Kościół posoborowy w obrazkach ► Foto-KRONIKA NOVUS ORDO cz. 2

Poprzednia część: Kościół posoborowy w obrazkach ► Foto-KRONIKA NOVUS ORDO cz. 1

Śmiałe wspieranie rewolucji w Kościele. /Inside the Vatican, September 2003

Jon Paul II with altar girls
JPII z  dziewczynkami – „ministrantkami”
 
12 maj 2004,  –  zaledwie 20 dni po ogłoszeniu przez Watykan dokumentu –  „Redemptionis  Sacramentum”, –  który zdaje się wzywać do korygowania nadużyć w liturgii,  — Jan Paweł II   pokazuje  się  z  dziewczynkami  ministrantkami –   de  facto  legitymizują c ich  udział.    /America, May 24, 2004
Rock dances for the Pope, Bern
Światowe Dni  Młodzieży w Szwajcarii – taniec dla Papieża
5 czerwiec 2004 – Berno, Szwajcaria – Młodzi mężczyźni i kobiety ubrani w obcisłe czarne skórzane stroje i kolorowe peleryny tańczą  rock ‚n rolla  dla papieża na pierwszym szwajcarskim Światowym Dniu Młodzieży / AP Photo Gallery
Pope kisses Koran
 JPII  całujący  Koran
Watykan 14 maj, 1999  –  Jan Paweł II ucałował  Koran (Qu’ran). 
Dla wątpiących sceptyków, którzy twierdzą, że ta książka nie była Koranem, prezentujemy fragment wywiadu z  –  FIDES News Service (1 czerwca 1999)
w którym  chaldejski patriarcha Raphael I –  potwierdził, że był obecny, –  gdy Jan Paweł II ucałował muzułmańską „świętą”  księgę:
„W dniu 14 maja zostałem przyjęty przez Papieża, wraz z delegacją złożoną z szyickiego imama meczetu z Khadum i sunnickiego  prezesa zarządu Irackiego  Islamskiego Banku. ( Iraqi Islamic Bank).”
Był też przedstawiciel irackiego ministerstwa d/s religii
„Pod koniec audiencji Papież pochylił się  do świętej księgi muzułmanów, Koranu, podarowanego  mu przez delegację, i pocałował go na znak szacunku.  Zdjęcia z tego gestu prezentowano wielokrotnie w  irackiej telewizji i to pokazuje, że Papież  jest nie tylko świadom  cierpienia narodu irackiego, ale ma też wielki szacunek dla Islamu. „

Pełny tekst wywiadu,  kliknij  tutaj.

Bill Clinton receives Communion
 Bill Clinton przyjmuje Komunię
Marzec 29, 1998  – Pro-aborcyjny i protestancki prezydent Bill Clinton –  otrzymał Eucharystię w kościele Królowej Świata w Johannesburgu, Republika Południowej Afryki.
Ksiądz, który udzielił  Komunii  stwierdził, że on po prostu zastosował  ostatnią dyrektywę  ekumeniczną dostarczoną mu  z Konferencji Episkopatu Afryki Południowej.
Według katechizmu katolickiego, stanowi to świętokradztwo, ale świętokradztwo stało się powszechne w epoce po Vaticanum II.
Papież Jan Paweł II, na przykład, – w Watykanie w lutym 2004 rokuudzielił  Komunii  Świętej należącemu  do  „kościoła”  episkopalnego premierowi Tony  Blair / – 30 Giorni, April 1998
058_BuddhistRetreat.jpg - 61554 Bytes
  Msza celebrowana  w świątyni buddyjskiej
May 23-26, 2003 – Kapłan głosi kazanie  w  kaplicy katolickich zakonnic, na Hsi Laibuddyjskiej świątyni (Hacienda Heights, CA)
Za kapłanem, – ołtarz dla uczczenia Świętej  Ofiary  Mszy –  ustawiony przed posągiem Buddy.
060_Incensing1.jpg - 74277 Bytes
 JPII  – liturgia z heretykami w Bazylice Świętego Piotra
Indyferentyzm religijny (poniżej)  Zdjęcie 1;  Watykan, 11 listopada 2000  – Jan Paweł II, wraz z monofizyckim ormiańskim patriarchą  Kareginem II,  (czwarty od lewej), przewodniczy  ceremonii liturgicznej w Bazylice Świętego Piotra.
JPII  w centrum – daje się wyróżnić w złocie..
Prawo kanoniczne z 1917 surowo potępia wszystkich,  którzy uczestniczą w  tego rodzaju świętych ceremoniach  –  i podlegają suspensie    jako podejrzane o herezję (Kanony 1258, 2259, 2261, 2315, 2316, 2338, par. 3)

060_VaticanGroup.jpg - 69942 BytesL’Osservatore Romano, wersja online
Karekin with JPII
Avedaper Verelk,  grudzień 2000 –  Papież daruje relikwię do heretykowi Kareginowi II
Indyferentyzm religijny Zdjęcie 2; – Watykan, 11 listopada 2000. Jan Paweł II przyjmuje Monofizyckiego Ormiańskiego patriarchę  Karegina II w papieskiej bibliotece.
Podczas audiencji -nie zważając  na jego herezję,  — JPII przekazał mu relikwię świętego Grzegorza Oświeciciela. 
—  Relikwia była czczona przez ponad 500 lat w katedrze św Grzegorza Ormiańskiego w Neapolu.
Przy okazji tej wizyty, kardynał Kasper gratuluje Kareginowi  za –  „wierność jego chrześcijańskiej wierze.”
062_AnglicanJPII.jpg - 34877 Bytes
JPII przemawia w anglikańskiej katedrze w Canterbury
Indyferentyzm religijny Zdjęcie 3; Jan Paweł II przemawiał w anglikańskiej katedrze w Canterbury, w 1982 /30 Dias, listopad 1996
063_JPGhandiTomb_30Gio7-8_2000.jpg - 42578 Bytes
30 Giorni,  Lipiec-sierpień ,2000
064_PVI_UN01.jpg - 45979 BytesPaweł VI przyjmowany na forum ONZ przez Fanfani i U Thanta

4 października 1965 – wizyta Pawła VI w ONZ
Został przyjęty przez prezydenta ONZ Amintore Fanfani (z lewej) i jego sekretarza U Thanta.
Fanfani znany był jako apologeta masońskich ideałów ONZ.  Wiele jego książek było rozpowszechnianych bez żadnych zastrzeżeń w Stanach Zjednoczonych przez nie-bardzo-dobrze poinformowanych tradycyjnych katolików.

064_PVI_UN02.jpg - 71493 Bytes
Fanfani (w środku), przemawiając w imieniu Narodów Zjednoczonych na powitanie  Pawła VI ,  zaapelował do niego  
—  „żeby wezwał wszystkie narody do dołożenia wszelkich starań, aby ta organizacja [ONZ] stała się prawdziwie uniwersalnym instrumentem na rzecz pokoju.

064_PVI_UN03.jpg - 68597 Bytes

Powyżej, Paweł VI otrzymuje owację na stojąco na zakończenie swojego przemówienia, w którym stwierdził:

„Chcemy przede wszystkim uroczyście zapewnić o  akceptacji dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wzniosłych i  moralnych celów oraz potrzebie zachowania jej istnienia. 

To oświadczenie wiąże się z naszym historycznym doświadczeniem.

Jako wspólnota przywiązana szczególnie do humanistycznych wartości ludzkości, które pragniemy wnieść do tej Organizacji — za przykładem naszych poprzedników, — my sami wraz ze wszystkimi biskupami  katolickimi, 

—  jesteśmy przekonani, że ta Organizacja stanowi obowiązkową drogę dla współczesnej cywilizacji i pokoju na świecie”.

Zdjęcia i tekst za La Visita di Paolo VI alle Nazioni Unite, Libreria; Editrice Vaticana 1966

065_JPII_withSchismatics01.jpg - 63441 Bytes

Watykan, czerwiec-lipiec 1995  –  JPII wśród schizmatyków w Polsce
Indyferentyzm religijny – Zdjęcie 6;  – Jan Paweł II wśród schizmatyckich biskupów z wizytą  w „ortodoksyjnej”  katedrze  św Mikołaja w Białymstoku, Polska, 5 czerwca 1991 roku.
W swojej encyklice  Ut Unum Sint  (1995),  — by zadowolić schizmatyków i protestantów  — dopuszczał  dyskusję dot. zmian papiestwa,  —  Implicite  zaprzeczając dogmatowi prymatu Piotrowego i nieomylności papieża?
066_AlexisKasper.jpg - 41453 BytesJPII przekazuje Ikonę Matki Bożej Kazańskiej do Moskwy / zdjęcie, CTV.ca News online;
Indyferentyzm religijny – Zdjęcie 5; –   28 sierpnia 2004  –  Kardynał Walter Kasper,  jako delegat Jana Pawła II, spotyka się z Aleksym  II,  rosyjskim  ortodoksyjnym”  patriarchą,  — aby przekazać świętą Ikonę Matki Bożej Kazańskiej.
Dzień wcześniej, Aleksy II udzielił wywiadu włoskiej gazecie Corriere della Sera,  — w którym potępił Kościół katolicki i ponowił krytykę Stolicy Apostolskiej.
Kolejna spektakularna porażka ekumenizmu.
Poniżej JPII wystawia Ikonę przed Jej wywiezieniem do Moskwy.
066_HandsOverIcon.jpg - 49622 Byteszdjęcie BBC News Online

Mother Teresa worshipping Buddha

  Katolicka kontrreformacja, Listopad 2003 –  Matka Teresa modli się przed Buddą
Matka Teresa na modlitwie przed Buddą  (pierwsza z lewej, głęboko  zatopiona w modlitwie)  – podczas uroczystości dziękczynienia za 25-lecie Misjonarek Miłości w Kalkucie (7 października 1975)

Assisi 2002

Asyż 2002 – Spotkanie  pan-religijne
Styczeń 2002 – ponowne pan-religijne spotkanie Jana Pawła II w Asyżu – zebrani pod symbolem drzewa  oliwnego  –  Każdy z  przedstawiciel  ofiaruje  płonącą  świecę  symbolizującą pokój  – (zdjęcie poniżej).
Tylko te dwa symbole zostały uzgodnione przez wszystkich jako wspólne –  możliwe przez wszystkich do zaakceptowania.
Ekumenizm jako pretekst powrotu do pogaństwa –  kultu ziemi, ognia, wody i powietrza?

Assisi 2002

                       30 Giorni, styczeń 2002                                                   Watykan, strona internetowa

Assisi 2002 -01

Asyż – pan-religijne spotkanie 2002 – na zaproszenie Jana Pawła II
różne sekty pogańskie czczące ich fałszywych bogów  w różnych kaplicach  bazyliki w Asyżu i klasztorze Franciszkanów.
Powyżej –  z lewej, buddyści  – obok animiści; –  Poniżej pierwszy rząd –  sikhici – obok hinduiści; –  Ostatni poniżej –  rytuały shintoistów
Trudno wyobrazić sobie większą profanację świętych miejsc.
W Starym Przymierzu, kiedy w świątyni został wprowadzony pogański kult fałszywych bożków, Duch Święty nazwał to — ohydą spustoszenia w świętym miejscu” (Dan 9:27) /zob. Nowa Msza ohydą spustoszenia… versus Księga Machabejska i Księga Daniela/

Assisi 2002 - 02

Wszystkie zdjęcia ze strony internetowej Watykanu

 075_MassPhilippine.jpg - 45182 Bytes

JPII odbiera dary od nagiego tubylcy  –  Filipiny
Podczas jednej ze swoich mszy na Filipinach,  – styczeń 1995  – od gospodarzy – pół-nagich młodych mężczyzn  – Jan Paweł II otrzymał dwa kielichy mszalne.
Według magazynu Point de Vue (styczeń 2425 N 1995 – zdjęcia z magazynu), – były to osoby konsekrowane…

077_ArrivingMass01.jpg - 40639 Bytes

Jan Paweł II wita się z pół-nagimi kobietami
Jana Pawła II, –  po przybyciu na mszę,  – powitały różne grupy rdzennych – pół-nagich  kobiet z gołymi piersiami , / Papua Nowa Gwinea, 8 Maj 1984.
Poniżejdwa zdjęcia- zbliżenia  –  uczestników papieskiej mszy.
077_ArrivingMass02.jpg - 38228 Bytes077_ArrivingMass03.jpg - 43239 BytesFoto:  Felici, Rome

079_JPII_no_shoes.jpg - 44946 Bytes

Jan Paweł II bez butów – w muzułmańskim meczecie w Damaszku,  – maj 2001 /Inside the Vatican, czerwiec 2001
079_ElizII_no_shoes.jpg - 34460 Bytes
Królowa Elżbieta II  – podejmowana przez  Sikhów w Londynie w stylu  JPII   / Point de Vue, październik 27, 2004
Jan Paweł II zdjął buty, aby mógł wejść do muzułmańskiego meczetu w Damaszku w maju 2001 r. 
Po tym precedensie, Królowa Elżbieta II też zdjęła buty, aby mogła wejść do świątyni Sikhów w Londynie w październiku 2004 roku./
Poniżej , książę Edynburga Phillip we własnej osobie –  w świątyni  – z zawiązaną na głowie chustą
Magazyn Point de Vue zakwalifikował  tę  wizytę  Elżbiety II bez butów i Filipa z chustką na głowie –  jako coś „surrealistycznego”.
079_Phillip_bandana_b.jpg - 33157 BytesPoint de Vue, 27 październik, 2004
Może  wziął  wzór  z  kardynała  Wojtyły,   —   który miał zwyczaj noszenia takiego nakrycia głowy –   na jego moralnie wątpliwych /męsko-damskich/ —  beztroskich wycieczkach kempingowych.
079_JPII_Bandana .jpg - 37336 BytesFoto: Oggi, 26 stycznia, 1979
Magazyn Point de Vue  zakwalifikował  widok  Elżbiety II bez butów i Filipa z chustką na głowie –  jako coś „surrealistycznego” – a jak zakwalifikować to, co robił JPII…?  – Odpowiedź pozostawiam Czytelnikom.
——————————————–
C.d.n.

Tłumaczenie i red tekstu – emjot

Wybór i opracowanie: Hiacynta USA

Żródła: http://www.traditioninaction.org/index.htm za; www.traditioninaction.org/ Revolution Photos/

Wcześniej:

Kościół posoborowy w obrazkach ► Foto-KRONIKA NOVUS ORDO cz. 1

Ten wpis został opublikowany w kategorii EKUMENIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Owoce pontyfikatu JP II, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.