KAZANIE na zakończenie roku: O dobrym używaniu czasu

Karol Józef Fischer, BISKUP TYT. MALLEŃSKI, SUFRAGAN PRZEMYSKI.

Synu, pilnuj czasu, a strzeż się złego.

Ekli. 4, 23.

zegar_zmiana_czasu_fitmiracle.blogspot.com

Najmilsi!

Ku wieczorowi, gdy już dzień się nachylił, o takim czasie, o jakim kiedy indziej już wychodzimy z kościoła, dziś zgromadziliśmy się w kościele. Jakaż jest przyczyna tego dzisiejszego zebrania naszego? Czy dziś rocznica jakiego zdarzenia z dzieła naszego odkupienia? Bynajmniej!

Przyczyną naszego dzisiejszego zebrania się w kościele o porze niezwykłej jest czas,  czyli raczej ta okoliczność, —  że skończyć się ma pewien okres czasu, który zowiemy rokiem. — Rok 1877 za kilka godzin się skończy i utonie bezpowrotnie w morzu przeszłości.

Zeszliśmy się tu, by Panu Bogu dziękować za wszystkie dobrodziejstwa, któreśmy od Niego w tym roku odebrali, by Mu podziękować nawet i za te krzyże,  jakie Mu się podobało na nas w tym roku włożyć, bo wiemy, że i krzyże zsyła nam Bóg dla dobra naszego, że i krzyże są dobrodziejstwami i zmiłowaniami   Pańskimi, 

– aby przeprosić Pana Boga za grzechy, jakimi Go w tym roku obrażaliśmy w naszej zuchwałości, – by te ostatnie godziny roku, które każdego poważnymi napełniają myślami, w których każdy z niepewnością i obawą w przyszłość spogląda, — spędzić u stóp ołtarza Pańskiego, jakby pod cieniem skrzydeł opieki Pańskiej.

Ponieważ tedy dzisiaj stoimy jakby na granicy dwóch okresów czasu, żegnamy rok stary, oczekujemy nowego, napełnieni dzisiaj jesteśmy myślami o czasie.

Czytaj dalej „KAZANIE na zakończenie roku: O dobrym używaniu czasu”

Alfa i Omega Α i Ω – symbol wszechmocy Boga Chrystusa Stwórcy – Tego, w Którym wszystko się dopełnia.

Α i Ω – pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu greckiego; — symbol Wszechmocy Boga Chrystusa jako Stwórcy i Tego, w Którym wszystko się dopełnia. 

Christ_with_beard 1Malowidło ścienne z IV w. przedstawiające Chrystusa jako Alfę i Omegę

Symbolika Alfy i Omegi — jako Boga — Jezusa Chrystusa  — występuje w Starym Testamencie u Izajasza  (Zobacz: (Iz 41,4; 43,10; 44,6).

W   ten sam sposób określa Boga — Jezusa Chrystusa Apokalipsa św. Jana (1,8; 21,6, 22,13),, — zawierając dookreślenia — „Początek i Koniec” (1,8; 21,6; 22,13)  —  i „Pierwszy i Ostatni” (22,13)

Określenie to wyraża prawdę,  — że świat pochodzi od Chrystusa – Boga Słowa Wcielonego (jako Logosu ) i zmierza do Niego jako do ostatecznego celu.

W Apokalipsie św. Jana Wcielony Bóg Jezus Chrystus mówi:

— Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec;

Słowa te mają nam przypominać, że wszystko jest w Bogu  — i do Niego należą pierwsze i ostatnie słowo.

Czytaj dalej „Alfa i Omega Α i Ω – symbol wszechmocy Boga Chrystusa Stwórcy – Tego, w Którym wszystko się dopełnia.”

W oczekiwaniu na „żydowskiego Mesjasza” – Sekta soborowa partnerem żydów „w odkupieniu świata”

—  „w   dziwny   sposób   mam   wstręt   do obrzezanych, —  którzy aż do dnia dzisiejszego prześladują Pana Naszego Jezusa Chrystusa w synagogach szatana”.

Św. Hieronim

Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku oświadczenie „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami”.   —  W dokumencie tym możemy przeczytać:

„Teraz, kiedy Kościół Katolicki uznał wieczne Przymierze między Bogiem, a Izraelem,

— my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa, jako naszego partnera w odkupieniu świata, — bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych”.

Rabini piszą także:

“Uznajemy, że od Soboru Watykańskiego II oficjalne nauczanie Kościoła na temat judaizmu zmieniło się całkowicie i nieodwołalnie.

