Proces o Protokoły: O CO TU CHODZI?

rot court case WHAT IS IT ALL ABOUT?!
Proces o Protokoły: O CO TU CHODZI?
http://www.holywar.org/protocol/libel.html
tłumaczenie Ola Gordon
* Co to za książka, która od ponad 34 lat wywołuje kłopoty i kontrowersje?
* Dlaczego prasa unika otwartej dyskusji o niej, mimo że wydaje się być obecnie najbardziej dyskutowaną, poza Biblią?
* Dlaczego posiadanie jej jest karane śmiercią w Rosji sowieckiej?
* Dlaczego Żydzi tak uparcie próbują ją utaić?
* Dlaczego ich oponenci chcą by była powszechnie znana?
* Kto ją napisał. . .? Czy jest prawdziwa, czy podróbką?
* Skąd takie zamieszanie wokół niej?
* Zbadaj to wnikliwie w świetle ostatnich wydarzeń historycznych i politycznych. . . I wyciągnij własne wnioski czy jest prawdziwa czy podróbka

KRÓTKI RAPORT NT. PROCESU O ZNIESŁAWIENIE W  BERNIE – MAJ 1935

Ponieważ nie można oczekiwać na solidne sprawozdanie o tych ważnych wydarzeniach w światowej prasie, zebraliśmy notatki dla dobra tych, którzy nie znają niemieckiego. Wszystkie zeznania oparte są na informacji dostarczonej przez różne szwajcarskie, niemieckie i żydowskie gazety, z zawsze podanym źródłem.

Notatki te prawdopodobnie przydadzą się Aryjczykom w rożnych krajach i pozwolą im propagować prawdę.

“Jewish Daily Post” doniósł 26 kwietnia, że sprawa sądowa wyznaczona na 29 kwietnia została odroczona z uwagi na fakt, iż Silvio Schnell, jeden z obrońców, pozwał do sądu dziesięciu świadków za złożenie fałszywych zeznań na korzyść powodów podczas pierwszej rozprawy w listopadzie.

Ogłoszenie odroczenia spowodowało to, że wiele osób które zamierzały wybrać się do Berna na rozprawę zdecydowało odwołać swoją podroż. Było wielki zdziwienie kiedy okazało się, że ogłoszenie to było fałszywe i sprawa odbędzie się w wyznaczonym dniu.

28 kwietnia “Jewish Daily Post” umieścił tytuł “Protocols trial again” [Ponowny proces o Protokoły], twierdząc chłodno, że sprawa odbędzie się w poniedziałek, i podtytuł “A trial and its lessons” [Proces i płynące z niego lekcje], oświadczając, iż wydarzenia w Bernie bacznie obserwowali Żydzi na całym świecie. “To że ta książka jest bezczelną podróbką jest oczywiste – nie ma już żadnych wątpliwości udowadniania czy obalania zarzutów. Sprawa jest rozstrzygnięta. . . teraz ważne jest by odparciu zarzutów nadano największy rozgłos. . . Świat musi poznać to orzeczenie”.

Sami naziści mówili, że ich cała “antysemicka ideologia jest sądzona w Bernie. Proces uczy czegoś innego. Po pierwsze pokazuje co może zrobić odpowiednia organizacja żydowska przeciwko nazistowskiej nawale: po drugie proces ujawnia istnienie sojuszu burzycielskich antysemitów.

“Mając dostępne eksperckie dowody w tym procesie, czy  organ reprezentujący  angielskie żydostwo nie może teraz negocjować  z  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, aby  podobne paszkwile zaliczały się do  kategorii  ofensywnej literatury, której obieg  w tym kraju (Anglia) jest zabroniony przez prawo? ”

Opinia ta jest bardzo pouczająca; ustala to, że odpowiednia organizacja żydowska może prowadzić proces tak, żeby tę kwestię rozstrzygnięto tydzień przed wydaniem orzeczenia przez głównego sędziego (!!!) Dalej dowiadujemy się, że olbrzymia siła Judy ma być wykorzystana do wywierania nacisku na Min. Spraw Wewnętrznych by skutecznie uciszyć W Brytanię, w czasie kiedy nielojalne i bluźniercze prace są w swobodnym obiegu bez zatrzymania ich przez władze.

“Neue Zurcher Zeitung”, “Bund” i wiele innych szwajcarskich gazet poświęcają kilka kolumn “historycznemu procesowi w Bernie”.

Na sali sądowej jest około 100 miejsc siedzących. Karty wstępu były nie do zdobycia kilka tygodni wcześniej. Dziennikarzom dano ich czterdzieści. Widoczna była liczba Żydów.

W październiku sędzia Mayer zezwolił na obecność dużej liczby świadków ze strony powodów, ale do obrony (dr Zander) dopuścił tylko jednego  świadka. Wniosek dotyczący licznych świadków mogących udowodnić, że żydowscy świadkowie przedstawili fałszywe dowody został odrzucony(!!!) “Die Front” napisał 30 kwietnia, że dziwne było to iż żydowskim świadkom pozwolono na pojawienie się w sądzie, a aryjskich wykluczono. . . (Jak w takiej sytuacji można wydać sprawiedliwy wyrok?)

Pozwani zabiegali o postępowanie karne przeciwko żydowskim świadkom, którzy zeznawali niezgodnie z prawdą. Przewodniczący sądu oświadczył, że nie należy przywiązywać wagi do tego wniosku. Ale zrobiono jeden wyjątek; oskarżony zostanie świadek Burcew. Ten człowiek powiedział w sądzie, że gen. Globaczow osobiście powiedział mu, że “Protokoły były podróbką!” Na szczęście generał jeszcze żyje i gwałtownie zaprzeczył temu twierdzeniu. Oświadczenie Burcewa pozbawione jest całkowicie prawdy.

(Ten szkodliwy fakt ujawnił “Front”, ale nie wspomniały inne gazety.)

Wniosek złożony przez pozwanych odroczenia działania do ustalenia prawdziwości poprzednich świadków został odrzucony! Proces kontynuowano bez sprawdzenia tego ważnego faktu! Prof.  Baumgartenowi  – niemieckiemu emigrantowi  – “ekspertowi” dla skarżących pozwolono wygłosić mowę. Podstawą jego wypowiedzi są dowody, fałszywości których oskarżeni nie mogą udowodnić!!!

Odroczenie byłoby pożądane, gdyż wydaje się, że do dyspozycji  trzeciego eksperta, pana Loosli, (którego uważa się za “neutralnego!”) sowiecki rząd przekazał tajne dokumenty . Ekspert pozwanych, płk Fleischhauer, oczywiście zawnioskował o możliwość zbadania tych dokumentów. Ale pozwolono mu jedynie spojrzeć na nie, ale nie badać; i dlatego nie ustalono czy te dokumenty są prawdziwe. Po jedynie spojrzeniu na nie płk Fleischhauer mógł zauważyć jedną ważną nieścisłość; a mogą być inne! Wtedy sąd oświadczył, że pułkownik może zbadać dokumenty jeśli wcześniej da słowo honoru, że nie ujawni ich treśći (!!!) Pułkownik odmówił.

“Die Front” z sympatią odnotował spokojną i dostojną postawę płk Fleischhauera (ekspert pozwanych), który stanowczo i szlachetnie wyłożył jedyne rozwiązanie kwestii żydowskiej, a mianowicie uzyskanie kraju dla Żydów i zakończenie rozproszenia.

Prawnicy powodów próbowali ustalić, że płk Fleischhauer nie nadawał się na “eksperta”, gdyż był znanym antysemitą i miał “tendencyjne opinie” w tej sprawie!!! (Czy “tendencyjne opinie” są dozwolone tylko kiedy są korzystne dla Żydów?)

Ale próba pozbycia się aryjskiego eksperta nie powiodła się.

Prof. Baumgarten stwierdził, że nigdy nie było żadnego żydowskiego spisku. Protokoły są czystą fantazją. (Dokładne spełnienie wszystkich proroctw napisanych 30 lat temu to oczywiście tylko przypadek.) Następnie ekspert zaprzeczył by rewolucję bolszewicką dokonali Żydzi (!!!)

(The Revealer z 13.08.1934) podaje nazwiska 454 Żydów spośród całkowitej liczby funkcjonariuszy za nią odpowiedzialnych.)

Dalej ekspert stwierdził, że Protokoły “niewątpliwie” przyczyniły się do tego, że aryjskie narody odczuwały nieufność i przerażenie wobec Żydów”. (To jest bezdyskusyjne! Kwestią jest czy ta nieufność jest uzasadniona!)

Prof. Baumgarten dalej zapewniał, że nie było żadnych powiązań żydostwa z masonerią. Ekspert wielokrotnie powoływał się na “autorytety” pana Burcewa  – teraz ustalono, że złożyli fałszywe zeznania –  pana du Chayla i księżnę Radziwiłł, notoryczną oszustkę która spędziła 3 lata w więzieniu za fałszerstwo. (Jaką wartość ma opierająca się na nich opinia prawna? Czy pracę tę uznaje się za podróbkę w oparciu o zeznania skazanego fałszerza?)

Odeszła większość osób które żyły kiedy Protokoły opublikowano po raz pierwszy. Sąd odmówił wysłuchania zeznań kilku pozostałych świadków, którzy mogli ujawnić pochodzenie Protokołów. “Front” dodaje: “Jak w takiej sytuacji można dojść do prawdy? Jak można wydać sprawiedliwy werdykt jeśli pozwala się na świadków powodów – a odmawia pozwanych?”

Adwokat pozwanych zauważył jak bardzo niesprawiedliwe było to, że mała sprawa sprzedaży książki (której nigdy nie zakazano) stała się kolosalnym procesem sądowym, popieranym przez całą żydowską rasę. Pozwani nie mieli nic wspólnego ze sprawą prawdziwości Protokołów, którą sprytnie “włączono” w oryginalną sprawę po to, żeby uzyskać, jeśli możliwe, sądowy werdykt potwierdzający niewinność Żydów.

W sprawie o zniesławienie decydował będzie jeden sędzia (który jest socjaldemokratą), a nie ławnicy.

