Amerykańskie media w służbie homolobby

Amerykańskie media w służbie homolobbyfot. KayPat / sxc.hu

Media opętańczo wspierają ideę „małżeństw” homoseksualnych. Kampania kształtowania opinii publicznej trwa w najlepsze w chwili, gdy amerykański Sąd Najwyższy USA rozpatruje kwestie objęcia definicją „małżeństwa” związków osób tej samej płci. Na sześć materiałów informacyjnych dotyczących tego zagadnienia, pięć otwar cie promuje homoseksualne „małżeństwa”.

Nowe badania przeprowadzone przez ośrodek Pew Research Center pokazu ją, że amerykańskie media o wiele bardziej koncentrują się na publikowaniu opinii i materiałów wspierających tzw. „małżeństwa” jednopłciowe niż prze ciwnych czy też zajmujących umiarkowane stanowisko.

„Wyniki pokazują, że zwolennicy małżeństw tej samej płci mieli jasne przesłanie i że udało im się to przesłanie upowszechnić we wszystkich sektorach mediów głównego nurtu” – czytamy w opublikowanym w po niedziałek raporcie, podsumowującym wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy 18 marca a 12 maja bieżącego roku.

Spośród 500 zbadanych materiałów aż 47 proc. zawierało co najmniej dwu- krotnie więcej wypowiedzi wspierających „małżeństwa” osób tej samej płci niż im się sprzeciwiających, 44 proc. zawierało mniej więcej po równo wypo wiedzi przedstawiające oba punkty widzenia, a tylko 9 proc. skupiało się bar dziej na wypowiedziach wspierających tradycyjne małżeństwo.

 • W sumie na sześć opublikowanych informacji pięć opowiadało się za „małżeństwami” homoseksualnmi, a tylko jedna wspierała jego tradycyjne rozumienie.

Autorzy raportu zwrócili  także uwagę,  że  większość  argumentów na rzecz „małżeństw” jednopłciowych próbowało traktować je jako kwestię praw oby- watelskich.

 • Argumenty przeciwne temu projektowi skupiały się na poważnych, nega tywnych konsekwencjach społecznych.

Wśród serwisów informacyjnych najbardziej agresywnie optujących za homo- małżeństwami raport PRC wymienił „Huffington Post”, który opublikował „wielką liczbę” materiałów popierających takie „małżeństwa”.

 • Spośród 365 opublikowanych na ten temat materiałów, aż 62 proc. wypeł nionych było deklaracjami poparcia dla „małżeństw” osób tej samej płci.
 • Co ciekawe, to poziom nasycenia komunikatami zbliżony do serwisów organizacji LGBT.

Bardziej realnie odzwierciedlały opinię publiczną na ten temat portale społe cznościowe.

Liczba opinii „za” równała liczbie „przeciw”, co według PRC lepiej odzwier-ciedla poglądy Amerykanów na ten temat.

Pew Research Center poddał badaniu sześć stron internetowych, 11 gazet, programy wyemitowane przez trzy główne sieci informacyjne wraz z PBS, jak również w telewizji kablowej i w rozgłośniach radiowych.

„Ostatecznie komentatorzy, którzy preferowali małżeństwa homoseksu alne, tacy jak Rachel Maddow i Chris Matthews, mieli więcej czasu na omówianiu tej kwestii niż komentatorzy, którzy sprzeciwiali się temu, jak Sean Hannity i Rush Limbaugh” – czytamy w studium PRC.

Badanie rozpoczęto na tydzień przed rozpoczęciem przez Sąd Najwyższy USA rozpatrywania dwóch kluczowych dla objęcia homozwiązków pojęciem „małżeństwa”.

 • Jedna sprawa dotyczy tzw. Proposition 8, czyli przyjętej w 2008 r. i zatwier dzonej rok później przez Sąd Najwyższy poprawki do Konstytucji stanu Kalifornia, która określa małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety,
 • zaś druga – przyjętej w 1996 r. federalnej ustawy Defense of Marriage Act, która na szczeblu prawa federalnego definiuje małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety.

Skala homopropagandy w mediach głównego nurtu w okresie, kiedy były pro wadzone badania, jednoznacznie wskazuje, że jest to forma nacisku na Sąd Najwyższy w celu odgórnego narzucenia nowej definicji „małżeństwa”.

 • Podobnie 40 lat temu narzucono Amerykanom proceder zabijania dzieci poczętych.

Skuteczność wpływu pokaże orzeczenie sędziów.

Badania sondażowe przeprowadzone na początku tego miesiąca na zamówie nie dziennika „New York Times” i telewizji CBS pokazują, że

 • 60 proc. Amerykanów uważa, że to poszczególne stany powinny mieć moż liwość podejmowania decyzji o legalności bądź nie związków homoseksual nych.
 • 33 proc. jest zdania, że to rząd federalny powinien mieć prawo do decydo wania o takim problemie.
 • Ten sam sondaż pokazuje również, że 51 proc. Amerykanów popiera mał- żeństwa homoseksualne,
 • podczas gdy 44 proc. opowiada się za tradycyjnym małżeństwem, co świad czy, że zmasowana propaganda okazała się w dużym stopniu skuteczna.

Krzysztof Warecki

Read more: http://www.pch24.pl/amerykanskie-media-w-sluzbie-homolobby,15671,i. html#ixzz3pUKXbRTr2013-06-18
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, FEMINIZM - HOMOSEKSUALIZM, GRZECH, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.