O KRÓLEWSKIEJ DRODZE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Tomasz a Kempis

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA

Przekłady:

Na język polski przełożył Naśladowanie o. Adrian, franciszkanin (1545), następnie Jan Wielewicki SI (1608), Wacław Sierakowski (1798), Aleksander Jełowiecki zmartwychwstaniec (1841), ostatnio Władysław Lohn SI (1949). Inne tłumaczenia i wydania polskie były mniej więcej przeróbką tych wybitnych przekładów.

Niniejsze wydanie oparte jest na tekście Lohna przejrzanym przez ks. Józefa Łasia SI.

KSIĘGA II – Zachęty do życia wewnętrznego

Rozdział XII

O KRÓLEWSKIEJ DRODZE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Jeśli chcesz mnie nasladować_jezuswzyciuczlowieka.blog.onet.plJeżeli chcesz mnie naśladować / jezuswzyciuczlowieka.blog.onet.pl

1.Twardą zda się dla wielu ta mowa: zaprzyj sam siebie, nieś swój krzyż i naśladuj Jezusa. — Lecz o wiele ciężej będzie usłyszeć ten ostateczny wyrok:

— Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny1.

Ci, którzy teraz chętnie słuchają słowa Krzyża i spełniają je,  ci się nie będą obawiać głosu wiecznego potępienia.

Znak Krzyża ukaże się na niebie, gdy Pan przyjdzie na sąd. — Wtedy wszyscy słudzy   Krzyża,   którzy upodobnili się życiem do Ukrzyżowanego, przystąpią z wielką ufnością do Chrystusa – Sędziego.

2. Dlaczego więc obawiasz się krzyż, który prowadzi do Królestwa? W Krzyżu zbawienie, w Krzyżu życie, w Krzyżu obrona przed nieprzyjaciółmi, w Krzyżu źródło niebiańskiej słodyczy, w Krzyżu moc ducha, w Krzyżu radość serca, w Krzyżu szczyt cnoty, w Krzyżu doskonałość świętości.

Poza Krzyżem nie ma dla duszy zbawienia  — ani nadziei życia wiecznego.

Weź więc swój krzyż i idź za Jezusem, a wejdziesz do żywota.

— On cię poprzedził,  dźwigając krzyż dla siebie2

i umarł na nim za ciebie,  — abyś i ty dźwigał swój krzyż i pragnął na nim umrzeć.

Jeśli   bowiem   współumrzesz z Jezusem,  — z Chrystusem razem żyć będziesz;  — jeśli się staniesz towarzyszem Jego cierpienia, będziesz także uczestnikiem jego chwały.

3.  Wszystko zamyka się w Krzyżu. Wszystko polega na umieraniu; — nie ma innej  drogi do życia i prawdziwego pokoju wewnętrznego, poza drogą Świętego Krzyża i codziennego umartwienia.

Idź, dokąd chcesz, i szukaj, czego chcesz,   — a nie znajdziesz wznioślejszej drogi w górze ani bezpieczniejszej na dole,  jak droga Krzyża Świętego.

Układaj i urządzaj sobie wszystko według swej woli i upodobania, — a mimo to przekonasz się, że zawsze trzeba cierpieć albo dobrowolnie, albo z musu;

— tak więc krzyż znajdziesz,  — czy to odczuwając ból ciała,  — czy też udrękę duchową.

4. Niekiedy Bóg cię opuści, niekiedy bliźni doświadczy;   — co więcej, często sam sobie będziesz ciężarem.

A nie pomoże wtedy żadne lekarstwo, nie ulży żadna pociecha, trzeba cierpieć,  dopóki Bóg zechce.

Albowiem   Pan Bóg   pragnie,   abyś się nauczył znosić cierpienie bez pociechy, abyś się Jemu całkowicie oddał i przez cierpienie stał się pokorniejszy.

Nikt   tak   serdecznie nie  odczuwa męki Chrystusa,  jak ten, który doświadczył podobnej udręki.

Krzyż więc zawsze jest gotów i wszędzie na ciebie czeka.

Nie   ujdziesz  przed nim, gdziekolwiek byś poszedł, gdyż tam, dokąd się udasz, siebie samego poniesiesz i znajdziesz.

