Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce? [Tansformacja ustrojowa 1980 – 2012.]

http://www.radio.radiopomost.com/index.php/z-polski/362-czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce.
Bogato ilustrowane uzupełnienie na KOR_BATORY_INNI
Dopełnienie stanowi KOLEKCJA_ZDJĘĆ z pobytu w Izraelu L. Kaczyńskiego i D. Tuska

WYKORZYSTAJ KARTĘ NAWIGACYJNĄ KN1_LOK do szybkiego zrzutu treści witryny jozefbizon.wordpress.com na swój dysk lokalny.

„Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś
i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość„
Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r.
na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem.

A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

16 października 1978 r. – kardynał Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II. Osobistym Jego sekretarzem zostaje ks. Stanisław Dziwisz, który z czasem staje się  odpowiedzialny za organizację audiencji i spotkań z papieżem.
.
Sierpień 1980 r.strajki, powstaje NSZZ „Solidarność”.
Zostaje ona otoczona ludźmi ze środowiska KOR – przed którym to środowiskiem ostrzegał ks. kardynał Stefan Wyszyński.
13 maja 1981 r.zamach na Jana Pawła II na Placu Św. Piotra. Papież przeżył, ale już nigdy nie powrócił do pełni sił. Z czasem dopadają Go inne choroby i co raz mocniej zależny jest od swego bezpośredniego otoczenia [również w dziedzinie pozyskiwania bieżących informacji]. Publicznie wyrażane są żądania aby ustąpił On z urzędu z uwagi na stan zdrowia. Nie ustępuje, jest ciągle na przeróżnych lekach. Widoczne staje się posługiwanie się Janem Pawłem II w realizacji globalistycznych celów [również interesów żydowskich na terenie Polski].
13 grudnia 1981 r.stan wojenny wprowadzony przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego, a wykonawcą staje się gen. Czesław Kiszczak. Związek NSZZ „Solidarność” zostaje rozbity, dogłębnie zinfiltrowany, działacze związkowi o polskich poglądach narodowych wypychani są z Polski na emigrację [otrzymują bilety w jedną stronę].  W ten sposób zostaje wyczyszczony grunt pod późniejszą realizację obcych celów na terenie Polski.
1988 r.służby PRL prowadzą intensywne zakulisowe uzgodnienia i prace ze środowiskami zachodnimi celem miękkiego lądowania w nowo powstających warunkach po rozpadzie Związku Radzieckiego.  Powstaje tekst Układu Europejskiego datowany później na 16 grudnia 1991 r. Do wprowadzenia w życie tego układu służby gen. Kiszczaka organizują tzw. ‘okrągły stół’. Zasiadają przy nim dobrane przez Kiszczaka osoby [głównie z KOR] mające reprezentować środowiska opozycyjne. Uczestniczą w tym również przedstawiciele Kościoła katolickiego. Na tym tle powstaje też koncesjonowany związek NSZZ „Solidarność”, który potem będzie osłaniał wprowadzanie w życie Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. i uczestniczył w procesie  wypychania Polski pod brukselski but.
16 grudnia 1991 r.za premiera Jana Olszewskiego podpisywany jest w Brukseli Układ Europejski, który został ratyfikowany 20 października 1992 r. przez prezydenta Lecha Wałęsę po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody przez Sejm i Senat RP w lipcu 1992 r. Cała burza lustracyjna z początku czerwca 1992 r. była jedynie narzędziem i idealną przykrywką do przepchnięcia tego układu przez polski parlament. Tekst tego Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw dopiero w styczniu 1994 r. Przy okazji wytworzono mity na bazie których powstał w Polsce obecny układ polityczny.
W wytworzeniu tego układu politycznego zdecydowany czynny udział miało Radio Maryja i Nasz Dziennik. W lutym 1991 r. przybywa do Polski O. Tadeusz Rydzyk i zakłada Radio Maryja. Osoby związane na przeróżny sposób ze środowiskiem KOR-u będą obecne od samego początku na falach tego radia – a obecnie są już non stop obecne. Szerzej o tym w publikacjach: „Polski trójkąt bermudzki:
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY
”,
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI
– temat tabu po dzień dzisiejszy.
1997 r.początek rządów Jerzego Buzka i początek gruntownej przebudowy struktur państwowych pod potrzeby Unii Europejskiej – szerzej opracowania z 2002 r. autorstwa Józefa Bizonia.
2001 r. – Hanna Suchocka [od 1997 r. w rządzie Jerzego Buzka minister sprawiedliwości i prokurator generalny] otrzymuje nominację na ambasadora przy Stolicy Apostolskiej.
3 grudnia 2001 r. Hanna Suchocka [koleżanka z dzieciństwa Hanny Gronkiewicz Waltz] składa listy uwierzytelniające na ręce Papieża Jana Pawła II. W tym czasie Jan Paweł II jest już mocno podupadły na zdrowiu, jest schorowany – i jest na ciągle na lekach.
Jednocześnie udział Hanny Suchockiej w rządzie Jerzego Buzka – a potem już jako ambasadora przy Stolicy Apostolskiej – zbiega się z szybką karierą ks. Stanisława Dziwisza – osobistego sekretarza Jana Pawła II.
7 lutego 1998 r. ks. Stanisław Dziwisz zostaje biskupem tytularnym San Leone, a 29 września 2003 [na dwa lata przed śmiercią Jana Pawła II] zostaje arcybiskupem ad personam – zostało zbudowane, jak to się mówi, bardzo mocne przełożenie wpływowe na Jana Pawła II.  Po śmierci Jana Pawła II ks. abp Stanisław Dziwisz zostaje 3 czerwca 2005 r. mianowany metropolitą krakowskim, a 26 marca 2006 r. otrzymuje on godność kardynała. Po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010, w której zginęło 96 osób – wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią, abp Stanisław Dziwisz  podejmuje decyzję pochówku pary prezydenckiej na Wawelu.
20 lutego 1997 r. –  zostaje uchwalona przez Sejm ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251]
*** patrz tekst ustawy w PDF
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970410251&type=3
*** tu przebieg prac i wyniki głosowania nad tą ustawą
http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/opisy/1622.htm
Ustawa ta zapewnia Żydom m.in. zwrot mienia w zakresie kultu religijnego Żydów i ustanawia dla nich dodatkowe dni wolne od pracy [oprócz przewidzianych inną ustawą dla Polaków] dla obchodzenia przez Żydów ich świąt, wymieniony w tej ustawie, obchodzonych w terminach według kalendarza żydowskiego [ dodatkowych 13 dni w roku kalendarzowym]. Ustawa gwarantuje dodatkowo zwolnienie Żydów od pracy na czas szabasu [od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę], a także na czas obchodzonych przez nich świąt [art. 11 ustawy]. Zauważmy, że Polacy – katolicy takich ustawowych gwarancji nie mają. W art. 19 tej ustawy powiedziano: „Nie pobiera się opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych na potrzeby zakładów charytatywno-opiekuńczych oraz placówek zajmujących się religijnym wychowaniem młodzieży.” – podczas, gdy od innych się pobiera takie opłaty. Teraz według pomysłu projektu [sporządzonego przez PiS] ustawy o zamianie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności grunty te zostałyby oddane Żydom za zero zł. – szeroki  opis pomysłu ustawodawczego PiS z 2011 r. znajduje się w publikacji „Ustawa o ostatecznym wywłaszczeniu Narodu Polskiego !!!
Do tej w/w ustawy zostały wydane stosowne zarządzenia i rozporządzenia
*** dostępne tu: Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich [M.P. z 1997 r. nr 77 poz. 730] – PDF
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=F517A11484E3708D78179967C4641D62?id=WMP19970770730&type=2
*** a także tu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970410251&min=1
6 stycznia 2005 r.koalicja SLD-PO uchwala ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym [PiS taktycznie jest przeciw tej ustawie – przewaga głosów SLD, SDPL i PO ‘za’ jest wystarczająco duża]. Oprócz dwujęzyczności m.in. nazw ulic, placów, ustawa przewiduje posługiwanie się w gminach językiem pomocniczym – m.in. jidysz lub hebrajski.
[art. 9 ustawy: „”1. Przed organami gminy, obok języka urzędowego, może być używany, jako język pomocniczy, język mniejszości.”] – jest przy tym podany próg 20%, ale zmiana progu na dużo niższy nie stanowi już żadnej trudności [uzasadnienie z łatwością się znajdzie].
Urzędy gmin w takim przypadku siłą rzeczy będą musiały zatrudnić pracowników znających jidysz lub hebrajki. Przy okazji reszta polskich pracowników nie będzie miała zielonego pojęcia czego sprawa  dotyczy.  W art. 4 tej ustawy przewidziano utajnienie informacji o własnej przynależności do mniejszości lub ujawnienia swojego pochodzenia, języka mniejszości lub religii. No i co ciekawe; osoba taka może sobie wybierać – w zależności od okoliczności – jak ma być ona traktowana w zakresie przynależności lub też braku przynależności do  danej grupy etnicznej.
*** Tekst ustawy w PDF tu:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050170141&type=3
*** Wyniki głosowania nad tą ustawą tu:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&88
7 września 2005 r.Sejm uchwala ustawę karta Polaka. Jak się dobrze przyjrzeć zapisom tej ustawy [również po latach w jej praktycznym zastosowaniu] to jest raczej karta dla nie Polaka, lecz dla tych, których pradziadkowie – najdalej idąc – posiadali obywatelstwo polskie.
*** Tekst ustawy w PDF tu:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071801280&type=3
 *** Wyniki głosowań tu :
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&47&25
*** Wydane akty wykonawcze do tej ustawy tu:
–  http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20071801280&type=9&isNew=true
Ustawa ta stanowi komplet do wcześniejszych w/w ustaw i tu – przy jej uchwalaniu – widać rzeczywistą twarz PiS, ale i pozostałych ugrupowań sejmowych. Wszyscy są za – za wyjątkiem 3 posłów z SLD. Nikt się nie wstrzymał. Akty wykonawcze do tej ustawy wydaje Donald Tusk po oddaniu mu władzy przez Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.
Teraz nastał czas na wprowadzenie do Sejmu [a potem i do Pałacu Prezydenta RP] żydowskiego święta Chanuka, a więc i menory – symbolu religijnego Żydów i jednocześnie symbolu państwa Izrael obok Gwiazdy Dawida. Proces ten publicznie zapoczątkował w grudniu 2005 r. Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.
.
Po stronie kościelnej dialogowanie z Żydami rozpoczęto wcześnie, bo już w 1989 r.[po kanciastym stole]. Utworzono wówczas Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Do 1998 r. dialogowanie to szło dość kiepskawo – współprzewodniczącym tej rady był wówczas ks. prof. Waldemar Chrostowski okrzyknięty, że ma poglądy antysemickie
*** czytaj tu:
–  http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rada_Chrze%C5%9Bcijan_i_%C5%BByd%C3%B3w
Dialogowanie ruszyło z kopyta, gdy w 2004 r. abp Józef Michalik został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Pochwalił go za to w 2011 r. Naczelny Rabin Polski Michael Szudrich podczas obchodów w Przemyślu Ogólnopolskiego Dnia Judeaizmu.
.
W 1997 r. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Dzień Judeaizmu obchodzony 17 stycznia każdego roku. Pierwsze obchody tego dnia odbyły się w 1998 r.
Powstała też strona internetowa BREWIARZ.
W dniach 15-16 stycznia 2011 r. odbyły się w Przemyślu Ogólnopolskie Dni Judeaizmu.
W 2012 r. Ogólnopolskie Dni Judeaizmu odbędą się w Rzeszowie – a gospodarzem tych dni będzie bp. Kazimierz Górny – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
Przewodniczący Episkopatu abp J. Michalik udzielił też specjalnego wywiadu dla KAI, w którym powiedział, że jego diecezjanie są pozytywnie nastawieni do obchodów Dnia Judaizmu – że nie widzi on antysemityzmu i negatywnego nastawienia do Żydów.
– Przy okazji tego wywiadu dostało się ludziom kontestującym w internecie [no, bo w internecie można jeszcze kontestować takie kwiatki] dość ryzykowną [a wręcz bałamutną] tezę wygłoszoną przez abp. J. Michalika – a to, że katolicy i Żydzi wierzą w tego samego Boga.  Nazwał ich ludźmi poranionymi, zaślepionymi, uważającymi się za jedynych interpretatorów Ewangelii, że odwracają się oni od Ewangelii, od Kościoła, że podtrzymują oni pogańską tezę.
– Zaś Naczelny Rabin RP  Michael Shudrich z okazji obchodów Dnia Judeaizmu pochwalił abp J. Michalika – że tak powinny wyglądać – również każdego dnia – relacje pomiędzy katolikami a wyznawcami judeaizmu. {A przy okazji w tym miejscu na marginesie: używane jest tutaj określenie ‘judeaizm‘ od Judea [królestwa plemiennego Żydów – Judy i Beniamina], podczas gdy normalnie używane jest określenie ‘judaizm’}.
.
Wywiad prasowy abp Michalika przywołany jest w:
*** „Antysemici to margines, a nie główny nurt polskiego Kościoła” – abp Michalik z okazji Dnia Judaizmu
http://www.tvp.pl/religia/aktualnosci/antysemici-to-margines-a-nie-glowny-nurt-polskiego-kosciola-abp-michalik-z-okazji-dnia-judaizmu/3807646
Więcej na temat obchodów Dnia Judeaizmu można przeczytać jeszcze tu:
1.  *** “W Przemyślu trwają obchody Dni Judaizmu” – [zamieszczone są tam również zdjęcia]
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/rzeszow/w-przemyslu-trwaja-obchody-dni-judaizmu,1,4111577,wiadomosc.html
2.  *** “Dzień Judaizmu w Kościele katolickim” –
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/300673,Dzien-Judaizmu-w-Kosciele-katolickim-
3.  *** “Podsumowanie pierwszego spotkania ogólnopolskich obchodów Dnia  Judaizmu” –
http://jmichalik.episkopat.pl/wydarzenia/3557.1,Podsumowanie_pierwszego_spotkania_ogolnopolskich_obchodow_Dnia_Judaizmu.html
.
W tym miejscu wypadnie zauważyć, że katolika wyznania Rzymsko-Katolickiego obowiązuje – póki co – Credo wyznania wiary katolickiej [a nie nie tylko „Ojcze nasz” i to bez „Zdrowaś Maryjo …” – a do tego dochodzi jeszcze rozumienie pojęcia bliźniego w obu przypadkach]. Więc niżej dla przypomnienia:
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Jeśli dać w pełni wiary cytatowi wypowiedzi z konferencji prasowej – to Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik ewidentnie mija się z prawdą [głosi wręcz herezję i ewidentnie odchodzi od Ewangelii – tej prawdziwej, a nie przerobionej], gdy twierdzi lub sugeruje, że Żydzi i katolicy wierzą w tego samego Boga. Stwierdzenie tego oczywistego faktu nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. Abp. Michalik dokonuje przy tym manipulacji łącząc Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan z Dniem Judeaizmu, a opornym głoszonej herezji [chyba dla zamknięcia im ust] imputuje pogaństwo, poranienie, zaślepienie itd. Widoczne też jest posługiwanie się Janem Pawłem II dla uzasadnienia karkołomnych tez głoszonych przez abp J. Michalika.
W Programie Pierwszym Telewizji Polskiej Metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik, powiedział “że chrześcijanie i Żydzi powinni rozmawiać, czasem na poziomie przywódców narodów czy religii, a czasem na poziomie relacji sąsiedzkich i braterskich.”*** www.polskie radio.pl
No i gdy Polaków non-stop epatowano katastrofą pod Smoleńskiem, walką o krzyż pod Pałacem Prezydenckim – to w tym czasie prowadzono dialogi i przygotowania do tego co oficjalnie nastąpiło w Jerozolimie w dniach 23-24 lutego 2011 r. [trochę ponad miesiąc później po obchodach Dnia Judaizmu w Przemyślu z udziałem abp. J. Michalika].
Do Jerozolimy w dniu 23 lutego 2011 r. przybył na dwudniowe obrady premier Donald Tusk wraz ze swą świtą [w tym ze swoimi ministrami kluczowych resortów]. Wizycie tej towarzyszyła [i nadal towarzyszy] medialna cisza – co jest być może zrozumiałe z uwagi na to co tam nastąpiło w kontekście zbliżających się w Polsce jesiennych wyborów parlamentarnych.
Dziwi jednak takie zachowanie z uwagi na to, że lutowa w 2011 r. wizyta Donalda Tuska była ukoronowaniem jego [i jego ludzi] wielokrotnych spotkań z rządem Izraela, którym drogę otworzył prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku.
Pierwsze takie ‘spotkanie’ na szczeblu rządowym odbyło się w 2008 r. w Izraelu. Odbyło się wówczas również ‘spotkanie’ D. Tuska z  prezydentem  Izraela Szymonem Peresem. Od tamtego czasu takie międzyrządowe spotkania odbywały się co 6 miesięcy.
.
PiS – jak i pozostałe inne partie – jakoś dziwnie na ten temat milczały i nadal milczą, co jest zrozumiałe samo przez się.
Równolegle – z działaniami na tym polu rządu Donalda Tuska – swe uzupełniające bardzo ważne działania równolegle prowadził Prezydent Lech Kaczyński wraz ze swymi współpracownikami kancelarii.
Zamiast się teraz publicznie chwalić trwałymi osiągnięciami z rządem Izraela Donald Tusk nabrał wody w usta i on i jego ministrowie [a w ślad za tym i media] biją pianę na temat ulotnego przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej – no i jak zwykle gór pieniędzy jakie stamtąd nadejdą, gdy Donald Tusk zostanie premierem na następne cztery lata.
W wywiadzie dla Newsweeka opublikowanym 24 czerwca 2011 r. Donald Tusk mówi: “Po tych czterech latach ogromnie dużo się nauczyłem. Dziś wiem o wiele więcej. Wiem, co trzeba poprawić i bardzo chcę rządzić lepiej.” … i ciągnie on dalej: “podczas mijającej kadencji Sejmu Polska przestała budować swoje relacje z innymi opierając się na tym, że zawsze o coś prosi. – To było upokarzające dla naszego państwa. Dziś wychodzimy z idiotycznej pułapki wiecznych próśb.
– źródło:  *** www.newsweek.pl
No i oczywiście rząd RP z D. Tuskiem na czele wyszedł obronną ręką z pułapki wiecznych próśb [teraz Tel Aviv dopilnuje już wszystkiego], a Donald Tusk wraz ze swymi ministrami wie teraz co jak ma być na terytorium RP robione, wprowadzone [ogromnie dużo D. Tusk i jego ministrowie się nauczyli] – szczególnie po ostatniej wizycie w dniach 23-24.02.2011 w Izraelu Donalda Tuska wraz ze swą świtą i po podpisaniu tam z rządem Izraela stosownych dokumentów. To, że Donald Tusk ogromnie wiele się nauczył, to też żadna nowość, bo podczas tej wizyty w Izraelu D. Tusk publicznie złożył premierowi Izraela B. Natanyahu zapewnienie, że on i premier Natanyahu mają wspólny wręcz identyczny pogląd na zadania jakie stoją przed rządem RP i Izraela w zakresie reputacji politycznej i historycznej Polski i Izraela. No i że w zakresie spraw związanych z młodzieżą trzeba rozmawiać również o przyszłości – a nie tylko o przeszłości.
Dziwne znamienne milczenie i kompletna cisza nastała w PiS [a i we wszystkich innych partiach funkcjonujących w Polsce] na temat tej wizyty [z lutego 2011 r.] Tuska w Izraelu i zawartych tam umów, uzgodnień, deklaracji.
.
A przecież kierunek Izrael, to główny kierunek i główna linia polityczna przyjęta dla Polski od 1988 r. [a i wcześniej]. Wpychanie Polski do UE, to tylko bardzo pomocne i bardzo skuteczne narzędzie realizacji [element strategii] tej głównej zasadniczej linii politycznej przyjętej dla Polski.
Zresztą Donald Tusk powiedział w Jerozolimie zapewniając premiera Izraela B. Natanyahu, że w ramach spełnianych przez Polskę obowiązków w UE [w tym nastającego przewodnictwa w UE] będą wspierane przez Polskę na forum UE słuszne interesy Izraela – a i będą wspierane globalnie na forum międzynarodowym.
Zaś Władysław Bartoszewski zadał publicznie retoryczne pytanie, aby pokazać mu kraj w Europie, w którym tylu kolejnych ministrów spraw zagranicznych ostatniego okresu czasu było Żydami – tak jak jest w Polsce.
23 lutego 2011 r. zaraz na dzień dobry premier Izraela Beniamin Natanyahu powiedział:  „Spotkaliśmy się tu nie tylko po to, by rozmawiać o przeszłości” … „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość„
źródła:
***Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie _ O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”  – http://tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092
***Tusk w Izraelu. “Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość”
– http://fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394
– Co też tym samym  swoiście spełnia postulat ks. abp Józefa Michalika w zakresie rozmów na poziomie przywódców narodów. Na poziomie przywódców religijnych sprawę załatwiono już dużo wcześniej. Postulat rozmów „na  poziomie relacji sąsiedzkich i braterskich” też załatwiono w Jerozolimie podpisując [Donald Tuski i Beniamin Natayahu] stosowne porozumienie o zacieśnieniu z Izraelem współpracy na poziomie municypalnym. Teraz pozostała tylko praktyczna realizacja tego porozumienia na poziomie lokalnym – sąsiedzkim.
.
No i premierzy Donald Tusk i Beniamin Natanyahu zaprojektowali w Izraelu wspólną przyszłość dla Polski – podpisując stosowne dokumenty, deklaracje i porozumienia.
Po zakończeniu tych wspólnych międzyrządowych ‘konsultacji’ z udziałem ministrów różnych resortów premierzy D. Tusk i B. Natanyahu wydali wspólne oświadczenie, którym m.in. czytamy: że „oba kraje udzielają sobie obopólnego poparcia. Za cel stawiają także wzmacnianie relacji między dwoma krajami”. Rządy Polski i Izraela mają wspierać dialog oraz współpracę m.in. w kwestiach strategicznych, gospodarce, przemyśle zbrojeniowym i sferze badawczo-rozwojowej, w tym także w branży kosmicznej.
.
Minister obrony RP Bogdan Klich i minister obrony Izraela Ehud Barak podpisali polsko-izraelską umowę o współpracy, w której się mówi o:
– utworzeniu grup roboczych w dziedzinie obronności powietrznej,
– współpracy z siłami powietrznymi,
– wspólnych lotach polskich eskadr F-16 z izraelskimi maszynami,
– współpracy w szkoleniach i obsłudze samolotów F-16,
– współpracy w dziedzinie szkoleń wojsk specjalnych [na 2011 r. zaplanowano osiem wspólnych projektów współpracy między grupami i jednostkami takich wojsk],
– współpracy pomiędzy pionami informatycznymi izraelskiego i polskiego wojska,
– współpracy w dziedzinie obronności i przemysłu obronnego,– zainteresowaniu strony polskiej bezzałogowymi samolotami mogącymi przenosić broń, a do tego dłuższego zasięgu niż obecnie posiadane przez Polskę samoloty bezzałogowe nie mogące przenosić broni.
źródła:
*** “Nie wolno negować Holokaustu
– http://tvp.info/informacje/swiat/polskaizrael-wspolne-posiedzenie-rzadow/4025751,
*** „Donald Tusk w Izraelu: Przyjaciele, możecie na nas liczyć. To jest globalny interes
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/donald-tusk-w-izraelu-przyjaciele-mozecie-na-nas-l,1,4193020,wiadomosc.html
.
O współpracy w dziedzinie służb specjalnych mamy informację w:
*** „Dziwna i tajemnicza wizyta w Izraelu / Tusk: bezpieczeństwo Izraela jest ważne dla Polski / Negowanie Holokaustu jest absolutnie niedopuszczalne – uznali Tusk I Netanjahu
źródło:  http://www.polishclub.org/2011/02/24/dziwna-i-tajemnicza-wizyta-w-izraelu-tusk-bezpieczenstwo-izraela-jest-wazne-dla-polski-negowanie-holokaustu-jest-absolutnie-niedopuszczalneuznali-tusk-i-netanjahu/
W tym miejscu wpadnie zauważyć, że do przygotowania stosownego gruntu w zakresie służb specjalnych walnie przyczynił się również Antoni Macierewicz. – przypis własny.
Szersze sformułowania co do podpisanych przez D. Tuska w Izraelu dokumentów znajdujemy na
*** oficjalnej stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie – z powołaniem się na portal Urzędu Prezesa Rady Ministrów Izraela.
– http://telaviv.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,15209,.html
Podano tam m.in. o podpisaniu porozumień:
– o wzmocnieniu współpracy w zakresie obronności i zacieśnieniu współdziałania pomiędzy przemysłami obronnymi obydwu krajów.
– o zacieśnieniu i rozszerzeniu dialogu w zakresie strategii, gospodarki i prac badawczo-rozwojowych.
– o współpracy w dziedzinie rozwoju nowych technologii.
– o współpracy w zakresie dostaw wody, polityki zarządzania energią oraz technologii.[przypis własny: można przypuszczać, że dotyczy to – dla uniknięcia ewentualnych komplikacji – zaopatrzenie w wodę /a i odprowadzania ścieków/ oraz zaopatrzenia w czynnik energetyczne dla mających powstać w Polsce nowych całych osiedli żydowskich. No bo chyba nie chodzi o wożenie  wody do Izraela.].
–  o współdziałaniu w zakresie usług medycznych, które obejmuje także wzmocnienie związków handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się tą dziedziną.
– o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej między Izraelem a Polską.
– w dziedzinie wychowania i oświaty. W tym kontekście obydwa rządy postanowiły zacieśnić współpracę między Jad Waszem i innymi izraelskimi instytucjami, a ich polskimi partnerami, w zakresie nauczania o Holocauście.
– o zacieśnieniu współdziałania także na poziomie municypalnym.
.
Tutaj też podano, że wspólne posiedzenie rządów Izraela i Polski pod przywództwem premierów obu krajów odbędzie się w Warszawie w 2012 r.
.
O celach i zamiarach wizyty premiera Donalda Tuska i jego rządu dowiadujemy się też z publikacji:
*** „Klich: Mamy interesy z Izraelem i to niezłe”, gdzie m.in. czytamy:
.
Obie strony zapewniają, że wspólne posiedzenie rządów ma być manifestacją zacieśnienia i tak już bliskich stosunków między obu państwami.
źródło: http://fakty.interia.pl/swiat/news/klich-mamy-interesy-z-izraelem-i-to-niezle,1601162,4
.
*** „Pierwszy dzień wizyty premiera Tuska w Izraelu (zdjęcia)
– http://lublin.com.pl/artykuly/pokaz/15170/pierwszy,dzien,wizyty,premiera,tuska,w,izraelu,%28zdjecia%29/
.
Bezpośrednie wejścia do zdjęć z wizyty Donalda Tuska w Izraelu w dniach 23-24.02.2011
– [źródło: zdjęcia nr: 1, 3, 4, 5 i 6 – premier.gov.pl; zdjęcie nr 2 – za fakty.interia.pl]
NR1        NR2        NR3        NR4       NR5         NR6
Powrócimy jednak w tym miejscu na chwilę do podpisania porozumienia o zacieśnieniu współdziałania także na poziomie municypalnym. Inaczej mówiąc ma nastąpić  zacieśnienie współpracy pomiędzy Izraelem a polskimi samorządami terytorialnymi. Należy rozumieć, że w pierwszej kolejności z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, a w dalszej kolejności z samorządami gminnymi.
Szczeble centralnej władzy politycznej i państwowej zostały już opanowane – co szczerze przyznał Władysław Bartoszewski w swym wywiadzie, a Beniamin Natanyahu wyraził to słowami: „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość” , a czego potwierdzeniem są wspólne obrady rządu Izraela i Polski, które mają być również w przyszłości kontynuowane.
.
Po dwudziestu latach czystek władz samorządów wojewódzkich i powiatowych z nieugiętych ludzi myślących w kategoriach polskości władze tych szczebli samorządowych są zwierciadlanym odbiciem struktury centralnego układu politycznego – PO-SLD-PiS no i na dokładkę PSL.
Jakiś czas temu Jarosław Kaczyński w jednym ze swych publicznych wystąpień mówił, że struktury PiS muszą sięgnąć aż do wiejskiej gminy.
Oznacza to wytworzenie w ślad za tym na poziomie wszystkich gmin identycznego układu politycznego i władzy – biegnącego od szczytów, aż po wiejską gminę, układu wydolnego do pełnej realizacji zacieśnienia współdziałania z Izraelem na poziomie municypalnym.
v
Do budowy takiego układu politycznego na poziomie gmin od 2005 r. usilnie nawołuje na antenie Radia Maryja prof. Jerzy Robert Nowak – ciągłym wołaniem o stworzenie szerokiego ruchu oddolnego wspierającego PiS, czyniąc przy tym przytyki każdemu innemu rozwiązaniu.
v
Przypomnijmy też w tym miejscu przywołane na początku ustawy i akty wykonawcze dotyczące spraw żydowskich – szczególnie:
*** ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
*** ustawę z dnia 7 września 2005 r. karta Polaka
.
Do takiego stanu rzeczy znacząco przyczynili się polscy biskupi [głównie ordynariusze, ale i nie tylko oni] posiadający główny wpływ na ustalane składy osobowe list PiS i PO, a potem na wybór ludzi z tych list wedle zasad dialogu w pojęciu rozumianym przez abp Józefa Michalika – za który to dialog jest on publicznie chwalony przez Naczelnego Rabina Polski. Zresztą wielu z tych biskupów mianowanych było do wysokich godności przez Jana Pawła II.
.
Do wytworzenia tego układu i ciągłego jego podtrzymywania w znaczący sposób [a może wręcz zasadniczy] również przyczynił się i nadal się przyczynia – czy to się komu podoba, czy też nie – O. Tadeusz Rydzyk ze swymi mediami. Nie wnikam w tym miejscu w intencje, czy przyczyny tego stanu rzeczy – stwierdzam jedynie fakty. Obecnie O. Tadeusz Rydzyk woła, aby wierni słuchali biskupów.
I w tym miejscu zadaję sobie pytanie; czy słuchać ich w sprawach politycznych – w tym dokonywanych wyborów, czy słuchać ich w sprawach zjudeizowanej wiary katolickiej – bo i tu i tu mam same poważne wątpliwości.
Dla rozwiewania u wiernych Kościoła katolickiego powstających na tym tle wątpliwości zostanie użyty [już jest używany] błogosławiony Jan Paweł II, którym się posługiwano za Jego życia – któremu Żydzi chcą wystawić pomnik w Polsce, którego imieniem za Jego życia nazwano bardzo wiele ulic i placów w Polsce, którego obrazy jako błogosławionego będą wisieć w każdym polskim kościele – wiejskim również.
Do tego wspólna ekumeniczna msza w Asyżu z udziałem Jana Pawła II – która z uwagi na pierwsze przykazanie DEKALOGU nie powinna się zdarzyć – też zostanie wykorzystana jako dowód tego, że co prawda DEKALOG mówi „przede Mną”, ale na równi, to już różni bogowie mogą być – zresztą już w zawoalowany sposób jest to wykorzystywane.
.
– Do instytucji państwa polskiego [za panowania PiS]   żydowskie Święto Chanuka [a wraz z tym świętem menorę – symbol religijny i jednocześnie symbol państwa Izrael obok Gwiazdy Dawida] oficjalnie wprowadził 23 grudnia 2005 r. Marszałek Sejmu RP Marek Jurek podczas zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed Zgromadzeniem Narodowym – składając życzenia:
“Za chwilę będziemy mogli udać się na Mszę Świętą, żeby prosić Boga o błogosławieństwo dla pana prezydenta i dla Rzeczypospolitej.
Ale najpierw, korzystając z okazji, pragnę wszystkim złożyć serdeczne życzenia szczęśliwych Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech te świąteczne dni będą dla wszystkich Polaków czasem pokoju i radości, czasem umocnienia naszych rodzin i całego społeczeństwa.
Gdy trwać będą święta Bożego Narodzenia, ci z naszych rodaków, którzy wyznają religię żydowską, będą obchodzić święto Chanuki.
Również z tej okazji składam najlepsze życzenia świąteczne.
Oby Nowy Rok, który zacznie też nowy etap w dziejach naszej ojczyzny, przyniósł nam wszystkim radość, pokój, szczęście i był dobrze przeżytym czasem, po którym będziemy mieli poczucie właściwie spełnionego obowiązku.
Dziękuję wszystkim obecnym. (Burzliwe oklaski)” – [patrz stenogram – wyżej w PDF]
Zaś Dyrektor Radia Maryja O. Tadeusz Rydzyk obwieścił w tym czasie – na falach tego radia – że „mamy drugi cud nad Wisłą”. No i mamy – jak teraz to dowodnie widać.
Pierwszy zdarzył się za króla Kazimierza Wielkiego.
Trzeci cud ma się wydarzyć w jesiennych wyborach parlamentarnych 2011 r. i to niezależnie od tego, czy wygra je PiS, czy PO lub czy też jakieś inne pomniejsze partie wywodzące się w różnoraki sposób z kanciastego stołu.

Donaldowi Tuskowi szlaki do Izraela przecierał w 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński – ale rozpoczął już to w 2004 r. w Izraelu jako Prezydent Miasta Warszawa – pochwalił się tym w Izraelu w 2006 r. Bruździła w tym Liga Polskich Rodzin i Samoobrona Andrzeja Leppera, to też robiono wszystko, aby się ich pozbyć – co też się powiodło.
5 sierpnia 2011 r. z chwilą śmierci Andrzeja Leppera definitywnie rozwiązał się z nim problem.
‘Strateg’ Jarosław Kaczyński doprowadził do rozpisania w 2007 r. nowych wyborów parlamentarnych oddając władzę Platformie Obywatelskiej i teraz już przy pomocy Donalda Tuska sprawy przyjaźni izraelsko-polskiej mogły iść już pełną parą. Prezydent Lech Kaczyński zajął się polskim podwórkiem pogłębiając proces wprowadzania menorę [symbol Izraela] i żydowskie święta Chanuka do Pałacu Prezydenckiego, a Donald Tusk wojażami do Izraela i owocną z Izraelem współpracą na wszystkich polach strategicznych z punktu widzenia Izraela – a na użytek pospólstwa medialnie darli koty pomiędzy sobą pod następne wybory.
Katastrofa w dniu 10 kwietnia 2010 r. [sobota – szabat] prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 innymi osobami, wzmocniła jedynie proces przyjaźni izraelsko-polskiej z punktu widzenia długofalowego.
Nowy Prezydent RP Bronisław Komorowski kontynuuje chanukowe tradycje w Pałacu Prezydenckim.
W Sejmie święto Chanuka – zapoczątkowane przez Marka Jurka – też ma się dobrze.
W 2010 r. tradycję chanukową w Sejmie kontynuował wicemarszałek Stefan Niesiołowski z PO. Wcześniej obsługę w Sejmie tego żydowskiego święta prowadził PSL.
W grudniu 2007 r. Wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski z PSL i rabin Shalom Stambler [rezydujący w Polsce – z żydowskiej międzynarodowej organizacji Chabad Lubavitch] zapalili w Sejmie RP chanukowe świece w świeczniku menory. Obecni przy tym byli polscy parlamentarzyści oraz  ambasador Izraela w Polsce Davida Peleg, były ambasador Izraela w Polsce Szewacha Weiss.
Jarosław Kalinowski m.in. tam mówił:
to światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze na dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości”.
Informację wraz ze zdjęciami z tego wydarzenia w Sejmie RP zamieszczona jest m.in. w artykule W Sejmie i Pałacu Prezydenckim zapłonęły chanukowe świecewięcej na stronieKOR-BATORY-INNI.

Na 2012 rok zapowiedziano już wspólne posiedzenie rządu polskiego i izraelskiego w Warszawie – i pozostaje tylko oczekiwać w niedługim już czasie wspólnego uroczystego posiedzenia polskiego i izraelskiego parlamentu.
v
Zresztą wicemarszałek Stefan Niesiołowski podczas Chanuki w Sejmie powiedział, że Żydzi zawsze będą mile widziani w gmachu polskiego parlamentu, no i że naród polski i izraelski związany jest z sobą od setek lat walką o wolność i że oba te narody są do siebie podobne. Przypomnijmy w tym miejscu, że tą samą filozofię wyrażał i realizował prezydent Lech Kaczyński – masowo opłakiwany przez Polaków po katastrofie pod Smoleńskiem, w której on zginął.

UWAGA! Warto zapoznać się z treścią opisów zamieszczonych pod zdjęciami. Są to wybrane bardzo ważne teksty z oficjalnych źródeł informacji. Należy kliknąć na wybrane zdjęcie – a przy powtórnym kliknięciu na wybrane zdjęcie otrzymujemy dalsze jego powiększenie.

Podczas czterodniowej wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Izraelu w dniach 10-13 września 2006 r. podpisano cztery umowy pomiędzy Polską a Izraelem:
1) – o współpracy między Yad Vashem a polskim Instytutem Pamięci Narodowej, które przewiduje m.in. wzajemną wymianę archiwów, wyników badań i wizyty naukowców;
2) – o przyjazdach edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski;
3) – o współpracy w dziedzinie medycyny pomiędzy polskim a izraelskim Ministerstwem Zdrowia;
4) – o polskim sezonie letnim w Izraelu z wnioskiem o izraelski sezon w Polsce.
Współpraca pomiędzy izraelskimi a polskimi służbami specjalnymi omawiana była przez premiera Donald Tusk podczas wizyty w Izraelu w dniach 23-24 luty 2011 – grunt  przygotowywał wcześniej m.in. Antoni Macierewicz [PiS].
Źródło do wizyty 10-13.09.2006 r. w Izraelu prezydenta Lecha Kaczyńskiego : strona internetowa Prezydenta RP – www.prezydent.pl. Uwaga! Adresy galerii zdjęć z tej wizyty zostały tam zmienione –  niżej podaje się adresy dostępne na dzień 10.07.2011. Warto się z tym solidnie zapoznać.
.
*** Polski prezydent może liczyć na ciepłe przyjęcie
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,605,polski-prezydent-moze-liczyc-na-cieple-przyjecie.html
Niedziela 10 września 2006 r.
*** Prezydent w Jerozolimie
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,604,prezydent-w-jerozolimie.html
### galeria zdjęć [Obecność w takim miejscu jest wielkim przeżyciem]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,72.html
.
Poniedziałek, 11 września 2006
*** Jesteśmy gotowi zaangażować się w rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,516,jestesmy-gotowi-zaangazowac-sie-w-rozwiazanie-konfliktu-bliskowschodniego.html
*** Drugi dzień wizyty Prezydenta RP w Izraelu
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,518,drugi-dzien-wizyty-prezydenta-rp-w-izraelu.html .
Po południu Prezydent RP uczestniczył w uroczystości otwarcia wystawy “Za Naszą i Waszą Wolność“, poświęconej udziałowi obywateli pochodzenia żydowskiego w wojsku polskim.
.
### galeria zdjęć [Polska chce dobrych stosunków z Izraelem]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,68.html
### galeria zdjęć [Jesteśmy gotowi zaangażować się w rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,70.html
*** Odznaczenie dla łączniczki z Powstania Warszawskiego
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,517,odznaczenie-dla-laczniczki-z-powstania-warszawskiego.html
### galeria zdjęć [Żydzi byli obecni w polskich siłach zbrojnych już w powstaniu kościuszkowskim]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,69.html
*** Polityka nie jest zimną grą[wywiad z Aleksandrem Szczygło – m.in. Macierewiczu]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,601,polityka-nie-jest-zimna-gra.html
Wtorek, 12 września 2006
*** Prezydent RP w Yad Vashem
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,519,prezydent-rp-w-yad-vashem.html
### galeria zdjęć [Wizyta w Yad Vashem była wielkim przeżyciem]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,67.html
*** Zasada równego partnerstwa [rozmowa z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzejem Krawczykiem]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,595,zasada-rownego-partnerstwa.html
.
Środa, 13 września 2006
*** Spotkania w Ziemi Świętej
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,160,38,spotkania-w-ziemi-swietej.html
### galeria zdjęć [Odrębny program Pierwszej Damy RP podczas wizyty Prezydenta Kaczyńskiego w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,66.html
*** Prezydent RP w Autonomii Palestyńskiej
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,521,prezydent-rp-w-autonomii-palestynskiej.html
*** Hołd dla “cichociemnych“
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,150,588,hold-dla-cichociemnych.html
Czwartek, 14 września 2006
*** Maciej Łopiński w Sygnałach Dnia 14 wrzesnia 2006 r.
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,168,38,maciej-lopinski-w-sygnalach-dnia-14-wrzesnia-2006-r-.html
*** Podsumowanie wizyty Prezydenta RP w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2006/art,168,38,maciej-lopinski-w-sygnalach-dnia-14-wrzesnia-2006-r-.html
v
Sobota [szabat], 10 kwietnia 2010
Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Ginie w niej Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 innymi osobami.
Potem pogrzeb na Wawelu Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Decyzję w tej sprawie podejmuje abp Stanisław Dziwisz, a z chwilą podniesienia się protestów, decyzji tej broni Prezydium KEP z ks. abp. Józefem Michalikiem na czele.
 – Prof. Bogusław Wolniewicz o zobowiązaniach Tuska w Izraelu w 2008 r. i ukochania przez PO i PiS  wszystkiego co żydowskie – Radio Maryja 31.01.2009.
  *** Po ściągnięciu pliku dźwiękowego [24,2 Mb]
z adresu http://www.radiomaryja.pl/download.php?file=2009.02.01.rn21&d=2009-01-31
i ustawieniu nagrania na czas audycji=01:12:33. Początek wypowiedzi prof. Wolniewicza– 01:07:15.
Na uwagę zasługuje całość nagrania z uwagi na podniesione w nim zagadnienia.
Nagranie na yotube dotyczące tej kwestii zostało usunięte http://www.youtube.com/watch?v=lgZE5158hKQ  i co ciekawe na planszy skrócono nazwisko profesora Wolniewicza do Wolni…
  – O dialogu z Żydamiprelekcja ks. prof. Waldemara  Chrostowskiego wygłoszona ok. 2002 r. na Jasnej Górze do kapelanów wojskowych –  *** plik dźwiękowy. – [oryginał na: http://video.google.com/videoplay?docid=2544125862374204274# – warto i tam zajrzeć.] 

Premier Tusk ze swą świtą w Izraelu w dniach 23-24 luty 2011 r.

Na te konsultacje międzyrządowe w Jerozolimie oficjalna  rządowa ekipa D. Tuska liczyła 55 osób. Podobno wyprawę tę sfinansowała w całości strona Izraelska. Ze strony polskiej udział w tych konsultacjach wzięli m.in. ministrowie: spraw zagranicznych, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego, środowiska. Rozmowy dotyczyły również gospodarki. W rozmowach brał udział Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Rządu do Spraw Dialogu Międzynarodowego [wcześniej dwukrotny minister spraw zagranicznych RP].
W udzielonym wywiadzie *** Władysław Bartoszewski mówi: “ Polska to ewenement. Wszystkie liczące się siły polityczne w naszym kraju są życzliwe Izraelowi. Zarówno PO, jak i prawicowe PiS. Przecież świętej pamięci Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem państwa żydowskiego.Proszę wskazać inny kraj w Europie, w którym w ostatnim 20-leciu trzech szefów dyplomacji, Meller, Rotfeld i Geremek, było żydowskiego pochodzenia, jeden ma honorowe obywatelstwo Izraela [w tym miejscu Wł. Bartoszewski mówi o sobie – przypis własny], a obecny ma żonę Żydówkę.Mówi też, że jest to zasługa Żydów pochodzących z Polski i z nostalgią o niej wspominających. – za: *** “Polska najlepszy przyjaciel Izraela w UE
>
Dla uzupełnienia tego wątku – niżej wykaz kolejnych polskich ministrów spraw zagranicznych począwszy od 1952 r.
Skrzeszewski Stanisław: __ 22.07.1952 – 27.04.1956; Rapacki Adam: __ 27.04.1956 – 22.12.1968; Jędrychowski Stefan: __ 22.12.1968 – 22.12.1971; Olszowski Stefan: __ 22.12.1971 – 2.12.1976; Wojtaszek Emil: __ 2.12.1976 – 24.08.1980; Czyrek Józef: __ 24.1980 – 21.07.1982;
Olszowski Stefan: __ 21.07.1982 – 12.11.1985; Orzechowski Marian: __ 12.11.1985 – 17.06.1988;
Olechowski Tadeusz: __ 17.06.1988 – 1.08.1989;
.
1. Skubiszewski Krzysztof: __ 13.09.1989 – 31.12.1989 [okres PRL]; Skubiszewski Krzysztof: __ 1.01.1990 – 25.10.1993; 2. Olechowski Andrzej: __ 26.10.1993 – 6.03.1995; 3. Bartoszewski Władysław: __ 7.03.1995 – 22.12.1995; 4. Rosati  Dariusz: __ 29.12.1995 – 30.10.1997; 5. Geremek Bronisław: __ 31.10.1997 – 30.06.2000; 6. Bartoszewski Władysław: __ 30.06.2000 – 19.10.2001;
7. Cimoszewicz Włodzimierz: __ 19.10.2001 – 5.01.2005; 8. Rotfeld Adam Daniel: __ 5.01.2005 – 31.10.2005; 9. Meller Stefan: __ 31.10.2005 – 5.05.2006; 10.Fotyga Anna: __ 9.05.2006 – 7.09.2007; 11. Kaczyński Jarosław: ___ 7 – 10.09.2007 [pełniący obowiązki – wakat]; 12. Fotyga Anna: __ 10.09 – 5.11.2007; 13. Sikorski Radek: __ od 16.11.2007.
Początek rządów PiS zbiega się z powrotem do Krakowa ks. abp Stanisława Dziwisza – po śmierci Jana Pawła II [Karola Wojtyły] w dniu 2 kwietnia 2005 [sobota – szabat].
Jednocześnie w tym czasie Ojciec Tadeusz Rydzyk wychwala pod niebiosa braci Kaczyńskich i PiS.
v
Jednocześnie w tym czasie Ojciec Tadeusz Rydzyk wychwala pod niebiosa braci Kaczyńskich i PiS.
Na antenie Radia Maryja występuje też premier Kazimierz Marcinkiewicz – czytaj TU
http://pl.wikinews.org/wiki/Marcinkiewicz_w_Radiu_Maryja:_W_przysz%C5%82ym_roku_b%C4%99dzie_odczuwalna_poprawa,_chocia%C5%BC_jeszcze_nie_b%C4%99dzie_dobrze
PiS i Jarosław Kaczyński [a wcześniej i Lech Kaczyński] zawsze mogli liczyć na wsparcie O. Tadeusza Rydzyka, Radia Maryja, Naszego Dziennika i TV TRWAM.
27 czerwca 2006 r. Gazeta Wyborcza  doniosła – dokładnie 5 miesięcy później po tym, jak ks. abp St. Dziwisz wraz z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem [od 31.10.2005 do 14.07.2006 z koalicji PiS-Samoobrona-LPR]  zapalił świecę w oknie papieskim  [w piątek o zmroku na rozpoczęcie szabatu] z okazji  Międzynarodowego Dnia Holokaustu [do zapalenia w tym samym czasie świeczek w swych oknach przez ludzi z diecezji namawiał abp St. Dziwisz]
v
Żydzi z fundacji Pave the Way [z międzynarodowej organizacji z Nowego Jorku, wspierającej pojednanie między religiami] chcą wybudować w Polsce pomnik papieżowi Janowi Pawłowi II za to, że tak wiele on zrobił dla pojednania z Żydami.
26.06.2006 r. przedstawicielka Pave the Way odwiedziła ks. abp Stanisława Dziwisza i przekazała mu  makietę pomnika przedstawiającego Jana Pawła II pod Ścianą Płaczu, a abp St. Dziwisz bardzo życzliwie odniósł się do tego pomysłu.
Taki pomnik powinien stanąć w miejscu, gdzie pojawia się wielu pielgrzymów, bo to będzie symbol dialogu. Wizyta papieża w Izraelu to było wielkie wydarzenie. Żydzi poczuli się dowartościowani. Moment wkładania karteczki z modlitwą w mur świątyni był bardzo wzruszający.
– powiedział Tadeusz Jakubowicz, prezes krakowskiej gminy żydowskiej.
[więcej źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3446993.html]
________________________________________________________________________
v
PODSUMOWANIE.
W tym samym czasie biegły [i biegną] dwa przeciwstawne sobie procesy.
v
– Pierwszy – rozpoczęty Układem Europejskim z dnia 16 grudnia 1991 r. – dla którego wprowadzenia w życie zorganizowano kanciasty stół – zwany dla niepoznaki ‘okrągłym stołem’. Później w czerwcu 1992 r. użyto karty lustracyjnej dla rozgonienia w Sejmie powstałej opozycji w stosunku do tego Układu Europejskiego. Przy tej okazji wykreowano mity tzw. ‘nocnej zmiany’, którymi karmiono Polaków dla zbudowania obecnego układu politycznego, zbudowania całych mechanizmów zniewalających Naród Polski i w konsekwencji osiągnięcia tragicznego obecnie stanu państwa polskiego. Niepomierne zasługi na tym polu ma obecne PiS oraz PO, a i nie gorsze SLD oraz PSL.
v
– Drugi – odbudowy na najwyższym poziomie prawdziwego życia żydowskiego w Polsce, jeśli nie w tym, to na pewno już w następnym pokoleniu [za rabinem Sacha Pecaric].
Temu procesowi od samego początku wiernie służył i służy PiS [Prawo i Sprawiedliwość] wraz z PO [Platformą Obywatelską]. Służył też Lech Kaczyński wraz ze swoimi współpracownikami.
Pod te procesy dostosowywano też i inne partie pod względem personalnym.
Pod te procesy układane były i są listy kandydatów do tzw. wyborów – poczynając od liczących się większych miast [ale i miasteczek], aż po Prezydenta RP.
Temu drugiemu procesowi sprzyjał i sprzyja prowadzony proces pierwszy.
v
Zasadniczo są już gotowe wszystkie elementy do masowego osadnictwa Żydów w Polsce.
Wgląd w archiwa IPN stronie izraelskiej zapewnił prezydent Lech Kaczyński już we wrześniu 2006 roku. Pozostało jedynie do dopracowanie pole przyzwolenia społecznego Polaków na masowe osadnictwo w Polsce Żydów. W każdym bądź razie ten proces osadnictwa Żydów w Polsce będzie kontynuowany.
v
Oba procesy posunęły się już tak daleko, że na obecną chwilę premier Izraela Beniamin Natanyahu mógł już otwarcie powiedzieć w lutym 2011 r. do premiera RP Donalda Tuska: „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość”
Taki stan rzeczy nie byłby możliwy bez czynnego współdziałania hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce, a i bez uwiarygodniania przez nich ludzi w oczach katolików.
Dotyczy to również niestety i Radia Maryja, TV TRWAM, Naszego Dziennika. Nie ma żadnego podziału kościoła na kościół łagiewnikowski i kościół toruński [w sensie oddziaływania na ludzi]. Jest jeden. Podzielone są jedynie role i to sprawia takie wrażenie.
v
Pod realizację tych procesów rozpracowaniu i presji zostało poddane polskie duchowieństwo parafialne. Instytut Spraw Publicznych wydał nawet w 2003 r. opracowanie „Duchowieństwo parafialne a integracja europejska
v
Obu tym procesom patronował za życia Jan Paweł II, a i patronuje teraz po śmierci.
v
Wskazuje się teraz na ekumenizm JPII, dialogi, za co Żydzi chcą mu wybudować pomnik w Polsce. Przy budowaniu [a potem utrzymaniu] Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Polaków i Żydów [lub jak kto woli – Żydów i Polaków] osoba Jana Pawła II staje się ostatecznym argumentem niwelującym niezadowolenie Polaków z takiego stanu rzeczy, a także argumentem przesądzającym o słuszności wzniesienia takiej budowli.
Majątek narodowy Polaków został zniszczony, albo zawłaszczony.
Zawłaszczane są wszystkie świętości Polaków. Prowadzi się proces zawłaszczania i przeinaczania  całej historii Polski, judaizacji wiary katolickiej.
Usiłuje się przeciwstawiać polskich katolików [wiernych tradycji ] wyznawcom Mahometa, co sprzyja temu drugiemu procesowi], a jednocześnie niebezpiecznie etykietuje polskie katolickie środowiska narodowe niegodzące się na obecny stan rzeczy w Polsce.
v
Kościół Katolicki w Polsce traktowany jest instrumentalnie– a i wiara katolicka również.
To samo dotyczy wszystkich innych świętości Polaków, dziejowych dla Polaków wydarzeń, ofiar Polaków za ich Ojczyznę i za lepsze godne jutro dla Polaka.
v
Stało się to wszystko przedmiotem technik ‘Public Relations’ dla skutecznego oszukania Polaków. Prekursorem wykorzystywania wiary katolickiej był Lech Wałęsa z obrazkiem Matki Boskiej w klapie marynarki. Teraz pozostało już tylko zmiażdżyć ducha Narodu Polskiego wyrosłego na zdrowym gruncie wiary katolickiej i w tym dziele uczestniczy abp Józef Michalik wraz niemal całym Episkopatem Polskim.
Środowiska żydowskie, którym wtórował i które z całych swych sił wspierał Prezydent Lech Kaczyński, mówią bardzo jasno.
Co najmniej 800 lat Żydzi byli na polskiej ziemi – mówił L. Kaczyński w Izraelu we wrześniu 2006 r., a po 10.04.2010 doprecyzowuje to Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich dodając 200 lat i w miejsce „nie można zrozumieć dziejów Polski i Polaków bez Chrystusa” mówi w wywiadzie z 20.04.2010 r. [The JewischWeek] „nie można zrozumieć historii Polski nie znając roli Żydów w ciągu prawie 1000 lat historii.
I zaraz dodają, że Żydzi ramię w ramię z Polakami walczyli w kolejnych powstaniach począwszy od Powstania Kościuszkowskiego – co potwierdza Prezydent Lech Kaczyński podczas otwarcia przez niego w 2006 r. w Izraelu wystawyZa Naszą i Waszą Wolność”.
Zaś były ambasador Izraela w RP Szewach Weiss we wrześniu 2006 r. mówi:Prawie 100 tysięcy Żydów walczyło w rozmaitych polskich formacjach podczas drugiej wojny światowej. 40 tysięcy zginęło, walcząc ramię w ramię z Polakami, w polskich mundurach. (…)”.
Na polskiej ziemi w głównej mierze dokonała się zagłada Żydów [holokaust] to też przy tym wszystkim powyższym mamy swe prawa w stosunku do Polski, a jeszcze inni Żydzi mówią mamy prawo do odszkodowań majątkowych od Polski.
Spina to wszystko wypowiedź Premiera Izraela Beniamina Natanyahu z lutego 2011 r. na powitanie w Izraelu Premiera Donalda Tuska „Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość”
To wszystko jest jednocześnie testamentem Lecha Kaczyńskiego, który Jarosław Kaczyński zapewnił i zamierza wypełnić.
v
Strona KOR_BATORY_INNI stanowi uzupełnienie tej strony głównej i ukazuje przy pomocy wielu zmieszczonych tam zdjęć stosowanie technik Public Relations, a także ukazuje przy pomocy zdjęć fakty mało znane, a jednocześnie żywotne dla bytu Narodu Polskiego. Dopełnieniem całości jest KOLEKCJA_ZDJĘĆ z pobytu w Izraelu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Premiera Donalda Tuska.
Pytam więc, gdzie tu jest jakakolwiek różnica pomiędzy PiS a PO? – Pytam też o to Ojca Tadeusza Rydzyka, który nie tak dawno publicznie twierdził w Radio Maryja, że przydałoby się 40 takich Jarosławów, to by dopiero było w Polsce dobrze.
Czy po to powstało Radio Maryja?
.
_______________________________________________________________
I na zakończenie – Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które na przeróżne sposoby przyczyniły się do zaistnienia tej witryny internetowej – począwszy od zaistnienia mego blogu Sursum Corda na www.propolonia.pl. Dziękuję im za przeróżnego rodzaju pomoc w tym, aby publikowane przeze mnie materiały mogły docierać drogą internetową do rzesz czytelników.
v
Nie pozwólmy drwić i szydzić z naszej Świętej Wiary Katolickiej oraz z polskości.
NIE MA i NIE MOŻE BYĆ TOLERANCJI DLA NIETOLERANCJI!
_______________________________________________________________
UWAGA!
Bieżące wpisy znajdują się na stronie – WPISY-blog
Korzystaj z bardzo wygodnej w użyciu KARTY NAWIGACYJNEJ KN1.
Pomoc – przewodnik – w korzystaniu z witryny znajdziesz na stronie POMOC-nawigacja
v

Pobierz i zachowaj na swoim dysku wszystko co zostało opublikowane na tej witrynie.
Wykorzystaj do tego celu [bardzo szybkiego zrzutu materiału] KARTĘ NAWIGACYJNĄ KN1_LOK.
Przekaż innym informację o istnieniu tej strony internetowej – spiesz się!
v
Wszystkim odwiedzającym i czytającym tę witrynę niech przyświeca maksyma:
Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne.
Szczęść Boże
Boguchwała, A.D. 13 września 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń
Za; http://jozefbizon.wordpress.com/ – Veritas et libertas ultra omnis sunto ________ Sursum Corda – Józef Bizoń – 08.07.2012

Jedna odpowiedź na “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce? [Tansformacja ustrojowa 1980 – 2012.]”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: