Żydowska kontrola nad myślą katolicką – wywiad br. Nathanaela z dr. E. Michaelem Jonesem

a107 5————————————————————————————————————————————————

Wywiad Br Nathanaela z dr E Michaelem Jonesem — Dr E Michael Jones, autor   i   historyk,   b. prof.   St Mary’s  College w Indianie, wydawca magazynu „Wojny Kulturowe”.

BrN:  — Czy możesz nam powiedzieć o własnym doświadczeniu nt. dialogu katolicko-żydowskiego?

a105 2

EMJ: —  Wiosną 2009 poproszono mnie bym poprowadził wykłady nt. Rewolucyjnego żyda, — w oparciu o moją książkę — „Żydowski ruch rewolucyjny”,   — w Parafii Little Flower w South Bend, Indiana.

Każdy rabin w mieście oraz Federacja Żydowska dzwonili do parafii żądając wycofania mojego zaproszenia.  

— Wtedy mnie poinformowano, że mój kurs będzie zastąpiony przez serię wykładów na temat Jezusa,   — prowadzoną przez lokalnego rabina i absolwenta Notre Dame, z tytułem magistra teologii.

Tematem   kursu   był   —    „Źle zrozumiany Żyd” autorstwa Amy Jill Levine, — książka, która bluźni Jezusowi Chrystusowi, jest sprzeczna z Nowym Testamentem, i oszczercza wobec kościoła katolickiego.

Jednym   z ulubionych tematów Levine,   — jak przedstawiano podczas rozmów na konferencjach ADL,

— jest – w jaki sposób Nowy Testament” skaża antysemityzmem zgromadzenia i sale lekcyjne na całym świecie.

Ostatniej   zimy,  bp Kevin Rhoades został powołany do naszej diecezji w stanie Indiana.

Rhoades   zażądał,   — by   znany   apologeta   katolicki,   dr   Robert Sungenis — przestał mówić o żydach dlatego, że — „zakłóca” dialog katolicko-żydowski.

Jeśli   Bp. Rhoades jest zainteresowany,  — jak naprawdę działa dialog naprawdę w jego nowej diecezji,   — powinien on dowiedzieć się, w jaki sposób zastąpiono mój kurs.

Czy ten dialog przynosi jakieś efekty?

Tylko dla żydów.

Na przykład w styczniu, rabin David Rosen,   — dyrektor departamentu Komitetu Żydów Amerykańskich ds. międzyreligijnych, powiedział „Jerusalem Post”,

— że   byłby   „bardzo zdziwiony”,   gdyby Bractwo Św Piusa X było z powrotem dopuszczone do kościoła katolickiego z powodu bp . Williamsona, „kłamcę oświęcimskiego”.

Wcześniej, Rosen powiedział „Post”:

—  „powrót   kłamcy oświęcimskiego oraz bractwa, które reprezentuje, jest haniebny,   — poważny cios dla stosunków żydowsko-watykańskich”.

Rabin Rosen obecnie domaga się prawa weta dla żydów w określeniu,

— kto jest a kto nie jest dobrym katolikiem,   — oraz czy zostaną przyjęci czy odizolowani od kościoła.

Innymi słowy, dialog stał się środkiem dla żydowskiej kontroli myśli katolickiej.

A co z dobrymi relacjami z żydami?

Kościół albo zachowa jedność,  —  albo utrzyma dobre stosunki z żydami.

Ale nie może mieć obu.

Czy katolicy zaczynają reagować przeciwko żydowskiej kontroli kościoła katolickiego?

Tak.   — Nasi biskupi również.

— Dlatego, że dialog stał się synonimem żydowskiego niszczenia nauk kościoła.

Po   latach   dialogu,   w 2002 roku Konferencja Biskupów Katolickich USA pod kierunkiem kard Keelera, — wydały  wspólne oświadczenie katolickiego-żydowskie „Przymierze i misja”, — które potwierdziło, — że żydzi mogą być zbawieni bez przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela.

— Jednak w czerwcu 2009 biskupi musieli wydać „wyjaśnienie”, — przez który wyrzekali się ich wcześniejszego oświadczenia.

Okazało się,   — że kiedy to rozważyli, — doszli do wniosku,

— że   Mosaic  przymierze między Bogiem a żydami   — nie jest „na wieczność”,   —   że   żydzi   musieli   przejść   przez   konwersję,   jeśli  chcieliby być zbawieni.

Mówisz, że dialog to synonim żydowskiej dywersji nauki katolickiej.   — Czy są jakieś przykłady tej działalności przez zorganizowane żydostwo?

Tak.   — Pomimo dialogu,   — tajny żydowski plan dywersji kościoła ujawnił się ostatnio.

W dniu 17 września 2009, Anti-Defamation League, American Jewish Committee, B’nai B’rith International, Central Conference of American Rabinów Hadassah,  żydowska Rada do Spraw Publicznych, Krajowej Rady Żydówki, Na’amat USA, Rabiniczne Zgromadzenie Religious Action Center judaizmu reformowanego i kobiet judaizmu reformowanego,

— wszyscy podpisali petycję domagając się,   — by Obama nie udzielił kościołowi katolickiemu zwolnienia z „prawa sumienia”, — jeśli chodzi o zatrudnianie homoseksualistów.

Żydzi pozwalają sobie na „prawo sumienia”,  —  a nie pozwalają na stosowanie go wobec katolików.

Intencją za petycją żydostwa do Obamy jest stworzenie piątej kolumny w łonie kościoła katolickiego, która, ze względu na charakter jej działalności seksualnej, może być wykorzystana do całej nowej serii pozwów sądowych.

Z takimi „starszymi braćmi”, jak oni,   — jak dialog katolicko-żydowski określił żydów,   — kto potrzebuje wrogów?

Jak odpowiedział Abraham Foxman z ADL na twierdzenie biskupów, że żydzi muszą przyjąć Chrystusa?

Foxman był oburzony tym, co uważał za zwrot w dialogu.

We wrześniu 2009, Foxman wydał zjadliwą wypowiedź nt.wyjaśnienia biskupów.  

Ale sam fakt pozostaje:   — kiedy biskupi angażowali się w dialog z żydami, — odrzucali Ewangelię.

Z drugiej strony, — kiedy nasi biskupi działali samodzielnie i potwierdzali Ewangelię, — zawsze oburzali żydów.

To prowadzi mnie do uściślenia mojego poprzedniego stwierdzenia:

— kościół może głosić Ewangelię lub potrafi realizować dobre stosunki z żydami.

Ale nie można robić obu.

Dlaczego według ciebie żydzi oburzało głoszenie Ewangelii?

Każdy, kto zapoznał się z Ewangelią wg św Jana i Dziejami Apostolskimi lub Listem św Pawła do Tesaloniczan powinien znać odpowiedź.

To dlatego żydzi odrzucili Chrystusa i odrzucając Chrystusa odrzucili Logos, a odrzucając Logos – Syna Bożego dla wszechświata i jego odkupienia

– stali się nie tylko  —  jak ujmuje to św Paweł,  —  „wrogami całego rodzaju ludzkiego”,  

— ale wrogami moralnego i politycznego porządku wszechświata.

W rezultacie tego żydzi angażują się w ciągłej anarchii przeciwko rozumowi i prawdzie,   — a decyzję uroczyście potwierdzili, —  gdy wybrali Barabasza a nie Chrystusa.

Odrzucenie Jezusa Chrystusa jest rdzeniem tożsamości żydowskiej.

I ta tożsamość pozostanie taka aż do chwili, — kiedy żydzi wyrzekną się odrzucenia Jezusa Chrystusa i przyjmą Go jako swego Zbawiciela.

Czy było jakieś oburzenie ADL wobec ciebie ze względu na twój ogromny wpływ poprzez magazyn „Wojny kulturowe” na tysiące katolików?

W maju 2009. — po pojawieniu się mojego artykułu, „Deborah Lipstadt i negowanie holokaustu”, — Abraham Foxman, — skrzecząca sowa Anti Defamation League,

—  umieścił mnie na swojej stronie na liście „najbardziej poszukiwanych „ekstremistów”.

Nazywając mnie, — stosując typową propagandę przeciwko tym, którzy ujawniają   jego kłamstwa i zamiary,   — „ekstremistą”,   „ekstremistą” 

— Foxman starał się mnie zdyskredytować.

Ale to nie zadziałało.

Dlatego, że katolicy zaczynają łączyć wątki.

A jeśli połączenie wątków spowoduje,   — że będziemy oskarżeni o antysemityzm, 

— po prostu odpowiemy mówiąc,   — że korygowanie złej teologii dla żydów jest naszym sposobem pomagania im.

Mówiąc inaczej, — „Wojny Kulturowe”  —  zerwały blokady, które trzymały myśl katolicką pod żydowską kontrolą przez ostatnie 40 lat.

Foxman zdaje sobie sprawę,   — że kościół zmierza w innym kierunku we wszystkich sprawach,

— które on i żydzi, których reprezentuje   — uznają za ważną dla ich sprawy, ale zgubną dla nas.

Po 40 latach bezprecedensowego postępu w dywersji i tajnej walce, żydzi w końcu zaczynają tracić kontrolę nad myślą katolicką.

