Karmel – to duch Eliasza…. i Fatimy

cipecar.org

— ”Zrozumiałam,   co  to znaczy chodzić w Prawdzie.  Tą Prawdą jest sam Bóg”   (Św. Teresa od Jezusa)

Tak więc przez modlitwę musimy trwać w Bogu-Prawdzie. Tylko przez modlitwę   jest   to  możliwe.  Przez trwanie w Bożej Obecności.

Biblia   mówi,  że   na   końcu   czasów wystąpi Dwóch Świadków, którzy bardzo   umocnią   wybranych.  Choć w Biblii nie ma mowy o ich tożsamości, — komentarze Ojców Kościoła mówią o Henochu i Eliaszu.

W prorockich objawieniach w Fatimie — Maryja w dniu ostatnim ukazała się w habicie karmelitańskim ze szkaplerzem w dłoni.

OSTATNIE OBJAWIENIE W FATIMIE WSKAZUJE NA KARMEL…

Św. Teresa od Jezusa powiedziała także,   — że w dniach ostatnich pewien zakon odegra zasadnicza rolę. Nie wymieniła jego nazwy, lecz wszyscy są zgodni,  że miała na myśli Karmel.

Karmel  —  to duch Eliasza….

Czy to,   co Karmel proponuje, jest ratunkiem przed zwodzeniem Antychrysta?

Czy  Karmel ma odegrać obecnie także podobną rolę,   jak Jan Chrzciciel, który   przyszedł w duchu Eliasza, jako ten, który bezpośrednio przygotowywał ludzi na przyjście Chrystusa?

Potrzeba modlitwy, ducha modlitwy, zawierzenia Bogu, trwania w Jego Obecności.   Bez tego przepadniemy! *

Rozważaliśmy poprzednio żywot Jana Chrzciciela. Uroczystość Eliasza, obchodzona 20 lipca, rozwiera przed nami podobne widnokręgi. Lecz widnokrąg rozszerza się w miarę, gdy się wspinamy ku szczytom. My rozpatrzyliśmy zaledwie kilka jego szczegółów.

Całość, będąca widowiskiem wieków, zasługuje, aby wieki były jej widzami.

Onego czasu Ziemia Obiecana, ziemia, do której dążył Mojżesz, ziemia oddana Jozuemu, była podzielona na dwa królestwa.

Izrael kłaniał się złotemu cielcowi, Izrael oddawał cześć Baalowi.

— Achab i Jezabel przeznaczyli osiemset pięćdziesięciu kapłanów dla składania ofiar demonowi czczonemu przez Simonitów.

Eliasz przyszedł do Achaba zbrojny duchem swoim, duchem gorliwości, duchem chwały, duchem-mścicielem Jedności Bożej!

— „Chwała i cześć Panu, Bogu Izraela!

– rzekł prorok do bałwochwalcy

od tej chwili nie spadnie ani jedna kropla dżdżu na ziemię bez mego rozkazu”.

I udał się na pustynię, jak później Jan Chrzciciel, — a kruki otrzymały nakaz żywienia go,  — i pił tam wody strumienia.

— A niebo było rdzawe, jakoby z brązu,  — a ziemia była wyschnięta.

brotherhoodofchristianaggies.wordpress.com

I to wyklęcie, rzucone jak grom przez Eliasza w duchu i w majestacie pańskim,  odjęło żywiołom ich przyrodzony związek; — coś jakby zakaz — ciążyło nad stworzeniem.

— I strumień, z którego pił Eliasz, wysechł również, — i prorok uczuł ciężar swego własnego słowa.

Bóg posłał go do Sarepty, uprzedzając, że jedna wdowa ma polecenie nakarmić go i ugościć.   — Znalazł ją zbierającą chrust, a miała jeno garść mąki w całym domu:

— „Oto co zostało,  —  rzekła,  — dla syna mego i dla mnie;  — potem z głodu pomrzemy”.

— „Uczyń placek z twej mąki,   — dla mnie jeden, dla siebie i dla twego syna.   – Oto   ci   nigdy   mąki,   ani oliwy nie ubędzie, aż pokąd deszcz nie spadnie”.

Lecz zaszła rzecz niespodziana:   — oto umarł syn wdowie.   — Wdowa zwróciła   się   z   wyrzutami   do   Eliasza;  — Eliasz   jej  ból   i   żale  Bogu odesłał.

— „Daj mi twego syna”,

rzekł do wdowy, a gdy mu dała, rzucił go na swoje łoże, —  a modlitwa jego poufała  i śmiała, rozlega się poprzez wieki, jak krzyk rozpaczy, i krzyk ufności zarazem.

