MONSTRUALNY HOLOCAUST CHRZEŚCIJAN W NIGERII I – MIĘDZYNARODOWA OBOJĘTNOŚĆ – APEL O. Juana Carlosa Martos CMF – di Segretariato PV, Missionari Clarettiani * – CHRZEŚCIJANIE ŻYWCEM PALENI W NIGERII

Nigeria_wobroniewiaryitradycji.wordpress.com-2012-07-17Zdecydowałam się na ponowne wydrukowanie Apelu o. Juana Carlosa – Chrześcijanie żywcem paleni w Nigerii –  tym razem z własnym tłumaczeniem z dwóch powodów:

1. Ponieważ uważam, że ten Apel jest prawdziwy, a Dementi O. Klaretynów, które opublikowałam poniżej, tylko to potwierdza i jest spowodowane obawą zemsty i odwetu muzułmanów:

a) zostało zamieszczone cyt. „Aby przeciwdziałać reperkusjom, zawiadomienia, że “chrześcijanie [są] żywcem spaleni  w Nigerii„,      

b) potwierdzają, że Apel był zamieszczony na ich stronie, cyt. „ Nie bierzemy odpowiedzialności za treść niniejszego obwieszczenia fałszywie przypisanego ks. Juanowi Carlosowi Martos, ani za treści na stronie internetowej * www.claret.orgi – i żałujemy stworzonego zamieszania..„,                                                                                                                                                                                                                                                                      c) O. Juan Carlos nie wypowiada się osobiście, chociaż jest Przełożonym Sekretariatu Generalnego d/s powołań Claretian Misjonarzy  – zobacz Martos Paredes Juan Carlos, Missionario clarettiano: http://www.claretia num.org/professori.php

d) Dementi ukazuje się co najmniej, po ponad roku od ukazywania się i publikowania Apelu o. Juana  na różnych forach internetowych na całym świecie.

2. Ponadto materiał, który opublikowałam wcześniej: KATOLICY ŻYWCEM SPALENI W NIGERII PRZEZ MUZUŁMANÓW – CENZURA NA FACEBOOK za „gazetąwarszawską(już usunięty): http://gazetawarszawska.com/2013-/03/24/cenzura-na-fb-katolicy-zywcem-spaleni-w-nigerii-przez-muzulma- now/  – pomijał zawarte w Apelu o. Juana istotne treści, min.                              

a) cyt.Ku mojemu zdziwieniu, Facebook upomniał mnie za publikowa- nie tych dokumentów i porównywanie cierpiących ponad 10 lat chrześ- cijan w Nigerii do Holokaustu„.   –  Myślę, że to może być prawdziwą przyczyną problemów o. Juana z Facebookiem – wyłączność terminu „holokaust”  – tylko dla cierpień żydowskich. Wiadomo w czyich rękach są media tzw. „społecznościowe„.

b) Artykuł również nie mówi o 500 ofiarach jednocześnie spalonych, ale o cyt.. Uważam, że jest to atak na wolność słowa i bezwstydna zniewa- ga około 500 ofiar ([udokumentowanych] tylko w tym odcinku)” – a więc jakieś stwierdzenia o manipulacjach, jakoby rzekomo zdjęcie przedsta- wiało spalone ofiary w wyniku wybuchu ropociągu w Kongo są celową i to wielokrotnie stwierdzoną przeze mnie manipulacją: po pierwsze – proszę o dowód, że to jest prawdą: agencję, autora zdjęcia; po drugie ta dezinfor- macja powtarza się tak na naszych, polskich jak i zagranicznych forach: przykład – wpis-komentarz osoby podającej się za dziennikarza:             cyt. Selwyn Duke 06 stycznia 2013 at 03:25;  Jestem dziennikarzem [..] zdjęcie spalonych zwłok okazuje się nieprawdziwe. To rzeczywiście jest fotografia z 2010 tankowca wybuchu gazu w Kongo.  Oczywiście, jest wiele przemocy przez muzułmanów wobec chrześcijan w Nigerii, zdjęcie po prostu nie jest przykładem. Chciałem tylko poinformować, bo to oczywiste, że jesteś człowiekiem dobrej woli. Proszę usunąć ten post po przeczytaniu go. – Za; http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=htt p://sntjohnny.com/front/25-killed-in-sandy-hook-the-world-mourns-500 -christians -burned-alive-in-a-nigerian-church-yawn/2103.html&prev=/search%3Fq%3 DSegre tariato%2Bdi%2BPVMissionari%2BClarettiani%26hl%3Dpl%26biw%3D733%26bih%3 D421&sa=X&ei=Np9kUYKKIYmS7AbX8YDYBA&ved=0CE0Q7gEwAw„. Wierzycie? To pisze dziennikarz! Pisze, że zdjęcie jest nieprawdziwe, po- daje, jakie to zdjęcie i nic więcej! – Ani autora, ani agencji fotograficznej,  ani prasowej –  i jeszcze prosi o usunięcie postu po przeczytaniu !!!