5. Gdy   swój  krzyż dźwigasz chętnie,  —  to   i   on   ciebie poniesie i zaprowadzi do upragnionego celu,   — to jest tam, gdzie już nie będzie cierpień,  które tu się nie kończą.

Jeżeli   powolnie krzyż dźwigasz,  —  stanie się on dla ciebie ciężarem, i samego siebie bardziej obciążysz,   a jednak nieść go musisz.

Jeśli byś rzucił jeden krzyż,   — spotkasz na pewno inny,   — może jeszcze cięższy.

6. Czy myślisz uniknąć tego, co nie ominęło nikogo ze śmiertelnych? — Który święty żył na ziemi bez krzyża i strapienia?

Nawet sam Pan nasz Jezus Chrystus żyjąc na tym świecie, nie miał godziny wolnej od bólu i udręki.

— Trzeba   było,   aby   Chrystus   cierpiał   i Zmartwychwstał, i tak wszedł do Swojej chwały3.

Dlaczego więc szukasz innej drogi   — nad królewską drogę, drogę Krzyża Świętego?

7. Całe   życie  Chrystusa było krzyżem i męczeństwem, a ty zabiegasz dla siebie o spoczynek i radość?

—  Błądzisz, błądzisz, — jeżeli pragniesz czego innego prócz cierpień i utrapienia,   gdyż   całe to życie śmiertelne jest pełne nędzy i znaczone zewsząd krzyżami.

Im kto wyżej wzniesie się duchowo tym cięższe często znajdzie krzyże, bo miłość   potęguje mękę wygnania.

8. A jednak człowiek uciśniony tak wielorako, nie pozostaje bez ulgi, gdyż czuje,   — że w miarę cierpliwego dźwigania krzyża wzrasta obfity owoc zasługi.

Poddając się dobrowolnie krzyżowi, cały ciężar cierpienia — zamienia się na nadzieję pocieszenia Bożego.

Im bardziej ciało starte jest bólem, tym silniej łaska umacnia ducha.

Nieraz,  — na skutek żądzy cierpień i przeciwności, wypływającej z pragnienia, aby upodobnić się w miłości do UKRZYŻOWANEGO PANA,

— człowiek   staje się tak mocny,   że   nie   chce   już   żyć  bez bólu i udręczenia, wierząc, że tym milszy stanie się Bogu, im większe i cięższe zniesie dla Niego doświadczenie.

Nie moc ludzka,   — ale   łaska   Chrystusa działa tak potężnie w ułomnym ciele,  że to, przed czym człowiek z natury wzdryga się i ucieka, — przez żarliwość ducha pożąda i kocha.

9. Krzyż dźwigać, krzyż miłować, ciało umartwiać i poddawać duchowi, unikać zaszczytów, chętnie znosić obelgi, sobą gardzić i chcieć być wzgardzonym, przecierpieć spokojnie wszelkie przeciwności i straty, nie pragnąć na tym świecie żadnej pomyślności – wszystko to nie jest według natury człowieczej.

— Jeżeli będziesz się oglądał na siebie,   — sam z siebie na to się nie zdobędziesz.

Gdy tylko zaufasz Bogu, — otrzymasz moc z nieba,  — a świat i ciało poddadzą się twej władzy.

Uzbrojony wiarą, naznaczony Krzyżem Pana, — nie ulękniesz się nawet nieprzyjaciela Chrystusa.

10. Stań   jak   dobry i wierny sługa do mężnego dźwigania Krzyża Pana Twego, — Który dał się ukrzyżować z miłości dla ciebie.

Przygotuj się do znoszenia wielu przeciwności i różnych niewygód w tym nędznym życiu;   — czekają cię gdziekolwiek będziesz, i znajdziesz je naprawdę wszędzie,   gdzie tylko się ukryjesz.

Tak   być  musi i nie ma innego środka na uniknięcia zła, utrapień i boleści, jak cierpliwie  je znosić.

Jeżeli pragniesz być przyjacielem Pana i mieć z Nim cząstkę w niebie, — wypij ochoczo Jego kielich.

Pociechy zdaj na Boga;  — niechaj je zlewa, jak Mu się podoba. — Ty zaś bądź gotów do znoszenia cierpień, uważając je za największe pociechy,

— bo cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawiać4,

—  choćbyś je zdołał znieść sam wszystkie razem.

11. Kiedy   już  dojdziesz   do   tego,  — że utrapienie stanie ci się słodkie i polubisz je dla Chrystusa,   — wiedz,   — że dzieje się z tobą dobrze, bo znalazłeś raj na ziemi.

Dopóki   ciężko   ci   cierpieć   i  starasz   się  przed krzyżem uciec – źle z tobą; — lęk przed cierpieniem wszędzie za tobą pójdzie.

12. Jeśli z poddaniem przyjmiesz cierpienie i umieranie sobie, poczujesz się wkrótce lepiej i znajdziesz spokój.

Choćbyś wraz ze św. Pawłem był uniesiony aż do nieba, jeszcze cię to nie zabezpieczy przed przeciwnościami.

— Pokażę mu  —  mówi Jezus  –  jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego Imienia5.

A więc trzeba cierpieć, jeżeli chcesz miłować Jezusa i wiernie Mu służyć.

13. Obyś tylko był godny wycierpieć cośkolwiek dla imienia Jezusa!

— Jaka byłaby stąd chwała dla ciebie, jaka radość dla świętych Pańskich, jakie zbudowanie dla bliźnich!

Wszyscy wprawdzie zalecają cierpliwość, — ale niewielu chce rzeczywiście cierpieć.

Gdy   wielu innych tyle cierpi dla świata,   — czyż nie byłoby rzeczą słuszną, byś pocierpiał nieco dla Chrystusa?

14. Wiedz z całą pewnością, że powinieneś żyć umierając sobie;   — im kto więcej obumiera sam sobie, tym więcej żyje dla Boga.

Nikt nie jest zdolny zrozumieć rzeczy niebieskich, dopóki dla Chrystusa nie wprzęgnie się w jarzmo krzyża.

Nie ma nic  milszego Bogu, — nic zbawienniejszego dla ciebie na tym świecie, —  jak chętnie cierpieć dla Chrystusa.

Gdyby ci przyszło wybierać, pragnij raczej doświadczać dla Chrystusa przeciwności, niż doznawać obfitych pociech; tak bowiem bardziej upodobnisz się do Niego i do wszystkich świętych.

Zasługa nasza i postęp w doskonałości nie polega na wielkiej ilości słodyczy i pociech,   — ale na znoszeniu wielkich ucisków i bólu.

15. Gdyby dla zbawienia ludzkiego było coś lepszego i pożyteczniejszego aniżeli cierpienie,  —  Chrystus   pokazałby  niezawodnie słowem i przykładem.

Lecz On zarówno uczniów za Nim idących, jak i wszystkich, którzy chcą Go naśladować   — wzywa wyraźnie zachęca do noszenia krzyża mówiąc:

—  jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój, i niech mnie naśladuje.6

Po przeczytaniu i rozważeniu tego niech to będzie naszym wnioskiem końcowym:

—  przez wiele ucisków trzeba nam wejść można do Królestwa Bożego.7

———————————————–

1) Mt, 41 (BT)

2) J 19, 17

3) Łk 24, 26. 46.

4) rz 8, 18

5) dz 9, 16 (BT)

6) Łk 9, 23

***

Przepisała emjot

Na podstawie: Tomasz a Kempis –  O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA;

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy: wyd. VI 1989, s. 118-126

– za – Przełożony Małopolskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego. Kraków, dnia 28 sierpnia 1972. Nihil obstat, ks. Stanisław Nawrocki SI, prowincjał. Kuria Metropolitalna w Krakowie, L.3280/72, dnia 1 października 1972. Imprimatur, + Karol kard. Wojtyła, arcybiskup metropolita, ks. Stefan Marszowski, wicekanclerz.

Ps.   — Absolutnie nie do przyjęcia jest tłumaczenie Anny Kamieńskiej – które jest poetycką, artystyczną „wariacją na temat” i nie ma nic wspólnego z teologią wyłożoną przez Tomasza a Kempis w dziele O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – a które to tłumaczenie znajduję się w wielu przedrukach internecie,  —  ostatnio przytoczone przez Pch24. — emjot

Ten wpis został opublikowany w kategorii Krzyż Chrystusa, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, św. Tomasz a Kempis, Życie duchowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.