Zaczynamy Nowennę do św. Józefa!

św. Józef Kaliski_radiorodzina.kalisz.plŚwięty Józef był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą Świętej Rodziny, jak podkreślał to Leon XIII. Kościół otacza szczególnym nabożeństwem Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Zbawiciela. Zachęcamy do włączenia się w Nowennę!

Nowenna  to dziewięciodniowe nabożeństwo przebłagalne. Obrałam  so- bie  za  orędownika  i  patrona  chwalebnego  św. Józefa  usilnie się  jemu polecając (…) Nie pamiętam bym kiedykolwiek,  aż do tej chwili,  prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył (…). Kto by mi nie  wierzył niech spróbuje,  a  z  własnego  doświadczenia przekona się,  jak  dobra  i pożyteczna to rzecz, polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i czcić go nabożeństwem” – podkreślała św. Teresa od Jezusa.

Modlitwa wstępna

K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W.: Amen.

O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubiencze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

1. dzień nowenny – 10 marca

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą  w  Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci,  tak w Nowym Testa- mencie  Ty  zostałeś  panem  i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwra- cać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych,  jak  i du- chowych, pewni  że  Twój Syn,  który  zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłu- cha Cię także w niebie.

2. dzień nowenny – 11 marca

Chwalebny Święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opie- kę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowa- łeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Cie- bie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

3. dzień nowenny – 12 marca

Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źród- ło w Chrystusie,  z  którym  na  co dzień przebywałeś,  z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam Święty nasz Opiekunie,  abyśmy  również potrafili na  co  dzień  z  Chrystusem  rozmawiać,  pracować, przebywać,  a  w blaskach Jego Obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.

4. dzień nowenny – 13 marca

Józefie Święty,  pod opieką  Twoją  rósł  chleb żywota z nieba dany.  Tyś  Go  w ziarnie pielęgnował,  by  nakarmił  ludzki głód.  Uproś  nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego,  aby  Komunia Święta  była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

5. dzień nowenny – 14 marca

Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie,  powodu- jąc  zamęt  w  sumieniu  i  całym życiu chrześcijańskim.  Zarówno  „marności światowe”, jak i „szatańskie najazdy” nie ustają  w  uwodzeniu do zła.  Wspo- magaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć po- bożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.

6. dzień nowenny – 15 marca

Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się  w Twoją Rodzinę Nazaretań- ską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.

7. dzień nowenny – 16 marca

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako Swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną  Twoją pomoc ponieważ jako opiekun,  ojciec  i  ży- wiciel Chrystusa  na  ziemi,  nadal  pozostałeś  opiekunem  Jego  Mistycznego Ciała,  czyli  Kościoła.  Wypraszaj  przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.

8. dzień nowenny – 17 marca

Święty Józefie, Potężny nasz Patronie ! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z  woli  Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu  i  krajów  pogra- nicznych. Prosimy cię usilnie, aby Twoja obecność czcona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i na- szych sąsiadów.

9. dzień nowenny – 18 marca

Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawi- ciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

*****

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święty Józefie,  módl się za nami.
 
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,  módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy,  módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny,  módl się za nami.
 
Józefie najsprawiedliwszy,  módl się za nami.
Józefie najczystszy,  módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,  módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,  módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,  módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,  módl się za nami.
 
Zwierciadło cierpliwości,  módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,  módl się za nami.
Wzorze pracujących,  módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,  módl się za nami.
Opiekunie dziewic,  módl się za nami.
Podporo rodzin,  módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami.
Nadziejo chorych,  módl się za nami.
Patronie umierających,  módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,  módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,  módl się za nami.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
 
P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. W.: Amen.

*****

Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, „Nowenna do Świętego Józefa”, Kraków 1992.
Za; http://www.pch24.pl/zaczynamy-nowenne-do-sw–jozefa-,21594,i.html
Zdjęcie: św. Józef Kaliski_radiorodzina.kalisz.pl – dod. emjot
Ten wpis został opublikowany w kategorii Do św. Józefa, NABOŻEŃSTWA - MODLITWY, Nowenna do św. Józefa, św. Józef. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.