Konferencja pedofilska w Krakowie atakiem żydowskiej hierarchii na Kościół Święty (czerwiec 2014)

Krzysztof Cierpisz: „żydy „…w owczej skórze”

Konferencja pedofilska w Krakowie  atakiem żydowskiej hierarchii na Kościół Święty.

Na dniach zebrały się w Krakowie żydy, dla niepoznaki, przebrane za biskupów katolickich.  —  Obradują  one   nad „grzechami Kościoła” i gorliwie  biją się w Jego, a nie własne piersi.

Konferencja pedofilska w Krakowie – mieście posoborowego świętego Jana Pawła II – to  bez wątpienia pewne novum w zbrodni bicia się w piersi.

Tym razem nie chodzi już o zbrodnie Kościoła Świętego przeciw żydom, ale przeciw dzieciom.  — „Pedofilia”  — to kolejny projekt żydowski poniżania i zniewalania Kościoła Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Kraków jest wybrany tu nieprzypadkowo,  —  miasto to coraz bardziej urasta do rangi polskiego matecznika antychrysta.

 —  Tu działa „kościół otwarty”,  —  którego „papieżem” był żyd Turowicz – członek przedwojennej organizacji żydowskiej Bund, mentor Wojtyły, domniemany inicjator Wojtyły do masonerii,  —  jeden z najaktywniejszych członków   masonerii   (XXXX)   na soborze antychrysta.

To Turowicz  ściągnął terrorystów żydowskich do Oświęcimia celem napaści na Karmelitanki,   — to on razem  z zaprzańcem Macharskim w pałacu Rothschild’a przekazał żydom Oświęcim.

 —  Tu wywarł swe piętno – wspomniany już  – zainfekowany teozofią i okultyzmem  K. Wojtyła.

Parędziesiąt kilometrów od Wawelu urodził się pedofil Polański,  — który z całą pewnością zaliczył swą pierwszą ofiarę jak nie w  Krakowie, to w okolicach – a jego pedofilia znana środowisku  od najmłodszych lat,  — była i jest akceptowana przez obecne autorytety wrażliwości moralnej w Polsce.

 —  Tu przed wojną w podkrakowskiej wsi żydówka urodziła dziecko, które to niemowlę miało rogi, ogon i kopyta.

Konferencja ta  nie ma nic wspólnego z prawdą czy dobrem społecznym. To typowa  antykatolicka   heca   głównie  w wydaniu żydowskich manipulantów z  durnymi   „polaczkami”  —   jako listkiem figowym na tej kloacznej  goliźnie jej uczestników.

 —  Konferencja nie ma też jakiegokolwiek związku z dramatyczna czy nagłą  sytuacją polskich dzieci,  —  jest jedynie tematem zastępczym w akcie specyficznej poprawności politycznej.

Ta specyficzność polega na tym,   — że konferencja ta problemu nie rozwiązuje, ale go tworzy

– jest to jakaś forma kreatywności a’la Hollywood,  —  przerobienie faktu medialnego na rzeczywisto-urojony.

Konferencja jest faktycznym odwróceniem uwagi od autentycznych problemów dzieci,  —  które strasznie cierpią  i w Polsce, i w świecie

 —  skutkiem patologii wynikające właśnie z gwałtu na Kościele Świętym, który jako zniewolony przez żydów już nikogo nie broni.

Kościół w Polsce ze Świętego przepotwarza się żydowską sektę,

 —  taki to „kościół” z  już od dawna nie broni rodzin polskich, które giną, a ofiarami tego są właśnie dzieci.

Sekta ta bardziej, a nie „kościół”  —  nawet, ma na swych wargach bezustanny jazgot problemu „antysemityzmu”. 

Problem wolności Kościoła Świętego nie jest lokalny a ogólnoświatowy. 

Cały   Kościół   Święty jest zniewolony,  —  jako taki  nie tylko już nic nie czyni, a nawet już niemal nic nie głosi – milczy!

W miejsce tej gorszącej konferencji pedofilskiej, odbywającej się na zniewoleniu Kościoła Chrystusowego,  — trzeba by w Polsce nie tyle debatować na takich szkodliwych konferencjach,

 —  lecz  trąbić na odsiecz, ale nie Wiednia, a Rzymu.