Ogłoszenie Nostra Aetate pięćdziesiąt lat temu rozpoczęło proces pojednania   między naszymi społecznościami.

— Nostra Aetate, a później oficjalne dokumenty kościelne, które ta deklaracja zainspirowała, — jednoznacznie odrzucają wszelkie formy antysemityzmu,   — potwierdzają wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem i narodem żydowskim,   — odrzucają oskarżenie o bogobójstwo

— i podkreślają wyjątkową relację między chrześcijanami i Żydami, którzy nazywani byli  —  „naszymi starszymi braćmi” przez papieża Jana Pawła II  —  i „naszymi ojcami w wierze”   — przez papieża Benedykta XVI”.

Równolegle, 10 grudnia 2015 roku watykańska komisja do spraw stosunków religijnych z judaizmem ogłosiła dokument   — „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”.

Autorzy,  teolodzy z soborowej sekty, wykładają, że Bóg objawiając się w swym Słowie przemawia do ludzi — w odniesieniu do Żydów Słowo to uobecnia się w Torze, — dla chrześcijan Słowo Boże wcieliło się w Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej „W oczekiwaniu na „żydowskiego Mesjasza” – Sekta soborowa partnerem żydów „w odkupieniu świata””

Oświadczenie rabinów na temat relacji z chrześcijaństwem: „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami”

Dokument o potencjalnie historycznym znaczeniu! Źródło: Forum Żydów Polskich; http://www.fzp.net.pl/judaizm/oswiadczenie-rabinow-na-temat-relacji-z-chrzescijanstwem

Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku Oświadczenie („Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami” — „To Do the Will of Our Father in Heaven:  Toward a Partnership between Jews and Christians” ),

— w którym głoszą, że chrześcijaństwo  jest „darem dla narodów” oraz wzywają Żydów i chrześcijan:

„Dążymy do realizowania woli Naszego Ojca w Niebiosach poprzez podjęcie ręki wyciągniętej do nas przez naszych chrześcijańskich braci i siostry.   —  Żydzi   i chrześcijanie muszą pracować razem jako partnerzy, aby podjąć wyzwania moralne naszej epoki”.

„Teraz, kiedy Kościół Katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem, a Izraelem,

— my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa,  —  jako naszego partnera w odkupieniu świata, bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych”

– stwierdzają rabini.

Rabini piszą także:

“Uznajemy, że od Soboru Watykańskiego II oficjalne nauczanie Kościoła na temat judaizmu zmieniło się całkowicie i nieodwołalnie.

Ogłoszenie Nostra Aetate pięćdziesiąt lat temu rozpoczęło proces pojednania między naszymi społecznościami.

Nostra Aetate, a później oficjalne dokumenty kościelne, które ta deklaracja zainspirowała, jednoznacznie odrzucają wszelkie formy antysemityzmu,   — potwierdzają wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem i narodem żydowskim, — odrzucają oskarżenie o bogobójstwo i podkreślają wyjątkową relację między chrześcijanami i Żydami,

— którzy   nazywani byli „naszymi starszymi braćmi” — przez papieża Jana Pawła II  

— i „naszymi ojcami w wierze”  —  przez papieża Benedykta XVI.

Czytaj dalej „Oświadczenie rabinów na temat relacji z chrześcijaństwem: „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami””

Wojna z Chrystusem

IZRAEL:

Żydzi protestują przeciwko obchodzeniu Świąt przez palestyńskich chrześcijan.

a266 2

Prawicowa żydowska grupa ‚Lehava’ protestowała przed budynkiem YMCA w Jerozolimie, — wrzeszcząc na palestyńskie dzieci chrześcijańskie i rodziny wchodzące i wychodzące z corocznej uroczystości dekorowania Bożonarodzeniowej choinki.  […]

W 2011 izraelski dziennik Ha’aretz odkrył, — że około połowę rocznego budżetu Lehava dostaje od izraelskiego rządu. […]

Około 1% populacji Izraela,   —  Zachodni Brzeg i Gaza są chrześcijańskie.

— Była większa liczba chrześcijan przed izraelską okupacją wojskową i kradzieżą palestyńskiej ziemi.

Emigracja palestyńskich chrześcijan do innych krajów znacznie wzrosła po podpisaniu Porozumień z Oslo w 1993,   — i zwiększyła się ekspansja izraelskich osiedli.

Czytaj dalej „Wojna z Chrystusem”

Warszawski zjazd na cześć L. Kaczyńskiego – tworzenie kultu syjonisty i syjonizmu

z19382388qprezydenci-estonii-i-polski-toomas-h-ilves-i-andr 1———————————————————————————————————————————————————–

21.12.2015 r.  w poniedziałek w Warszawie  — odbył się zjazd na cześć syjonisty L. Kaczyńskiego i jego syjonistycznej spuścizny w polityce zagranicznej.

W konferencji  — „Solidarność, suwerenność, bezpieczeństwo. Lech Kaczyński a Europa Środkowa i Wschodnia”  — wziął udział prezydent Estonii Toomas H. Ilves   oraz byli prezydenci: Litwy – Valdas Adamkus, Czech – Václav Klaus, Gruzji – Micheil Saakaszwili oraz Rumunii – Traian Basescu.

— Pozostali prezydenci mieli chyba ważniejsze zajęcia niż fetowanie jakiejś tam rocznicy swojego syjonistycznego pobratymca.

Spiż dla L. Kaczyńskiego – natychmiast!

pomnik-kaczyc584skiego-z-poniatowskim 2Oto co powiedzieli:

Były kapciowy L. Kaczyńskiego, prezydent IIIŻydo-RP, A.Duda:

— Prezydent Lech Kaczyński zasiał ziarno, które właśnie wschodzi.

– Pięknie wzeszło, nie ma co:  —  poparcie dla syjonistycznego terroryzmu, dla ukraińskiego żydo-banderyzmu i totalna wrogość do Słowian – do Rosji.

Na polskiej ziemi uprawia się żydowską, antypolską politykę – takie ziarno siał syjonista L. Kaczyński, a kontynuują A. Duda, L. Kaczyński, PiS, PO i cała reszta kne-sejmu IIIŻydo-RP.

Czytaj dalej

SOSNOWIEC: BANDYCKIE EKSMISJE 2 – z oszustwami w dokumentach w tle

ZOBACZ: SOSNOWIEC – BANDYCKIE EKSMISJE NA BOŻE NARODZENIE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

arkadiusz checinskiz17132321Q,Krzysztof-Haladus--wiceprezydent-Sosnowca

PO PREZYDENCI GMINY SOSNOWIEC: Arkadiusz Chęciński  (z lewej) – prezydent; Krzysztof Haładus  (wcześniej  członek PiS) –  z-ca prezydenta

Tych panów żadne prawa nie obowiązują

***

Tak wygląda moja Umowa najmu lokalu socjalnego na Komandosów  w S-cu

Zwracam   uwagę   Państwa    na   datę    rzekomo    „zawartej”    umowy!   27 GRUDNIA 2015 r.!   —   czyli JUTRO W NIEDZIELĘ!

Przypominam, że eksmitowano nas 17 grudnia 2015 r. — bez tytułu prawnego do mieszkania, który podpisałam bezprawnie wyrzucona z mieszkania pod szantażem j.n. —  już na Komandosów z czekającą na mnie Panią…

str. 1 (dowód 1)

Czytaj dalej

V kolumna w Tradycji katolickiej: Agentura wpływu – NIE MÓWIĄC NIE – MÓWISZ TAK

Nadszedł Czas oddzielenia „kozłów” od owiec… I i nie będzie już Panie Boże… zmiłuj się… Każdy z nas zapłaci rachunek za swój czas… albowiem kompromis to nie jest wybieranie mniejszego zła…

a24 27

***

— „Synaczkowie! ostateczna godzina jest; a jako słyszeliście, iż Antychryst idzie, i teraz Antychrystów wiele się stało:  skąd wiemy, iż jest ostatnia godzina.

Z nas wyszli, ale nie byli z nas;   — bo gdyby z nas byli, wżdy by z nami byli wytrwali;   — ale odbiegli, aby się okazali, iż wszyscy z nas nie są. Lecz wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszystko.”

Pierwszy List św. Jana 2, 18-20

Zło trzeba nazwać złem.   Tym bardziej, iż nasi przeciwnicy, wrogowie Kościoła Świętego, często mogą spokojnie prowadzić swoją działalność tylko dlatego, ponieważ

— „profani i goje nie czytają, jeśli czytają – to zapominają, jeśli coś pamiętają – to zachowują to dla siebie i nic z tego nie wynika”.

Czytaj dalej „V kolumna w Tradycji katolickiej: Agentura wpływu – NIE MÓWIĄC NIE – MÓWISZ TAK”