W artykule redakcyjnym z 30 kwietnia NZZ wyraził oburzenie z powodu krytyki sformułowanej przez “Front”. “Osobowość sędziów musi pozostać nienaganna – bez względu na podjęte przez nich decyzje! W procesach politycznych, nie wolno robić żadnych aluzji do prywatnych opinii sędziego, którego trzeba uważać za będącego ponad interesami stron”. NZZ zapewnia, że potworne jest poddawanie w wątpliwość idealnej uczciwości i psychicznej nieprzekupności sędziego.

W innej kolumnie zamieszczono złośliwe komentarze na temat płk Fleischhauera. “Neutralny” ekspert Loosli – w prywatnym liście do sędziego – oskarżył go o chęć “wywołania dezorientacji” (Verirrung) i w ten sposób “wypaczyć wymiar sprawiedliwości” (co jest przestępstwem podlegającym karze więzienia), nazistowski ekspert może podjąć działania w celu uzyskania zadośćuczynienia za tę zniewagę.

Czy “wywoływanie dezorientacji” jest spowodowane eliminacją fałszu i przedstawianiem prawdziwych faktów w nowym aspekcie?

Płk  Fleischhauer zauważył, że nie podjęto żadnej próby współpracy między ekspertami żeby wspólnie odkryć prawdę. Nie został nawet przedstawiony kolegom.

Bardzo żałował tego, że wniosek o przesłuchanie świadków powołanych przez pozwanych sędzia odrzucił. Zauważył, że Żydzi wywierają ogromny wpływ na obecne wydarzenia polityczne. Zawarto “pakt” z żydowskim dziennikarzem o nazwisku PAUL JAKOFF, a “Kellogg-pakt” był także pochodzenia żydowskiego. Publicznym obowiązkiem jest poinformowanie narodów o podobnych faktach.

W październiku Żydów przedstawiano jako “uciskany naród”, podczas gdy faktycznie byli ogromnie bogaci i silni, oraz wywierali zły wpływ na ważne osobistości.

Nazistowski ekspert mówił szczególnie o żydowskim Banku Kolonialnym, którego art. 7 statutu wyraźnie zaleca podobne praktyki. Achad-Ha-Am w żaden sposób nie sprzeciwił się tej metodzie, lecz tylko zalecił, by te plany instytucji finansowej utrzymywano w tajemnicy.

Ekspert dalej mówił, że Maurice Joly (Moses Joel) był pochodzenia żydowskiego, nawet jeśli był ochrzczony, ceremonia która nie wpływa na dziwactwa rasowe. Pokazał jego portret, na którym był bardzo podobny do Karola Marksa.

“Berner Tageblatt” publikuje dużo bardziej obszerniejsze, poprawne i sympatyczne relacje z procesu niż inne szwajcarskie dzienniki.

2 maja napisał: Płk Fleischhauer zrobił wyjątkowo dobre wrażenie na wszystkich. Dziwne jest że ten wielki wróg żydowskiej rasy wywołuje szacunek, nawet ze strony swoich przeciwników, dzięki absolutnej szczerości, uczciwości i odwadze. Można wyczuć iż jest to człowiek, który zdecydowanie dostanie się na szafot za swoje przekonania

Usłyszawszy o tym że Żydzi insynuują iż fotografia Joly’ego jest także podróbką (-!!), płk Fleischhauer poprosił sędziego o wezwanie przed sąd tych, którzy złożyli to oświadczenie, gdyż przeciwko nim podjęte zostaną działania prawne. Nikt nie ośmielił się wystąpić by uzasadnić to fałszywe oskarżenie.

Spośród wspaniałych argumentów użytych przez eksperta przywołamy następujące:

1) Protokoły są nie tylko niszczące, ale zawierają również część konstruktywną, co jest niezwykle genialne. Gdyby wyprodukowali je antysemici, ta wspaniała część konstruktywna zostałaby niewątpliwie pominięta.

2) W Protokołach policja przedstawiona jest jako tajnie powiązana z masonerią. O tym nie powiedziano by gdyby nie były one sfabrykowane jako broń polityczna w celu przekonania cara. Takie twierdzenie było sprzeczne z faktami w Rosji.

3) W Protokołach napisane jest o kolei podziemnej; wtedy całkowicie nieznanej w Rosji.

4) Żydzi często próbują teorię “podróbki” poprzeć twierdzeniem, że są aluzje do faktów, które wydarzyły się tylko dwa lata po konferencji w Bazylei – a mianowicie skandal panamski! O skandalu tym opinia publiczna dowiedziała się w 1898 roku, ale o bezwstydnym oszustwie wiedzieli oczywiście sprawcy wiele lat wcześniej. A zatem ten argument nie  ma żadnego znaczenia

Ekspert genialnie ujawnił kontrast między Achad-Ha-Amem (Ginzberg), przedstawicielem symbolicznego syjonizmu i Teodorem Herzlem, organizatorem syjonizmu politycznego, i opisał wrogość między obu liderami.

Zacytował powiedzenie Nitzschego, że naród żydowski aspiruje do tego by stać się super-narodem, nie zważając na krzywdy wyrządzane współstworzeniom.

