16 lipca Matki Bożej z Góry Karmel – Z dziejów Szkaplerza Karmelitańskiego

MariaKarmel_cantualeantonianum.com Karmel/cantualeantonianum.com

Góra  Karmel  kojarzy  nam  się  z biblijnym miejscem, w którym prorok Eliasz pokonał  450  kapłanów  Baala  w  publicznym  sporze  duchowym, który przyniósł im klęskę i zgubę, jak  to opisano w Biblii (1Krl 18:19–40).

To  również  tutaj  Eliasz  posłał swego sługę na sam szczyt aż siedem razy, by sprawdził,  czy  nadchodzi  deszcz po wielu latach suszy, która zakończyła się wtedy,  gdy  oznajmił:

 —  „Oto  obłok  mały,  jak  dłoń człowieka, podnosi się z morza!” (1Krl 18:44).

Górę  Karmel,  która  wznosi się na wysokość 546 m n.p.m., możemy odnaleźć na  wybrzeżu  Morza  Śródziemnego  w  Izraelu. 

Jej  wapienne  skały  w  formie  urwisk robią niezwykłe wrażenie. 

Rozpościera się z niej widok na miasteczko Hajfa.

Klasztor Karmelitów na Górze Karmel – Foto: © Jerzy Zieliński OCD /karmel.pl/carmelitana

Nazwa Karmel,  w  języku hebrajskim „Hakkarmel” oznacza „ogród” słynący w czasach  starożytnych  z  przepięknej,  bujnej  zieleni (Iz 35:2).  —  Znana jest ona również dzisiaj z bujnie kwitnących kwiatów, krzewów i pachnących ziół.

Taki  był  urok  i czar tego miejsca,  — że porównywano go z urokiem i wdziękiem panny młodej  z Pieśni nad Pieśniami 7:5.

Obecnie  góra  ta  przyjmuje  różne  nazwy, takie jak:   — Antelope-Nose, Har Karmel,  Święta Góra,  Jebel Kurmul, Mar Elyas, Mount of User, Rosh-Kedesh.

Pochodzenie tytułu Matki Bożej z Góry Karmel

Tytuł Matki Bożej z Góry Karmel sięga aż do czasów pustelników, którzy zwykli mieszkać na znanej i błogosławionej górze w czasach Starego Testamentu.

Tam  to  pobożna  i  prowadząca  bardzo surowy tryb życia wspólnota modliła się  w  oczekiwaniu  na  pojawienie się Dziewicy-Matki, Która przyniesie wybawienie ludzkości,  —  podobnie jak prorok Eliasz wstąpił na Górę Karmel, by modlić  się  do  Boga  o wybawienie Izraela, który cierpiał w owym czasie z powodu okropnej suszy.

— Eliasz    —  „wszedł  na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana” (1 Krl 18:42).

Wytrwał  w  swojej  modlitwie  —  i  jak  już wyżej wspomniano — wysłał swego sługę siedmiokrotnie  na szczyt góry,   — by sprawdził, czy nie ma żadnych oznak zwiastujących nadchodzący deszcz.

Eliasz nigdy nie tracił nadziei i za siódmym razem usłyszał dobrą nowinę:

— „Oto obłok mały,   jak dłoń człowieka, podniósł się z morza!” (1 Krl 18:44).

Wkrótce potem ulewne deszcze spadły na wyschniętą ziemię i Izraelici zostali wybawieni.

Zapowiedź pojawienia się Matki Bożej

Eliasz  ujrzał  obłok  jako  symbol  Matki  Bożej,  o Której była mowa w proroctwach  Izajasza  (Iz 7:14). 

Pustelnicy za jego przykładem również modlili się o nadejście  długo wyczekiwanej  Matki Bożej,  która miała być matką Mesjasza. Stało się to ich duchową misją.

Teologowie  widzieli  w  tym małym obłoku postać Matki Bożej, Która przyniesie  wybawienie w siódmym roku świata.

— Jak chmury powstają z morza pozbawione  ciężaru  i  zasolenia,  —  tak  Maryja   pojawi   się   z  ludzkiego rodu,  wolna od wszelkich skaz. (1)

Opierając  się  na  tekście  L’Institution Des Premierem Moines,  który najbardziej oddaje ducha Karmelu, jego najstarszą i mistyczną tradycję,

— Eliasz miał widzieć w obłoku cztery tajemnice Boże dotyczące narodzin Matki Bożej: (2)

1.     Niepokalane Poczęcie – ponieważ Matka Boża pojawi się z obłoku pozbawionego słonej wody grzesznej ludzkości, posiadając tę samą naturę wody, ale wolną od goryczy.

2.     Dziewictwo   Maryi   podobne  do  dziewictwa  Eliasza  –  ponieważ jeśli  —  „powstanie Ona z Góry Karmel”  i „podobna będzie do dłoni człowieczej”

— oznaczać to ma, że podążać będzie ścieżką Eliasza, który wstąpił na Górę Karmel dobrowolnie obierając dziewictwo.

3.     Czas  narodzin  Matki  Bożej – ponieważ sługa Eliasza ujrzał obłok za siódmym  razem,  — tak  samo świat będzie świadkiem narodzin Matki Bożej w siódmym roku.

4.     Dziewicze macierzyństwo  — ponieważ w tym obłoku Bóg zstąpił na ziemię   w   postaci  słodkiego   deszczu   —   „bez   ludzkiej   współpracy”  — tj.  nie naruszając jej czystości.

