Papież Franciszek I izraelskim antyterrorystą

Jorge_Bergoglio[Tłum.po polsku poniżej]

Argentinian Cardinal Jorge Mario Bergoglio was selected Wednesday as the new pope, Francis I, by the College of Cardinals.

Bergoglio, 76, is the first pope elected from South America, home to the world’s largest Catholic population, and the first born outside of Europe in more than 1,000 years.

Bergoglio also becomes first member of the Society of Jesus (Jesuit) religious order to be elected pope.

“Bergoglio has shown a keen political sensibility as well as the kind of self-effacing humility that fellow cardinals value highly,” says his official biographer, Sergio Rubin, according to the Associated Press.

Bergoglio is also well respected by local Argentinian and international Jewish leaders.

He won praise for his compassionate response to the 1994 terror attack on a Jewish center that killed 85 people in his native Buenos Aires.

“He was very concerned with what happened,” Rabbi Joseph Ehrenkranz co-founder of the Center for Christian-Jewish Understanding at Sacred Heart University said in 2005, according to the National Catholic Reporter. “He’s got experience.”

In 2005, Bergoglio signed a joint statement against terrorism together with Jose Adaszko of the Israel Mutual Association of Argentina, and Omar Helal Massud of the Islamic Center, with an emphasis on preventing attacks such as the 1994 bombing, according to Israel National News.

American Jewish leaders were quick to praise the selection of Bergoglio.

“We anticipate a close relationship with Pope Francis, as, together with our Catholic partners, we continue to advance Catholic-Jewish relations,” said Rabbi David Rosen, the American Jewish Committee’s International Director of Interreligious Affairs.

“Pope Francis has demonstrated his profound solidarity with the Jewish community in Argentina in both times of sorrow and joy,” Rosen said. “We look forward to continued close collaboration with the Catholic Church under his leadership as we have been privileged to enjoy his predecessors.”

Both of Pope Francis’s predecessors, Benedict XVI and John Paul II, took significant to improve Jewish-Christian relations, as well as to establish diplomatic ties with Israel. The Jewish state and the Vatican, however, have not agreed of late on the Palestinian issue. Late last year, the Vatican supported the Palestinians’ status upgrade bid at the United Nations.

A video of the new pope at a synagogue for a recent Chanukah celebration can be viewed below.

Argentinian Cardinal Jorge Mario Bergoglio Selected as New Pope (VIDEO)

=======================

Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio została wybrana środa na nowego papieża, Franciszek I, przez Kolegium Kardynałów.

Bergoglio, 76, jest pierwszym papieżem wybrany z Ameryki Południowej, gdzie znajduje się największy na świecie katolików, a pierwszy urodzony poza Europą w ponad 1000 lat.

Bergoglio staje się również pierwszym członkiem Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) zakonu być wybrany papieżem.

“Bergoglio wykazał żywe politycznej wrażliwości, jak również rodzaj pokory skromny, że koledzy kardynałowie cenią wysoko”, mówi, że jego oficjalny biograf, Sergio Rubin, zgodnie z Associated Press.

Bergoglio jest również przestrzegać lokalnych i międzynarodowych przywódców argentyńskich żydowskich.

Zdobył uznanie za jego współczującej odpowiedzi na 1994 ataku terrorystycznego na Centrum Żydowskie w którym zginęło 85 osób, w rodzinnym Buenos Aires.

“Był bardzo zaniepokojony tym, co się stało,” Rabbi Joseph Ehrenkranz współzałożyciel Centrum ustaleń chrześcijańsko-żydowskiego w Sacred Heart University powiedział w 2005 r., zgodnie z National Catholic Reporter. “On ma doświadczenie.”

W 2005 Bergoglio podpisali wspólne oświadczenie z terroryzmem razem z Jose Adaszko Izraelskiej Wzajemnej Stowarzyszenia Argentynie i Omar Helal Massud Islamskiej Center, z naciskiem na zapobieganie atakom, takie jak 1994 bombardowania, według Izraelskie Narodowe News.

Amerykańscy przywódcy żydowscy szybko pochwalić wybór Bergoglio.

“Przewidujemy, bliskie stosunki z papieżem Franciszka, jak, wraz z naszymi partnerami katolickich, nadal rozwijać stosunki katolicko-żydowskie”, powiedział rabin David Rosen, dyrektor Amerykańskiego Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. międzyreligijnego.

“Papież Francis wykazał swoją głęboką solidarność z gminy żydowskiej w Argentynie, w obu okresach smutku i radości,” Rosen powiedział. “Cieszymy się na kontynuował ścisłą współpracę z Kościołem katolickim pod jego kierownictwem, jak mamy przywilej cieszyć się jego poprzednicy.”

Obaj poprzednicy papieża Franciszka, Benedykt XVI i Jan Paweł II, miała istotne znaczenie dla poprawy stosunków żydowsko-chrześcijańskich, a także do ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Państwo żydowskie i Watykanu, jednak nie zgodzili się z opóźnieniem na kwestii palestyńskiej. Pod koniec ubiegłego roku, Watykan wspiera ofertę Palestyńczyków aktualizacji statusu w ONZ.

Wideo z nowego papieża w synagodze niedawnej celebracji Chanuka można obejrzeć poniżej.

Za; http://gazetawarszawska.com/2013/03/14/papiez-franciszek-i-izraelskim-antyterrorysta/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Franciszek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.