucili judaizm, jako stagnację w wierze   i wybrali jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,   choćby nawrócenie prof. Izraela Zolli głównego rabina Rzymu, Edyty Stein i innych

Zauważyć można ze zgrozą, że zrobił się trend odwrotny…  http://nczas.com/publicystyka/domino-kosciol-nie-nawraca-zydow-zydzi-nawracaja-katolikow/

…  jest przeciąganie katolików na judaizm,   porzucanie wiary w Chrystusa   na   rzecz  stagnacji i czekania na Mesjasza, Który już był, ofiarował Najwyższą Ofiarę   i innego nie będzie…

Kościół Katolicki milczy w tej materii,   a forsuje jakiś dialog z Żydami przebierańcami…

Dodam na koniec cytat z Apokalipsy św Jana   odnośnie podszywających się pod Żydów…  Bóg nie odebrał błogosławieństwa Żydom, ale podszywających się dobitnie nazwał Synagogą Szatana…

— „Znam twój ucisk i ubóstwo — ale ty jesteś bogaty — i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych,   — co samych siebie zowią Żydami, — a nie są nimi, lecz synagogą szatana”.

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1090&werset=10#W10

[List do Kościoła w SmyrnieApokalipsa św. Jana: 2; 8-11 — (emjot)]

——————————————————————–
13.12.2015 / Za; http://trybeus.neon24.pl/post/128052,czy-watykan-zalatwil-zydom-wejscie-do-nieba

ZOBACZ:

DNI JUDAIZMU W JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ SEKCIE POSOBOROWEJ – prawdziwa data powstania

Ten wpis został opublikowany w kategorii „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Franciszek, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, Nowe '"credo" Franciszka, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy Watykan załatwił Żydom wejście do Nieba z butami ? |POLECAM!

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.