Ekspert oświadczył, że gdyby Żydzi mieli upoważnienie do pożarcia wszystkich innych narodów, to te z pewnością miałyby prawo do samoobrony przed pożarciem.

Dalej odniósł się do twierdzenia Herzla, że mógłby zorganizować by jego bogaci przyjaciele skrzywdzili finansowo Turcję, żeby zmusić rząd do spełnienia wszystkich żydowskich żądań.

“Front” 4 maja opublikował bardzo ciekawe sprawozdanie na temat procesu, napisane przez dr Zandera.

Fałszywe dowody przedstawione przez księżnę Katarzynę Radziwiłł podarto w strzępy. Twierdziła, że rosyjski agent Sołowiński pokazał jej w jej paryskim mieszkaniu podrobiony egzemplarz Protokołów, który “spreparował w 1904-1905 przy pomocy Raczkowskiego i Manilowa”, powiedziała, że na pierwszej stronie rękopisu był duży kleks z atramentu.

Ustalono co następuje:

1) Księżna Radziwiłł nigdy nie miała żadnej rezydencji w Paryżu pod wskazanym adresem.

2) W swoich zeznaniach Burcew popełnił błąd twierdząc, że Raczkowski nigdy nie był w Paryżu w latach 1904-1905!, (a zatem nie mógł pracować razem z Sołowińskim i Manilowem).

3) Prof. Swaticow – kolejny prożydowski świadek, zeznał, że Sołowiński mieszkał w Paryżu tylko w latach 1890-1900!

W ten sposób cały plan upadł! Księżna Radziwiłł, która siedziała w więzieniu za fałszerstwo, jest z pochodzenia Żydówką. Jest córką notorycznego Żyda Blanca, właściciela piekielnego kasyna w Monako!

Płk Fleischhauer dalej ustalił fakt, że inny istotny prożydowski świadek, hrabia Chayla, był skazany na długie lata więzienia przez rosyjski sąd. Chayla stwierdził w swoim zeznaniu, że widział słynny rękopis z atramentowym kleksem w Rosji. “Posiadał go Nilus w roku 1901″, trzy lata przed sfabrykowaniem go w Paryżu (wszyscy ci fałszywi świadkowie zaprzeczają sobie wzajemnie.)

Wydaje się bardzo zaskakujące, że ekspert powodów, prof. Baumgarten, odważył się na przedstawić zeznania przegranych oszustów na poparcie żydowskiej sprawy.

Płk Fleischhauer dalej zauważył, że wszystkie próby stłamszenia Protokołów przez żydostwo były daremne. Książka ta jest teraz znana na całym świecie i jest sprzedawana w milionach egzemplarzy. Ten proces sądowy przedstawiał raczej początek niż koniec walki. Aryjczycy teraz obudzili się całkowicie. [JUŻ NIE! – BeWISE]

Ekspert wyjaśnił także ukryte powiązania między żydostwem i bolszewizmem, rolę odegraną przez Ligę Narodów, masonerię i rożne inne ruchy. Ustalił korupcyjny wpływ wywierany przez żydostwo na literaturę i sztukę, i przeczytał pewne fragmenty z Jewish Drama [Dramat żydowski], który był tak nieznośny, że gazety odmówiły publikacji nawet jego części. (Gdyby istniała nagroda Nobla za bezwstydną literaturę, to zasługiwałby na nią Żyd Carl Einstein). Policja nie ingerowała w sprzedaż podobnych publikacji zamierzających zatruwanie ludzkich dusz, ale podjęto próbę uniemożliwienia ujawnienia złowrogiego spisku!

Nieostrożne było to, że żydostwo zainicjowało ten proces sądowy: niezależnie od werdyktu, bardzo poruszył on opinię publiczną i zwrócił uwagę na te ważne tajne dokumenty, które zawierają kwintesencję żydowskich aspiracji. (gorące brawa publiczności.)

Ekspert wykazał dwa często popełniane błędy:

1) Burcew popiera Żydów, ale nie jest Żydem.

2) Joly pierwotnie nazywał się nie Moses Joel, lecz Joseph Levy. (Nazwisko Joly spreparowano z czterech liter jego prawdziwego nazwiska i imienia [Jo+Le].) Ta uwaga wywołała w sądzie sensację.

“Front” napisał 6 maja, że ekspert Loosli napisał list z przeprosinami do płk Fleischhauera, wycofał wcześniejsze uwagi i wyraził szacunek dla pułkownika jako człowieka i eksperta.

Ten czyn znacznie zwiększa godność pana Loosli. Ułatwia kontynuację debaty w duchu uprzejmości.

W sobotę rano prof. Baumgarten znacznie zmienił swój ton i przestał wyrażać się pogardliwie o antysemityzmie. Przyznał, że wszędzie za kulisami działały złe siły, ale on znał wielu “porządnych Żydów”, odmówił złożenia całej odpowiedzialności przed ich drzwiami! Często leczony był przez żydowskich lekarzy.

W swojej recenzji dr Zander zauważa, że nie można akceptować takich subiektywnych argumentów: sprawę należy potraktować w sposób obiektywny. Nie można zwracać uwagi na opinie “porządnych Żydów”, jeśli nie potępiają otwarcie kryminalistów należących do swojego narodu. Oni wszyscy muszą podnosić się i upadać razem, chyba że okażą dezaprobatę wobec strasznego programu wyrażonego w Protokołach i realizowanego przez ich współbraci.

7 maja “Front” pisze o tym jak przekonywająco płk Fleischhauer wykazał analogię między Protokołami i zdecydowanymi opiniami wyrażonymi w “Dziennikch” Herzla, które znowu opierały się na fragmentach Starego Testamentu, a mianowicie Ks Wyjścia 23:29 i następnych wersetach, oraz Pwt 7:22 i następnych.

Herzl opowiada się za wywłaszczaniem oryginalnych właścicieli i wykorzystywaniem nieżydowskich niewolników, którzy mieli pracować dla swoich nowych panów (!!!) Czy ludzie którzy tak mówią mają prawo “wyć” kiedy napotkają na sprzeciw? Herzl w “Dziennikach I” zaleca na s. 108, że “jeśli Żyd przejmie jakiś kraj zainfekowany wężami i dzikimi zwierzętami, to ludność tubylcza może wykonać trudne zadanie – ich eksterminacji, żeby uczynić ten kraj bezpiecznym dla Żydów. (!!)

Czy można wymyślić coś bardziej amoralnego? Najpierw tubylcy mieli ryzykować własnym życiem dla dobra Żydów, a potem – w nagrodę – zostaną pozbawieni własności, wypędzeni lub unicestwieni.

Poglądy Herzla idealnie harmonizują z poglądami wyrażonymi w Protokołach. Skoro Protokoły potępia się jako “amoralne”, ten sam los musi spotkać dzieła Herzla. [AMEN! – BeWise]

Proces nie mógł odbyć się w poniedziałkowy poranek, bo nie stawił się prof. Baumgarten, który miał odpierać argumenty płk Fleischhauera. Dowody przedstawione przeciwko fałszywym świadkom były tak druzgocące, że ekspert powodów przypuszczalnie znalazł się w trudnej sytuacji.

Ilość dowodów jakimi dysponował płk Fleischhauer wydawała się niewyczerpana. The World Service jest prywatnym przedsiębiorstwem, nie opłacanym przez niemiecki rząd, jak często błędnie się uważa. W swoim biurze w Erfurcie zatrudniał około 50 urzędników, żeby przesiewali i wyjaśniali kwestię autentyczności, oraz kilkunastu współpracowników w Paryżu.

Na chwilę obecną wydatki płk Fleischhauera sięgają 63.000 marek.

Ponieważ sędzia łaskawie pozwolił powodom na złożenie kilku oświadczeń, pozwani mieli teraz okazję publicznego przedstawienia ich totalnego fałszu. Ten proces tak impertynencko zainicjowany przez Żydów, umożliwia Aryjczykom pokazać światu przytłaczające dowody.

Prof. Baumgarten sam został zmuszony do tego, by niechętnie przyznać, iż konieczna jest zmiana wielu tendencyjnych pojęć.

“Front” wskazał na zaskoczenie 8 maja, że ekspert Loosli (który ma być rzekomo “neutralny”) wykazał dużo większa wrogość wobec pozwanych niż prof. Baumgarten (ekspert reprezentujący żydostwo). Rozpoczął od wściekłego ataku na Niemcy, używając najbardziej obraźliwego języka o ich “bandyckich dziennikarzach”, zboczeniach seksualnych wysokich urzędników itp. itp.

Co mają wspólnego te wszystkie dzikie oskarżenia z procesem sądowym w Bernie? Ta eksplozja żółci była najwyraźniej wywołana zrozumieniem faktu, że poważne i naukowe przemówienie płk Fleischhauera spowodowało nieodwracalne szkody dla powodów! Jak dziwne jest to, żeby “neutralny” ekspert wściekle odrzucał rewelacje mające negatywny wpływ na jedną ze spierających się stron! Czy ta postawa jest kompatybilna z bezstronnością?

Loosli stwierdził, że jeśli “teoria nordycka przedstawia naukę, to on wolałby otrzymać dyplom urodzonego idioty (!) Jeśli szlachetna krew Streichera była lepsza od krwi żydowskich masonów, to on chciałby zakończyć swoje życie (!!!) Powiedział również o swoim przyjacielu ZOLI. Jaki jest związek między tymi wybuchami wściekłości i wyjaśnieniem poważnego problemu?

Następnie Loosli pokazał “świadectwo chrztu” Joly’ego z grudnia 1829 roku! Czy dokument może z Żyda zrobić Aryjczyka?  Czy ochrzczony Murzyn przestaje być Murzynem?

Loosli zaprzeczył również jakoby Joly mógł być masonem. (Portret Joly’ego w stroju masońskim znajduje się w londyńskim klubie!)

Berneński “Heimatswehr” napisał 9 maja, że prawdziwość można ustalić albo dowodami wewnętrznymi, albo zewnętrznymi. Zewnętrzne to problem tożsamości autorów czy kompilatorów; miejsce ich powstania; dokładna data itd. Jest to dowód którym Żydzi chcą walczyć, skoro zadowalające dowody w tych sprawach są niedostępne po upływie prawie 40 lat. Ale te okoliczności zewnętrzne mają małe znaczenie. Ewangelie są cenne niezależnie od tego kto je napisał! Zawarte w tej księdze myśli wyrażają rzecz istotną, a nie osobowość piszącego.

Dowodami wewnętrznymi można ustalić to, że protokoły są prawdziwe; są całkowicie zgodne z celami politycznymi i metodami żydostwa, co wyjaśnili ich autorzy. [AMEN! – BeWISE!]

Jeśli Żydzi temu zaprzeczą, to muszą udowodnić, że:

1.) nigdy nie myśleli o “światowej supremacji”, lub uważali się za specjalnie “wybrany” naród

2.) nigdy nie stosowali popieranych przez siebie bezwzględnych metod osiągnięcia supremacji

3.) nie wywierają żadnego wpływu na prasę

4.) nigdy nie chcieli korzyści politycznych poprzez naciski finansowe

5.) żydostwo i masoneria w żaden sposób nie są ze sobą powiązane

6.) marksizm nie pochodzi od Żydów

7.) Żydzi nigdy nie wywierali demoralizującego wpływu kulturowego

8.) Żydzi na całym świecie nie są w żaden sposób powiązani i nie stanowią jedności rasowej w okresie rozproszenia.

Eksperci aryjscy – w oparciu o ogromną liczbę dowodów – oświadczają, że jest całkowicie niemożliwe by Żydzi kiedykolwiek obalili te obciążające ich fakty.

Dlatego Protokoły należy uważać za prawdziwy wyraz ich tajnych celów i metod politycznych, niezależnie od tego kim byli ich autorzy.

Co może być bardziej charakterystyczne niż ten fragment jednego z dzieł Achada-Ha-Ama:

“Nawet jeśli uda nam się ustanowić państwo żydowskie w Palestynie, jak takie osiągnięcie może nas usatysfakcjonować? Czy naprawdę tak wiele cierpieliśmy przez stulecia, żeby zadowolić się założeniem jakiegoś maleńkiego państwa?”

Tak kiepskie rezultaty oczywiście są nieadekwatne dla tych, którzy aspirują do ŚWIATOWEJ SUPREMACJI!

Palestyna to jedynie kamień milowy na drodze: Jerozolima musi zostać stolicą świata!

9 maja odnotowano, że kiedy płk Fleischhauer opuszczał sąd, został zaatakowany. Sędzia przeprosił go za to wielkie pogwałcenie szwajcarskiej gościnności i wyraził podziw dla jego odwagi.

Ponieważ udowodniono wcześniej, że “fałszerstwa” nie dokonano w Paryżu w 1905 roku (nie było wtedy Rosjanina), ekspert Loosli próbował zapewnić, że to był “błąd maszynistki”, oraz że “mógł to być rok 1895″. Płk Fleischhauer zauważył, że takie wyjaśnienie jest niemożliwe: księżna Radziwiłł wyraźnie stwierdziła, że wydarzenia miały miejsce po wojnie japońsko-rosyjskiej! To z pewnością ustala datę na 1905 rok, i pokazuje zakłamanie tego twierdzenia. (Czy to jest godne eksperta, by próbował pomóc fałszywemu świadkowi?)

Z dzienników Joly’ego wygląda na to, że nie urodził się w roku 1829. Świadectwo chrztu dostarczone przez żydostwo musiało odnosić się do innej osoby!

Płk Fleischhauer w najwspanialszy sposób obalił wiele innych zafałszowań, przemawiał przez 23 godziny – niezwykły wyczyn.

Następnego dnia adwokat strony skarżącej zgodził się z tym, że zeznania oskarżonych (Schnell i Fischer) były nieważna; celem tego działania było zaszkodzenie Ruchowi Faszystowskiemu, którego byli przedstawicielami. Pilne było powstrzymanie w Szwajcarii wyrażania antysemityzmu.

Potem adwokat pozwanych stwierdził, że jego klienci powinni dostać rekompensatę za poniesione przez nich ogromne wydatki, i powinni je pokryć ci którzy je rozpoczęli. Zauważył, że obrońcy nie są antysemitami lecz prosyjonistami: opowiadają się za osiedleniem się wszystkich Żydów we własnym kraju. Żydzi usiłują rządzić losem wszystkich krajów w których są gośćmi, i nie powinno się ich tolerować.

W jaki sposób pozwani mogli być winni za sprzedaż “fałszywej” literatury? O kwestii prawdziwości faktycznie się dyskutuje! Sędzia nie wzywałby trzech “ekspertów” gdyby sprawę ustalono przed rozpoczęciem procesu. Pozwanych przywleczono do sądu oskarżonych o wykroczenie którego nigdy nie udowodniono. Faktów historycznych powszechnego znaczenia nie można, w żadnej sytuacji, konkluzywnie ustalać poprzez werdykt orzeczony przez jednego sędziego w sądzie policyjnym!

“Front” napisał 14 maja, że Rueff, obrońca pozwanych, wskazał na liczne zaistniałe nieprawidłowości; świadków obrony nie wpuszczono; odmówiono ścigania za fałszywe zeznania; ekspertom pozwolono na wykorzystanie materiałów dostarczonych przez przestępców, oraz udowodniono, że jest to czysta fabrykacja; popełniono poważne błędy techniczne.

Art. 92 berneńskiego kodeksu karnego twierdzi, że wszyscy świadkowie muszą podpisać swoje zeznania. To całkowicie zaniechano: w konsekwencji czego wszystkie dowody dostarczone przez pozwanych uznano za nieważne! Te nielegalne dokumenty nie mogły posłużyć za podstawę oświadczeń oficjalnie złożonych przez prożydowskich ekspertów.

Burcewowi udało się uciec przed oskarżeniem, bo nie podpisał złożonych w sądzie zeznań. Zapis jego wypowiedzi uznany jest za “wadliwy” i te wadliwe zapisy sądowe mają teraz być użyte do ogłoszenia wyroku! Czy “neutralny” ekspert powinien przyjąć dokumenty sowieckie, z zastrzeżeniem, że nie powinno się ich “badać”? Dlaczego sędzia odmówił przesłuchania płk Borysa Engelharda, byłego członka Dumy, który widział oryginalne dokumenty? Dlaczego niekorzystne dowody metropolity Antoniusza całkowicie uciszono?

Oskarżonego Schnella chroni Art. 55 Konfederacji Szwajcarskiej: sprzedawał tylko książki dostępne w każdej bibliotece! Nie miał obowiązku prawnego badania treści książki.

“Front” robi kilka uwag odnośnie postawy publiczności: cała sala zapakowana była Żydami i Żydówkami. Wśród nich był pan Grimm, pochłonięty rozmową z rabinem Messingerem. (Ten p. Grimm jest znany z sugestii by Żyda Radka (alias Sobelsohn) wybrano  na. . . dyktatora Szwajcarii) (!!)

Kiedy płk Fleischhauer cytował obciążające fragmenty Talmudu, rabin nie mógł opanować swojej furii; zerwał się mrucząc “do więzienia!”. . . Kto miał być zamknięty? Przypuszczalnie ekspert, który ujawnił Gojom to czego mieli nie wiedzieć.

Później widziano rabina w przyjaznej rozmowie z “NEUTRALNYM” ekspertem Loosli, który poklepywał rabina po ramieniu.

“Jewish Daily Post” ogłosił 13 maja, że “naziści rozpaczają na procesie Protokołów”. Będąc pewnym, że werdykt będzie przeciwko nim, postanowili złożyć apelację w sądzie wyższego szczebla.

“Fleischhauer chciał wnieść skargę przeciwko szwajcarskiemu rządowi za to, że pozwolił ekspertowi  Loosli zaatakować go w sądzie, ale powiedziano mu, że to niemożliwe”.

Dalej pisze: “Płk Fleischhauer odpowiedział Loosli, ale wydawał się nie znaleźć przeciwko niemu żadnych argumentów”. (!!)

Wtedy ogłoszono, że prożydowski prawnik zażądał konfiskaty Protokołów (które stanowiły  “niebezpieczeństwo dla cywilizacji”) i “antysemickiej” literatury, oraz ukarania ich w Szwajcarii.

13 maja “Jewish Daily Post” popełnił wielki błąd: napisał o “prożydowskim ekspercie Loosli”.

Trzeci ekspert – wybrany przez sąd – miał być bezstronny!!! Elementarna sprawiedliwość wymagała, by był wybrany jako arbiter między spierającymi się stronami, gdyby tylko wiedziano wcześniej, że był on PROŻYDOWSKI, a nie neutralny!

W swoim wystąpieniu Loosli w tak obraźliwy sposób mówił o Hitlerze, że wywołało to protest ze strony niemieckiego ministra w Bernie. (Sędzia Meyer nie zauważył tego, ani nie powstrzymał tego skandalu!)

“Bund” doniósł 14 maja o wspaniałym wystąpieniu płk Hallera, jednego z obrońców, którego najbardziej niesłusznie wciągnięto w sprawę i otrzymał odszkodowanie za wyrządzoną w ten sposób szkodę.

Prawnik Rueff wyraził pełne oburzenia zdziwienie tym, że sąd przyjął zeznanie Chayla, podczas gdy rosyjskim generałom nie pozwolono udowodnić, że było to kłamstwem.

Rosyjski płk Princew z Rygi powiedział pod przysięgą, że widział Protokoły w języku hebrajskim i krążyły one między Żydami w Odessie, ale nie zwrócono uwagi na to oświadczenie! Fakty niekorzystne dla żydostwa po prostu ignorowano.

WERDYKT

Aczkolwiek oskarżyciele nie przedstawili żadnych dowodów prawnych , które ustaliłyby, że popełniono fałszerstwo, to o tym ważnym punkcie sędzia nigdy nie wspomniał. Odczytał werdykt na ich korzyść, gdyż obrońcy nie mogli udowodnić tego, że Protokoły były prawdziwe! (Logiczny wniosek z tego wyroku jest taki, że jeśli Kościół nie może udowodnić, że Pięcioksiąg był napisany przez Mojżesza, to ten fakt ustala, że Pismo jest podróbką!)

Ale  w jaki sposób obrońcy mogli udowodnić prawdziwość, kiedy spośród 36 świadków, których chcieli przedstawić, pozwolono wystąpić tylko jednemu?

Silvio Schnell – 23-letniego chłopaka – ukarano grzywną w wysokości 20 franków, a Theodora Fishera grzywną 50 franków.

To żydowskie zwycięstwo triumfalnie ogłosiła prasa praktycznie w każdym kraju na świecie – poza Niemcami – prasa, której, jak ogłosili w sądzie, “oni nie kontrolowali!” Jak dziwne, że ta “niezależna” prasa trzymała w tajemnicy wielką żydowską KLĘSKĘ w Kairze!

Niektóre okazy tych skandalicznych oświadczeń można znaleźć w “American Hebrew” z 3 maja.

“Front” napisał: “Proces w sprawie Protokołów dyskredytuje twierdzenia nazistów: na rozprawie wkrótce okazało się, że nie ma żadnego strzępka dowodu, pomimo nazistowskiej machinerii, na poparcie autentyczności tego podrobionego dokumentu”. Domagano się dalszego odraczania, ponieważ naziści są nieprzygotowani do przedstawienia żadnych dowodów i nie mają pomysłów gdzie szukać ich w przyszłości”. Dalej: “Fleischhauera wysłano do Szwajcarii żeby zażegnać dyshonor, którego nie da się uniknąć publiczną dyskredytacją Protokołów”.  “Fleischhauer czynił gorączkowe wysiłki by rzucić podejrzenia (?) na zeznania księżnej Katarzyny Radziwiłł, “szeroko uznawanego autorytetu” itd.

Żydowski dziennik deklaruje: “rewelacje Radziwiłł będą miały wpływ na podjęcie decyzji przez sąd w sprawie fałszywości Protokołów”.

Czy naziści zostaną naprawdę “zdyskredytowani”, dlatego że Żydom udało się uzyskać werdykt przez sfabrykowanie fałszywych świadków, którzy odbyli karę więzienia za fałszerstwo (???)

16 maja “Front” zamieścił ironiczne komentarze dotyczące opinii sędziego Meyersa, iż tylko “GŁUPCY” (Dumkopfe) wierzyli w ich prawdziwość. Gazeta opublikowała długą listę tych “głupców”, wśród których znaleźli się głowa Kościoła Prawosławnego, metropolita Antoniusz, książę biskup dr Pawlokowski, dygnitarz papieski Jouin, ks. prof. dr Trzeciak i wiele innych wybitnych osób.

W Niemczech Protokoły wykorzystuje się jako podręcznik w szkołach; werdykt berneński nie wpłynie na propagowanie wiedzy w tym kraju.

Obrońcy wystosowali apel: “Czy sąd najwyższy także odmówi wysłuchania świadków, którzy są w stanie wyjaśnić tę sprawę?” I taki jest problem. Pytanie w Berlinie zadawane przez Niemieckie Biuro Prasowe. ******************* 15 maja “Front” ogłosił, że w Zurychu natychmiast odbył się wielki protest. Ogromna sala na 2.000 osób była pełna obywateli szwajcarskich wyrażających swoje wielkie oburzenie.

“Werdykt jeszcze nie zapadł” – wyjaśnił mówca – ostatecznie zostanie wydany przez cały świat!” (gromkie oklaski)

Niestety, ton może stać się nieco szorstki kiedy ujawnia się tę PRAWDĘ. BeWISE chce podkreślić, że w żaden sposób nie obwiniamy żadnego indywidualnego Żyda za to parcie do NWO. To byłoby absurdalne i złe, skoro współpracujemy z wieloma Żydami z całego świata. Wyraźnie wskazujemy, że to parcie do kontroli globalnej jak opisane w Protokołach pochodzi głównie od żydowskich LIDERÓW i ich kumpli – ich politycznie poprawnych “przytakiwaczy”. . . Ale faktem jest, że wielu Żydów jest wykorzystywanych przez tych diabolicznych liderów i ich programy, podobnie jak wielu innych ludzi. . . i to jest smutne. . .

W rzeczywistości BeWISE  właśnie otrzymała kolejne zaskakujące POTWIERDZENIE tego o czym piszemy na tej witrynie, od byłego wysokiego szczebla rabina, który odrzucił KŁAMSTWA judaizmu i przyjął Chrystusa. Powiedział o tym dosłownie:

“Teraz jestem w 100% przekonany, bez żadnego cienia wątpliwości, że cały świat jest kierowany i manipulowany przez niewierzących Żydów”.

WOW! Mamy pełną dokumentację tej niewiarygodnej rewelacji dokonanej przez tego szlachetnego i odważnego człowieka.

łumaczenie Ola Gordon                                                                                                                

Za; http://gazetawarszawska.com/2012/10/08/proces-o-protokoly-o-co-tu-chodzi/ – 08/10/2012

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: