ŻYDOMASOŃSKA REWOLUCJA W „KOŚCIELE KATOLICKIM”: Kim jest antychryst? Część I – II

Przyjaciele św. Michała przedstawiają zdumiewające fakty dotyczące najważniejszego pytania: “Kim jest antychryst?

Friends of Saint Michael present the amazing facts regarding that all-important question “Who is the Anti-Christ?”
tłumaczenie Ola Gordon

Przedstawienie tej informacji jest naszą pełną modlitwy nadzieją, że posłuży nie tylko do zaspokojenia ciekawości, ale raczej, by pomóc ratować dusze! Bo rzeczywiście, to niebezpieczne pojęcie, tak powszechne dzisiaj – że uniknięcie piekła i osiągnięcie nieba jest proste – jest zanegowane tymi zaskakującymi słowami Jezusa: “Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.  Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7:13-14)

Ponieważ sam Bóg deklaruje, że człowiek żyje “każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4:4), wąska droga o której mówi Jezus jest jedyną drogą życia wszystkimi Jego naukami, które zawsze nam dawał przez jeden jedyny kanał jaki sam ustanowił: “Kościół Boga żywego, filar i podpora prawdy” (1 Tm 3:15).

To zawsze jest prawdziwe:  “Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4:5). Czy nie wydaje się więc rozsądne, żeby po to by zrozumieć kim jest antychryst, i jakie są jego zamiary, najpierw poznać (i wyznać) czym jest ta jedna prawdziwa wiara?

Część  I – Co stało się z Kościołem Katolickim

J M J

Chociaż zawsze będą tacy, którzy tego nie widzą, to niewątpliwie wielu katolików zauważa, iż jest coś poważnie (a nawet diabolicznie) nie tak w kościele po II soborze watykańskim! Ale co to jest, i co możemy z tym zrobić?

Tych kilka stron przedstawia próbę, z miłości do Boga i dusz, udzielenia w skrócie, ale poprzez te bezsporne fakty, podstawowych odpowiedzi na te najważniejsze pytania – prawdziwych odpowiedzi znalezionych przez tych, którzy, można powiedzieć, miłują prawdę na tyle by jej szukać, do czego wyznawcy Jezusa są faktycznie zobowiązani. “Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują” (Ps 30:24).

Obecnie dużo słyszymy o braterskiej miłości, ale bardzo mało o miłowaniu i posłuszeństwie wobec Boga i Jego przykazań. “Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J 14:21). Prawdziwa miłość składa się z najważniejszej miłości do Boga, a potem miłości wobec bliźniego, bo miłość do Boga – a szczególnie pragnienie zbawienia, co oznacza konieczność przyjęcia Prawdziwej Wiary! Bo nawet jeśli miłość jest najważniejszą z cnót, Jezus powiedział, że On jest Prawdą (1 J 5:6). i dlatego, jak naucza Kościół, przestrzeganie Prawdy która wiąże w całość członków mistycznego ciała Chrystusa! Ale teraz, prawdziwa religia ustanowiona przez Pana, przeważnie ‘wertykalne’ pokorne uwielbienie naszego dobrego Boga, została okropnie i świętokradzko zastąpiona przez ‘horyzontalną’ religię wirtualnego kultu ‘człowieka’! Nawet najbardziej nowocześni księża, niesamowicie, siedzą w samym centrum sanktuarium, na krześle niczym tronie, ‘przewodnicząc’ nad fałszywą ofiarą. . . (więcej o tym później). “Gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia“, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – niech uciekają w góry” (Mt 24:15-16).

Jak to się stało? Cóż, wielu wie, że szatan chce być czczony jako Bóg – “Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego” (Iz 14:14). To dlatego małpuje (imituje) Boga, “Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości (2 Kor 11:14). Stąd określenie ‘duch antychrysta’ – bo naśladuje Ducha Świętego Chrystusa! jak to robi w swoich fałszywych religiach, łącznie z nowoczesną katolicka religia ekumeniczną, zwłaszcza w ruchu charyzmatycznym. Niesamowite jak to zabrzmi, to możemy nieomylnie uzasadnić to twierdzenie tym niezbitym faktem: ‘Prawda – niemożliwe jest zaprzeczanie Prawdy! ‘ Ja, Pan, nie odmieniam się’ (Ml 3:6). Temu czego Duch Święty Prawdy ciągle uczył przez Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół przez dwadzieścia wieków, zaprzecza ‘duch’ charyzmatu i ‘duch’ II Watykanu, głównie (choć nie tylko) przez promowanie fałszywego ekumenizmu (obojętności religijnej) – który jest atakiem na prawdę, i bardzo niszczącym dla dusz, bo one tracą prawdziwą Wiarę, która, jak Pan uczy nieustannie, jest konieczna do zbawienia! “Kto nie uwierzy (prawdziwa Ewangelia) będzie potępiony” (Mk 16:16).

Teraz najwyraźniej rzeczywiście jest kilku, którzy wiedzą o tym, że naśladowanie przez szatana Boga faktycznie wyraża się posiadaniem przez niego własnego ‘powszechnego’ kościoła i hierarchii! A ‘kolebką’ zła z której wyszły wszystkie wściekłe ataki na Chrystusa i Jego Prawdziwy Kościół jest MASONERIA – zwana także ‘judeo-masonerią’, gdyż oni swoją szatańską doktrynę czerpią z anty-Chrystusowej żydowskiej ‘kabały’ (JPII jeszcze jej nie ucałował!) Ich oszukańczym hasłem jest ‘powszechne braterstwo’, ale z wykluczeniem Boga, Jego Władzy i Ratującej Prawdy! Ich cel: ‘człowiek jak Bóg’ – co jest religią antychrysta. Papież Leon XIII w swoim liście Delalto Apostalico Sagio 1890 stwierdził: “Sekty masońskie są już osądzone. Są opętane przez duch szatana, którego są narzędziem. One płoną jak on śmiertelną i zajadłą nienawiścią do Jezusa Chrystusa i Jego dzieła, i one wszelkimi sposobami chcą je obalić i spętać”.

Masonerię mocno i oficjalnie potępił każdy papież od Klemensa XII w roku 1738 roku do Piusa XII w 1950 (ponad 200 lat!) – ale później już nie. – Powtarzam POŹNIEJ JUŻ NIE! Ani od tej pory nie potępiono komunizmu (‘silne ramię’ masonów)! Zastanówmy się nad niezaprzeczalną rzeczywistością jaką ten fakt pokazuje.

Matka Boża ostrzegła nas w La Salette w 1846 roku, poprzez zdumiewające proroctwo, całkowicie uznane przez Kościół – które jest obowiązkową lekturą dla każdego katolika, że “Rzym straci (prawdziwą) wiarę – i stanie się siedliskiem antychrysta“. Widocznie masoni rozpoczęli infiltrację Kościoła Katolickiego! Sto lat później, tak wielu prześlizgnęło się na wysokie stanowiska władzy, oni wybrali swojego człowieka Roncalli (Jan XXIII) by zwołał sobór i utorował drogę dla panowania antychrysta z samego tronu ustanowionego przez Chrystusa dla Piotra! I z powodu grzechu i ogólnej letniości katolików, Bóg na to pozwolił! “skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3:16).

“Pojawieniu się jego (antychrysta) towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli (prawdziwej katolickiej) prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość: (2 Tes 2:9-11).

Cytaty z Wikariuszy Chrystusa

Papież Klemens XII (1738) – ‘In Eminenti‘: “Postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i zakazujemy ich naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze“.

Papież Klemens XIII (1759)  – Encyklika ‘Christianae Republicae Salus‘. Rzucenie klątwy na wszystkie dzieła wolteriańskie i masońskie. . . W naszych czasach nic nie jest wolne od ataków bezbożników. Sam Bóg staje się obiektem ich zuchwałej bezczelności, przedstawiają Go jako byt, który jest niemy, bezwładny, pozbawiony poczucia przewidywania i sprawiedliwości. . .”

Papież Pius VI (1775) – ‘Inscrutibile‘: Ostrzegł o tych ‘sektach zatracenia (piekło)’, które spenetrowały wszystko, nawet Kościół!

Papież Pius VII (1821) – “Przychodzą w przebraniu za owce, choć naprawde są nikim innym niż drapieżnymi wilkami”. Propagują “obojętność religijną która jest najbardziej zgubna“. (Zauważ dobrze czytelniku, ten prawdziwy Wikariusz Chrystusa ostrzega, że kłamstwo iż każda religia inna od ujawnionej przez Chrystusa może zbawić, jest najbardziej zgubnym złem!)

Papież Leon XII (1825) – obawiał się masońskiej penetracji nauki w szkołach publicznych. Stwierdził: “Ośmielili się publikować pisma na temat religii i spraw państwowych, ujawniając swoją pogardę dla autorytetu, nienawiść dla władzy zwierzchniej, atakując boskość Jezusa Chrystusa i samo istnienie Boga: Otwarcie chełpią się swym materializmem, jak również swymi kodeksami i statutami, które objaśniają ich plany i zamierzenia obalenia prawowitych głów państw i zupełnego zniszczenia Kościoła. . . Używając słów Naszego poprzednika Klemensa XIII z jego listu do wszystkich patriarchów, arcybiskupów i biskupów Kościoła katolickiego, z dnia 14 września 1758 roku: Usilnie proszę was byście zostali przeniknięci Mocą Ducha Bożego, Jego Mądrości i Cnoty, abyście nie byli porównani do niemych psów, które niezdolne do szczekania opuszczają Nasze owczarnie wystawione na żarłoczność wałęsających się bestii. . . porzućmy nawet myśl o tym, że jesteśmy chrześcijanami jeśli mielibyśmy drżeć przed groźbami albo pułapkami zastawionymi na nas przez renegatów” – z encykliki ‘Quo Graviora‘.

Papież Pius VIII – w encyklice ‘Traditi‘, 1829: pokazał, że wszystkie masońskie sekty pochodziły ze “studni zatracenia“, i naśladując Leona XII, wspomina o sekcie zwanej :Universitaire”, mówiąc: “Jej celem jest demoralizacja młodzieży szkolnej“.

Papież Grzegorz XVI (1832) – encyklika “Mirari Vos“: “Zło wydobywa się z sekretnych towarzystw, bezdenna otchłań nędzy wykopanej przez te spiskujące związki, w którą herezje i sekty – można by rzec – zwymiotowały całe swe wyuzdanie, świętokradztwo i bluźnierstwo”.

Papież Pius IX (1873) – “Szatański duch tej sekty był szczególnie widoczny, w ubiegłym stuleciu, w czasie rewolucji francuskiej, która wstrząsnęła całm światem. Takie wstrząsy polityczne pokazały, że można się spodziewać całkowitego rozpadu społeczeństwa, jeśli siły tej skrajnie zbrodnieczej sekty nie zostaną zmiażdżone”. . . Jednakże wysiłki Stolicy Apostolskiej nie zostały uwieńczone sukcesem, jakiego można było oczekiwać. Masońska sekta, o której mówimy, nie została ani pokonana ani obalona: wręcz przeciwnie, rozwinęła się do tego stopnia, że w obecnej dobie wielkich trudności wszędzie bezkarnie się panoszy i podnosi jeszcze zuchwalsze oblicze”.

Papież Leon XIII (1884) – encyklika “Humanum Genus“. Masonerię nazywa “synagogą szatana” I ujawnia potrójny masoński charakter jako 1) antymoralny, 2) antypaństwowy i 3) antykościelny. “Jest teraz publicznie i jawnie, że zobowiązują się zrujnować Kościół święty, aby odnieść sukces, jeśli jest to możliwe, w pełnym wywłaszczeniu chrześcijańskich narodówze  wszystkich darów jakie zawdzięczają naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. W rezultacie, w ciągu półtora wieku masońska sekta osiągnęła niewiarygodny postęp. Wykorzystując jednocześnie zuchwałość i spryt, masoneria opanowała wszystkie szeregi hierarchii społecznej, a w nowoczesnych państwach rozpoczęła przejmować władzę, która jest prawie równa suwerenności“. Widział to że masoneria zajęła miejsce “państwa w państwie” i wkrótce utworzy superpaństwo, w którym wprowadzą ‘dogmat’ rozdziału Kościoła od państwa. Powiedział, że masoni twierdzili, iż można wykorzystywać wszystkie metody po to by nasączyć tłumy rozwiązłością i nawykami; bo według nich narody naturalnie wpadną w ich ręce i staną się (ich) narzędziami. Ich antymoralność zawiera “ślub cywilny, rozwód, wolną ‘miłość’ i antyreligijną edukację młodzieży”.

Papież Św. Pius X (1907) – Potępił rozdział Kościoła od państwa jako “najbardziej zgubny błąd“. Powiedział, że masońskie “deklaracje, tysiąc razy publikowane i wznawiane. . . są same w sobie dowodem na to, że ataki na Kościół prowadzone były stopniowo i systematycznie”. Powiedział: “Oni chcą wydrzeć z waszych serc wiarę. . . i to jest ta (jedna, prawdziwa) wiara. która musi zostać obroniona. . . wiara która pokrywała waszych przodków w chwale”.

Cytaty z masonerii przed II Soborem Watykańskim

* Albert Pike (były ‘papież’ masonerii) w książce ‘Morals and Dogma‘ [Moralność i dogmaty]:

“Mason zna doktrynę, iż najwyższa istota jest ośrodkiem światła” i na s. 321: :Lycyfer jest nosicielem światła. Lucyfer jest synem poranka. Czy to on nosi światło? Nie wątpcie w to!” (Książka ta nazywana była ‘biblią’ masonerii, i prezentowana jest wszystkim maosnom 4 stopnia.)

* 14 lipca1889 roku Albert Pike wydał instrukcję na piśmie dla 23 ‘najwyższych (masońskich) rad’ świata. Powiedział: Do was suwerennych wielkich głównych inspektorów mówimy, że możecie powtórzyć to braciom 32, 33 I 34 stopnia. Religia masońska powinna być podtrzymywana przez nas wszystkich, wtajemniczani mają być zachowani w czystości doktryny lucyferiańskiej. Tak, Lucyfer jesst Bogiem, i prawdziwą i czystą religią jest wiara w Lucyfera”. Na s. 324 utożsamia Lucyfera z szatanem: “Szatan, upadły Lucyfer. . .”

* Oparty na okulcie ruch ‘New Age‘ (skrót dla ‘New World Order‘) pochodzi w pełni od masonerii. Publikowali czasopismo ‘New Age’ (obecnie nazywane ‘Scottish Rite Journal’ – magazyn rytu szkockieego) przez 100 lat. Jego prominentny członek David Spangler powiedział: “Światło pochodzi od Lucyfera, on jest nosicielem światła”.

* ALTA VENDITA była najwyższą lożą masońską we Włoszech w latach 1800. Jeden z jego szefów, Tigrotto, powiedział w roku 1822: “Katolicyzm musi zostać zniszczony na całym świecie. Spiskujmy tylko przeciwko Rzymowi“. (z broszury ‘Papacy and Freemasonry‘ [Papiestwo a masoneria] Msgr Jouin, P2)

* Rabin Izaak Waites (1855): “Masoneria jest instytucją żydowską, której historia, stopnie, zadania, znaki I wyjaśnienia mają charakter żydowski od początku do końca”. (z filmu ‘Biblical End Time Prophecies II’  [Poroctwa biblijne II końca czasów] Klasztor Najświętszej Rodziny (M.H.F.M.)

* “Oczywiste jest to, że masonerię ustanowili tylko Żydzi i kabalistyczni Żydzi” (Bernard Lessare – historyk żydowski – M.H.F.M. video).

Mafię i organizację żydowską ‘P-2′ we Włoszech założył Giuseppe Manzini, który powiedział: “Naszym ostatecznym celem jest ten Woltera i francuskiej rewolucji –  zniszczenie na zawsze katolicyzmu“.

* Mason ‘F Limousine’, w czasopiśmie “Masonic Review” – październik 1902: “Masoneria jest stowarzyszeniem. . . instytucją, tak się mówi. Ale to nie wszystko. Podnieśmy wszystkie zasłony, ryzykując nawet niezliczone protesty – masoneria to kościół: to antykościół, antykatolicyzm. To ten drugi kościół – kościół herezji i wolnej myśli“.

* W masońskiej książce “The Evolution of Freemasonry” [Ewolucja masonerii], Delmar Darrah – s. 89 mówi: “Martin Luther utorował drogę dla przyszłego rozwoju masonerii”.

* Masoński napis na kamieniu ‘Masońskiego wielkiego wschodu i Rady Najwyższej’ Francji mówi: “Walka tocząca się między katolicyzmemiI masonerią to walka na śmierć – nieustanna i bezlitosna” (Msgr Jouin s. 3)

* Mason ‘Manly P Hall’, w książce “The Lost Keys of Freemasonry” [Zagubione klucze masonerii], s. 48: “Kiedy mason dowie się, że kluczem jest właściwe stosowanie siły życia dynamo, to pozna tajemnice swojego rzemiosła – kipiąca energia Lucyfera jest w jego rękach”.

* Na początku XIX wieku najwyższa włoska loża (wymieniona wcześniej) wydała dokument ‘The Permanent Instruction of the Alta Vendita‘ [Permanentne wytyczne Alta Vendita], który przedstawiał plan całkowitego obalennia Kościoła, poprzez przejęcie papiestwa / hierarchii i światowej struktury Kościoła, nie tylko żeby zlikwidować wpływ katolicyzmu na społeczeństwo, lecz także by promować ich szatański program pod oszukańczymi hasłami “odnowa“. “rozwój” i “oświecenie“! Poniżej kilka cytatów z tego obszernego dokumentu:

“Stojące  przed nami zadanie nie jest dziełem jednego dnia, czy miesiąca, lub nawet roku; może to trwać kilka lat, być może wiek; ale w naszych szeregach żołnnierz ginie a walka toczy się dalej. . . Czego musimy szukać i oczekiwać. . . to papież który będzie odpowiadał naszym potrzebom. . . Przez to, i w celu skruszenia wysokiej skały na której Bóg zbudował swój Kościół (!) nie potrzebujemy już octu Hannibala czy prochu. W tym celu zaangażowaliśmy mały palec następcy Piotra. . .

“A teraz, żeby zapewnić sobie papieża o wymaganej wielkości, jest kwestia ukształtowania dla tego papieża pokolenia zasługującego na panowanie o jakim marzymy [nasączenie społeczeństwa liberalizmem / swobodą opinii / złem]. Odstawmy na bok starych ludzi i tych w wieku dojrzałym; idźmy do młodych, a jeśli możliwe, nawet do dzieci. . .  Dla siebie zdobędziecie, małym kosztem, reputację dobrych katolików i czystych patriotów! Ta reputacja umożliwi dostęp do naszych doktryn młodym duchownym, a także zakonom. Za kilka lat. siłą rzeczy, ten młody kler przejmie wszystkie funkcje; oni utworzą radę suwerena, oni będą wzywani do wyboru papieża, który powinien panowac. I ten papież będzie. . . miał wpojone zasady rewolucyjne, które zaczniemy wprowadzać w obieg. . . Niech kler maszeruje pod waszym sztandarem, zawsze wierząc, że maszeruje pod sztandarem kluczy apostolskich“. (Permanentne wytyczne Alta Vendita – J Venarri – s. 6-10)

Kto, oprócz węża – mógłby wymyślić tak okrutny i złowrogi plan wywrotowy!

Jak wielki sukces odniósł ich szatański plan. . .

Cytaty z masonów podczas i po II Soborze Watykańskim

(O Lucyferze masoni mówią jako o ‘Wielkim Architekcie Wszechświata’)!

* “Światło wielkiego architekta wszechświata oświeca Watykan

“. . . encyklika Pacem in Terris (‘Pokój na ziemi’ Jana XXIII)  jest mocnym przedstawieniem doktryny masońskiej. . . nie wahamy się by polecić jej przeczytanie“. (‘Masonic bulletin’, oficjalny organ Rady Najwyższej masonów 33 stopnia rytu szkockiego w Meksyku, ‘Maj 1963′, ‘The New Montinian Church‘ ojciec Joaquin Arriaga, s.147-148)

* “Poczucie uniwersalizmu panujące teraz w Rzymie, jest bardzo bliskie naszemu celowi istnienia. Całym sercem popieramy rewolucję Jana XXIII. (Yves Marsaudon, minister stanu Rady Najwyższej francuskich tajnych stowarzyszeń). po śmierci antypapieża, Marsaudon napisał: “W celu upamiętnienia Jana XXIII, który postanowił dać nam (masonom) swoje błogosławieństwo, zrozumienie i protekcję”. (czasopismo ‘Real Catholicism‘, s. 10, czerwiec 1998, P.O. Box 113, Towson, MD)

* “Przez półtora wieku walczyliśmy po to by nasze poglądy przeważały w Kościele I to nam sie nie udawało. W końcu nadszedł II Watykan i odnieśliśmy zwycięstwo“.(!) Czy chcecie to wyraźniejsze? – słowa Marcela Prelot, senatora z francuskiego regionu Doubs: zacytowane w Le Catholicisme Liberal, 1969, s. l00 – przez arcybiskupa M Lefebvre – Angelus Press. I z jego książki ‘Open Letter to Confused Catholics‘ [List otwarty do zmylonych katolików] s. 89, francuski mason Jacques Mitterand:

* “. . . sprawy pilne, takie jak celibat księży i kontrola urodzeń, są żarliwie dyskutowane w samym Kościele. . . dla masona, człowiek który kwestionuje dogmat już jest masonem bez fartuszka”. (zwróć uwagę, dobry czyteliku: ten uczeń Lucyfera właśnie uznał za prawdę najbardziej podstawowe nauki Prawdziwej Wiary: ‘Kto nie wierzy a chętnie zgadza się z dogmatami (tradycyjnego Kościoła Katolickiego) jako bosko ujawnionymi, staje się członkiem antykościoła!)

* “Katolicy . . . muszą nie zapominać, że wszystkie drogi prowadzą do Boga.(!) I oni będą musieli zaakceptować to, że odważna idea wolnego myślenia, którą rzeczywiście możemy nazwać rewolucją, wylewa się z naszych lóż masońskich, wspaniale rozłożyła się nad kopułą Św. Piotra”. (Yves Marsaudon, książka ‘Ecumenism Viewed by a Traditional Freemason‘ [Ekumenizm postrzegany przez tradycyjnego masona]) Napisał również: “Można powiedzieć, że ekumenizm jest prawowitym synem masonerii. . . katolicy, prawosławni, protestanci, Izraelici, muzułmannie, hindu, buddyści, wolnomyśliciele, wolnowierzący; dla nas to tylko nasze pierwsze imiona,‘masoneria’ to nasze nazwisko rodowe“!

Cóż. . . czy to nie czyni oczywistym o co chodzi w ‘panreligijnych’ spotkaniach Jana Pawła II w Asyżu? On rozwiązuje Prawdziwą Wiarę na oczach całego świata! W tym miejscu nie jest także jasne, że tu leży sedno ataku szatana na Kościół Boga – ‘Religious Indifference / False Ecumenism!’  [Obojętność religijna / fałszywy ekumenizm!] Bo ściąganie Jednej Prawdziwej Wiary, jedynej drogi do nieba, pokazanej nam przez Najlepszego, Najmądrzejszego Boga. . . do zrównania jej ze wszystkimi fałszywymi stworzonymi przez człowieka religiami, drogami do piekła, byłoby jej negowaniem i niszczeniem. A ten szatański spisek realizowany jest pod pozorem ‘braterskiej miłosci’, a jednocześnie zaciemnianiem Pierwszego i Najważniejszego Przykazania “Miłuj Pana swojego Boga całym sercem i umysłem i duszą i siłą“.

Wynoszenie i promowanie rzekomego ‘prawa‘ człowieka do przyjmowania każdej opinii czy religii jaką wybierze, w sprzeczności ze Słowem Boga, to faktycznie umieszczenie człowieka ponad Bogeim – i taka jest religia antychrysta – ‘Człowiek jako Bóg’! Takie samo jak kłamstwo węża: “Na pewno nie umrzecie – będziecie jak Bogowie” (Rdz 2:4-5 nie zgadza się zhttp://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/2.php, podobnie jest w Rdz 3:4-5)

Antychryst (duch) jest fałszywym Chrystusem, i tylko jako prawdziwe cnoty – prawdziwa miłość, prawdziwa pokora itp., są od Jezusa, przez Jego Prawdziwy Kościół, a falszywa miłość, fałszywa pokora itp. są od antychrysta, dla tych którzy przyjmują jedną z wielu fałszywych religii – łącznie z fałszywą nowoczesną katolicką wolną masońską religią ekumeniczną! na przykład obecnie tak wielu wyobraża sobie niestety (może tragicznie), że nie będzie pokorne czy miłosierne, żeby powiedzieć komuś należącemu do fałszywej religii, że droga ktorą podąża nie prowadzi do nieba, lecz do piekła. . . tymczasem nie ma nic bardziej miłosiernego co możemy zrobić, nić życzliwie powiedzieć prawdę, jak to zrobił Jezus, z miłosci do dusz!

Wielu także, choć przeciwnych obrzydliwości, wyobraża sobie że nie jest miłosierne by uciekać od niekończących się obrzydliwych nowości i świętokradztwa w nowej ‘mszy’, i zamiast powiedzmy – wspiąć z powrotem na Łuk Zbawienia (Tradycyjną Wiarę), i rzucenie liny ratunkowej swoim bliskim, pozostają w trujących wodach antychrystusowego ekumeniczneho ‘kościoła nierządnicy’. ryzykując w ten sposób wiecznym potępieniem własnych dusz i dusz swoich bliskich! Oni “upili się winem jej nierządu” (Ap 17:2). Rzeczywiście jest widoczne, że dla tych którzy upierają się iż Jezus tam jest (w nowej mszy), żadna największa zbrodnia czy oburzenie nie mogłoby zmusić ich by przestali być jego częścią, ani by przestali wspierać finansowo tę szatańską kpinę! Nowoczesny człowiek musi zrozumieć, że Prawda niegdy nie zależała ani nie będzie zależeć od tego ilu w nią wierzy. Ludzka opinia jest niczym wobec niesamowitego oblicza Prawdy!

To w zainspirowane przez Boga nauki Prawdziwego Kościoła – którego Chrystus upoważnił do swoich nauk – zobowiązany jest wierzyć chrześcijanin. I z tego samego upowaznienia Święty Kościół naucza wczesniej, iż nowa ‘msza’ jest nieważna – nie ma w niej ofiarowania – tam nie ma Jezusa! [zob. zdjęcia z nowych ‚mszy’ http://www.mostholyfamilymonastery.com/9_NewMass.pdf]

Co tam jest, do duch antychrysta (szatan w przebraniu za anioła światła), który robi wszystko co jest w jego oszukańczej mocy by powstrzymać miliony nowoczesnych katolików od powrotu do Prawdziwej Wiary i Prawdziwej Mszy. “On działać będzie nawet  wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych” (Mt 24:24). Jezus jest idealnym Światłem i Prawdą, On nie będzie uczestniczył w żadnego rodzaju ciemności i świętokradztwie! Prawda jest wszystkim co mamy, i wszystkim co potrzebujemy, żeby ocalić się z błędu. To dlatego Jezus powiedział Marcie, kiedy jej siostra siedziała u Jego stóp – słuchając Go, miłując Prawdę: “Potrzebna jest tylko jedna rzecz , Maria ją znalazła” (Łk 10-39-42).

Jest niesamowite, że Pismo Święte również potępia nową mszę! Oczywiście w biblii jest wiele ‘typów’ czy ‘zapowiedzi’. Na przykład Abraham był typem Boga Ojca, który chciał poświęcić swojego jedynego syna; Izaak był typem Chrystusa niosącego drewno na wzgórze na którym miał być zaofiarowany; arka Noego była rodzajem Chrystusowego Kościoła Katolickiego. Wszystko poza nią zginęło. Były także, blisko początku ludzkich dziejów, ‘typy’ prawdziwych i fałszywych ofiarowań składanych teraz, blisko  końca ludzkich dziejów (jak może się wydawać). Kain i Abel obaj wierzyli w Boga, obaj zbudowali ołtarz, i obaj złożyli w ofierze najlepsze ze swoich produktów i spalili je w ofierze dla Boga. Ofiara Kaina została stanowczo odrzucona! Abel złożył ofiarę, jak nakazał Bóg, nieskalanego baranka – ‘zapowiedź’ Niepokalanego ‘Baranka Bożego’ składanego podczas każdej tradycyjnej Mszy Rzymskiej – którą ustanowił Chrystus!

Kain zaofiarował zboże, winogrona itp. – zaoferował to co ofiaruje nowa ‘msza’ – ‘owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich’, zwykły chleb i wino! (Świetokradztwem jest ofiarowanie Bogu chleba i wina!) rzeczywistość tego jest łatwa do udowodnienia. Bóg nardzo dobrze rozumie i angielski i łacinę! Ci którzy znają te fakty, nadal uczestniczą w tym fałszywym ofiarowaniu – w tej ohydzie spustoszenia, spreparowanej przez antychrysta wyłącznie po to by zatuszować i zastąpić Prawdziwe Ofiarowanie nakazane przez Boga, gromadzą się wokół Kaina (“Biada im, bo poszli drogą Kaina” – Jud 11).

Pan John McManus z ‘John Birch Society‘ (porządni goście!), w nagraniu zatytułowanym “The threat of One World Government – New World Order” [Zagrożenie Jednym Rządem Światowym – NOW] opowiada, że w roku 1978 włoskie czasopismo ‘Le Grande Lodgio Vaticana‘ [Wielka loża watykańska!] opublikowało listę nazwisk i dat wejścia w szeregi masonerii ’120′ biskupów Kościoła Katolickiego! Jeden z nich: ‘arcybiskup’ Annibali Bugnini, który z pomocą sześciu protestantów i z ‘błogosławieństwem’ Pawła VI, spreparował świętokradztwo nowej mszy. Kolejnym był ‘kardynał’Joseph Suenens z Belgii, rzekomo jeden z najbardziej aktywnych niszczycieli Prawdziwej Doktryny na II Watykanie. Cieszył się: “Watykan II był rewolucją francuską w Kościele!” Suenses był sługą szatana, który także z ‘błogosławieństwem’ Pawła VI zorganizował skrajnie ekumeniczny ruch charyzmatyczny. . . Oh, niszczycielska siła dawania biednym opuszczonym katolikom ‘bezpośredniej linii’ do ekumenicznego ‘Boga’, który ‘doładowuje’ ich dumę!

Nie jest przypadkiem, że swoje okaleczone i sprotestantyzowane świętokradztwo masoni nazwali ‘Novus Ordo Missae’ (nowy porządek Mszy). To miło być, i jest narzędzie którym stopniowo będą niszczyć Prawdziwą Wiarę wśród wielu milionów katolików na swiecie, i poprzez trwający proces protestantyzowania i ‘ekumenizowania’, faktycznie doprowadzając ich doo tego by myśleli jak masoni! Bo nawet jeśli cała Ewangelia katolicka rozbrzmiewa zbawczą zasadą “lepiej być podzielonym prawdą niż zjednoczonym w błędzie“, celem kościoła Lucyfera jest (zgodnie z jego kłamstwem ‘będziecie jak Bóg’) zbudowanie na ruinach chrześcijaństwa ‘mieszanki’ wszystkich religii i kultur, nowego porządkunowego wieku, z którego wykluczeni są Chrystus i Jego Jedna Prawdziwa Religia, a człowiek jest wszystkim (zobacz “‘Civilization of Love” [Cywilizacja miłości] Jana Pawła II).

W masońskim czsopiśmie ‘New Age’ z września 1950 roku mason C W Smith napisał: “Planem Boga [czytaj planem Lucyfera] jest ujednolicenie wszystkich ras, religii i wyznań. Ten plan, przeznaczony do nowego porządku rzeczy, ma stworzyć wszystko nowe – nowy naród, nową rasę, nową cywilizację i nową religię, niesekcjarską religię, którą już uznano i nazwano “Wielkim Światłem”.

Proszę pamiętać o tym czytając kilka dodatkowych cytatów z obozu wroga:

* Jan XXIII podczas otwarcia Watykanu II: “Prorocy zagłady zawsze mówią jakby teraźniejszość w porównaniu z przeszłością stawała się coraz gorsza. Ale ja widzę ludzkość wkraczającą w nowy porządek, i dostrzegam w tym boski plan”.  (Uwaga: ONZ ustanowili masoni w 1943 roku by była ona siedzibą ‘rządu światowego’ (Piers Compton, ‘The Broken Cross’ [Wygięty krzyż] s. 64)

* Paweł VI powiedział w ONZ 6 marca 1967 roku: “Waszym powołaniem jest połączenie nie niektórych narodów, ale wszystkich jako braci [!] Kto nie widzi tu potrzeby i znaczenia stopniowego dochodzenia do i ustanowienia ‘władzy światowej’ mogącej podjąć skuteczną akcję na płaszczyźnie prawniczej i politycznej. Delegaci do organizacji międzynarodowej, urzędnicy publiczni, panowie z prasy, nauczyciele i edukatorzy, wszyscy, musicie zdać sobie sprawę z tego, że macie do odegrania swoja role w budowie NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA“. (film “Communist Infiltration of the Catholic Church” [Komunistyczna infiltracja Kościoła Katolickiego] – dr James Wardner)

* Wypowiadając się 20 grudnia 1998 na temat kryzysu w Iraku, Jan Paweł II powiedział: “Do każdego zwracam się z serdecznym apelem, by zwyciężyły ludzka solidarność i poszanowanie PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO” (The Wanderer, 14.01.1999)

* Jan XXIII: “Nie widzę powodu dlaczego chrześcijanin nie miałby głosować na marksistę, jeśli wie że będzie bardziej podążał taką drogą polityczną i przeznaczeniem historycznym” (ojciec J Arriaga, ‘The New Montinian Church‘, s. 570)

* Paweł VI: “Kościół zadeklarował się, że ak powinien, być sługą ludzkości. . . wszystko na soborze skierowane było skierowane na służbę człowiekowi“. (ojciec Noel Barbara, ‘Fortes in Fide‘ [Mocny w wierze], s. 5)

* Jan Paweł II: “Nic [nawet nie Bóg?] nie przewyższa wielkości i godności osoby ludzkiej. . . życie ludzkie jest konkretną rzeczywistością zdolną kochać i słuzyć ludzkości”. (C.C.C. of America, taśma 3)

* Jan Paweł II: “Mężczyzno, kobieto, kocham was całym sercem, całą duszą, całym umysłem, gdyż jesteście wielcy w swojej godności jako mężczyzna lub kobieta, wielcy w waszej wartości i waszej‘transcendencji‘ ” [!] (wypowiedź w UNESCO 2.06.1980; film ‘Has Rome Become the Seat of the Anti-Christ‘ [Czy Rzym stał się siedzibą antychrysta] (Most Holy Family Monastery – 4425 Schneider Road Fillmore, New York 14735 Ph. 1-800-275-1126www.mostholyfamilymonastery.com)

Te cytaty antypapieży sa zaledwie kropla w morzu tego co mozna by pokazać ich nikczemnymi słowami i działaniami, które rażąco sprzeciwiają się 20 wiekom niezmiennej Ujawnionej przez Boga Katolickiej Prawdy.

Podsumowanie:

Przychodzą na myśl słowa Jezusa: “. . . kto czyta, niech rozumie” (Mt 24:15). A także: “A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. . . i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich” (Mt 24:37, 39).

Jest naszą nadzieją i modlitwą, że każdy kto przeczyta ten artykuł, pospieszy do Łuku Zbawienia: przestudiuje i przyjmie tradycyjną wiarę katolicką, będzie uczestniczył tylko w prawdziwej katolickiej Mszy (kiedy może – oczywiście obowiązek niedzielny nie odnosi się do masońskiej ‘mszy’), codziennie będzie odmawiał Różaniec, i czcił Matkę Najświętszą.

Rzym, ‘wielkie miasto’ (Ap 17:18) stał się, jak przepowiedziała Matka Boża w La Salette – “siedliskiem antychrysta” – wielkiej nierządnicy (Ap 17:1), “macierzą nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5). Wskazówki Boga dla wszystkich którzy nadal pozostają w nowoczesnym katolickim kościele nierządnicy,  są od 20 wieków w Piśmie (Ap 18:4): “Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli”.

Autor doświadczył tego, że tylko wtedy, gdy się “wyjdzie z niej”, tylko wtedy, gdy zerwie się wszelką komunię z anty-kościołem i anty-papieżem na jego czele – podniesie się dym szatana, i będziemy w stanie pojąć głębię jej brzydoty! Dopiero wtedy dokona się niezbędnej skruchy za udział w jej obrzydliwościach, i za każdy grosz, którym pomagało się jej przeciwstawić Chrystusowi i Jego niewysłowionej doktrynie.

Papież Grzegorz XVI – Mirari Vos15.08.1832
“They should consider the testimony of Christ himself, that those who are not with Christ, are against him. And they disperse unhappily, who do not gather with him. Therefore they will perish forever unless they hold the Catholic Faith whole and inviolate.”

Część II: Kim jest antychryst?

“Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość” (2 Tes 2:9-12)

W Części I niezbicie wykazaliśmy (własnymi słowami wrogów), że idea, tak dzisiaj powszechna, że każdy z zasady jest dobry, i ma dobre zamiary, jest po prostu kolejnym z wielkich oszustw ‘ojca kłamstwa’, który “zwiódł całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12:9). i że wielu, faktycznie miliony, niesamowite, wybrało tego ohydnego smoka na swojego ‘króla’!

Po rozprzestrzenieniu się jak ‘cuchnąca plaga’ jaką są (jak określił ich Leon XIII), ci uczniowie Lucyfera, dzięki infiltracji i przejęciu niemal każdego rządu i systemu edukacyjnego, masmediów i nowoczesnego Kościoła Katolickiego, zdobyli wirtualną kontrolę globalną!

W części II zamierzamy pokazać, że kolejnym ze sprytnych oszustw wroga jest to, że antychryst, człowiek, ma jeszcze nadejść! Wszyscy słyszeliśmy o spekulacyjnej obrazowości pochodzącej głównie z protestanckiego błędu i fałszu:

“On będzie dyktatorem świata”

“On zrobi to co próbował zrobić Hitler” itp.

(a my wszyscy byliśmy naiwnie pewni, że rozpoznamy go natychmiast kiedy się pojawi!))

Najwyraźniej to powszechne złudzenie było częścią tego “działania błędu” na jaką Bóg pozwala by spadł na upartych ludzi, którzy jak w czasach Noego, “nie otrzymują umiłowania prawdy która może ich zbawić“. (“prawda” jest niezmienna, bosko objawiona, tradycyjna wiara katolicka). Dzięki wykorzystaniu pewnego dobrego zdrowego rozsądku i logiki, możemy zobaczyć że być może ten pełen dumy, masoński ‘duch wieku’ pozbawił nas sensu duchowego. . . Jeśli antychryst jest całkowicie opętany przez szatana (a jest), to on nie zamierza zniszczyć całych rzesz ciał, lecz zamierza zniszczyć całe rzesze dusz! I czyni to atakiem na tę jedną dusze zbawiającą Wiarę. Bardzo ważne jest by zauważyć, że Tradycyjna Wiara Katolicka jest jedyną religią nietolerowaną przez masoów i ich ojca diabła! Zwróćmy uwagę na to, że sam jego tytuł – ‘antychryst‘ wskazuje na jego szatańskie wysiłki i plan usunięcia i zastąpienia Chrystusa i Jego Prawdziwej Wiary Katolickiej, drogi do nieba – kłamstwem, fałszywą religię katolicką (ekumenizm), drogą do piekła!

I to jest dokładnie to co zrobił!

Istotne i bardzo ciekawe punkty

* Św. Hilary mówi, że skoro tytułu “syn zatracenia” użytego przez św. Pawła w odniesieniu do antychrysta (2 Tes 2:3), użył Jezus wobec Judasza (J 17:12), to wiemy, że antychryst będzie, jak Judasz, biskupem apostatą.

* Artykuł w Catholic Encyclopedia o antychryście wspomina, że św. Bernard I inni uważali iż jedynym sposobem w jaki może oszukać “gdyby było możliwe, nawet wybranego” (Mt 24:24), jest to żeby stał się antypapieżem (‘Popes of the Second Vatican Council‘ [Papieże II Soboru Watykańskiego] dr James Wardner, s.21).

* 19.09.1846 Matka Boża przepowiedziała w La Salette: “Rzym straci wiarę i stanie się stolicą antychrysta“.

* Dwojgiem widzących w La Salette byli Melanie (później w cudowny sposób otrzymała rany Chrystusa) i Maksimin, który przepowiedział, że antychryst urodzi się pod koniec XIX, lub najpóźniej na początku XX wieku. Paweł VI urodził się w 1897 roku (Jan Paweł II w 1920).

* Proroctwo bł. Joachima (zm. 1202): “Pod koniec świata antychryst zdetronizuje papieża i zajmie jego miejsce” (“The Reign of Anti-Christ” [Panowanie antychrysta] ks. R Gerald Culleton, s.130).

* Św. Alfons uczył, że 666 – liczba bestii (Ap 13:18) mówiła, że antychryst będzie się wyróżniał doktryną, że człowiek jest Bogiem – liczbę 6 uważa się za liczbę człowieka, gdyż człowiek został stworzony 6-go dnia, a liczba Boga jest 3. Tak więc opinia, iż człowiek jest Bogiem przedstawiana jest potrójną 6 (666). Paweł VI w ‘Documentation Catholique’ (nr 1580) powiedział: “Cała czeeść dla człowieka, króla ziemi, a teraz księcia niebios!”

* Jak powiedziałem wcześniej, antychryst naśladuje Chrystusa. Jezus miał poprzednika o imieniu Jan, a zatem antychryst miałby poprzednika o imieniu Jan. Pismo tak mówi o Janie Chrzcicielu: “Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości” (J 1:8). Jan XXIII tak powiedział o sobie: “On (Jan XXIII) tylko starał się być uczynny, sam nigdy nie uważał się za “światło, a tylko za zwiastuna światła” (‘The Undermining of the Catholic Church’ [Osłabianie Kościoła Katoolickiego], Mary B. Martinez, s.119).

* W książce “Windswept House” [Dom smagany wiatrem] Malachi Martin (były egzorcysta) pisze, że 29 czerwca 1963 roku, w noc przed koronacją Pawła VI, w Watykanie celebrowano czarną mszę i intronizowano szatana!

Helena Bławacki – rosyjska okultystka                                              Antychryst Paweł VI

Madame Blawacki

* Notoryczna satanistka-okultystka. Zwerbowana przez masonów. Mówiła, że jej prace dyktowali jej ‘duchowi przewodnicy’ (!), a niektóre były “podstawą myślenia Hitlera”! (zwróćmy uwagę na ‘złamany krzyż’ lub swastykę w jej ‘mistycznej broszce’) (“The New Age movement: The Kingdom of Satan on Earth” [Ruch Nowego Wieku: królestwo szatana na ziemi] Cornelia Ferreira)

* Jej pisma pilnie czytają członkowie światowego ruchu New Age opartego na okulcie, którzy pieszczotliwie uznają ją za “założycielkę nowoczesnego okultyzmu” (“The Lady With the Magic Eyes” [Kobieta o magicznych oczach] s.253)

* W roku 1875 w Nowym Jorku założyła “Towarzystwo Teozoficzne” w celu promowania tzw. ‘uniwersalnego kościoła’, unii okultyzmu, masonerii i chrześcijaństwa (mistyczne ciało szatana), ‘synkretyzacji’ wszystkich religii. . . znowu – jak JP II “cywilizacja miłości”. (To dlatego ‘duch’ charyzmatyki ciągle ich zapewnia, iż to on jest ‘proroczym papieżem’!)

* Założyła również firmę wydawniczą”Lucifer Publishing” (później zmieniła jej nazwę na bardziej subtelny ‘Lucis Trust’, obecnie z siedzibą w masońskiej ONZ – której karta opiera się na Konstytucji Sowieckiej Rosji (Piers Compton, “The Broken Cross” [Wygięty krzyż] s. 64)

* Poza Jedną Światową Religią, Jednym Rządem Światowym postulowanymi przez lucyferiankę Blawacką, przez Manifest Komunistyczny i dokument Watykanu II  ‘Gaudium et Spes‘, który pomógł napisać Karol Wojtyla (Jan Paweł II), i podpisany ‘autorytatywnie‘ (!) przez Pawła VI

* Nauki Blawackiej i jej następczyni Alice Bailey z “New Age Bible” [Biblia nowego wieku] (C Ferreira, s. 3). Bailey oznajmiła, że są 3 główne kanały którymi realizuje się przygotownia do nowego wieku:

1) loże masońskie

2) Kościół

3) system edukacji (edukacja ‘globalna’ i okultyzm przedostają się do programu nauczania / rodzice odpowiadają przed Bogiem za strzeżenie dusz swoich dzieci)

* Ponieważ diabeł chce by czcił go cały świat, liderzy Nowego wieku wezwali do “masowego planetarnego zaproszenia lucyferiańskiego” do Nowego wieku. Te lucyferiańskie zaproszenia mają być wydane przez loże masońskie i “ożywione chrześcijaństwo” (jak mówi Alice Bailey). Czy przypadkiem jest to, że “ożywienie” i “ożywienie 2000“, program “ożywienia” kościoła, używa terminologii Bailey i promuje organizacje i ideologię Nowego wieku? (Cornelia Ferreira, s. 5)

* Blawacka załozyła również szkołę ‘aktorską’ – swoje lucyferiańskie ‘Towarzystwo teatralne’(zastanów się po co czciciel szatana miałby chcieć szkołę aktorską). Do tej szkoły, jak mówi ojciec   Gregory Hesse (jego video “The New Church Mess” (Bałagan nowego kościoła) uczęszczał Karol Wojtyla (Jan Paweł II) który, co powszechnie wiadomo, był aktorem zanim był księdzem! (był?)

Tworzenie jednej-religii-światowejSpotkanie w “Asyżu” Jana Pawła II – 1986

Niezmienne potępienie tego rodzaju rozpusty duchowej przez Kościół Katolicki ponowił papież Pius XI w 1928 roku we wspaniałej encykliceMortalium Animos (O popieraniu prawdziwej jedności religijnej):

“Oni zasadzają się na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że owe w równy sposób,chociaż w innej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku popadają w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii, przez Boga nam objawionej, odstępuje zupenie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera”.

http://www.ultramontes.pl/Mortalium_animos.htm

Kard. Montini przed wyborem na Pawła VI
(foto z “The Popes” [Papieże], Eric John, 1964, s.462)

* “On (antychryst) zasiądzie w świątyni Boga” (2 Tes 2:4) Kościół Katolicki jest jedynąświątynią Boga.
*”Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:  liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666″ (Ap 13:18) Paweł VI został wybrany 21.06.63, koronowany 30.06.63. Jego imię po raz pierwszy w historii pokazało się w ‘Annuario Pontificio’ w następujący sposób:

PAOLO VI, 21 VI, 30 VI, 1963

* Paweł 6 miał 66 lat kiedy uzurpował sobie Tron Piotra

* Jego motto: “Trzeba badać świat, miłować go i mu służyć” (L’Observatore Romano, 24.08.1978, s. 1)
Jk 4:4: “Jeżeli więc ktoś chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga”.

* Paweł VI mianował masona, ‘ojca’ Annibali Bugnini na szefa komisji – w skład której wchodziło sześciu protestantów – do spreparowania ‘novus ordo missae‘ (nowej mszy), fałszywego, bezprawnego, protestanckiego, świętokradczego i nieważnego substytutu Prawdziwej Mszy. Daniel 8:12: jest taki tekst: “i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie”, wolne tłumaczenie ang. tekstu: “I dano mu moc przeciwko ustawicznej ofierze, z powodu grzechu: i prawda będzie rzucona na ziemię, a on będzie działał i prosperował”.

* “Będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo” (Dn 7:25) Oprócz dokonywania deprecjonujących zmian w sakramentach i rytuałach Kościoła (zob. film ‘Vatican II – Council of Apostasy’ [Watykan II – sobór apostazji] MHFM), Paweł VI zniósł wiele dawniej obowiązujących nauk (prawo) i z kalendarza Kościoła ‘wymazał’ dni świąteczne (czasy).

* ‘Masona’ kard. Suenensa z Belgii mianował na przewodnika skrajnie ekumenicznego ruchu ‘charyzmatycznego’, żeby diabeł jego ojciec który –”podaje się za anioła światłości” (2 Kor 11:14) – miał bezpośrednią linię do biednych pozostawionych bez pasterza katolików na świecie, niszcząc tym ich pokorę, łagodność i wszelkie ślady wiary w rzeczywistość, że jest Jedna Wiara Chrystusa do zbawienia: “Jeden Pan, Jedna Wiara, Jeden Chrzest” (Ef 4:5).

* W 1966 roku Paweł VI zniósł indeks zakazanych książek. Zlikwidował także zakaz wszystkich nieuznanych objawień. (Ale s. Łucję z Fatimy nadal obowiązywał ‘nakaz knebla’!) Proroctwo Marie Julie Jahenny, brytyjskiej stygmatystki (1891): “W czasie zbliżania się kar ogłoszonych w La Salette, z piekła wyjdzie nieograniczona liczba objawień, jak rój much; ostatnia próba szatana by fałszywymi objawieniami zadusić i zniszczyć wiarę w prawdziwe objawienia”.

Istotne jest by zrozumieć, że szatanowi nie przeszkadza ujawnianie wielu prawd, tak długo jak może zatrzymać nowoczesnych katolików wyznających i wspierających jego posoborowy kościół i papieża.

* Były egzorcysta ‘Malachi Martin’ informuje, że satanistyczna ‘czarna msza’ jest Tradycyjną Rzymską Mszą odmawianą wspak – (z odwróconym do góry nogami krzyżem na ‘ołtarzu’). Mówi, że ich nie obchodzi ‘nowa’ msza, gdyż wiedzą że nie jest to prawdziwa msza. (z nagrania “The Kingdom of Darkness” [Królestwo ciemności]).

Poniżej podpis Pawła VI:

Tu podpis Pawła VI  do góry nogami i wspak:

* Wydał szatański dokument ‘Humanae Vitae’, w którym po raz pierwszy w dziejach Bożego Kościoła (stary czy nowy testament) nauczał, że pary małżeńskie mogą regulować liczbę dzieci. W Piśmie Świętym czytamy (Tobiasz rozdz. 6), że nawet taka postawa w małżeństwie jest nienawistna dla Boga, bo pozwala panoszyć się diabłu! Dzięki sprytowi węża, Humanae Vitae posłużyło jednocześnie do tego, by większość katolików, z ‘masońsko okaleczoną’ wiarą, wyobrażała sobie, iż on był wiernym/ oddanym papieżem.

* Kard. Ottaviani wyraził wielki niepokój (odnośnie Humanae Vitae) “Nie jestem zadowolony” – powiedział –  ”stwierdzeniem w tekście, że pary małżeńskie mogą regulować liczbę dzieci jakie mają mieć. Nigdy nie słyszano o tym w Kościele“. (“The Rhine Flows Into The Tiber” [Ren wpływa do Tybru] s. 269, R Wiltgen)

* Jan Paweł II nazywał Pawła VI swoim “ojcem” i “mentorem”

* Swoje imię przyjmuje od Jana XXIII i Pawła VI, nigdy nie odnosi się do imienia czy nauk żadnego papieża sprzed apostackiego soboru Watykan II

* Masoneria uważa, że człowiek sam ‘wyzwala się’ spod “opresji” (władzy) Boga i dołącza do walki o wolność (władzę) szatana poprzez domaganie się uznania “centralności i suwerenności osoby ludzkiej” doktryną całkowitości. (Cornelia Ferreira, s. 5)

Taka jest prawdziwa definicja ‘duchowości’ JP II:

* 22 października 1978, podczas homilii na ‘mszy’ oznaczającej formalny początek jego panowania, JP II wykrzyknął: “Tym oddaniem czci apostoł Chrystusa wypowiada słowo ‘człowiek‘!” (Michael Parker, “Priest of the World’s Destiny: JP II” [Ksiądz losu świata: JP II], s.23)

* W jednym z przemówień w ONZ w październiku 1979 roku JP II powiedział: ” W rzeczywistości tym co uzasadnia istnienie każdej działalności politycznej jest służba człowiekowi. W tej ostatecznej analizie działalność ta pochodzi od człowieka, jest wykonywana przez człowieka, i dla człowieka“.

* W maju 1978, w kazaniu wygłoszonym w Krakowie, Polska, kard. Wojtyła (JP II) powiedział: “Człowiek musi odkryć siebie, musi zupełnie się odbudować, musi zupełnie się zbawić. . .” I dalej w tym samym kazaniu: “Człowiek zbawia się i odkrywa się sam. . . ” (Michael Parker, s. 56)

* W grudniu 1996, wielka loża wschodu włoskiej masonerii przyznała Janowi Pawłowi II najwyższe odznaczenie, Order Galilei, w podziękowaniu za podejmowane przez antypapieża wysiłki wspierania masońskich ideałów. Przedstawiciel włoskiej masonerii powiedział, że JP II zasłużył na ten ‘honor’, gdyż promował “uniwersalne wartości masońskie: braterstwo, szacunek dla godności człowieka i ducha tolerancji, główne zasady życiowe prawdziwych masonów”. (źródło: ‘The Remnant’ 30.04.2000, s. 6)

Uczciwa ocena (coraz większej liczby) faktów obciążających JP II, w świetle Pism na temat antychrysta, uwiarygodnia wniosek, że antychrystem jest jeden ożywiający duch faktycznie występujący u dwóch osób: Pawła VI i Jana Pawła II.

(Pytanie) Dlaczego więc Jan Paweł II rozdaje Różańce?

(Odpowiedź) Dlaczego pedofile rozdają słodycze? Najbardziej niebezpiecznym wilkiem w owczej skórze jest ten kto najbardziej wygląda jak owca. Ma coś, co zadowala każdego oprócz Boga. To dlatego jest najbardziej kochanym człowiekiem na tym grzesznym świecie.

Ale czy nie ma panować tylko przez 3,5 roku?

Praktycznie wszyscy badacze Pisma doszli do wniosku, że ten okres używany jest symbolicznie. Na przykład Biblia jerozolimska w przypisach ‘Ap 11:3′ mówi: “Ten okres (trzy i pół roku) wzięty z Daniela, stał się symbolem każdego prześladowania”, cf. Łk 4:25; Jk 5:17.

*Zdjęcie po prawej pochodzi z okładki No. 5 ‘A Voice Crying In the Wilderness’ [Głos wołającego na puszczy], czasopisma zawierającego 58 stron pełnych cytatów Jana Pawła II, mówiącego, subtelnie lub otwarcie, że ‘człowiek jest Chrystusem’ – ‘człowiek jest Bogiem’!

* Papież św. Pius X w ‘E Supremi Apostalatus‘, 4.10.1903: “Znak wyróżniający antychrysta:człowiek z nieskończoną zuchwałością stawia się w miejscu Boga.

Poniżej kilka więcej przykładów:

*Antypapież Jan Paweł II, ‘Redemptor Hominis’ (#10) pisze: ” Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości. i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną”

(Ga 1:8): “Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

*Z pierwszej homilii Jana Pawła II, 18.10.1986: “Zadanie orędzia Ewangelii ścisle się wiąże zcałkowitą promocją człowieka“.  (L’Osservatore Romano, 18.10.86 s. 2)

*Jan Paweł II, audiencja generalna 22.02.1984: “. . . żeby mogły się uwolnić sumienia człowieka,który jest Chrystusem“.

* J.P.II, ‘Fides et Ratio’ (#107): “Tylko w tym horyzoncie prawdy będzie mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz swoje powołanie do miłowania i poznania Boga jako najdoskonalsze urzeczywistnienie samego siebie”.

Głosząc, że człowiek jest Bogiem – że każdy człowiek jest Chrystusem, Jan Paweł II rozprasza, lub “rozpuszcza” Chrystusa.

(1J 4:3): ” Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi
i już teraz przebywa na świecie”.

* Podczas gdy katolicy wielbią Pismo Święte, Krzyż, sakramenty itp., ‘potomkowie‘ szatana wielbią bluźniercze książki niewiernych, i – ziemię – siedlisko człowieka, i sferę szatana! Podczas kuszenia naszego Pana na pustyni, szatan powiedział: “Dam Ci to wszystko (królestwa), jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”.

Paweł VI i Jan Paweł II upadają i wielbią, wielbiąc miejsce z którego przyszli!” Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka,
a mówiła jak smok“. (Ap 13:11)

Matka Boża z La Salette: “Kościół zostanie zaciemniony”. “Prawdziwa Wiara, Prawdziwa Ewangelia, których nigdy nie można zniszczyć, zastaną ‘zaciemnione’ – ukryte przez antychrystusowy antykościół posoborowy i antypapieży”. “A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata“. (2 Kor 4:3-4) Św. Atanazy powiedział: “Nawet gdyby Kościół Chrystusa zredukowano do garstki prawdziwych wierzących i jednego księdza, pozostaną oni w prawdziwym Kościele Chrystusa na ziemi”.

W wywiadzie z o. Fuentesem w 1957 roku (tuż przed wyborem Jana XXIII) s. Łucja powiedziała: “Diabeł rozpocznie decydującą wojnę z Dziewicą (Maryją); albo należymy do Boga, albo do diabła, nie ma nic pośrodku“. Niewątpliwie każdy kto chce znaleźć się wśród zbawionych, musi natychmiast i całkowicie przekląć podrobionych papieży i religię, i codziennym Różańcem i całkowitym oddaniem się Maryiprzyjąć Prawdziwą Wiarę. Ona nigdy nie odmówi przewodzenia tym którzy proszą, jeśli “otrzymają umiłowanie prawdy“.

Natomiast ci którzy znają fakty ujawnione w tym artykule, którzy nadal będą iść śladami Jana Pawła II i ekumenicznej religii posoborowej Pawła VI, i uczestniczyć lub wspierać nową mszę, idą śladami antychrysta. Czy można iść drogą do piekła i skończyć w niebie?

Przyjacielu, w tych czasach myślałeś o przyjściu antychrysta, ale czy chociaż raz myślałeś o tym, czy ci którzy poszli jego śladem zostaną zbawieni?

“I idą za nim ci, którzy są po jego stronie” (Mdr 2:25 – non possumus kończy się na 2:24: “A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”.)

“. . . kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30:19)

http://www.whoistheantichrist.org/parttwo.html
tłumaczenie Ola Gordon
 Źródło: http://gazetawarszawska.com/2012/08/30/who-is-the-anti-christ/
 Za; http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/09/02/zydomasonska-rewolucja-w-kosciele-katolickim-przyjaciele-sw-michala-przedstawiaja-zdumiewajace-fakty-dotyczace-najwazniejszego-pytania-kim-jest-antychrystczesc-ii/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: