Matka Boża z Pilar na Kolumnie – pierwsze w historii świata ukazanie się Maryi w Hiszpanii

Madonna del Pilar jest patronką Hiszpanii oraz wszystkich krajów z kręgu kultury i języka hiszpańskiego;  Jej święto (12 października) jest świętem narodowym Hiszpanii.

figura-mb-pilar_nasz-dziennik.e-monsite.com

Matka Boża na Kolumnie (Madonna del Pilar)   – odnosi się do ukazania Maryi, Matki Bożej, jakie miało miejsce 2 stycznia 40 r. naszej ery (jeszcze za ziemskiego życia Maryi – czyli była to tzw. bilokacja). Upamiętnieniem tego wydarzenia jest sanktuarium Matki Bożej w Saragossie (tzw. bazylika Nuestra Señora del Pilar).

Jest  największą  świątynią  barokową  w  Hiszpanii  i  jedną  z  najważniejszych  świątyń   w   tym  kraju;  otoczona   jest  czterema  najwyższymi  w Hiszpanii wieżami  —   z  centralną  kopułą, otoczoną dziesięcioma mniejszymi wieżami;

Bazylika w Saragossie Matki Bożej z Pilar_en.wikipedia.org

Uważana  za  pierwszą  na  świecie  świątynię Maryjną,  

ponieważ   zachowuje  się   w    niej kolumnę [hiszp. el pilar – kolumna, filar], na której według tradycji Maryja —   żyjąc jeszcze w Jerozolimie  —   ukazała  się  w ciele apostołowi Jakubowi (2 stycznia 40 r.); środkiem sanktuarium  jest  jaspisowa  kolumna  z XV-wieczną figurką Madonny z Dzieciątkiem.

_______________________________

W  pierwszych  latach  Kościoła  ( po   Zmartwychwstaniu  Jezusa  Chrystusa )   św.  Jakub   Apostoł rozpoczął  misję  ewangelizacyjną  na   Półwyspie Iberyjskim  (Caesaraugusta   dziś   Saragossa).     —  Jego  starania  odnosiły  jednak  marny  skutek    miejscowa ludność odrzucała jego naukę.

Zniechęcony  chciał  wracać  do  Jerozolimy…

W  nocy  2 stycznia 40 r.  udało  się św.  Jakubowi zebrać tylko ośmiu uczniów. Spotkali się wszyscy za murami rzymskiej wtedy Saragossy, na prawym brzegu rzeki Ebro – w miejscu, gdzie wyrzucano słomę i śmieci.  Zniechęcony  kompletnym  fiaskiem   swojej misji  św. Jakub  planował natychmiastowy powrót do Palestyny.

Właśnie  wtedy  –  jak  mówi  tradycja  –  w  mroźną,  styczniową  noc, na niebie pojawiła  się dziwna jasność  i ukazali się Aniołowie, niosący kolumnę (pilar), na której ukazana była Matka Boża.

św Jakub z uczniami adoruje Matkę Bożą na Kolumnie_Goia_en.wikipedia.orgśw Jakub z uczniami adoruje Matkę Bożą na Kolumnie_Goia_en.wikipedia.org

Aniołowie  postawili  kolumnę  na  ziemi,  a  Maryja  tak  przemówiła  do  św. Jakuba:

„Synu, to miejsce jest przeznaczone do oddawania Mi czci.  Dzięki tobie na moją pamiątkę ma tu być wzniesiony kościół.

Troszcz  się  o tą kolumnę,  na której  ja jestem, ponieważ mój Syn, a twój Mistrz,  nakazał  aniołom,  aby  przynieśli  ją  z  nieba. Przy tej kolumnie postawisz ołtarz. 

W  tym miejscu,  przez moją modlitwę  i  wstawiennictwo,  moc Najwyższego dokonywać będzie niezwykłych znaków  i  cudów, szczególnie  dla  tych,  którzy  będą  Mnie wzywać w swoich potrzebach.

Kolumna ta będzie stać tutaj aż do skończenia świata”.