— „Panie, woła, Panie,  — ta   wdowa,   wdowa   która mnie karmi, a Ty jej   syna zabijasz, gdy mnie gościła!”.

I położył się po trzykroć na dziecku i krzyczał, mówiąc:

— „Panie, Boże mój, błagam Cię, błagam, by żywot powrócił we wnętrzności tego dziecka!”.

I życie wróciło.

1º Reyes 17:17-24-Elías resucita al hijo de la viudacipecar.org

Więc rzekł do wdowy:

—   „Oto dziecko twoje żywe”.

A wdowa odpowiedziała:

—  „Zaiste, jesteś mężem Bożym”.

Jest to pierwsze zmartwychwstanie, o którym historia wspomina.  — Aż do tego dnia śmierć była nieprzezwyciężona.

A głód i posucha grasowały dalej w Izraelu. Wielu proroków zostało pobitych.

Achab i Jezabel, broniąc pod karą śmierci przystępu słowom prawdy, wygnali sprawiedliwość i światło.

Zbrodnie i klęski mnożyły się bez miary i liku.

Eliasz był przerażony skutkami swego gniewu. — Niebo było jak spiżowe.

Prorok, który je zawarł, musiał sam je otworzyć.

I tu rozegrał się jeden z wielkich dramatów ludzkiej historii, — można by powiedzieć – jeden z wielkich dramatów Boskich dziejów;

— dramat straszliwy, dziwny, w którym przeciwieństwo ma odegrać straszliwą rolę, — w którym natura ludzka ma się nam ukazać,  

— naprzód kierowana ręką Boga, potem pozostawiona samej sobie, 

— naprzód podtrzymywana, potem opuszczona.

I   tu dopiero zrozumiemy zdanie świętego Jakuba:  

—  „Eliasz był człowiekiem jako my”.

I oto naprzód Eliasz w ręku Boga.

Przychodzi sam do Achaba,   —  swego śmiertelnego wroga,  —   owego Achaba, który zmuszał proroków do ukrywania się w głębi pustyń i po pieczarach

— „Tyżeś to – rzekł potwór do proroka – który od lat trzech niepokoisz moje królestwo?”.

— „Nie,  

odrzekł prorok,

—  to nie ja;  —  to ty!   —  To ty niepokoisz twoje królestwo,  —  to ty i ród twój,   —  to ty, odstępco i poganinie.

—  Lecz przychodzę na pomoc Izraelowi.   —  Zwołaj lud, zwołaj kapłanów Baala”.

Lud został zwołany, również i kapłani Baala:

—  „Pokądże błądzić i chromać będziecie?

– mówił do nich Eliasz.

—  Rozstrzygnąć   musicie.     —    Jeśli   Pan   jest   Bogiem,   oddajcie   Mu cześć.   —  Jeśli   Bogiem   jest   Baal,     jemu   się   kłaniajcie.

—  Otom pozostał jeden żywy, spomiędzy proroków Pana;  —  Baal ma ich 850.

Niechaj nam podadzą dwóch byków.   —  Oni wezmą  jednego i ja jednego.

—  Oni i ja umieścimy ofiary na stosach drzewa, nie podpalając ich płomieniem ognia.   —  Wezwiemy każdy swojego Boga i ujrzymy, gdzie ogień z nieba upadnie”.

Kapłani Baala rozpoczęli uroczystość. —  Był poranek;   — wznosili modły aż do południa.

Nie było odpowiedzi;   —  Baal nie dawał znaku życia.

—  „Wołajcie głośniej,   —  rzekł Eliasz;   —  wasz  bóg jest może w podróży.   Może   rozmawia.   Może   śpi,   więc  go   zbudzić   trzeba”.

Wreszcie kapłani Baala rozpłatali się własnymi nożami. — Krew ich pociekła, lecz ogień nie spadał.

Eliasz   wzniósł ołtarz z dwunastu głazów, na podobieństwo dwunastu pokoleń Izraela.  —  Ułożył   na  ołtarzu stos drew i rozlał dokoła wodę, zamiast ognia.

Na tak urządzonym ołtarzu położył byka i zawołał:

— „Panie, Boże Abrahama, Izaaka, i Jakuba, pokaż dzisiaj, iżeś jest Bogiem   Izraela, iż jam jest sługą Twoim, iż mówiłem z rozkazu Twojego.

—  Wysłuchaj   mnie Panie, wysłuchaj, aby ten lud, dowiedział się, iżeś Ty jest Pan Bóg,   —  Ten, Który raz jeszcze nawróci serca!”.

Spadł   ogień  z nieba, pochłaniając ofiarę i drwa, i głazy, i proch, i wodę nawet, wodę rozlaną dokoła ołtarza.

redecaminhodedeus.com.br

Lud rzucił się twarzą na ziemię. Porwano następnie kapłanów Baala i uśmiercono w pobliżu potoku Cyron.

Po spełnieniu wyroku, Eliasz rzekł do Achaba:

— „Teraz pożywaj i odejdź;   —  bowiem upadnie wielki deszcz”.

I prorok w towarzystwie swego sługi udał się na szczyt Karmelu. — Tam usiadł na ziemi, twarz kryjąc między kolana.

—  „Idź,   —  rzekł do sługi,   —  i patrz w stronę morza”.

Sługa poszedł i powrócił.

—  „Nic nie widzę

– rzekł, i tak aż do sześciu razy.

A za siódmym razem:

—  „Widzę,  zawołał,   małą   chmurkę,   szeroką  na krok męża, wznoszącą się od strony morza”.

I w mgnienie potem strumieniami polał się deszcz.

Trzeba zrozumieć łączność rzeczy widzialnych z niewidzialnymi, — aby pojąć znaczenie tego zdarzenia.

Deszcz, uwolniony przez Eliasza z więzienia, w którym przez trzy lata oczekiwał rozkazów przyszłych, skrępowany rozkazami przeszłymi,

— ten deszcz oznaczał wcielenie Słowa, a mała chmurka była postacią Dziewicy.

Lecz oto scena się zmienia.

Jezabel, dowiedziawszy się o śmierci swych kapłanów, wpada we wściekłość.

Posyła do Eliasza gońca, aby mu powiedział od niej:

—  „Przysięgam   na  moich bogów, iż jutro ulegniesz podobnemu losowi”.

I tutaj można się zdumiewać potwornością słabości ludzkiej.

Oto co się stało. — Eliasz przeraził się i zadrżał.   —  Zadrżał i zbiegł.  

— Zadrżał.   —  Jakimś niesłychanym przerażeniem, które Pismo pozwala nam dojrzeć poprzez powściągliwość swoich słów,   —  ale które starożytne podania zachowały jako pomnik ludzkiej słabości.

To przerażenie doszło do olbrzymiego rozgłosu u starożytnych.

Opowiadano, że Eliasza ogarnęło przerażenie, przechodzące wszystko, co się da wyrazić.  

—  Opowiadano,   że zjawił się wóz ognisty wywołany nadmiarem jego lęku, —  i   że   nie  mogąc już znieść przerażeń ziemi,   —  został uniesionym z daleka od   niej,   aby się uwolnić od jej napastowań.

Nadmiar  jego przerażenia posiadł skrzydła, aby ulecieć, — a skrzydła jego były kołami ognistego wozu.

Znalezione obrazy dla zapytania Elijah in a chariot of fireencrypted-tbn2.gstatic.com

To   starożytne   podanie, zawarte w jednej bardzo starej i niezmiernie rzadkiej książce,   — jest jednym z najcenniejszych dokumentów, jakie posiadamy co do natury ludzkiej.

Eliasz, który wskrzesił syna wdowy, 

— Eliasz, pierwszy zwycięzca śmierci,

— Eliasz, którego sławę miało przechować samo Pismo św.,

— Eliasz, który pokonał i upokorzył Achaba,

— Eliasz, który zamknął i otworzył niebiosa,

— Eliasz, który rozkazał spaść z niebios naprzód ogniowi, a potem wodom,

— Eliasz, którego imię oznacza:  —   ‘Pan i władca’,

—  ten Eliasz zadrżał,   —  jak nigdy być może żaden mąż nie drżał przed kobietą, której obrońców pokonał i zniweczył.

I zawodził, usiadłszy w pustyni, błagając o śmierć.

A przecież od śmierci uciekał.

Pismo św. opowiada nam szczegółowo o jego słabości, jak o upadkach św. Piotra,

— i serce ludzkie ukazuje się nam takim, jakiem jest w istocie – potworem niestałości.

I   umęczył   się sam sobą,  — obrzydł   sam   sobie   —  i   zasiadł   pod jałowcem,   aby   umrzeć. 

lds.org

Lecz oto Anioł Pański zbliżył się doń podczas snu, mówiąc:

—  „Wstań   i   jedz”.

Eliasz   otworzył  oczy, i ujrzał obok siebie chleb upieczony w popiele i dzbanek wody.

—  „Podnieś się   i jedz,  —  rzekł doń wysłaniec Pański,   — masz przed sobą   długą   drogę”.

Eliasz, mocą tego pokarmu, jak mówi Pismo, — szedł czterdzieści dni i czterdzieści   nocy,   aż   do   góry   Horeb.

grabadoantiguo.com

Horeb  znaczy   ‘widzenie’.  — Po upadku i przebyciu pustyni, Eliasz przychodzi do góry widzenia.

I Pan zapytuje go:

—  „Eliaszu,   co tam czynisz?”.

A prorok odpowiada:

—  „Gorliwość   mnie   przeżarła   i   jestem   zazdrosny  o Pana Boga wojsk wszelkich, gdyż synowie Izraela zdradzili Jego przymierze.

Zburzyli Twoje ołtarze;  — zamordowali Twoich proroków;  — pozostałem   sam i teraz mnie ostatniego z żywych szukają, aby zabić”.

— „Wynijdź,

rzekł Pan,

—  i stań na górze przed Moim obliczem!”.

Scena   jest   potężna.   —  Pan ma przyjść. —  Podnosi się straszliwa burza, rozbija   w   proch   kamienie,   lecz   Pana   jeszcze   tam   nie   ma.

Po burzy trzęsienie ziemi,  —  lecz Pana i w czasie trzęsienia nie ma.

Po trzęsieniu – pioruny,   — lecz Pana i w piorunach nie ma;

— oto   powstaje   mały   wietrzyk,   —  lekkie   tchnienie.

I prorok chwyta swój płaszcz, aby nim owinąć głowę.

— Jakaś   przedziwna   powściągliwość,   głęboka   i   prawie przerażająca unosi   się   nad   tą   chwilą   i   nad   tym wietrzykiem —  i nad tym, co on zawierał.

Znamy ją tylko z jej skutków.

Eliasz   wziął   swój płaszcz,   aby   sobie   głowę   zakryć. — I nic więcej poza tym nie wiemy;

— ale największe wysiłki ludzkie nie osiągnęłyby tego i nie zawarłyby tylu rzeczy,   —  co ten maleńki wyraz.

Czuje się, że słowo, które go wymówiło – nie chce milczeć,  —  ale się ukrywa w nieskończenie małym, —  pogrążone w przerażeniu nieskończenie wielkiego.

Potem Bóg mu rozkazał pomazać Hazaela, króla Syryi i Jehu, króla Izraela i Elizeusza proroka Pańskiego.

Elizeusza spotkał uprawiającego ziemię dwunastoma wołami i zarzucił nań swój płaszcz,

— którego dotknięcie tajemnicze zmieniło oracza w innego człowieka: z rolnika   stał   się   prorokiem   i   następcą   proroka.

Zdarzyło się wówczas, iż Jezabel zabrała winnicę Nabothowi.

— Znaczenie   i   doniosłość   tego epizodu okaże się w całości dopiero w dolinie Jozafata.

Winnica   Nabotha!  

— Jakiż drobiazg pozornie małoznaczny: — król grabi majątek ubogiego;

Eliasz   znowu   się   udaje   do   Achaba.  

Odwaga   powróciła   prorokowi…

Jezabel   rzuciła   na   Nabotha oszczerstwo i pozbyła się go.

—  „Królu,   —  woła   Eliasz   do   Achaba,   —  zabiłeś   i   posiadłeś,   lecz posłuchaj   straszliwego   słowa   Pańskiego.

—  W   miejscu,    gdzie   psy   lizały   krew Nabotha,  —  będą   lizać   krew twoją.    

—  Psy   zjedzą   żonę   twoją   na   niwie   Jezreela”.

Achab   został   ugodzony strzałą i psy lizały jego krew. — Jezabel była zrzucona z murów swego pałacu.

—  „Pogrzebcie tę przeklętą, powiedział Jehu, gdyż jest córką królewską”.

Lecz,   gdy  zeszli   na dół,  aby ją pogrześć,  znaleziono tylko czaszkę i końce rąk   i   nóg;   —  resztę   psy   pożarły.

Rozgniotły   ją   kopyta   końskie,  a potem rozszarpały psie zęby, a przechodnie widząc końce jej palców, pożarte w trzech czwartych, mówili do siebie:

—  „Oto jest wielka Jezabel!”.

Naboth był pomszczonym.   —  Naboth,   —  to jest   ‘biedny’. (…)

Ochozjasz  pobłądził.  —  Posłał do Belzebuba zapytać wyroczni,   jaki   los   go czeka.

Eliasz wyszedł na spotkanie wysłańców.

—   „Czyż nie ma już Boga w Izraelu,   —  rzekł,   — iż Belzebuba zapytujecie o losy?  

—   Król umrze,   jeśli   zapytacie   wyroczni”.

Król wysłał setnika z pięćdziesięciu żołnierzami, aby pochwycili proroka.

—  „Człowieku   Boży,  —   rzekł setnik,  —   król   ci rozkazuje, abyś zszedł z góry”.

A prorok odrzekł:

—  „Jeślim   jest   człowiekiem   Bożym,   niechaj  ogień niebieski pochłonie ciebie i twoich”.

Spadł ogień z nieba i spełniło się żądanie proroka.

Ostatnia godzina się zbliżała.

Eliasz miał opuścić ziemię.

Zwykle   „opuścić   ziemię”  — znaczy umrzeć, lecz tu stajemy wobec wyjątkowego wypadku.

—  „Zatrzymaj   się,  —  rzekł   Eliasz   do  Elizeusza,   —  gdyż   Pan   mnie  woła   do   Jerycha”.

—  „Nie porzucę cię”,  —  odpowiada Elizeusz.

A synowie proroka otoczyli Elizeusza, mówiąc:

—  „Eliasz   ma   porzucać   ziemię”.

—   „Cicho!,   —  odparł Elizeusz,   —  wiem o tym”.

Eliasz rozdzielił wody Jordanu, dotykając ich swym płaszczem i przeszedłszy przez koryto, rzekł do Elizeusza:

—  „Co chcesz, abym ci dał?”.

— „Aby   twój   podwójny   duch   spoczął   na mnie”,

odpowiedział Elizeusz.

—  „Prosisz   o   rzecz   trudną,  —  odparł   Eliasz,   —  wszelako   jeśli   mnie ujrzysz   w   chwili,   gdy   będę   znikał,   otrzymasz,   czego żądasz”.

I oto wóz ognisty i konie rozdzieliły dwu ludzi   —  i Eliasz został uniesiony w trąbie powietrznej.

—  „Mój   ojcze,   mój   ojcze, — krzyknął Elizeusz,  —  wóz Izraela i jego woźnica”.

N. Novgorod Elijah icon /upload.wikimedia.org

I ujrzał znikającego Eliasza i płaszcz Eliasza upadł do nóg Elizeusza.

Uderzył Elizeusz Jordan płaszczem, a ponieważ Jordan się nie rozstąpił, oburzył się jego nieposłuszeństwem.

—  „Gdzież   jest   teraz   Bóg   Eliasza?”.

I po raz wtóry Jordan się rozwarł.

Eliasz zniknął,   —  aby tam w górze oczekiwać godziny swego powrotu.

—  Piotr,   Jakub   i   Jan   widzieli   go   później   wraz   z Mojżeszem na Taborze.

Uniesienie Eliasza,  —  jest według wykładaczy  —  postacią Wniebowstąpienia.

Aniołowie zaś powiedzieli Apostołom:

—  „Jezus Chrystus powróci w ten sam sposób, jak widzieliście, iż wstępował”.

Wniebowstąpienie i Sąd Ostateczny są więc ze sobą w jakimś tajemniczym związku.

Tak więc harmonie łączą się i odpowiadają sobie wzajemnie.

Ten Eliasz, którego chwalcą uczynił się Duch Święty,  —  rozpostarł cień swój nad dziejami świata.

—  Rozkazywał wodzie, krwi i ogniowi w Starym Zakonie.

—  Ukazał się na Taborze.

—  Jest wysłańcem drugiego wydarzenia,   —  a zakon Karmelitański uważa go za swego założyciela.

Zakon  Karmelu wzniósł się na kamieniu węgielnym, położonym przez Eliasza;

—  a   św.  Jan   od Krzyża  i św.  Teresa  z Avilla   — przygotowywali się w oddali wieków,

—  i kiedy ogień niebieski spadał na ofiarę proroka, —  oko przenikliwsze od naszego mogłoby zobaczyć rozbłyskujące w Bogu przeznaczenie wiekuiste tych dwojga,  —  pełne wieńców i promieni,   —  pełne gromów i błyskawic.

————————————————————–

napisała emjot

Źródło:

 Św. Eliasz: Zawsze wierni nr 3 (40) maj – czerwiec 2001; s. 100-105 — Tekst pochodzi  z książki Ernesta Hello Żywoty świętych, Warszawa 1910.

* http://ocds-kielce.pl/2015/06/10/jeszcze-o-antychryscie/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: