Bł. Pius IX – Wybrał Krzyż, nie kompromis – Rozmowa z prof. Robertem de Mattei

Rozmowa z prof. Robertem de Mattei, historykiem z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie, autorem wydanej w bieżącym roku we Włoszech książki pt. „Pius IX a włoska rewolucja”

Pius IX_brewiarz.plPius IX / brewiarz.pl

 Wielkość   bł.   Piusa   IX   zawiera   się w jego teologicznym ujęciu historii, w   zrozumieniu   istnienia   walki   pomiędzy   Kościołem a jego wrogami. We właściwym świetle widział błędy nowoczesnego świata.

Dostrzegał także związek pomiędzy rozprzestrzenianiem się błędnych filozofii     — a   funkcjonowaniem   w   społeczeństwach   tajnych stowarzyszeń w rodzaju masonerii i innych ‚lobbies’ laickich, —  działających   już   XIX stuleciu i aktywnych po dziś dzień  —  mówi w rozmowie z PCh24.pl prof. Roberto de Mattei,   — historyk, redaktor naczelny pisma „Radici Cristiane”.

***

– Od czasu beatyfikacji Piusa IX jego postać stała się bardziej znana. Stanowi ona  inspirację życia duchowego także i dzisiaj – nie w wyobraźni masowej, ale wśród mniejszych grup wiernych,   — którzy rzeczywiście walczą w obronie Kościoła.

 Pontyfikat Piusa IX łączy się z trzema bardzo istotnymi wydarzeniami w życiu Kościoła – ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii   Panny,   — wydaniem Syllabusa oraz zwołaniem Soboru Watykańskiego I.

– Ogłoszenie 8 grudnia 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii było ogromnie istotnym faktem.  

Treść dogmatu mówiła,   — że Najświętsza Maryja Panna w chwili swojego poczęcia za sprawą Łaski Boga została zachowana od jakiejkolwiek skazy grzechu pierworodnego.

— Ogłoszenie tego dogmatu spotkało się z wielkim entuzjazmem wiernych.

Trzeba   podkreślić,   że   cztery  lata później,   — 25 marca 1858 r., w Lourdes — tajemnicza Piękna Pani, Która już od pewnego czasu objawiała się Bernadecie,   — na pytanie dziewczyny o to, kim jest, odpowiedziała:

— „Jestem Niepokalanym Poczęciem”.

W sposób cudowny, ponadnaturalny Madonna potwierdziła zatem dogmat ogłoszony przez Piusa IX.

Jest on ważny także i dzisiaj,   — ponieważ przypomina nam,   — że skoro jedynie Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, wszyscy inni ludzie rodzą się nim obarczeni.

— Dzisiaj mamy do czynienia z tendencją do zapominania o tym fakcie.

Tymczasem grzech pierworodny jest przyczyną całego zła występującego w świecie – wojen, rewolucji, chorób  —  i każdego rodzaju cierpienia. — To za sprawą grzechu śmierć przyszła na świat.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu przypomina nam,   — że Ziemia jest doliną łez,   — a oddanie się Niepokalanej stanowi jedyną drogę ratunku dla ludzkości.

 Kilka lat po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny   — Pius IX wydaje dokument zwany Syllabusem,  —  w którym odnosi   się do wszystkich właściwie współczesnych mu koncepcji budowania ładu społecznego.

– W ogłoszonym 8 grudnia 1864 Syllabusie papież mówił o głównych błędach      nowoczesnego świata.

Syllabus stał się dokumentem o charakterze profetycznym,   — ponieważ potępił relatywizm – zarówno w wymiarze moralnym, jak i kulturowym.

Innymi błędami wymienionymi w Syllabusie były:   — socjalizm, komunizm, jak również indywidualistyczny liberalizm.

— Papież potępił także zasadę „neutralności religijnej” państw, — czyli ich faktyczną laicyzację.

Przeciwstawił się w ten sposób tendencjom nowoczesnych państw do abstrahowania od praw moralnych.

W Syllabusie zostały zatem wymienione wszystkie błędne ideologie, jakie następnie rozprzestrzeniły się w XX wieku.

— Pius IX zatem z wyprzedzeniem ostrzegł ludzkość przed totalitaryzmami.

W tym sensie Syllabus okazał się dokumentem profetycznym.

Warto przypomnieć także,   — że Pius IX był pierwszym papieżem, który potępił socjalizm i komunizm.

Uczynił   to   już   w   1846   roku   w   encyklice   „Qui Pluribus”   —  ogłoszonej 9 listopada tego roku.  

— Encyklika ta została opublikowana dwa lata przed manifestem partii komunistycznej.

W encyklice „Quanta Cura” błogosławiony Pius IX odniósł się też do problemu rozdziału państwa od Kościoła.

– Tak, w tej encyklice, która została ogłoszona jednocześnie z Syllabusem, — Pius IX potępił oderwanie państwa od Kościoła,   — potwierdzając tym samym,

— że to Kościół jest jedynym depozytariuszem praw wiary i nauki moralnej.

Głosi także prawdę o tym, —  iż nie istnieje moralność publiczna różna od moralności indywidualnej.

Papież przeciwstawił się w tej encyklice próbom oderwania państwa liberalnego od fundamentów moralności chrześcijańskiej.

 Ostrzegał przed „fałszywym ekumenizmem”.   — Jak to rozumieć?

– „Fałszywy ekumenizm”   — to próby stawiania na równi różnych religii bądź religijny indyferentyzm.

Chodzi tu zatem o obronę prawdy absolutnej, zawartej tylko w jednej religii, — to znaczy w katolicyzmie,   — religii Jezusa Chrystusa.

 W 1863 roku, w czasie powstania styczniowego,   — Pius IX potępił rosyjską agresję   — i wezwał cały świat katolicki do modlitwy za Polskę.

– Tak, Pius IX bardzo kochał polski naród ze względu na jego katolickie korzenie.

— Warto   w tym miejscu przypomnieć także,   — że jednym z najwybitniejszych   biografów   Piusa   IX   był  właśnie Polak,  —  święty biskup Józef  Sebastian Pelczar.

— Napisał on trzytomową biografię Piusa IX.   — Warto byłoby ją opublikować na nowo.

 Które aspekty pontyfikatu bł. Piusa IX stają się dzisiaj szczególnie aktualne?

– Wielkość   bł.  Piusa IX zawiera się w jego teologicznym ujęciu historii,

— w jego zrozumieniu istnienia walki pomiędzy Kościołem   — a jego wrogami.

Błogosławiony papież we właściwym świetle widział błędy nowoczesnego świata.  

— Dostrzegał także związek pomiędzy rozprzestrzenianiem się błędnych filozofii   — a funkcjonowaniem w społeczeństwach tajnych stowarzyszeń w rodzaju masonerii i innych lobbies laickich,   — działających już w jego czasach i aktywnych po dziś dzień.

Od śmierci bł. Piusa IX minęło prawie 150 lat,   — ale Kościół jest dzisiaj prześladowany podobnie, jak miało to miejsce w jego czasach.

— Papież ten podjął wyzwanie i z otwartą przyłbicą stanął do walki ze światem.

Zwyciężył   —  nie zgodził się na żaden kompromis proponowany przez wrogów Kościoła.

Błogosławiony Pius IX rozumiał dobrze nieprzystawalność ducha świata i ducha Chrystusa, — istnienie antagonizmu pomiędzy chrześcijańskim rozumieniem świata a jego relatywistyczną koncepcją, jaka rozprzestrzeniła się w wyniku rewolucji francuskiej.

— Jego pontyfikat był heroiczny.

 Bywa on nazywany nawet „białym męczeństwem”.

– Nie słyszałem tego określenia,   — ale rozumiem, co ono znaczy.

Białe męczeństwo to męczeństwo bez przelania krwi.   — Chodzi tu o heroizm dnia codziennego, — podejmowanie wciąż na nowo trudu obrony wiary i Kościoła.

Białe męczeństwo koresponduje dobrze z określeniem „papież Krzyża” – tak mówi się o bł. Piusie IX.   — Krzyż stał się symbolem jego pontyfikatu.

Pontyfikat Benedykta XVI w wielu aspektach przypomina pontyfikat bł. Piusa IX…

(…)
Rozmawiała Agnieszka Żurek
Za; : http://www.pch24.pl/wybral-krzyz–nie-kompromis,5470,i.html#ixzz25ROseAJ7
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA KOŚCIOŁA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Pius IX, Sobór Watykański. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.