W  miejscu,  gdzie  stoi  kolumna,  św.  Jakub  wybudował  małą kaplicę, która nazywa się Santa Capilla —  [obecnie znajduje się ona w środku potężnego sanktuarium].  Tradycja mówi, że to aniołowie przynieśli tą kolumnę  i  tam  ją po- stawili.

Jest ona z jaspisu, bez dekoracji,  jedynie  okryta srebrną blachą;   —  ma  177 cm wysokości i 24 cm średnicy.  Stoi  na niej 38-centymetrowej wysokości  figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykonana  z  czarnego drewna,  pochodząca z XVI w. 

Kolumna  ta  symbolizuje  stałość  wiary  i  wskazuje  na sanktuarium jako miejsce Bożego miłosierdzia. [***]

Św. Jakub Apostoł  –  kilka lat po ukazaniu się  Matki Bożej  –  poniósł  śmierć męczeńską  w Jerozolimie,  jednak  jego doczesne szczątki powróciły na hiszpańską ziemię i spoczęły w Santiago de Compostela.

Chrześcijańscy  rycerze,  którzy  walczyli  o niepodległość  Hiszpanii  z  wojskami muzułmańskimi, często mówili,  że św. Jakub wielokrotnie pokazywał się na białym koniu, aby prowadzić ich armię do ataku na islamistów.

Dopiero w roku 1170 (po 450 latach nieustannej walki) Hiszpanie zdołali się wyzwolić spod panowania muzułmanów.

Od tamtego czasu każdego roku, 12 października, w sanktuarium  Pilar  uroczyście obchodzone jest święto poświęcenia kościoła.

Również 12 października Krzysztof Kolumb po raz pierwszy zobaczył brzegi Ameryki.

Matka Boża z Pilar_Venida de la Virgen del Pilar (Ximenez de Maza)_en.wikipedia.orgRelief Matki Bożej z Pilar na Kolumnie Kolumba_en.wikipedia.org

Niepowtarzalność sanktuarium  Pilar  polega na tym,  że miały tu miejsce  nie tyle objawienia  Najświętszej  Dziewicy  Maryi,  lecz  tajemnicze  Jej   przyjście „w śmiertelnym ciele”  –  a więc wtedy,  gdy  jeszcze  żyła  na ziemi i mieszkała w Jerozolimie.

Poniżej znajduje się obraz, na którym widać całe zdarzenie.

Źródło: http://www.blessedvirginmarysbower.blogspot.com

Trzeba pamiętać, że jeden z najsłynniejszych cudów w historii ludzkości (tzw.  „Cud z Calandy”  –  cud odzyskania  amputowanej nogi przez Miguela Juana Pellicera)  wydarzył  się  w  1640 r.    a więc  dokładnie 16 wieków od przyjścia Matki Bożej  do  św. Jakuba Apostoła  i  jego  ośmiu uczniów.   —  Co więcej, było to również w nocy i około tej samej godziny. [Na końcu niniejszego artykułu podano więcej szczegółów]

[***]   Od  ponad  600 lat  w  bazylice Nuestra Señora del Pilar istnieje zwyczaj chóralnego śpiewu na cześć Maryi Dziewicy (codziennie). […]

Szczegóły duchowe z momentu  ukazania  się  Matki Bożej  św.Jakubowi Apostołowi

Cztery dni przed opuszczeniem  przez św.  Jakuba  Apostoła  miasta   Efezu, Matka Najświętsza zapytała naszego Pana, Jezusa Chrystusa:

—  „Panie, co polecasz mi czynić?          

—  Co pragniesz, abym uczyniła?”.

Powtarzając te słowa, widziała Swego Boskiego Syna zstępującego w ludzkiej postaci, wychodzącego Jej na spotkanie.  —  Pokorna  Dziewica  oddała  Mu cześć z głębi Swej przeczystej duszy.

Nasz Pan zaś tak odpowiedział na Jej prośbę:

„Moja najukochańsza Matko…  —  Uważnie  wysłuchuję wszystkich Twoich pragnień, które jako święte są miłe Memu Sercu.    —  Zawsze  będę  stawał w obronie Mych Apostołów, Mojego Kościoła. Zawsze będę dla nich Ojcem i Obrońcą, ażeby nie zostali przezwyciężeni – aby bramy piekielne ich nie przemogły [Mt 16,18].

Potrzeba dla Mej chwały,  aby Apostołowie  w trudzie naśladowali Mnie, umierając na ziemi na wzór Mego cierpienia, jakie poniosłem dla każde- go człowieka. 

Pierwszym,  który  Mnie naśladuje, jest Mój oddany sługa Jakub – i pragnę, aby cierpiał męczeńsko w Jerozolimie.

Pragnę,  ukochana  Matko,  abyś   zstąpiła  do  Saragossy  –  gdzie  Jakub obecnie  przebywa  –  i  poleciła  mu  wrócić do Jerozolimy.   —  Zanim jednak opuści Saragossę, niech wybuduje tam kościół poświęcony Twemu Imieniu”.

Matka Boża wyraziła najszczerszą wdzięczność za to, co usłyszała od Swojego Boskiego Syna, a zaraz po tym poprosiła Go, by umożliwił  Jej przekazanie ludziom  obietnicy  szczególnej  ochrony  Jej  Boskiego Syna  oraz by zezwolił Jej na udzielanie wszelkich łask każdemu, kto z wiarą w Święte Imię Jej Syna poprosi Ją o wstawiennictwo w określonych intencjach.

Nasz Boski Pan obiecał Swojej Świętej Matce, że o cokolwiek poprosi, będzie spełnione – zgodnie z Jej wolą i mocą, jaka zostanie Jej udzielona w miejscu wybudowania Jej Sanktuarium.

Na polecenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ogromna liczba Aniołów umiejscowiła Matkę Najświętszą  na tronie, utworzonym z olśniewającego obłoku, i poczęła wielbić Maryję,  ogłaszając Ją Królową i Panią wszelkiego stworzenia.

Najczystsza Matka,  niesiona  przez Serafinów  i innych Aniołów, ciałem  i duszą przeniosła się do Saragossy w Hiszpanii. 

Z chwilą, gdy Aniołowie niosący tron ze swą Królową i Panią pojawili się w zasięgu  wzroku  świętego  Jakuba  i  jego uczniów,  Apostoł  ten był zanurzony w głębokiej modlitwie.

Aniołowie mieli również ze sobą małą kolumnę z marmuru/jaspisu  oraz  nieduży obraz swej Królowej.

Maryja Dziewica ukazała się świętemu Jakubowi siedząc na tronie z chmur.

Malarstwo Goi przedstawiający objawienia maryjne w St Jakuba Większego_en.wikipedia.orgObjawienie Maryi św. Jakubowi  – Goia_en.wikipedia.org

Apostoł  upadł  przed  Nią  na  twarz  i  z najgłębszym szacunkiem oddał cześć Najświętszej Matce swego Stworzyciela i Zbawiciela.

Naraz ujrzał w rękach Aniołów obraz i kolumnę.  Ukochana Królowa pobłogosławiła go, a następnie powiedziała:

     „Jakubie, Mój drogi synu, Najwyższy i Wszechmogący Bóg Niebios wybrał ciebie,  abyś  w  Jego Imię poświęcił  to miejsce, wznosząc tu kościół, w którym ludzie będą mogli  –  za Moim Matczynym wstawiennictwem  – wychwalać, wielbić, błogosławić i wysławiać Boga.

On  obiecał  zesłać  obfite  łaski  każdemu, kto z wiarą i szczerą pobożnością zwróci się do Niego za Moją Matczyną przyczyną.

Niech  ta  kolumna  i  umieszczony  na  niej obraz Mojego oblicza, będzie znakiem upamiętniającym daną przez Boga obietnicę. Pozostaną one w wybudowanym tu przez ciebie kościele aż do końca świata.

Natychmiast rozpocznij budowę tegoż kościoła, a gdy ją ukończysz, wracaj czym prędzej do Jerozolimy”.

Na polecenie Królowej, Aniołowie święci usytuowali kolumnę na ziemi,  a  na niej umieścili  poświęcony  obraz  –  do  dziś znajduje się ona w tym samym miejscu.

Święty Jakub, wraz ze świętymi Aniołami,  celebrował  otwarcie  pierwszego kościoła ofiarowanego Najświętszej  Maryi Pannie – Królowej Nieba i ziemi.

Apostoł Jakub w pokorze podziękował Matce Bożej za wszystko i poprosił, aby wzięła pod Swoją specjalną opiekę całe królestwo Hiszpanii,  a  w szczególności  tą nowo wybudowaną Świątynię,  poświęconą Jej Imieniu.

Maryja obiecała spełnić wszystkie te prośby, udzieliła mu Swego błogosławieństwa, a następnie powróciła do Jerozolimy.

Od tamtego czasu Hiszpania stała się gorliwym Królestwem (Wizygotów), a w tej  starożytnej  Świątyni Maryi Dziewicy  – Matki Apostołów i Matki Kościoła – zdążyło wydarzyć się tysiące cudów.  I wciąż dzieją się kolejne…

MODLITWA

O Maryjo, Dziewico del Pilar, któraś zechciała obdarzyć Świętego Jakuba, Swego ukochanego ucznia, łaską ujrzenia Cię, ażeby pokrzepić jego serce obietnicą zwycięstwa nad pogaństwem oraz by obficie pobłogosławić jego trud szerzenia Prawdziwej Wiary Katolickiej – zachowaj nas, dzieci tej samej Wiary, w zwycięstwie nad naszymi licznymi wrogami i nad pogaństwem, które zbiera dziś tak liczne żniwo dusz.

Maryjo, przez wstawiennictwo Twego Apostoła, Świętego Jakuba, daj nam (za przyczyną Ducha Świętego – Twego Małżonka) zaprowadzać wszędzie prawdziwe nabożeństwo do Twego Niepokalanego Serca. Jezus Chrystus – Twój Syn, a nasz Pan – pragnie przez Twoje Niepokalane Serce przyjmować do Siebie każdego grzesznika. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Modlitwę  tą  odmawia się w poniedziałki, środy i piątki października  oraz  w ramach Triduum przed Uroczystością Matki Bożej del Pilar w Hiszpanii.

Źródło: http://www.salvemariaregina.info

Z tej okazji Hiszpania podarowała Ojcu Świętemu wyjątkową figurę Matki Bożej, zwaną przez Hiszpanów: „Nasza Pani na Kolumnie”, która towarzyszyła kampanii 40 dni modlitwy za życie w tym kraju.

Należy zaznaczyć, że Figura ta jest jednocześnie monstrancją, gdyż w łonie Maryi umieszczono okienko  pozwalające na  umieszczenie  Najświętszego Sakramentu. W ten sposób przypomniany został fakt, że Maryja (Matka Jezusa) nosząc w swoim łonie Boże Dziecię, stała się pierwszą i najdoskonalszą monstrancją na świecie.

Za; http://www.tajemnicamilosci.pl/cudowne-zjawiska/objawienie-sie-matki-bozej-w- hiszpanii-pierwsze-w-historii-swiata.html

Zdjęcie figury – Monstracji  „Naszej Pani na Kolumnie” podarowanej Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI,  która towarzyszyła kampanii 40 dni modlitwy za życie w tym kraju.

Figura ta została przekazana do Watykanu 23 listopada 2010 roku; —  towarzyszyła  Ojcu Świętemu   podczas  uroczystej  procesji rozpoczynającej Adwent i modlitwę w intencji ochrony poczętego życia.  / http://www.hli.org.pl

Cud z Calandy (cud przytwierdzenia amputowanej nogi)

Za wstawiennictwem Matki Bożej (Madonny del Pilar)  wydarzył się w 1640 r. najlepiej udokumentowany w historii Kościoła cud:

—  młodemu rolnikowi odrosła noga, która dwa i pół roku wcześniej została mu amputowana (a dokładniej: nie tyle odrosła, co została mu w cudowny sposób przytwierdzona – ta sama jego amputowana noga, którą kilka lat wcześniej zakopano w ziemi).

Wspomniane wyżej  wydarzenie  (zgodnie z  XVII-wiecznymi  dokumentami) miało miejsce w Calandzie (Hiszpania) 29 marca 1640 roku:  —  dokumenty mówią, że młodemu rolnikowi, Miguelowi Pellicerowi, odrosła noga,  która dwa  i pół roku wcześniej została mu amputowana.

Wydarzenie  to  jest  dokładnie  opisane  w książce  pt.  „Cud” Vittorio Messoriego  – włoskiego publicysty i dziennikarza katolickiego.

Nikt ze świadków, jak i sam Miguel Pellicer, nie miał wątpliwości, że cud dokonał się za przyczyną Maryi – Matki Bożej.

Cud został stwierdzony i poświadczony przez wiele bezstronnych osób. Wśród nich:

– 5 sanitariuszy, w tym chirurg, który amputował mu wcześniej nogę;
– 5 członków rodziny i sąsiadów;
– 4 osoby z władz lokalnych;
– 4 osoby duchowne;
– 6 innych osób.

2 kwietnia (3 dni po cudzie),  dokładnie w  Wielki Poniedziałek,  Miguel  Andreu (notariusz z Mazaleón) spisał akt notarialny tego zdarzenia.  —  Oryginał  zachowany  jest,  wraz  z całym archiwum z roku 1640,  w  Archiwum Ratusza w Saragossie.

Według Vittorio  Messoriego, to jeden z najlepiej udokumentowanych  cudów Maryjnych na świecie. Jak pisze:

—  „Kto chciałby poddać w wątpliwość fakt trwałego wpisania się tego procesu  w  historię  Aragonii i Hiszpanii  pierwszej połowy  XVII wieku, musiałby  zanegować  również  wiarygodność  każdego  innego wydarzenia historycznego, nawet najlepiej poświadczonego”.

Źródło: http://www.pl.wikipedia.org; http://www.adonai.pl

Bazylika Matki Bożej z Pilar zbudowana wzdłuż rzeki Ebro_en.wikipedia.org
 Bazylika Matki Bożej z Pilar zbudowana wzdłuż rzeki Ebro_en.wikipedia.org

Bazylika MB z Pilar panorama - widok z rzeki Ebro_en.wikipedia.org

 Bazylika w Saragossie Matki Bożej z Pilar_en.wikipedia.org

Fragment fresku Królowej Męczenników na kopule - Francisco Goya_en.wikipedia.orgFragment fresku Królowej Męczenników na kopule – Francisco Goya_en.wikipedia.org

Virgin Mary Pilar_Diego Velazquez_en.wikipedia.orgVirgin Mary Pilar_Diego Velazquez_en.wikipedia.org

Plaza del Pilar_zaragoza.esPlac katedralny del Pilar_zaragoza.es

Front katedry_en.wikipedia.orgFronton katedry_en.wikipedia.org

Hiszpania, Nuestra Senora del Pilar Bazylika katedralna Matki Bożej na Kolumnie w Saragossie_saragossa.lovetotravel.plHiszpania, Nuestra Senora del Pilar Bazylika katedralna Matki Bożej na Kolumnie w Saragossie_saragossa.lovetotravel.pl

MB z Pilar_opusdei.plMadonna del Pilar /el_pilar

________________________________________

Opr. m.jasińska

Na podstawie; http://www.tajemnicamilosci.pl/cudowne-zjawiska/objawienie-sie-matki-bozej-w-hiszpanii-pierwsze-w-historii-swiata.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANIOŁOWIE, APOSTOŁOWIE, MATKA BOŻA, Matka Boża z Pilar / Hiszpania, Matka Boża z Pilar /Hiszpania/, św. Jakub Apostoł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Matka Boża z Pilar na Kolumnie – pierwsze w historii świata ukazanie się Maryi w Hiszpanii

  1. Pingback: Matka Boża z Pilar na Kolumnie – pierwsze w historii świata ukazanie się Maryi w Hiszpanii | Zaścianek Porusza-zapiski

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.