Abraham Stanisława – Stanisław Abrahama… czyli „Klapa, rąsia, buźka, goździk”

foxman-dziwisz

Na zdjęciu: Braterski uścisk. Fot. za dzieckonmp.com / wybór wg.pco

Bulwersowanie się tym, że Jego Ekscelencja kard. Stanisław Dziwisz zasłoniwszy się kapitułą zamedalował – Abrahama Foxmana, dyrektora Ligi Przeciw Zniesławieniu (Anti-Defamation Leage – ADL), najbardziej wpływowej organizacji żydowskiej na świecie

–  najwyższym odznaczeniem Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej, Złotym Medalem Jana Pawła II i przekładanie na papier dywagacji w rodzaju —  jak mogło do tego dojść?,   — dlaczego Metropolita krakowski tak postąpił? itp.   —  świadczy jedynie o braku ogólnie dostępnej wiedzy w tym temacie przez piszących amatorów.

Jeżeli chodzi zaś o osoby zawodowo parające się szeroko określając dziennikarstwem   takie   ach!, och!   z   ich strony   — to nic innego jak zarabianie na chleb i udawanie zaskoczenia.

Przypomnę, że ks. Stanisław Dziwisz w 1966 roku został kapelanem i sekretarzem arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły. Po niezapomnianym dla Polaków konklawe ks. Dziwisz otrzymuje nominację na osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II.

Następca, Benedykt XVI mianował ks. bp. Stanisława Dziwisz arcybiskupem metropolitom krakowskim.

Nie trudno zauważyć,   —  że docenienie osoby ks. kard. Stanisława Dziwisza, — czołowej postaci Kościoła katolickiego w Polsce,   — oddanego sługi Jana Pawła II,

— to rewanż za wcześniejsze przyjęcie (w 2010 roku)  przez Metropolitę krakowskiego od oficjalnej syjońsko-masońskiej organizacji Ligi Przeciw Zniesławieniu (ADL) specjalnej nagrody ekumenicznej tej organizacji im. Kardynała Augustyna Bea — (współautora soborowej deklaracji „Nostra Aetate”).

Portal BIBUŁA (2010-05-25) daje obraz istoty tej nagrody:

Nagroda imienia kard. Augustyna Bea ustanowiona została przez syjonistyczną masońską organizację “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti Defamation League – ADL)

– skrajnie antykatolicką organizację żydowską, której celem jest judaizacja społeczeństw chrześcijańskich, osłabianie wiary katolickiej i wpływów Kościoła.

Ta założona w Nowym Jorku w 1913 roku organizacja na początku swego istnienia używała pełnej nazwy “TheAntiDefamation League of B’nai of B’nai B’rith“,   — co wskazywało wyraźnie na założyciela – masońską organizację “The Independent Order ofof B’nai B’rith“,   — jednak dla celów czysto propagandowych zrezygnowano później z drugiego członu nazwy.

— Kardynał Augustyn Bea był niemieckim jezuitą, który w zasadniczy sposób przyczynił się do rewolucyjnych zmian dokonanych podczas Soboru Watykańskiego II.

Razem z żydowskim historykiem, Jules Isaac,   — był autorem deklaracji Nostra Aetate,   — przekreślającej całą 2000-letnią tradycję Kościoła. 

“Deklarcja — O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate”

— stała się narzędziem judaizacji Kościoła katolickiego, — co czynione było w okresie posoborowym w ramach “dialogu” ekumenicznego i międzyreligijnego,   —   a szczególnie dialogu katolicko-żydowskiego.

Rola kardynała Bea określona została przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a jako “narzędzie zdrady”.

Kardynał   Bea   kontaktował   się bezpośrednio z masońskim lożami w Nowym Jorku i Waszyngtonie,   — szczególnie z żydowską masoneriąB’nai-Brith

Kardynał Stanisław Dziwisz był sekretarzem najbardziej rewolucyjnego w historii Kościoła papieża – Jana Pawła II,

— który w ciągu swojego długiego pontyfikatu znacznie osłabił Kościół, szczególnie   w   zakresie   propagowania   fałszywej  tezy “wolności religijnej”.

Tak jak papież Jan Paweł II  cieszył się medialnym przychylnym rozgłosem, nadawanym przez liberalne, żydowskie bądź filosemickie media światowe,

— tak i kard. Dziwisz otrzymuje nagrody i wyróżnienia od wrogów Kościoła.

W swojej diecezji oraz poprzez wpływy w całym Kościele w Polsce, — kard. Dziwisz chroni również b. tajnych współpracowników komunistycznego reżimu, działających w Kościele.   — Wspiera też liberalnych polityków.

Ks. bp. Stanisław Dziwisz, nie mający żadnego doświadczenia w zakresie kierowania diecezją, został arcybiskupem jednej z najważniejszych archidiecezji,

— a następnie otrzymał nominację kardynalską od papieża Benedykta XVI, który  tym sposobem zastosował stary watykański zwyczaj „degradacji poprzez promocję” (promoveatur ut amoveatur),

— celem pozbycia się z Watykanu osób mogących stanowić utrudnienie w procesie rewitalizacji Kościoła.

Poniżej przytaczamy informację z serwisów PAP, dodaną po odebraniu nagrody.  

— Prosimy o zwrócenie uwagi na sposoby argumentowania, typu “zbliżenie chrześcijaństwa z judaizmem” — (czytaj: kapitulacja przed żądaniami grup żydowskich),

—  czy też wołającą o pomstę do Nieba wypowiedź kard. Dziwisza —  (zaznaczona pogrubioną czcionką).

Nagroda ADL dla kard. Dziwisza

Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz odebrał w środę w Krakowie Międzyreligijną Nagrodę im. Kardynała Augustyna Bea, przyznaną przez Ligę Przeciw Zniesławianiu (ADL, Anti-Defamation League) – jedną z najważniejszych organizacji żydowskich na świecie.

Nagroda jest nadawana dla podkreślenia wkładu duchowieństwa w realizację linii II Soboru Watykańskiego,   — której kwintesencją jest soborowa deklaracja “Nostra aetate”, traktująca o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Kard. Dziwisz, dziękując za uhonorowanie go nagrodą,   — przywołał dokonania papieża Jana Pawła II w dziele zbliżenia chrześcijaństwa z judaizmem.

Podkreślił,   — że   dla   Karola   Wojtyły  początkiem “pielgrzymki dialogu” nie była deklaracja “Nostra aetate”, — ale przyjaźnie z żydowskimi dziewczętami i chłopcami z jego rodzinnych Wadowic oraz doświadczenia jako świadka horroru Zagłady.

– Jako biskup Krakowa chciałbym zapewnić,   — że Kościół katolicki w Polsce pragnie podążać za tym przykładem Jana Pawła II i odważnie odkrywać i odrzucać to wszystko, co czyni nasze życie niezgodne z Ewangelią.

Dlatego też z przykrością dostrzegamy,   — że pomimo tak jednoznacznego nauczania ostatnich papieży na temat właściwego stosunku katolików do Żydów

— jeszcze nie wszyscy wśród nas potrafili przezwyciężyć w sobie uprzedzenia, urazy i szkodliwe stereotypy

– powiedział metropolita krakowski.

Zaznaczył   jednak,   — że od czasu upadku komunizmu w Polsce

“został   położony   solidny  fundament pod wychowanie naszej młodzieży na strażników pamięci zamordowanego przez niemieckich nazistów żydowskiego świata,   — który przez wieki istniał w naszych rodzinach, miastach, miasteczkach i wsiach”.

Metropolita zaapelował do żydowskich “partnerów w dialogu”   — o wsparcie i wyrozumiałość – aby prócz działań godzących w los pojednania dostrzegali także zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli.

 Dziękuję raz jeszcze za tę nagrodę,   — którą przyjmuję nie tylko w imieniu własnym,

— ale w imieniu wszystkich moich współziomków i współwyznawców, dla których to nowe braterstwo chrześcijan i Żydów jest cennym darem samego Boga

– powiedział kard. Dziwisz.

Obecny na uroczystości dyrektor Ligi Przeciw Zniesławianiu, — Abraham Foxman,   — podziękował   metropolicie   za   postawę   anonimowego   księdza,

—  który  w czasie okupacji ochrzcił go, ocalając z Zagłady.

Rodzina Foxmanów pochodziła z Baranowicz.

— Uciekając przed nazistami,   — powierzyli niemowlę gosposi, Polce Bronisławie Kurpi, która ochrzciła go jako własnego syna i wychowywała do 1946 r.

Patron nagrody – niemiecki jezuita kard. Augustyn Bea (1881-1968) wniósł olbrzymi wkład w powstanie deklaracji “Nostra aetate”;

— jest uznawany za jednego z najbardziej znaczących ojców II Soboru Watykańskiego.

Bea był spowiednikiem papieża Piusa XII.

W latach 1960-68 był pierwszym przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

— Wspierał papieża Jana XXIII w działaniach na rzecz zbliżenia między religiami.

Zawiązana w 1913 r. w USA Liga Przeciw Zniesławianiu (Anti-Defamation League)   — jest jedną z najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie,   — której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami rasowymi wobec Żydów.

Źródło: Interia, PAP

– See more at: http://www.bibula.com/?p=22085#sthash.e62jl56r.dpuf

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.)http://www.bibula.com – na podstawie rp.pl – See more at: http://www.bibula.com/?p=22085#sthash.e62jl56r.dpuf

***

Tak głębokie wejście syjonistów w życie codzienne i naukę Kościoła katolickiego to bez wątpienia wynik usilnie prowadzonego dialogu pomiędzy Żydami i Katolikami.

— W szukaniu płaszczyzny porozumienia i pojednania znaczącą role odegrał  pontyfikat polskiego Papieża.

Pomimo widocznych objawów ciężkiej przewlekłej choroby,   — bez wątpienia będącej skutkiem wcześniejszego zamachu na Jego życie,

— Jan Paweł II nadal uczestniczył w podejmowaniu ważkich dla Kościoła katolickiego decyzji.

W takich to okolicznościach postać osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II nabrała szczególnego znaczenia.

Jego wypowiedzi i stanowisko w tak skomplikowanej sytuacji mogło być przez wielu przyjmowane jako stanowisko Ojca Świętego.  

[No, no… nie wchodźmy tylko na stary utarty komunistyczny szlak — Stalin był dobry, tylko stalinowcy źli… Stolica Apostolska to nie dwuosobowa sp. z o.o. …   trochę sekretarzy i kongregacji to tam było i …  jest — na czele jednej najważniejszej z nich — stał nie byle kto, bo sam Ratzinger… — emjot]

— Można sądzić, że nie pozostawało też bez wypływu na wiele podejmowanych w Watykanie decyzji,   — w tym również i dotyczących dialogu z Żydami.

Portal dla społeczności żydowskiej w Polsce JEWISH.ORG.PL o przyjęciu nagrody ADL przez kard. Dziwisza przytoczył ubolewania Metropolity:

…z przykrością dostrzegamy,   — że pomimo tak jednoznacznego nauczania ostatnich papieży na temat właściwego stosunku katolików do Żydów jeszcze nie wszyscy wśród nas potrafili przezwyciężyć w sobie uprzedzenia, urazy i szkodliwe stereotypy – powiedział metropolita krakowski.

Zaznaczył   jednak,  — że od czasu upadku komunizmu w Polsce

„został położony solidny fundament pod wychowanie naszej młodzieży na strażników pamięci zamordowanego przez niemieckich nazistów żydowskiego świata,   — który przez wieki istniał w naszych rodzinach, miastach, miasteczkach i wsiach”.

(…)

I można by na tym zakończyć wzajemności Abrahama i Stanisława.

Do tej pory nie zliczono   — jak   wiele  małych dzieci żydowskich ocalało dzięki przechowaniu ich przez odważne wiejskie rodziny, — przez katolickie zakony męskie i żeńskie,   — przez anonimowych Polaków.

Ochrzczony Abraham Foxman – okazał się Katolikiem jedynie w celu przeżycia wojny.  — Jego wybór.

Dyrektor ADL   — dziękuje.

Tyle serdeczności ….

Karmelitanki wyrzucono. Krzyże przeniesiono. Medalami się wymieniono. Amen.

dok. loży-wat-potw-nad-dziwiszowi-33-st-wtaj-_wiadomosci-monasterujkowice-pl

Dok. loży-wat-potw-nad-dziwiszowi-33-st-wtaj-_wiadomosci-monasterujkowice-pl

Źródła:

Waldemar Glodek
www.polishclub.org
2015.08.13

  • Na zdjęciu: Braterski uścisk. Fot. za dzieckonmp.com / wybór wg.pco
Za; Waldemar Glodek – widziane z Kalifornii: „Klapa, rąsia, buźka, goździk”, czyli Abraham Stanisława – Stanisław Abrahama/  http://wirtualnapolonia.com/2015/08/14/waldemar-glodek-widziane-z-kali-fornii-klapa-rasia-buzka-gozdzik-czyli-abraham-stanislawa-stanislaw-abrahama/
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, Dokumenty, EKUMENIZM, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.