Neokatechumenat pochodzi od Talmudu

dziwisz prowadzony przez żydów

„ZANIM ZABŁYŚNIE PIERWSZA GWIAZDKA” !!!

*****

Twórcy neokatechumenatu przyznają: —  talmudyści są ich ojcami w wierze. Talmudyści potwierdzają.

Motto:

“Po Auschwitz kościoły chrześcijańskie nie pragną już nawracać Żydów. Po  Auschwitz  to  świat  chrześcijański  potrzebuje  nawrócenia.”   – Br. Gregory Baum, żydowski konwertyta, teologiczny doradca  Soboru Waty- kańskiego II, w pracy “Auschwitz, początek Nowej Ery?” s.113

W amerykańskim tygodniku The Jewish Week w ub. roku pojawiło się obszer- ne doniesienie na temat koncertu symfonicznego w wykonaniu ruchu neokate chumenalnego.  Warto  zapoznać  się  z  nim  w całości, toteż publikujemy ten tekst bez żadnych skrótów, we własnym tłumaczeniu.

Koncert pojednania. Katolicka grupa oddaje cześć Żydom

Źródło: Jonathan Mark,The Jewish Week, 1 maja 2012

Inną, niż odrodzenie syjonistyczne odrodzenie państwa żydowskiego, najbar- dziej znaczącą   –   kiedyś nie do pomyślenia   –   zmianą na korzyść Żydów  po 2000 lat może być zwrot o 180 stopni, jakiego dokonał Watykan – od wrogości wobec Żydów i judaizmu przeszedł do oficjalnej polityki pojednania i miłości dla swoich “starszych braci” w wierze.

U  samych  początków polityki pojednania na  Soborze Watykańskim II  w  la- tach 1960., założony został w Hiszpanii nowy katolicki ruch duchowy – Droga Neokatechumenalna  –  przede wszystkim dla  dalszej katolickiej odnowy  du- chowej  i  dla  umocnienia  ich  relacji  z  Żydami.  [Obecnie] grupa mogąca się poszczycić  ponad  80 seminariami  na  całym świecie  i swoim głównym  cent- rum w izraelskiej Galilei, prezentuje w Avery Fischer Hall w Centrum  im. Li- ncolna koncert symfoniczny (8 maja o godz. 20.00), reklamowany na billboar dach jako  —  “muzyczny dar dla narodu żydowskiego”.

Symfonia zatytułowana  “Cierpienie niewinnych” prezentowana jest jako  od- danie  czci  i  modlitwa za ofiary Holocaustu w szczególności,  widziane przez katolicki  pryzmat  Marii  płaczącej  i  zjednoczonej  z  matkami żydowskimi w obozach  koncentracyjnych,  recytując  “Shema Yisrael“.  Dzieło  wykonywane przez  orkiestrę  złożoną  ze  100 muzyków  i chór liczący 80 śpiewaków został skomponowany przez założyciela  Drogi Neokatechumenalnej,  Kiko Arguello, malarza i teologa, który stwierdził, że jego symfonia ma być  oferowana  “jako most miłości i pojednania”.

“Działamy zgodnie  z  ostatnią wolą papieża Jana Pawła II. Pamiętamy, że korzenie chrześcijaństwa są w judaizmie i że od początku Bóg uczynił Żydów narodem wybranym.”

Koncert  został  wsparty  przez  przedstawicieli  licznych  organizacji żydows- kich, a wśród nich przez Komitet Amerykańsko-Żydowski (AJC), Ligę Antyde famacyjną   (B’nai B’rith),  Radę  Rabinów  Nowego  Jorku  i  Radę Stosunków Wspólnoty Żydowskiej (JCRC),  jak  również  przez Ronalda Laudera, prezesa Światowego Kongresu Żydów (WJC), i Haima Gutina z Ministerstwa Turystyki Izraela.  Po  wykonaniu  symfonii rabin David Rosen, dyrektor AJC ds. stosun- ków międzyreligijnych jest wyznaczony do poprowadzenia modlitwy za ofiary Holocaustu, po czym nastąpić ma gremialna recytacja “Shema“.

Rabin Irving “Yitz” Greenberg, żydowski teolog wybaczenia za  Holocaust  po- wiedział  dla  The Jewish Week’a,  że  Droga Neokatechumenalna  jest  przede wszystkim  grupą  inspiracyjną,  która  nie  wykonuje  pracy  misyjnej  i nie ma żadnego misyjnego interesu. Mówią o Izraelu tak, jak to czynią ewangelicy:

że Żydzi są “narodem Boga”. A Izrael jest “Ziemią obiecaną przez Boga”.

Grupa specjalizuje się w pełnej szacunku próbie  pomocy katolikom,  by  bar- dziej  docenili  naród  żydowski  i  żydowską  religię,  jak  również  by  wzrosła wśród nich świadomość,  jak bardzo Żydzi cierpieli, między innymi od chrze- ścijan.

“W rzeczywistości, w świetle programów ich koncertów, włącznie z tymi, jakie mają odbyć w Nowym Jorku, ich celem jest sprawienie, żeby ludzie śpiewali  ‘Shema Yisroel,  Hashem  Elokeinu,  Hashem Echad‘  po hebraj- sku. Częściowo jest to, dla nich, odmawianie modlitwy Jezusa, a częścio wo jest to potężne, pełne emocji potwierdzenie, kim są Żydzi.”

Rabin Greenberg dodał:

Cierpienie  niewinnych  nawiązuje  do  teologicznego problemu  cierpie- nia,  często  używając  chrześcijańskich  pojęć, ale także odnosi się do fa- ktu,  że  Żydzi  są  klasycznym przykładem niezasłużonego cierpienia.  I właśnie  ze  względu  na to , że Bóg ma szczególną miłość dla cierpiącego niewinnego,  tak  i  chrześcijanie  powinni  mieć  [szczególną]  miłość dla narodu żydowskiego.

Byłoby to zarówno wyraziste jak  i  pozytywne  żydowskie  doświadcze- nie dla Żydów być”  na koncercie  w  Lincoln  Center  –  powiedział  rabin Greenberg. “  A także jest również  ważne  dla  [neokatechumenów]  świa- domość, że przynajmniej żydowski establishment docenia ich pracę”.

Giuseppe Gennarini, jeden  z  liderów  neokatechumenatu w  Stanach Zjedno-czonych, powiedział dla The Jewish Week’a, że

celem  jego  ruchu  jest  ponowne odkrywanie, a pierwszą rzeczą,  którą odkrywają oni w świetle wiary są żydowskie korzenie, odkrywają słowo Boże, odkrywają Abrahama, odkrywają Wyjście z Egiptu i Paschę. Wraz z odkrywaniem przychodzi miłość. Są wdzięczni Żydom za to, co od nich dostają, tzn. pomoc w poznawaniu Boga.”

Gennarini woli myśleć o Żydach nie jako  o  “starszych braciach”,  jak  mówią niektórzy chrześcijanie, ale jako o “rodzicach”, ponieważ

były  bardzo  często  pewne  trudności  między braćmi,  tak  jak między Ezawem a Jakubem, Józefem a ich braćmi, itd.. Dlatego my mówimy, że wy  nie  braćmi  naszymi,  ale  naszymi  rodzicami,  naszymi  ojcami   w wierze jesteście.”

*  *  *

Tyle rewelacje The Jewish Week’a nt.  stosunku neokatechumenatu do juda- izmu i vice versa. Ze swej strony, tytułem komentarza, zamieszczamy wielce znamienny fragment transmisji (nb. przez TV “Trwam”)  polskiego  wykona- nia wspomnianego przez  żydowski  tygodnik  koncertu   “Cierpienie  niewin- nych” z czerwca br.

Ten krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza – w osobie kardynała i bi- skupa Krakowa  –   który ustępuje z tronu i w ogóle ucieka ze sceny po to, aby nie  obrażać  żydów  osobą  kapłana  katolickiego,  widokiem krzyża na piersi, czy stuły. Powodem tej obrazy jest niezręczność występowania takich symboli w chwili, kiedy żyd śpiewa lub słucha Shema Israel.

Dla Dziwisza i całej obecnej hierarchii jest oczywiste to, że symbolika judaiz- mu ma nadrzędność nad symboliką katolicyzmu,  a  co za tym idzie, to żydzi mają swe prawa jako pierwsze.

[ Zob. Shema Israel = Chrystus wynocha Posted on 24/12/2013 : http://youtu.be/7 Iy SUD7i5sk ]

Bardzo to katechetyczne i podniosłe, i w ogóle w duchu Soboru Watykańskie- go II, nieprawdaż?

Ale z drugiej strony należy pamiętać, że na pojednaniu,  a  właściwiej  mówiąc –   na  okazaniu  woli  pojednania się przez penitenta najprawdopodobniej się nie skończy. Albowiem trzeba wiedzieć, że aby się prawidłowo pojednać, trze- ba  uznać  głębię  swojej  winy,  szczerze  pokajać się, a następnie stosownie do stopnia tej winy  –  szczerze i do bólu odpokutować, czyli odbyć teshuvah.

Ale to jeszcze nie koniec, bo trzeba potem, kto wie, czy nie kilku pokoleń, per- manentnego  wystawiania na próby, aby judaizm mógł upewnić się urzędowo, drogą expressis verbis doświadczalną,  że  z pewnością nie zachodzi już groź- ba  recydywy,  tzn.  niezamierzonego nawrotu penitenta,  bądź jego zstępnych na wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego.

Tak, iż do pełnego pojednania z judaizmem i jego 2000-letnimi resentymenta mi odnośnie uczniów Chrystusa,  głoszących się dotychczas (przynajmniej do czasu Soboru Watykańskiego II)  nowym Izraelem, nowym ludem wybranym, droga może być ciernista.

By nie rzec – zgoła   k r z y ż o w a.

Los nieszczęsnego Uriela da Costa (1585-1640) mógłby być tu dla nas niejaką wskazówką.

____________________________

Autor: Jerzy Rachowski 

za: http://suwerennosc.blogspot.se
Za; http://gazetawarszawska.com/2013/12/22/neokatechumenat-pochodzi-od-talmudu/
Za; Konwent Narodowy Polski / 24 gru 2013

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.