Duch Eliasza i Zakonu Karmelitów (3)

Eliasz prowadził pustelnicze życie na Górze Karmel oddając szczególną cześć Matce  Bożej.

Uczeń   Elizeusz,  który  otrzymał  jego  płaszcz,  a także inni jego naśladowcy — znani jako Synowie Proroka, jak ich opisują autorzy Biblii — podzielali samotnicze życie i napełnieni byli jego duchem oraz siłą.

Tego ducha i siłę, naśladując życie Eliasza jego następcy przekazywali innym.

W  wyniku  upowszechnienia  powyższej praktyki,   — rozpoczęła się budowa fundamentów pod przyszły Zakon Karmelitański.

Dowiadujemy  się  o  tym z tradycji,   liturgii  i prac licznych autorów oraz kilku bulli  nadanych  Zakonowi przez papieży Jana XXII, Sykstusa VI, Juliusza II, św. Piusa V, Grzegorza XIII, Sykstusa V i Klemensa VIII.

Jeden  z  pięknych fragmentów z prywatnego objawienia mistycznego opowiada o tym, jak po oświadczeniu przez arcykapłana Jerozolimy św. Józefowi, że zostanie mężem Matki Bożej wybranej przez samego Pana,

— „młody mężczyzna z Betlejem dołączył do pustelników Eliasza na Górze Karmel i modlił się z nimi żarliwie o nadejście Zbawiciela”. (4)

Pierwszy kościół w erze chrześcijańskiej ku czci Matki Bożej

Zgodnie  z długą tradycją wspieraną przez chrześcijańską liturgię grupa mężczyzn  — czczących  proroków  Eliasza  i  Elizeusza  — przyjęła chrześcijaństwo  w Dniu Pięćdziesiątnicy.

— Byli  oni  uczniami  św. Jana Chrzciciela,  który  przygotował  ich na nadejście Mesjasza.

Ta  grupa  wiernych  opuściła  Jerozolimę  i  osiadła na Górze Karmel. 

—  Tam, — w tym  samym  miejscu,  gdzie Eliasz zobaczył obłok, który symbolizował zarówno płodność, jak i Niepokalane Poczęcie Matki Bożej, — wznieśli kościół poświęcony Maryi Pannie.

Wspólnota przyjęła nazwę Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel. (5)

Wciąż nierozwiązane kontrowersje

Jednakże w 1668 r. belgijski hagiograf Daniel Van Papenbroek odrzucił powyższą  historię  jako bajkę lub legendę, która nie znajduje poparcia w zapisach w Acta Sanctorum.

— Wybuchła ostra polemika, która trwała przez wiele lata, aż wreszcie w 1698 r. dotarła do Rzymu.

Wówczas  papież  Innocenty  XII  wydał  dekret nakazujący milczenie wszystkim  zainteresowanym  stronom do czasu ostatecznego ogłoszenia rozstrzygnięcia tego sporu – co jednak nigdy nie nastąpiło.

Niemniej  jednak w 1725 r. papież Benedykt XIII zezwolił karmelitom, aby umieścili pośród swoich  założycieli statuetkę Eliasza z inskrypcją stwierdzającą, że Zakon Karmelitów został założony na cześć św. Eliasza, proroka — co było widocznym  wyrazem poparcia i aprobaty dla nich,  (6)

Pomimo  tajemnicy  i  kontrowersji  skrywających  początki  założenia, 

— Zakon Karmelitów  zawsze  utrzymywał,  że  Eliasz  był  jedną  z  osób, która położyła podwaliny pod pustelnicze i prorockie życie, które stało się cechą charaktery styczną Zakonu.

Ustanowienie duchowej ciągłości i charakteru Maryjnego

Minęło kilka wieków zanim historyczne i dokumentalne świadectwa, potwierdzające istnienie związku pustelników z Góry Karmel z duchowym dziedzictwem  Eliasza,  zostały  zgromadzone.

— Pierwszy  konkretny  tekst  na  ten  temat pochodzi z 1177 r., który sporządził grecki mnich Jan Fokas (7)

Monastyczny styl duchowości był praktykowany i obserwowany na Górze Karmel  dzięki  wysiłkom  Bertolda   z   Góry  Karmel,  — który najprawdopodobniej   przybył  do  Ziemi  Świętej  z  Limoges  we  Francji, jako pielgrzym,   — który   chciał  odwiedzić grotę Eliasza lub jako krzyżowiec, który brał udział w krucjacie.

—  Zebrał  on  innych  pustelników z całej Europy, którzy rozproszyli się po Palestynie w tym czasie tworząc wspólnotę przenikniętą duchem Eliasza.

Św. Bertold zorganizował ich jako cenobites,  — zgodnie z monastyczną tradycją, która kładzie nacisk na życie wspólnotowe według pewnej reguły religijnej.

Ci  pierwsi  mnisi, którzy osiedlili się na Górze Karmel w 1150 r.  uczynili swoim  centrum  kaplicę  poświęconą  Matce  Bożej  — i  od czasów św. Brokarda,  — następcy  św.  Bertolda  i  pierwszego  Generała,  — rodzący  się Zakon Karmelitów zaczął być znany pod nazwą Braci Matki Bożej z Góry Karmel.

To oddanie Maryi stało się charakterystycznym elementem ich duchowości.

 ———————————–
Za; http://www.piotrskarga.pl/ps,5527,3,0,1,I,informacje.html

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: