Obalanie mitów, czyli jak funkcjonuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut księdza Piotra Skargi

Instytut im. ks. Piotra Skargi_piotrskarga.pl

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi powstało w Kra kowie w 1999 roku w wyniku skoordynowania aktywności konserwatywnych katolików, dążących do odbudowy roli i znaczenia chrześcijańskich wartości i tradycji Narodu Polskiego. Tak też od początku brzmi statutowy cel działal ności Stowarzyszenia.

W 2001 r. powstała dodatkowo fundacja o nazwie Instytut Edukacji Społecz nej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi.

  • Obie te instytucje od kilkunastu lat odważnie propagują i chronią w Polsce kulturalną spuściznę cywilizacji chrześcijańskiej,  a  także  stają  na straży wartości chrześcijańskich oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kul turalnym. Wokół tej tematyki skupiają aktywistów, darczyńców i wolonta-riuszy,  których  wkład  pozwala  na formułowanie  donośnego i czytelnego głosu katolików w wielu debatach społecznych.

Stowarzyszenie prowadzi na szeroką skalę działalność społeczną, oświatową, kulturalną, charytatywną i edukacyjną.

  • Jego członkowie jako katolicy  świeccy  prowadzą  swoje  akcje, kampanie, media w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego i w związku z tym nie mają żadnych związków z innymi wyznaniami.

Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stanowi podmiot natury mieszanej tj.

  • z punktu widzenia prawa państwowego jest osobą prawną o celach nieza robkowych (tzw. non profit), działającą w oparciu o prawo cywilne;
  • a z punktu widzenia prawa kanonicznego stanowi stowarzyszenie prywat ne wiernych, nie posiadające kościelnej osobowości prawnej
  • i nie podlegające prawu kanonicznemu, gdy chodzi o jakąkolwiek formę aprobaty czy zatwierdzenia przez władze kościelne.

W rzeczywistości Stowarzyszenie powstało w wyniku wolnej umowy pomiędzy wiernymi (kanon 299 § 1), na mocy ich prawa do zakładania i wolnego kiero- wania stowarzyszeniami dla celów miłości lub pobożności lub dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie (kanon 215);

  • aby napełniać i doskonalić porządek doczesny duchem ewangelicznym (kanon 225 § 2);
  • ożywiać duchem chrześcijańskim doczesny porządek (kanon 298 § 1);
  • i w końcu pracować, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie (kanon 225 § 1).

W związku z tym, Stowarzyszenie nie występowało o uznanie kanoniczne do żadnych władz kościelnych (kanon 299 § 3)  ani  nie  starało  się  o  uzyskanie kościelnej osobowości prawnej (kanony 310 i 322).

Celem Instytutu i Stowarzyszenia jest obrona  zasad  chrześcijańskich  w  ży- ciu publicznym. Dlatego też organizacje te promują i wspierają projekty sprzy jające realizacji  myśli  konserwatywnej,  wyrażanej  często  formułą  tradycja-rodzina-własność.

– Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno-oświatową, kulturalną i charytatywną.

Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” – mówi prezes Olejniczak.

Działalność organizacji ma charakter niezarobkowy (tzw. non profit) i w ca łości finansowana jest z datków dobrodziejów Instytutu. Nie stoją za nim żad ni państwowi sponsorzy, Instytut nie pobiera  także  jakichkolwiek  dotacji  z Unii Europejskiej. Środkiem do pozyskiwania darczyńców i przyjaciół są tzw. akcje mailingowe, realizowane w formie wysyłek. Tego typu działalność opar ta jest o najlepsze wzorce stosowane przez bliskie Instytutowi ideowo stowa rzyszenia, takie jak włoskie Luci sull’Est (Światło na Wschód) czy francuskie „Droit de Naitre” (Prawo do Narodzin).

W roku 2002 w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Instytut im. Ks. Piotra Skargi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołał Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowa nie wartości i zasad moralnych wypływających z Chrześcijaństwa wśród naro dów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.: www.piotrskarga.pl.

Paweł Momro                                                                                                                                   PCh24.pl – prawa strona internetu

logo-PCh24-2

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Społeczno - polityczna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Obalanie mitów, czyli jak funkcjonuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut księdza Piotra Skargi

  1. Instytut Piotra Skargi i całe to towarzystwo jest założone przez masonerię związaną z budowlańcem Jurkiem.

  2. Po owocach ich poznacie. Akcje stowarzyszenia oceniam pozytywnie. Nie mogą wiązać się z żadną instytucją ponieważ podlegali by ograniczeniom. A co ma do tego „budowlaniec”? Czy budowlaniec to coś nieprzyzwoitego?

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.