Apel o. Juana Carlosa jest wielkim krzykiem do świata! Prześladowanie na- szych braci w Chrystusie, czy to w Nigerii, czy na całym świecie nie może się dokonywać za naszym cichym przyzwoleniem, przez milczenie – ofiary będą świadczyć przeciwko nam na Sądzie Bożym, jeśli nie zrobimy, każdy z nas w miarę swoich możliwości, tego, co jest w naszej mocy. Sama modlitwa, choć ważna, nie wystarczy.  Pan Jezus powiedział do s. Faustyny na czym polegać ma świadczenie miłosierdzia: „słowo, modlitwa, czyn” i ” Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat” . Tytuł własny – emjot

ARTYKUŁ ZAWIERA DRASTYCZNE ZDJĘCIA I FILMY VIDEO.

_____________________________________

Publicado por admin. 22.05.2012; http://www.bajandolineas.com.ar/2012/05/cristianos-quemados-vivos-en-nigeria/;

ONZ zdecydowanie potępia tragiczne wydarzenia 5 ataków na kościoły chrze-ścijańskie, które miały miejsce w tym roku; 24 grudnia w Boże Narodzenie, zginęło 39 osób z rąk sekty Boko Haram – ramienia islamistów.

To niesamowite, że w 21 wieku, nienawiść wciąż pojawia się wśród ludzi róż- nych ras , wyznania itp. Największych prześladowań religijnych w historii Kościoła katolickiego nie było tak dawno temu, jak teraz.

W Nigerii wzrosła w ostatnim roku nienawiść wobec chrześcijan ze strony muzułmańskich sekt, które promują ideę, że “nie-islamska edukacja jest grzechem” – za stroną internetową Universal.com.

  • Przepraszam za ten gwałtowny komentarz i zamieszczone sceny, ale nie można ignorować tych faktów, a nie ma innego sposobu, żeby to opisać. Annha.

Kopiujemy tekst opublikowany przez Juana Carlosa Martos CMF, di Segretariato PV, Missionari Clarettiani;

“LUDOBÓJSTWO – HORROR – PRZEMILCZANY PRZEZ ŚWIAT¨

Coś zostało powiedziane – w gazetach, w małych casetillas;  jedną rzeczą jest przeczytać, a co innego zobaczyć.

Gdzie są obrońcy praw człowieka?

Przez publikację tego szokującego dokumentu na Facebooku, starałem się powiedzieć międzynarodowej opinii publicznej o potwornych faktach , całko- wicie wyciszonych przez media, o prawdziwym ludobójstwie, o potwornym bestialstwie, które można porównać do komunistycznych pogromów na Sy- berii i na Ukrainie za czasów Stalina, do [losu] bez- bronnych kobiet i dzieci w Dreźnie w rękach aliantów lub do zbrodni na żołnierzach polskich popełnionych przez Sowietów w Katyniu albo zabójstwa Ormian przez Turków.

Ku mojemu zdziwieniu, Facebook upomniał mnie za publikowanie tych dokumentów i porównywanie cierpiących ponad 10 lat chrześcijan w Nigerii do Holokaustu

Zgodnie z polityką bezpieczeństwa sieci “społecznej” fotografie sklasyfi-kowano jako materiał “pornograficzny“, “brutalny” lub [zawierający] “niewłaściwe” treści i dlatego karze mnie, przez tydzień zabraniając mi umieszczania jakichkolwiek fotografii. I grozi mi działanie “drastyczne“, jeśli nadal będę podejmował próby potępiania i dokumentowania prze- rażającego łamania praw człowieka w Nigerii.

Robią to osoby odpowiedzialne za (facebook-Hiszpania). Uważam, że jest to atak na wolność słowa i bezwstydna zniewaga około 500 ofiar ([udoku-mentowanych] tylko w tym odcinku) brutalnie zamordowanych w imię bycia chrześcijanami, przez islamski terror.

Myślałem, że to serwis społecznościowy, że urodził się w USA i nie uklęk- nie na kolana przed terrorem. Zwłaszcza po własnych cierpieniach, i szo- kujących atakach 11 września, jak i my 11 marca, ofiary szalonej wściekło- ści i dzikiego terroru islamskiego (chodzi o zamach na stacji kolejowej w Madrycieprzyp. emjot)

Wydaje się niewiarygodne, że w Hiszpanii, demokratycznym [państwie] prawa, którego konstytucja gwarantuje wolność wyznania, słowa i myśli (Art.16 i 20 WE) – próbuje się „założyć kaganiec na obywateli poprzez groźby i stosowanie przymusu, naruszając ich wolność przez nazwanie “nieodpowiednim” dokumentu faktograficznego (nie fotomontażu), przeciwstawiającego się brutalnej rzeczywistości.

Natomiast menedżerów facebook’a w Hiszpanii, należy poddać publicznej krytyce – z nadzieją, że to barbarzyństwo nigdy się nie powtórzy, i należy ukarać winnych – bo ostatecznym celem, jak sądzę wszystkich sieci spo- łecznościowychjest prawo i obywatelski obowiązek – służenia społeczeń stwu w miłości.

W rzeczywistości, jeśli zabójstwa mają miejsce, to w dużej mierze dlatego, że ukrywa się prawdę o suwerennym ludzie; bo ” milczeniu  większości  mediów sprzyja międzynarodowa obojętność polityczna dla tego potwornego Holocaustu”.

Nie zapominajcie o tchórzostwie świata zachodniego przed terroryzmem islamskim.

[…] Czy można sobie wyobrazić reakcję islamskiego terroryzmu w przypadku – to oczywiście niemożliwe – masakry muzułmanów przez chrześcijan w meczecie? […]

Dlatego z tego skromnego bloga, zapytaj tych, którzy czytają, czy „oddadzą” mi przysługę: rozpowszechnianie wszelkimi środkami, jakie mają do dyspo- zycji tych zdjęć.

Przynajmniej w ten sposób oddajmy hołd Tym Męczennikom,

ponieważ, niestety, facebook wydaje się być po stronie oprawców, chcąc ukryć rozpowszechnianie tych tragicznych “wydarzeń. “

Juan Carlos Martos

cmf Segretariato di PV Missionari Clarettiani
Via Sacro Cuore de Maria-5 00197-Roma
EL MONSTRUO DE LA GLOBALIZACION
 

tłumaczenie: emjot

CRISTIANOS QUEMADOS VIVOS EN NIGERIA.

Publicado por admin
mayo 22, 2012

MONSTRUOSO HOLOCAUSTO, ANTE LA INDIFERENCIA INTERNACIONAL.

La ONU condena fuertemente los 5 atendados a las Iglesias Cristianas, que sucedieron este 24 de diciembre, el día de Navidad, en el que murieron 39 personas. La Secta Islamista Boko Haram fue el brazo ejecutor de estos terribles hechos.

Es increíble que en pleno siglo 21, el odio siga apareciendo entre personas de diferentes de razas, credos etc. La persecución religiosa más grande en la historia de la Iglesia Católica no fue hace mucho, o pasa en estos momentos.

En Nigeria ha crecido en los últimos años el odio hacia los cristianos ya que la sectas de Musulmanes han promovido la idea de que “La educación no islámica es pecado”, esto según el sitio de Internet El Universal.com.

Igual que en Ruanda, el odio en Nigeria se puede convertir en genocidio, por lo que aunque veamos muy lejos El Holocausto, tenemos que erradicar el odio e inculcar el amor en nuestras propias casas.

Pido disculpas por publicar esta violenta escena pero no puedo eludir el hecho y no hay otra manera de describirlo. ANNHA. Copiamos textual lo publicado por Juan Carlos Martos cmf, Segretariato di PV,Missionari Clarettiani

HORROROSO GENOCIDIO SILENCIADO POR EL PODER MUNDIAL¨

Algo se ha dicho en los periódicos, en pequeñas casetillas, pero una cosa es leerlo y otra, verlo.

Y, ¿DONDE ESTAN LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Al publicar este impresionante documento gráfico en Facebook, he pretendido denunciar ante la opinión pública internacional unos hechos monstruosos, absolutamente silenciados por los medios de comunicación de masas; un auténtico genocidio tan monstruoso y bestial como los episodios de los progroms comunistas en Siberia o en Ucrania a manos de Stalin, las piras de mujeres y niños indefensos en Dresden a manos de los aliados o de los soldados polacos por los sovieticos en Katin o las matanzas de armenios a manos de los turcos.

Para mi sorpresa, facebook me ha recriminado por publicar este documento gráfico, como denuncia del holocausto que sufren los cristianos en Nigeria desde hace más de 10 años.

Conforme a la política de seguridad de esta red “social”, la fotografía se ha clasificado como material “pornográfico”, “violento” o “inapropiado” y, por ello, me castiga prohibiéndome subir durante una semana cualquier otra fotografía. Y me amenaza con actuaciones “drásticas” si prosigo en mi intento de denunciar documentalmente la terrorífica conculcación de los derechos humanos en Nigeria.

Este proceder de los responsables, (facebook-España) supongo, es un atentado a la libertad de expresión y un insulto desvergonzado a las 500 víctimas (sólo en este episodio brutal) masacradas por el terror islámico por el simple hecho de ser cristianos.

Yo creía que esta red social, nacida en USA, no hincaba la rodilla ante el terror. Sobre todo tras sufrir en sus propias carnes el espeluznante atentado del 11-S, como nosotros el 11-M, víctimas de la furia enloquecida y salvaje del terror islámico.

Me parece increíble que en España, un estado democrático y de derecho -donde constitucionalmente se garantiza la libertad de culto, expresión y pensamiento (Art.16 y 20 CE)- se intente amordazar a los ciudadanos mediante amenazas y coacciones, vulnerando su libertad de expresión, por considerar “inapropiado” un documento gráfico (no un montaje fotográfico) que refleja en toda su crudeza una realidad bestial.

Por el contrario, los directivos de facebook España, deberían felicitarse de esta denuncia pública -hecha con el ánimo de que esta barbarie jamás se repita, y que se castigue a los culpables- pues es un derecho y un deber ciudadano: un servicio a la sociedad, último objetivo, supongo, de toda red “social” que se precie.

De hecho, si las matanzas continúan, es en buena medida porque se sigue ocultando la verdad al pueblo soberano, no vaya a ser que la sepa y “se indigne”: el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación propicia la indiferencia de la comunidad política internacional ante este holocausto monstruoso.

Eso sin olvidar la cobardía instalada en el mundo occidental frente al terrorismo islamista.

Entre nosotros, una consecuencia más de la estúpida “Alianza de civilizaciones”: otra lamentable ocurrencia de Rodríguez Zapatero, nuestro ínclito ex presidente de Gobierno.

¿Se imaginan la reacción del terrorismo islámico en el caso, imposible, de una matanza de musulmanes a manos de cristianos en una mezquita?

¿Cómo -y cuánto- de beligerantes serían las portadas de nuestros medios de comunicación condenando los hechos?

Por todo ello, desde este humilde blog, pido a quienes me lean un favor: que difundan por todos los medios a su alcance esta fotografía. Al menos para que sirva de homenaje a estos mártires, ya que, desgraciadamente, facebook parece que ha tomado partido por los verdugos, queriendo ocultar la difusión de tan trágicos acontecimientos.”

Juan Carlos Martos
 
cmf Segretariato di PV Missionari Clarettiani
 
Via Sacro Cuore de Maria-5 00197-Roma
 

EL MONSTRUO DE LA GLOBALIZACION

Za; http://www.bajandolineas.com.ar/2012/05/cristianos-quemados-vivos-en-nigeria/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii FILMY, Islam, JUDAIZM - ŻYDZI, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „MONSTRUALNY HOLOCAUST CHRZEŚCIJAN W NIGERII I – MIĘDZYNARODOWA OBOJĘTNOŚĆ – APEL O. Juana Carlosa Martos CMF – di Segretariato PV, Missionari Clarettiani * – CHRZEŚCIJANIE ŻYWCEM PALENI W NIGERII

  1. Pingback: Holokaust chrześcijan – TO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ!!! – ARTYKUŁ PRZEZNACZONY TYLKO DLA LUDZI DOROSŁYCH (+18 LAT) !!! « edgier25

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.