„ISIS” jest to dzieło międzynarodowej zbrodniczej kabały Izraelczyków – to światowa zbrodnia na nigdy wcześniej niespotykaną skalę.

To   co   się dzieje   w   Iraku   i   Syrii   z   ISIS,    to   nie   terroryzm, to po prostu zbrodnia.

Jest  to dzieło międzynarodowej zbrodniczej kabały,  —  która zdobyła kontrolę nad amerykańskim Kongresem.

Zbrodniczą   kabałę  Duff   zidentyfikował   —  jako Izraelczyków i powiedział, że jest to światowa zbrodnia na nigdy wcześniej niespotykaną skalę.

HISTORYCZNE PRZEMÓWIENIE W DAMASZKU SZOKUJE ŚWIAT 

W ub. tygodniu na Konferencji o Zwalczaniu Terroryzmu i Religijnego Ekstremizmu w Damaszku [Syria],   —  Gordon Duff   —  wygłosił istotne historyczne przemówienie, które wywołało falę szoku na świecie.

a215-485x400 1

Od lewej: red. finansowy VT Financial Mike Harris, red. naczelny VT Jim Dean, red. VT Gordon Duff  i  dyr. VT płk James Hanke.

Gordon Duff był członkiem delegacji Veterans Today, która podróżowała do Damaszku i była w konsultacji z Zarządem VT i innymi podobnie myślącymi ze wspólnoty militarnej i wywiadowczej.

Przemówienie Gordona Duffa szybko zmieniło fokus całej konferencji i teraz wywołuje fale szoku na świecie w różnych służbach dyplomatycznych, militarnych i wywiadowczych.

Dlaczego jego przemówienie jest historyczne? —  Z wielu powodów.

Jest   to   pierwsze  przemówienie w historii amerykańskiego „niedziałającego” zespołu wywiadu, —  które dało odprawę wojskową publiczności   tego   typu,   w   tym,   liderzy   militarni  rożnych sił plemiennych z Libanu, Syrii, Iraku, razem z rosyjską delegacją i wielu innymi z całego świata.

a216 2

Który amerykański generał zostawił w Iraku duże zapasy broni ciężkiej i amunicji dla mającej się wkrótce pojawić ISIS-ISIL-Daish?

Który   amerykański   generał  zostawił w Iraku sterty broni ciężkiej i amunicji,  —  dla   mającej   się   wkrótce   pojawić ISIS/ISIL/Daish?

a217 3

ISIS     znana także   jako   ISIL,  Daish, Al Qaeda wersja 2, lub Al CIA Duh wersja 2. – Jak taka grupka mogła rozrosnąć się tak szybko i natychmiast stać się tak dobrze uzbrojoną i bezkarną?

ISIS,  —   znana także jako ISIL, Daish, Al Qaeda wersja 2, albo Al CIA Duh wersja 2.

Jak taka grupa mogła rozrosnąć się tak szybko i natychmiast stać się tak dobrze uzbrojoną i bezkarną?

 

Ale co ważniejsze,  — Duff, wybitny międzynarodowy konsultant ds. wywiadu i bezpieczeństwa, — zidentyfikował przyczynę dysfunkcjonującego zaangażowania USA w Iraku i Syrii i prawdziwy powód ISIS-Daish.

Przemówienie   Duffa   natychmiast zmieniło cały ton konferencji i zwróciło jej uwagę na bardzo praktyczny temat prawdziwych przyczyn ISIS-Daish.

Natychmiast przeniosło fokus z teoretycznych dyskusji o terroryzmie i ekstremizmie, na poziom praktyczny – kto za to odpowiada i dlaczego.

Duff   po   raz   pierwszy   tak   publicznie   w   prostych słowach przedstawił   prawdziwą   przyczynę   ISIS-Daish   —  i to ujawnienie, przez tak bardzo wiarygodnego profesjonalisty

— teraz wywołuje szok na całym świecie.

Duff   oświadczył, —  że   teraz  jest zbyt wielu,  którzy zmarli

—  mówiąc wyraźnie, że nadszedł czas dzielenia się kluczowymi hipotezami w oparciu o sygnały wywiadu.

To   co   się dzieje   w   Iraku   i   Syrii   z   ISIS, —   to nie terroryzm, to po prostu zbrodnia.

Jest  to dzieło międzynarodowej zbrodniczej kabały,  —  która zdobyła kontrolę nad amerykańskim Kongresem.

Zbrodniczą   kabałę  Duff   zidentyfikował   —  jako Izraelczyków

i powiedział,

że jest to światowa zbrodnia na nigdy wcześniej niespotykaną skalę.

Duff wyjaśnił,  w   jaki   sposób   decyzja   o   Citizens United  Sądu Najwyższego — umożliwiła magnatowi z zorganizowanej przestępczości amerykańsko-izraelskiej, działającemu z Makao – Sheldonowi Adelsonowi, zasadniczo kupić kontrolę nad obu:

—  Izbą i Kongresem w ostatnich wyborach, jak Kongres dostał się pod kontrolę międzynarodowego syndykatu zbrodni, który specjalizuje się w handlu ludźmi i narkotykami.

Duff zidentyfikował również amerykańskich generałów McInerney’a i Vallely’ego, —   jako zaangażowanych w organizację Daisch, razem z sen. Johnem McCainem.

Wskazał, że sekretarz obrony Chuck Hagel [zrezygnował] uniemożliwił amerykańskie bombardowanie Syrii w odpowiedzi na gazowy atak fałszywej flagi w Aleppo.

Poniżej przemówienie Gordona Duffa:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jE2_qmlKFVU

Teraz   dla   każdego powinno być jasne,  —  że utworzenie ISIS-Daish nastąpiło nie z powodu terroryzmu

–   ale   bezprawnego   wpływu na amerykański system polityczny ulokowanego w Izraelu syndykatu zbrodni,  —  w   którym   grupę   wewnątrz Kongresu, wojskową i wywiadowczą wmanipulowano we wsparcie utworzenia ISIS-Daish.

Źródło: http://www.veteranstoday.com/2014/12/13/historic-speech-in-dama scus-sends-shockwaves-around-the-world/

Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/historyczne-przemowienie-w-dama szku-szokuje-swiat-fragment-2014-12

———————————————————————–

DŁUGA I HANIEBNA HISTORIA AMERYKAŃSKIEGO TERRORYZMU

To oficjalne:

Stany   Zjednoczone   to  największe państwo terrorystyczne na świecie i co ciekawe, są z tego dumne.

Tak   powinien  brzmieć nagłówek artykułu opublikowanego 15 października w New York Times, — który nieco uprzejmiej zatytułowano

—   „Badanie   dostarczanej   pomocy budzi sceptycyzm wobec pomagania syryjskim rebeliantom”.

Artykuł informuje o opinii CIA na temat efektywności ostatnich tajnych operacji USA.

Zdaniem   Białego Domu,   —    niestety,   przynoszą one zbyt mało sukcesów, w związku z czym trzeba przemyśleć na nowo politykę zagraniczną…

W   artykule   cytowany  jest prezydent Barack Obama, który miał poprosić CIA o ocenę, by znaleźć przypadki

— „finansowania i dostarczania broni siłom antyrządowym, które przyniosły  konkretne korzyści.  Nie było ich wiele”.

Obama ma zatem podstawy, by ograniczyć zaufanie do takich wysiłków.

Pierwszy akapit tekstu z Timesa przytacza trzy przykłady „niejawnej pomocy”: — Angolę, Nikaraguę i Kubę.

W każdym z tych przypadków w rzeczywistości USA przeprowadziły operację terrorystyczną na dużą skalę.

Angola   została   zaatakowana   przez   RPA,   które –   zdaniem Waszyngtonu – broniły się przed  —  „jedną z najgroźniejszych terrorystycznych grup na świecie”, —   to jest Afrykańskim Kongresem Narodowym.

—  Było to w roku 1988. —  Wtedy administracja Reagana była praktycznie jedynym sojusznikiem władz RPA.

—  Naruszała nawet sankcje nałożone przez Kongres,  by zwiększyć obroty handlowe z południowo-afrykańskim sojusznikiem.

Waszyngton dołączył do RPA w dostarczaniu wsparcia dla terrorystycznych bojówek partii UNITA kierowanej przez Jonasa Savimbi w Angoli.

Waszyngton kontynuował wsparcie nawet po tym,  jak Savimbi poniósł porażkę w wolnych i uważnie monitorowanych wyborach a RPA udzielała pomocy dla niego.

Zdaniem ambasadora Wielkiej Brytanii w Angoli Marracka Gouldinga, Savimbi był

—  „potworem, którego żądza władzy [a przede wszystkim – wierne wykonywanie planów swoich mocodawców – admin] przyniosła niewyobrażalne cierpienia jego krajowi”.

Konsekwencje były straszliwe.

Badania ONZ z 1989 r. szacowały, —  że liczba ofiar śmiertelnych, działań wspieranych przez RPA w krajach sąsiednich, wyniosła 1.5 miliona abstrahując od tego, co działo się w samej Afryce Południowej.

W końcu, —  dzięki pomocy sił kubańskich — udało się odeprzeć południowo-afrykańskich agresorów i zmusić ich do wycofania z Namibii.

— Tylko USA samotnie wspierały Savimbiego.

Na Kubie, —  po klęsce inwazji w Zatoce Świń z 1961 r., —   prezydent John F. Kennedy rozpoczął morderczą i destrukcyjną kampanię przeniesienia na wyspę   „koszmarów świata” 

jak określił to jeden z bliskich współpracowników JFK, historyk Arthur Schlesinger – autor na wpół oficjalnej biografii Roberta Kennedy’ego, któremu powierzono odpowiedzialność za prowadzenie brudnej wojny.

Postępowanie   wobec   Kuby   było okrutne.

Zgodnie z planem – kulminacją kampanii terroru miał być wybuch powstania w październiku 1962 r. —   które miała zwieńczyć amerykańska inwazja.

—  Obecnie naukowcy   są  zdania, —  że było to jednym z powodów, dla którego Chruszczow rozmieścił na Kubie rakiety inicjując kryzys, który niebezpiecznie zbliżył świat do wojny atomowej.

Ówczesny   amerykański   sekretarz   obrony   Robet Mc-Namara   przyznał,

— że gdyby był przywódcą kubańskim „spodziewałby się amerykańskiej inwazji”.

Amerykańskie   ataki   terrorystyczne wymierzone w Kubę, trwały przez ponad 30 lat.  —  Oczywiście, wiele kosztowały one Kubańczyków.

Świadectwa ofiar,  o których mało kto słyszał w Stanach Zjednoczonych

—  po raz pierwszy zostały przedstawione w książce kanadyjskiego badacza Keitha Bolendera zatytułowanej „Głosy z drugiej strony. Ustna historia terroryzmu wymierzonego w Kubę” [Voices From the Other Side: An Oral History of Terrorism Against Cuba] wydanej w 2010 r.

Na   długą   brudną   wojnę nakłada się miażdżące embargo gospodarcze, które trwa do dziś, —  mimo sprzeciwu świata.

28 października ONZ po raz dwudziesty trzeci poparła

—  „konieczność zakończenia gospodarczej, handlowej i finansowej blokady nałożonej na Kubę przez Stany Zjednoczone”.

Za głosowało 188 państw.  — Przeciw – dwa [USA i Izrael]  —  a trzy państwa Oceanii całkowicie zależne od Stanów Zjednoczonych,  wstrzymały się od głosu.

Obecnie,  —   nawet na szczytach władzy w USA,   —  można   dostrzec  sprzeciw wobec embarga,  — gdyż  „nie jest już ono skuteczne”.

Francuski   badacz   Salim   Lamrani   opisał  koszty,  jakie ponoszą w związku z nim Kubańczycy w wydanej w 2013 r. książce „Wojna ekonomiczna przeciwko Kubie”.

O   Nikaragui nie trzeba nawet wspominać.

—  Brudna wojna Reagana, przeciwko temu krajowi, została potępiona przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości,  który nakazał Stanom Zjednoczonym   przerwanie   „niezgodnego   z   prawem    użycia siły” 

—  i wypłacenie znacznych odszkodowań.

Waszyngton odpowiedział eskalacją konfliktu i zawetowaniem w 1986 r. rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej wszystkie kraje członkowskie –   tj. USA   –   do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Inny   przykład   terroryzmu   niedługo   doczeka   się upamiętnienia w swoją 25 rocznicę.

—  16 listopada 1989 roku szwadrony śmierci armii Salwadoru zbrojone i szkolone przez USA zamordowały sześciu jezuitów.

—  A   na rozkaz dowódców wojskowych żołnierze wkroczyli na teren jezuickiej uczelni po to, —  by zabić księży i świadków zbrodni,  a w tym gospodynię   ich   mieszkania   i   jej   córkę.

Wydarzenie   to  było kulminacją terrorystycznej wojny, którą USA prowadziły w latach osiemdziesiątych w Ameryce Środkowej.

—  A jej efekty, widać do dziś w medialnych raportach o „nielegalnych imigrantach”  —  uciekających   również   przed   konsekwencjami   tej   rzezi   i deportowanych z USA do swoich zrujnowanych ojczyzn.

Wiadomo już jak działania Stanów Zjednoczonych pomogły w rozprzestrzenieniu się dżihadyzmu —  [sterowanego przez syjonistów – T.K.] z małego skrawka Afganistanu na większą część świata.

Budzącą obecnie największą grozę twarzą dżihadyzmu —  jest Państwo Islamskie, —   które swój morderczy   „kalifat”  ustanowiło na obszarach Syrii i Iraku.

—  ”Uważam,   że   Stany  Zjednoczone są jednymi z głównych twórców tej organizacji”

—  mówi były analityk CIA Graham Fuller, znany komentator spraw bliskowschodnich.

„USA   nie   zaplanowały   powstania   ISIL” 

—  dodaje

—  „ale   ich   destrukcyjne   interwencje   na  Bliskim Wschodzie i wojna w Iraku, były najważniejszymi przyczynami powstania tej grupy”.

Możemy  do tego dopisać największą kampanię terrorystyczną świata:

—  poparty   przez   Obamę  projekt fizycznej eliminacji „terrorystów” na całym świecie.

„Czynnik rozgoryczenia” —   generowany przez tę operację realizowaną za pomocą dronów i sił specjalnych  —  nie wymaga komentarza.

Na powyższe działania nie sposób spoglądać bez poczucia grozy.

———————————

Noam Chomsky

57979863.IranMar064250 4

Za: http://xportal.pl/?p=17326

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, Islam, JUDAIZM - ŻYDZI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Satanizm, Społeczno - polityczna, Talmud, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.