I nie o obronę obleganych murów,   — ale ich obalenie i zniszczenie wroga, który podstępnie wdarł się do Watykanu,

 —  ukradł Tron Piotrowy  i skrywa się za murami udając papiestwo.

To tam trzeba dopaść wroga i go zniszczyć,   — a bez dania mu szansy ucieczki, a jego  oddziały antychrysta  trzeba wybić co do nogi.

Kolejny już błazen na Watykanie  jest krzykliwie i kolorowo obwożony wkoło  jak małpa na jarmarku,   — a to tylko po to,  

—  aby właśnie odwracać uwagę od wagi niezliczonych już problemów, których   Kościół   Święty  przez 50 lat zniewolony nie rozwiązał,  — a w to miejsce ten zbór soborowy  dodatkowo utworzył nowe –  na udrękę wiernych i radość piekieł.

Po   poniżeniu  Kościoła w USA,  —   miliardowym rabunku dokonanym na nim   przez   żydów w licznych diecezjach amerykańskich,  —  przyszedł czas na parafie polskie. 

Jest tu bez wątpienia i motyw finansowy, który  u żydów – co bardzo charakterystyczne – zawsze idzie w parze z atakiem ideologicznym. 

Kwestia   „wynagrodzenia”,   „satysfakcji”    jest  bardzo ważna i wiele jest na to przykładów historycznych,  —  np. car nie tylko został obalony  i zabity, ale carówny zostały zgwałcone po ich zamordowaniu.

Te tragiczne wydarzania rozgrywające się na naszych oczach:  

— obalanie Kościoła Świętego poprzez sobór antychrysta,

 —  rabunek jego dóbr,

 —  szeroko postępujący, coraz mniej skrywany  akt podstępnie wymuszanej  konwersji wiary katolickiej na judaizm,

 —  mają swoją historię – jako wzorzec postępowania (nakładania na nas kagańca) – historię bliższą i dalszą.

Historia dawana to akt konwersji,  —  którego za pomocą nauk Talmudu dokonano   na   Ludzie   Starego   Przymierza,   —  z   którego   to  aktu wywodzą się żydzi.

Talmud stworzył obecnych żydów  —  i jest to bez znaczenia to, czy są to semici,   obecnie   modni   Chazarzy    —  lub np. Słowianie. 

W doskonałości swej sztuki agresji,  — Talmud posunął się aż nawet do autodeprecjacji,  —  bo stwierdza, że

 —  „grzech   przeciw   prawu”  może być wybaczony,  —  ale grzech przeciw   nauczaniu   rabina   już   nigdy.

Dodajmy  i to,   —  że w judaistycznej pogoni za nowymi obszarami zdobywania  łupów,  

— stosowane jest prawo do zabicia każdego żyda, który by przeszkadzał drugiemu żydowi w łupieniu nieżydów.

Prawo to jest faktycznie nakazem i mówi ono:

 —  „żyd   taki   musi  być zabity, a czym prędzej to się stanie , tym większa   sława   dla   tego,   który   dokona   takiego   czynu”.

Talmud stwierdza również i to, że

 —  „żyd zawsze pozostaje żydem, nawet jak konwertował na inne wyznanie lub jest ateistą”,

 —   czyli jest oczywiste to,   —  że żyd musi spełniać polecenia gminy i to po karą śmierci, o ile by się ociągał w swej gorliwości,  —  a nie gra roli czy jest biskupem, czy papieżem.

 —  Tamta stara metoda przenicowania Hebrejów  na żydów, jest też i naszą historią   (wspomnianym wzorcem),  — bo obecnie i my Lud Wybrany Nowego i Wiecznego Przymierza, mamy podzielić  los Ludu Starego Wybrania,   — bo i my jesteśmy konwertowani na judaizm.

Historia nowa to   —  „projekt kler w Polsce”,    —  który żydokomuna powierzyła do zrealizowania Juli Brystygier.

 — Julia Brystiger z domu Prajs, znana także jako Brystygier, Brystyger, Bristiger(owa), Brüstiger, Briestiger, ps. Luna, Krwawa Luna, Daria, Ksenia, Maria, ps. literacki Julia Prajs (ur. 25 listopada1902 w Stryju, zm. 9 października1975 w Warszawie) – funkcjonariuszka aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, zbrodniarka stalinowska, pisarka http://gazetawarszawska.com/2013/01/16/dlaczego/

Żydówka ta będąca autentycznie zboczoną seksualnie,  —  która lubieżnie szarpała  przesłuchiwanych   więźniów   za genitalia   lub  miażdżyła je szufladą od biurka,

 —  dostała do zrealizowania dalekosiężny plan zniszczenia Kościoła w Polsce poprzez masową inwigilację i infiltrację seminariów.

Jej zbrodnicza działalność,  —  to okres 1946-1956   —   i jej głównym sukcesem było przejęcie kontroli nad „rozwojem” seminarzystów.

W tym celu do seminariów posyłano agentów UB lub żydów,  —  którym po zakończeniu   studiów   udostępniono   nie  tylko dobre plebanie, ale i diecezje,

 —  a   trwało   to  na długo po okresie  Brystygier u władzy w UB (1956), o ile się kiedykolwiek skończyło.

Dużo się obecnie narzeka na „polski” kler,  —  ale skoro tamte seminaria  przyjmowały   żydów i agentów UB, którzy potem zostali wyświecani na księży,

 —  to czy można się dziwić patologii kleru    —  (która i tak nie jest procentowo rozległa),   —   władzy obecnego episkopatu w Polsce, a nawet i Watykanu?

Autor zna bezpośrednie zwierzenia księdza,   — który ukończył seminarium za wczesnego Gierka i został zwerbowany przez SB jako TW.

 —  Ksiądz ten miał zaplanowaną przez bezpiekę  całą przyszłość  duszpasterską.   —   Oficer prowadzący osadził go na plebani, o którą ten ksiądz go poprosił, nawet upatrzył mu diecezję , która będzie do obsadzenia za jakieś 6-10 lat – a już zaplanowaną dla niego .

W międzyczasie oficer SB zamówił temu księdzu promotora do pracy doktorskiej,  —  którą   tenże   ksiądz   miałby   napisać   i dostać tytuł doktora teologii.

 — A co było warunkiem awansowania i późniejszego wyświęcenia na biskupa.

Po zaplanowaniu wszystkiego milicjant wprowadził księdza w towarzystwo wyżej   postawionych   duchownych katolickich,    —  które tak jakby, przejęło w swe grono tego nowego protegowanego Milicji Obywatelskiej. 

 —  Wg. słów tego księdza,  — była to jakaś  forma tajnej organizacji wewnątrz kościoła, o cechach czy masońskich, czy żydowskich. 

Ksiądz ten na wszystko się zgodził,  — ale na końcu się wycofał i nie chciał być ani doktorem ani biskupem, bo przeraził się nie tyle tym milicjantem, ale tymi „przeraźliwymi” biskupami, którzy zaczęli być jego obligatoryjnym towarzystwem.  

 —  Mentalność   czy  poczucie kapłańskiego etosu tego księdza kandydata wykluczały  bliższe związki z tymi osobnikami w sutannach hierarchów.

Jest zupełnie możliwe,    —  że zabójstwo ks.  Popiełuszki było bardziej akcją   hierarchii,    —  aniżeli ubowca Piotrowskiego czy Pietruszki.

Nagonka na  abp. Wielgusa, była tym samym, a i jego faktyczne powiązania z SB – co raczej niewątpliwe – mogły   powstać z inspiracji przełożonych bardziej, aniżeli agitacji milicjantów.

Sam   abp.   Wielgus   przyznał   po   ustąpieniu,    —   że prawdy o kulisach nie może ujawnić, bo przysięgą  zobowiązał się do tajemnicy.

 —  Wielgus  przysięgał zachować tajemnicę milicjantowi,  czy żydowskiej mafii w sutannach hierarchów, która dokonała przewrotu w Warszawie i osadziła tam Nycza?

Warte jest nadmienienie  tu aspektu ekonomicznego morderstwa na Popiełuszce.

 —  Otóż według bardzo wiarygodnych informacji tamtego okresu (na bieżąco),    —  x.   Popiełuszko  miał przejąć skarb Solidarności (gotówka), który miał być bardzo dużej wartości.

Skarb ten był gdzieś ukryty,   —   a wiedzę o tym posiadał głównie lub jedynie x. Popiełuszko.

 —  Te   ślady na ciele zamordowanego,   —  to przypuszczalnie skutek prób wydobycia informacji na temat ukrytych pieniędzy, których Popiełuszko nie chciał przekazać hierarchii lub KOR-owi.

Przypominamy   tu   ten aspekt,   —   bo wiele historycznych  akcji przeciw Polsce   czy Kościołowi ma właśnie  —  i   aspekt   finansowy   jako niezbędny,    —  a który potem jest skrupulatnie wymazywany z pamięci pokoleń.

Tak   więc   sytuacja   nie   jest   niczym  zaskakującym,    —  poza tym,   że nie jest   to   już   Kościół Święty    —b  znany z ostatnich 2000 lat,

 — ale Kościół „odnowy”, tzw. posoborowy zbór,  —  a najdokładniej: antykatolicka sekta przebrana za hierarchię. 

Cała   akcja rozgrywa się zatem na płaszczyźnie Kościoła posoborowego, a więc zrujnowanego moralnie i doktrynalnie z podstawionym „wilkami w owczej skórze”.

Jest   to   Kościół soborowy, który jako Kościół,   —   jest coraz mniej Kościołem   Chrystusa,

 —  bo jest kościołem samozniszczenia, a jego najgroźniejsi oprawcy siedzą w jego sercu i tym łatwiej czynią zniszczenie.

I niech ewangeliczne przyrzeczenie o Kościele,  — który będzie wieczny,

 — nikomu się nie myli z jego wielkością liczbową, czy białą sutanną marionetki zamachowców.

Kościoły protestanckie też  „kościołem” się tytułują,    —  ale Kościołem nie są, nie   jest   nim   również  Kościół anglikański, który zewnętrznie i strukturalnie jest nawet bardziej podobny  do Kościoła Świętego, niż ta obecna synagoga watykańska.

Żyjemy w epoce soboru antychrysta, gdzie  oprócz wiary co „wieczności Kościoła”,   —   trzeba szczególnej mieć na uwadze również inną naukę ewangeliczną :

 —  „strzeżcie się wilków w owczych skórach”.

Patrząc    z tej perspektywy,    —  „mea culpa” z Wadowic   —  zasiał wśród wiernych   Kościoła   Świętego wielki kąkol.

A   jego   przerażający akt oskarżania Kościoła i poprzednich Wielkich Papieży  w   synagodze   rzymskiej dnia 13 kwietnia 1986 roku – wobec  wrogów Oblubienicy Chrystusa  i bezwstydnych kłamców oraz oszczerców,

 —  dał już od samego początku swój samoniszczycielski efekt.

Kilka   tygodni  po wizycie w synagodze,  —  na teren Klasztoru Karmelitanek w Oświęcimiu  wdarli się uzbrojeni żydzi z Ameryki,  —  którzy grozili Siostrom morderstwami i wysadzeniem klasztoru w powietrze.

 —A tylko natychmiastowa kontrakcja samoobrony ukrytych tam rzemieślników uratowała życie tym niemal niemym siostrom, tej bardzo trudnej, pokornej reguły.

Przypomniane Karmelitanki i losy ich budynku klasztornego są nie tylko naszym   obowiązkiem moralnym,   —   ale dobrym przykładem na to, co ma się wydarzyć w Polsce po tych żydowskich akcjach bicia się w polskie (katolickie) piersi,  

 —  jak to ma teraz miejsce w Krakowie, w mieście rzekomej polskości    —  i co gorsza, „oazie” kultury i inteligencji polskiej.

W mieście tym, najpierw kardynał Macharski – biskup diecezjalny – stanowczo protestował  przeciw atakom na klasztor,

 —  ale potem,    — po wizycie w Izraelu,    —  całkowicie zmienił zdanie.

Nie pomogło nawet i argumentowanie,  —  że klasztor nie stał na terenie Obozu,   —  ale poza jego granicami.

 —  Co   polscy,   subtelni   i wrażliwi na innych idioci  — katolicy z dumą podkreślają.

Sam Macharski zaś (co wspomniano powyżej), zgodziwszy się wstępnie na usunięcie   klasztoru,     —  wyjechał   po cichu   do    Szwajcarii,  aby tym łatwiej oszukać i okraść własnych wiernych.

I   tam,   w  prywatnym pałacu Rothschild`a —  podpisał akt zdrady i faktycznie   zaparcia   się   własnego   kapłaństwa.

http://gazetawarszawska.com/2013/01/21/dzien-judaizmu-w-kosciele-zdrajca/

http://gazetawarszawska.com/2012/02/11/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego-cz-1/

Macharski zgodził się nawet,  —  aby  prace negocjacyjne odbyły się w niedzielę   (23  lutego),   —    a nie w dzień zwykły,

—    bo było to potrzebne żydom,   —    aby poniżyć świętość niedzieli. 

W treści tego dokumentu – zbrodni dokonanej na suwerenności nie tylko klasztoru, czy prawa do kultu – ale Polski jako państwa,  —   a podpisanego przez Macharskiego, mamy zdanie:

—     „….W   konsekwencji   nie   powinien  mieć miejsca stały kult katolicki na terytorium obozów zagłady.”

Minęło już 30 lat od tamtego kajania się, —    ugody z żydami, zaprzaństwa Macharskiego

—    i widzimy teraz,  —     jak akt ten ugodził w Polskę. 

To polskie bluźnierstwo  zaparcia się kultu katolickiego na grobach niewinnie pomordowanych tam katolików, —    poniżenie godności Krzyża Świętego przed żydem,

—    zaowocowało   upadkiem   Polski,   —    bo  tym aktem zaprzaństwa  utraciła Ducha, co sprawiło, że jej zdolności obronne upadły nie tylko w Oświęcimiu, ale na przestrzeni całego terytorium.

Zaowocowało   to wyniszczeniem najpierw gospodarki, —    a teraz narodu jako całości. 

Polska   —    pod  fałszywym sztandarem fałszywego i bluźnierczego pojednania się z żydami — ( „nie rzucaj pereł przed wieprze, bo…”) zainicjowanego w 1984 r. przez proroka z Wadowic

—    staje się Ezawem narodów,  —    kara jest nieodwołana, bo nikt nie reaguje.

Taka jest arcyprosta,   —    choć mistyczna prawda o losach Polski dzisiejszej.

I   samo   ratowanie   Polski   przez   chodzenie   na   wybory   nic tu nie pomoże,

—     dopóki  nie sprowadzi się Karmelitanek na ich miejsce na Żwirowisku,

—   a w ramach expiaicji nie wybuduje dużego kościoła w samym centrum Obozu

—   i nie podejmie innych działań przywracających godność Kościołowi, a godziwy byt narodowi.

Sam Oświęcim swoim obecnym prowokacyjnym śmiechem żydowskim nie budzi nikogo, —  a przecież wszyscy wiedzą o licznych nadużyciach żydowskich tak w Obozie, jak i w samym mieście,

—    jak   i   to, —    że budynek klasztorny po Karmelitankach będzie przebudowany i przerobiony na żydowski wyszynk,  —    gdzie będzie on zasilał   kasę   żydowską, zaś koszty budowy poniosą Polacy.

A   tam żaden Polak nie pójdzie z żadną bombą, —    a jeśli już, —    to pójdzie tam po to,

—     aby się napić pejsakówki, —    za którą godnie zapłaci,  —    a przy tym usiądzie w specjalnym kącie dla gojów tak, aby nie naruszyć koszeru takiej spelunki.

Polakom pozostanie tzw. Żwirowisko – z pewnością okrojone na potrzeby rozbudowy żydowskiej pijalni –  gdzie z dumą wojowników bijących się o pietruszkę  od lat bronią „krzyża papieskiego”, 

—    który przecież nie jest „Krzyżem” – bo krzyż katolicki jest „Krucyfixem”, czyli   z postacią Chrystusa przybitego do krzyża.

Ten zaś na Żwirowisku nie ma postaci Chrystusa, —    więc może być znakiem masońskim, —    bo  sam znak krzyża geometrycznego  jest  symbolem Świątyni Hirama.

Tak, —    podobnie jak gdańskie krzyże stoczniowe stoją okultystycznie na planie trójkąta

– a wiec znaku masońskiego, z wersetami ST przetłumaczonymi przez bluźniercę Miłosza.

A to wszystko nawet nie jest najstraszniejsze!

a108 1

a109 2

Kościoła katolickiego na terenie obozu – co teologicznie konieczne – dzisiejszy Polak nie postawi – bo tym obrazi wrażliwość religijną żyda, który to nowo-Polakowi jest coraz bardziej święty.

Kiedy zajrzymy do celi śmierci Świętego Maximiliana Kobe, —    to na drzwiach   do   jego celi nie znajdziemy znaku krzyża, pod znakiem którego ten człowiek zginał,  —    ale symbolikę żydowską – gwiazdę dawidową,  bardzo słabo zamaskowaną.

—   Łącznie w ten symbol na drzwiach celi śmierci polskiego męczennika żydzi wsadzili aż trzy żydowskie symbole.

a117 3

a118 4

A to jest krzyż katolicki – Krucyfiks

a119 5

a120 6

Symbolika judaistyczna

Jest to haniebne!

—    Ale Hańba ta nie obciąża żydów, —    ta hańba obciąża Polaków.

I tak jak z Karmelitankami,  tak źle skończy się dla całej Polski i całego Kościoła w Polsce   „projekt pedofilia”.

—    Nastąpi całkowita ruina autorytetu katechetycznego polskiego księdza.

W sprawie dzieci Konferencja ta w niczego nie poprawi, a tylko zgorszy maluczkich. 

Wiadomo,   —    że dzieci w Polsce są przyrośnięte do telewizora i tylko murzyni   w   USA   są   jeszcze   bardziej   uzależnieni   od  telewizji, —   niż Polacy   i  ich pociechy.

Po tym praniu – w telewizji – tej   „pedofili”, —    każdy mały Jasio i Małgosia będą pytać w domu, —    co to ta pedofilia,

—     jeśli przemilczą to właśni rodzice, to powie im  to podwórko.

Dodatkowym efektem całego tego żydowskiego świństwa, tej konferencji  krakowskiej,  —     będzie nic innego,   —    jak totalny gender

—   i to najskuteczniejszy wśród dzieci chodzących na religię katolicką –mających żywy kontakt z księdzem.

Zresztą o czym tu mówić, —    pedofilia nie jest zjawiskiem ani katolickim, ani polskim, ani słowiańskim.

W naszym obszarze geograficzno-kulturowym ta obrzydliwość jest nie tylko surowo napiętnowana, —    ale tak odstająca od naszego etosu, że aż prawie nieznana.

To twór albo sztuczny, —    przeniesiony medialnie przez takie właśnie gorszące konferencje, —  albo jeśli obecny fizycznie,  

—    to głównie lub jedynie wśród kleru żydowskiego pochodzenia: abp. Michalik   to się nawet przyznał,  —   że winę   ponosi   tu   i   dziecko,  z powodu  którego „można się zapomnieć” – czyli on musi znać to z praktyki. 

W Polsce tego niema,  —    ale to tradycja żydowska, —  za nią  muzułmańska, 

—    w   obu   aż   się   roi   od   pedofilii   i   jej   akceptacji.

Niech więc konferencyjni żydzi przeniosą się z tą pedofilską konferencją do  Tel Aviv i tam – przed kamerami izraelskiej TV –  wyłożą rabinom to,

—    że   Talmud nie może pozwalać na współżycie z dziewczynkami, które mają trzy lata,  —   a co u żydów jest normą.

Niech   hierarchowie   z  konferencji krakowskiej nie ograniczają się jedynie do zbrodni pedofilii, —   ale dołożą  zbrodnie mordów rytualnych czy kanibalizmu, powszechnych wśród żydów,

—   a żywym tego świadkiem jest tu żydówka Viki Polin – pełne video z wywiadem świadka i ofiary http://gazetawarszawska.com/2014/04/13/zydowskie-mordy-rytualne/,

—   niech   poruszą   problem   handlu  niewolnictwem, prostytucją, porwanymi kobietami – często dziećmi,   —    handlem organami wyrywanymi z porwanych żywych ludzi,   —    handlem krwią spuszczoną z małych dzieci celem transfuzji żydowskim staruchom.

—    Bo   młoda   krew   wpuszczona w stare ciało odmładza organizm,  i jest   to   już   dowodem   naukowym   z   ostatnich   dni.

Niech ci konferencjanie z Krakowa, —    z Krucyfixami w rękach

—    wejdą do żydowskich synagog,  z pozdrowieniem wszechwiecznym:

—    Laudetur Iesus Christus

—    tam wśród żydów, on live TV,  —    niech wezwą rabinów do wyznania grzechów   pedofilstwa   i   innych, jeszcze gorszych zbrodni —  i do pokuty, pokuty   za   nie   i   to   na   kolanach

—    przed Najświętszym Obliczem Zbawiciela, Którego ci hierarchowie nie będą   chować za pasem czy w rozporku,   —    ale unosić wysoko w górze,

—    a rabinom nakazać zdjąć mycki z głów,  —    bo przed Panem Panów staje się odkrytą głową!

– efekt będzie natychmiastowy i taki,   —    że  jego echo rozejdzie się po całym świecie.

Konferencja pedofilska  w Krakowie – o ile jest z inspiracji strony polskiej, a nie całkowicie zagranicznej,

—   to jest wyłącznie rezultatem pedofilskiej projekcji mecenasów z episkopatu   bardziej,  aniżeli odpowiedzią na faktyczny problem społeczny.

To tych hierarchów żydowskich w episkopacie – niewątpliwych pedofili  – odpowiedzialnych za powołanie tej gorszącej konferencji,

—     trzeba wyłapać i wysłać do Izraela lub nowego Yorku, —  a nie tak strasznie   gorszyć   polskie   dzieci   i   młodzież, —   jak to ma miejsce w Krakowie.

To konferencja sama w sobie,  —   jako akt publicznie nagłośniony, —  jest okrutnym aktem gorszycielskim.

—  Samo tylko jej nagłośnienie  już ukradło dziecinny spokój niejednego dziecka.

Najgłupszy nawet psycholog wie,   —   że największą szkodą dla psychiki dziecka jest pokazywanie mu obrazu zła.

Tu to w Krakowie – mieście posoborowego świętego Jana Pawła II – to pedofilskie zło tej nagłośnionej konferencji, 

—    jest w dodatku medialnym złem wymierzonym w emocjonalność każdego dziecka, w   jego   subiektywnym   odkrywaniu   świata, —    to ono jest ofiarą.

Konferencja   sprawiła,   —    że   dzieci polskie są atakowane już nie tylko przez   odkryte krocze Dody,  —    ale   i   żydowskich   pedofili   przebranych  za katolicki   kler   konferencyjny,  —    gdzie żydzi z konferencji fałszywie podają się za „kościół”.

—  Konferencji takiej nie było nawet w takich chorych krajach, —    jak pedofilska Anglia czy Szwecja. 

Konferencja pedofilska w Polsce – sama w sobie – to kolejny, namacalny dowód na straszne zażydzenie hierarchii w Polsce,

—   gdzie organizatorzy faktycznie zrobili konferencję  nie o problemie ogólnym,  —    ale co podkreślamy,  —    o swoim własnym zboczeniu i eksponując je,   —    znęcają   się  tym obrzydlistwem nad polskimi dziećmi przy milczeniu lemingów polskich,

—    jest ona szczególną hańbą Krakowian.

Konferencja ta negatywnie dotknie również duchownych oraz zaszkodzi Kościołowi jako całości.

—    Resztka księży, która wychodziła na zewnątrz w sutannach, będzie tego unikać, a ich aktywność społeczna ulegnie drastycznemu ograniczeniu – zamkną   się w zakrystiach i będą tam prowadzić księgi parafialne – nic więcej.

Z powodu wzrastającego braku wiernych, —     nastąpi i  brak dochodów, księża będą wiec dorabiać jako nocni stróże.

Część kleru,   —    która jest bardziej zaradna,   —   będzie pożyczać pod hipotekę, a pożyczą dość sporo –  jak na własne  potrzeby

– bo wiele kościołów stoi w centrach miast i działki mają wysoką wartość zastawową.

Sytuacja   zapotrzebowania  —    wytworzy  wypracowany przez banki cichy, ukryty przed Polakami mechanizm pożyczania pod zastaw.

Jeżeli księdzem będzie żyd, —    to jego parafia skończy tak,   jak parafianie żyda Gocłowskiego z Trójmiasta.

Ksiądz żyd zastawi hipotecznie parafię, —    pieniądze ukradnie, —    opłaci się Mosadowi,   który   go   pilotuje,

—    a za resztę   osiedli się w drogiej willi w jakimś innym nieantysemickim kraju.

Nawet gdy parafianie,   czy ew. nowy proboszcz zorientują się w problemie,

—   to stopień zadłużania uniemożliwi już praktyczny odzysk nieruchomości.

Po ewentualnym zburzeniu zaś kościoła i postawieniu tam hotelu, —  interes będzie jeszcze lepszy,   —    więc hierarchia chętnie pójdzie na taki cymes.

—  Tak będzie, bo tak jest zaplanowane, a przyrzekł to również i Franciszek Skromny.

Oczywiście ten wyżej wymieniony miniaturowy kawałek gruntu Żwirowiska, zwielokrotniony proporcjonalnie do skali Polski,

—  przyniesie takie proporcjonalne zwiększenie dodatkowych wariantów, do tego stopnia,   —   że aż trudno to sobie wyobrazić, bo pomysłowość  zbrodniarza przerasta przezorność ofiary.

Jedno jest jednak pewne, że każda patologia – wymyślona czy autentyczna – spotka przychylność żydów w episkopacie, 

—  a czynnikiem oddziaływania pedagogicznego będą mądrości Talmudu podane na początku.

A   niech nikt się nie łudzi tym,   —    że będzie inaczej.

Tak długo jak jest tam chociaż jeden żyd,   —    episkopat nie będzie ciałem katolickim suwerennym, ale instrumentem żydowskiego spisku przeciw Kościołowi.

Uczestnicy i promotorzy Konferencji,  —     to niewątpliwy owoc Juli Brystygier w episkopacie.

Nazwiska uczestników konferencji  przypadkowo wyłapane w necie to:

bp   Roman Pindel, —  Jakub Kołacz SJ, —  o. Adam Żak, —   kard S. Dziwisz, —  bp Piotr Libera, —   ks. prof. Piotr Majer, —   ks. dr Wojciech Rzeszowski, —  ks.   abp. Wojciecha Polak – Prymas Polski, —  ks. bp. Andrzeja Czaja, —  ks. bp. Grzegorz Ryś z Krakowa, —   kard. Kazimierz Nycz.

Lista nazwisk jest niepełna,   —   ale i tak warta zapamiętania,

—   to są bez wątpienia uczniowie seminariów  wspomnianej Juli Brytygierowej,  —  jeżeli nie bezpośredni, to pośredni – bez wątpienia.

Żydowska sadystka Julia Brystygier  zmarła w 1975 roku,  —   a przedtem dostała   komfortowe   lokum u  zakonnic w Laskach,

—   żyła z datków ofiar, które własnoręcznie zamęczyła lub ich rodzin,

—   została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w opinii głęboko wierzącej katoliczki.

Ci   uczestnicy   konferencji  pedofilskiej w Kościele – niejeden z nich – musieli w jakiejś części zadbać i o dostanie życie dla tej bandzior,  jak i o katolickie epitafium dla niej.

Jest niewątpliwe i to,   —    że konferencje pedofilska przyniesie takie skutki, jakby   to sama Brytygierowa tam była i debatowała, —    a niektórych to nawet przy tym łapała za krocze.

Siedź   cicho durny chochole, —    niezłomni  zostali pomordowani,

—    więc Polska jest bez obrońców i pasywność jest usprawiedliwiona.

In Christo

Krzysztof Cierpisz

22-VI-2014

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2014/06/22/konferencja-pedofilska-zydy-w-owczej-skorze-2/

Czerwiec 22, 2014

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/konferencja-pedofilska-zydy-owczej-skorze-2014-06

Zobacz:

Rabin wzywa papieża do zamknięcia kościoła w Auschwitz-Birkenau

Opublikowano Kwiecień 21, 2015 by emjot

290732

Brzezinka – Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski — Niedoszła komendantura obozu Birkenau –  (autor Jurek K)

—    „Nie   wolno   nam   pozwolić,   —    aby   dowody   zbrodni   holokaustu   —   zostały przywłaszczone przez inną grupę  —     dla innych celów”

– napisał rabin Weiss.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.