—————————————————-

Tłumaczenie Ola Gordon

Źródło: http://www.realzionistnews.com/?p=476
Dr E Michael Jones, autor i historyk, b. prof. St Mary’s College w Indianie, wydawca magazynu „Wojny Kulturowe”

Kardynał Dziwisz odznaczył dyrektora żydowskiej Anti-Defamation League Złotym Medalem Jana Pawła II

GEDSC DIGITAL CAMERA

NUU … PANIE FOXMAN, TO TERAZ POLACY BĘDĄ MUSIELI ZAPŁACIĆ ŻYDOM MNIEJ CZY JESZCZE WIĘCEJ ?

***
a326 2***

W   nowojorskiej   siedzibie   Ligi Przeciw Zniesławianiu (ADL), — najbardziej wpływowej organizacji żydowskiej na świecie założonej w 1913 r,,

— odbyła się uroczystość uhonorowania jej dyrektora Abrahama Foxmana najwyższym odznaczeniem Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej

– Złotym Medalem Jana Pawła II. — Przyznała go kapituła pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.

Medal i specjalną bullę wręczał delegat kardynała, ks. kanonik Mirosław Król. W mowie laudacyjnej podkreślił

— długoletni wkład Abrahama Foxmana w dziele dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

Dzięki odznaczonemu udało się m.in. zrealizować historyczną wizytę 300-osobowej pielgrzymki Metropolii Krakowskiej w Yad Vashem w Jerozolimie.

Z   jego   inicjatywy  ADL uhonorowała kardynała Stanisław Dziwisza specjalną nagrodą ekumeniczną tej organizacji im. Kardynała Augustyna Bea — (współautora soborowej deklaracji „Nostra Aetate”).

Dzięki Foxmanowi ukazała się także wydana przez ADL monografia zawierająca  pełny zbiór dzieł Jana Pawła II poświęconych Żydom,

— judaizmowi i relacjom chrześcijańsko-żydowskim.

Ks.  Król silnie zaakcentował zaangażowanie dyrektora Foxmana w utrwalanie  dzieła Jana Karskiego, sięgające 1988 roku,

— kiedy  bohater II wojny otrzymał „Courage to Care” („Odwaga ratunku”) ADL.

Kard.   Dziwisz przekazał przez swego wysłannika wyrazy osobistego szacunku dla uhonorowanego, z którym pozostaje od lat w bliskich relacjach.

Wyraził  nadzieję rychłego spotkania i wizyty w siedzibie ADL podczas mającej nastąpić w niedługim czasie wizyty duszpasterskiej w USA.

Podkreślił również,   — że obaj są też laureatami Nagrody Orła Jana Karskiego, —  co jest znamiennym znakiem i symbolem.

Na uroczystość zostali zaproszeni i uczestniczyli w niej przedstawiciele Towarzystwa Jana Karskiego. — Przekazali oni uhonorowanemu serdeczne gratulacje.

dziwisz-prowadzony-przez-c5bcydc3b3w 2

emjot — zobacz:

za: htp://niedziela.pl/artykul/16899/Kard-Dziwisz-odznaczyl-dyrektora-ADL
http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12202&Itemid=56
Za; https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2015/08/01/kardynal-dziwisz-odznaczyl-dyrektora-adl-zlotym-medalem-jana-pawla-ii/
Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/nowy-jork-kard-dziwisz-odznaczyl-dyrektora-adl-zlotym-medalem-jana-pawla-ii-2015-07

KOMENTARZ BIBUŁY:

Miesięcznik “Culture Wars” redagowany przez dr. E. Michaela Jonesa jest obecnie jednym z najważniejszych pism wydawanych w Stanach Zjednoczonych.

Choć wydawany jest w prostej czarno-białej szacie i niezmiennym od lat, archaicznym stylu typograficznym,  

— to przyciąga głębokimi analizami na wiele kluczowych zagadnień: judaizacji Kościoła, manipulacji historią, inżynierią socjotechniczną.

Pismo wielokrotnie publikowało teksty prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego, który toczy samotnie bój w amerykańskich mediach o godne imię Polski.

Ostatnio wywiązała się na łamach pisma polemika pomiędzy prof. Pogonowskim a niemieckim nacjonalistą, a właściwie ne0-nazistą, oczerniającym Polskę i Polaków o zbrodnie wojenne.

Dr. E. Michael Jones jest autorem kilkunastu niezwykle cennych książek, — w tym wydanego w 2008 roku monumentalnego dzieła pt “Duch Rewolucyjnego Żyda” (The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History.)

Ta 1200-stronicowa książka powinna jak najszybciej doczekać się polskiego tłumaczenia i stać się obowiązkową akademicką lekturą na kierunkach historycznych i politologii.

Za: StopSyjonizmowi (” Żydowska kontrola nad myślą katolicką. Wywiad Br Nathanaela z dr E Michaelem Jonesem”)
Za; http://www.bibula.com/ – 2011-01-24

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: