Orędzia z Siekierek z lat 1943-1949

*UWAGA:     czcionką  koloru  czarnego  zapisano  słowa  Matki Bożej, natomiast czcionką koloru niebieskiego wyróżniono słowa Pana Jezusa

________________________________________

12-letnia Władzia Papis w czasie objawienia

26 maja 1943

Zapal lampkę. Przynieś różaniec.

27 maja 1943

Śpiewajcie i módlcie się do Mnie tu. Teraz postawcie krzyż albo kapliczkę.

28 maja 1943

Wstąp do Zakonu św. Ludwika.

29 czerwca 1943

Jak pójdziesz do kościoła, idź do księdza szkolnego, aby kazał postawić kapliczkę.

30 czerwca 1943

Módl się za grzeszników

1 lipca 1943

Nie płacz, bo grzeszysz

4 lipca 1943

Ufaj we mnie, ufaj w Bogu.

19 lipca 1943To będzie litania

Matko Niepokalanie poczęta, (powt. przyczyń się za nami)
Matko Syna Bożego,

Matko nieba i ziemi,
Matko całego świata,
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,
Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała,
Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
Matko, któraś była w Niebie ukoronowana,
Matko Różańca Świętego,
Matko Szkaplerza Świętego,
Matko Pokoju,
Matko Korony Polskiej,
Królowo wszechświata całego,
Królowo nasza,
Królowo Narodu Polskiego,
Królowo i Opiekunko każdego człowieka,
Królowo sierot,
Królowo tej biednej dziatwy,
Królowo i Matko wszystkich narodów,
Królowo Kościoła katolickiego,
Królowo Niebiańska zbawionych,
Królowo nieba i ziemi,
Królowo Serca Jezusowego,
Królowo serc wszystkich,
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim,
Królowo konających w Tobie,
Królowo umierających w Tobie,

22 lipca 1943

Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Na dużych paciorkach: Niech będzie błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej nieba i ziemi Niepokalanie Poczętej.

Na małych paciorkach: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami i za całym światem.

Na zakończenie trzy razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem

23 lipca 1943

Witaj nam, witaj, śliczna Jutrzenko
Niepokalana Maryjo Panienko
Witaj nam, witaj, Matko jedyna
Niech nas obroni Twoja przyczyna

31 lipca 1943

Módlcie się, bo idzie na was wielka kara,  ciężki krzyż.  Nie  mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo się lud nie nawraca. Klęcz codziennie do 6 sierpnia od godziny 12 do 3 po południu  i proś o przebłaganie za grzechy całego świata.

1 sierpnia 1943

Bierz te perły, to są łaski i rzucaj je na dzieci Moje.

2 sierpnia 1943

Obłóż  ten  zeszyt  i  naklej  na  niego  3 duże gwiazdy i 12 mniejszych. Na pierwszej stronie naklej  obrazek  Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

  Na ten obrazek połóż wianek różany a dookoła 12 pąków. Gdy będziesz to robiła, módlcie się przez cały czas do mnie  i  śpiewajcie pieśni.  Idź  z tym zeszytem pod wiśnię,  pomódlcie  się  i  śpiewajcie:   „Niechaj będzie pochwalona”.

3 sierpnia 1943

Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna Mojego. Módlcie się, a otrzy macie łaski. Przebili Serca Syna Mojego, tak samo jakby przebili Serce Moje.

10 sierpnia 1943

Ufaj we mnie, ufaj w Bogu.

17 sierpnia 1943

Trzy Serca Mnie kochają, Trzy Serca Mnie miłują, Trzy Serca pragną, aby się świat nawrócił.

18 sierpnia 1943

Oto Serce Moje, które tak bardzo umiłowało serca wasze. Miłujcie i wy Serce Moje.

20 sierpnia 1943

Módlcie się, to pobłogosławię wasz zakon.

31 sierpnia 1943

Posypcie tą grzeszną ziemię, to do was zejdę.

2 września 1943

Obieram tu ten dzień za Święto Matki Boskiej Młodzieży. Syn Mój umarł w młodości. Więc matki, którym synowie poginęli,  módlcie się  i  proście dziś, bo dziś jest wasze święto.

6 września 1943

Niech dzieci przychodzą na Anioł Pański.

8 września 1943

Popatrz, jaki jest Mój majestat. Módlcie się i przychodźcie do Mnie, a okryję was swoim płaszczem.

10 września 1943

Proście, o co chcecie, a otrzymacie.

14 września 1943

Jak dzwon w Lourdes wołał na modlitwę, tak ty dziś wołaj wiernych na modlitwę.
Patrz, jaki jest mój majestat

26 września 1943

Krzyż niech ci będzie godłem,  szkaplerz pancerzem.  Wiara,  nadzieja  i miłość – to wszystko dla ciebie. Jak białe gołąbki i owieczki przychodzą do mnie, tak i wy dziateczki przychodźcie.

30 września 1943

Słuchaj Mnie, słuchaj Kościoła Świętego. Bo kto słucha Kościoła Świę- tego, ten słucha mnie i Syna Mojego.

8 października 1943

Kto więcej cierpi na ziemi, ten więcej radości będzie miał w niebie. Pan Jezus powiedział naukę o miłości bliźniego

9 października 1943

Przyjdą ciężkie czasy, ale kto będzie miał iskrę wiary, nadziei i miłości, ten nie zginie.

11 października 1943

Proście, o co chcecie, a otrzymacie.

13 października 1943

Dziateczki kochane, dążcie do Mnie i Syna Mojego, a okryję was swoim płaszczem i nic wam się złego nie stanie.

20 października 1943

To miejsce jest święte, należy je czcić i szanować.

21 października 1943

Módlcie się, dziateczki kochane, to okryję was swoim płaszczem macierzyńskim.

22 października 1943

Dziateczki  kochane,  przychodźcie   i módlcie się,  to nie będę was karał. Daleko macie do kościoła, to módlcie się tu,  a będę  się  wami opiekował.

Nawracajcie się dziateczki to Syn Mój nie będzie was karał, a jak się nie nawrócicie, to was ukarze.

Módlcie się i przyprowadzajcie do Mnie owieczki, tak jak wy przychodzi cie, to po śmierci będziecie w Królestwie Niebieskim.

25 października 1943

Dziateczki kochane, dążcie do Mnie z krzyżem. Niech nic nie będzie wam przeszkodą. Ja wam błogosławię. Dążcie do mnie, a nie zginiecie.

26 października 1943

Dziateczki kochane, obciążone jesteście. Przyjdźcie do mnie, a Ja was ochłodzę.

27 października 1943

Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy serce moje tak, jak Ja kocham serca wasze.

Przykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się. Bo jak się nie nawró cicie,  będą  okropne choroby.  Śmierć  będzie  dla  was  straszna.  Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się, woła Chrystus Pan do was wszystkich, do całego świata. Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia.

30 października 1943

Matka Moja uprosiła Mnie i niedługo zapanuje ten upragniony dla was pokój. Ja widzę wasze łzy w oczach, słyszę wasze jęki i modlitwę, widzę wasze biedne dusze i serca.

1 listopada 1943

Jak wy jesteście ze mną, to Ja jestem z wami i nic wam się nie stanie.

2 listopada 1943

Dziateczki kochane, przyszliście dziś tutaj, aby uczcić Maryję Najświęt szą i Pana Jezusa. Padnijcie krzyżem i proście,  o co chcecie,  bo  Matka Najświętsza stoi pomiędzy wami i patrzy.  I cóż widzi.

Widzi wasze grzeszne dusze i biedne serca. Matka Najświętsza porodziła Pana Jezusa  w  stajence betlejemskiej jako małą Dziecinę.  A później tyle wycierpiała pod krzyżem Swojego Syna.  Wiele łez wylała,  gdy  Syn  Jej konał na krzyżu i wylał Najświętszą Krew Swoją.

Więc dziateczki kochane, dążcie do Matki Najświętszej,  bo  u  Niej  znaj- dziecie wszystko, a po śmierci będziecie z Nią królowali na wieki.

Matka Najświętsza kazała mi błogosławić cały świat i rzucać perły. Powie- działa, że te błogosławieństwa padły na dobrą rolę do  serc naszych  i  nie- długo się w nich zmieni.

3 listopada 1943

Dziateczki kochane, padnijcie na kolana przed Królową Nieba i Ziemi.

O wszystko stworzenie, padnij na kolana  i  oddaj hołd  Królowej  Nieba i Ziemi. Dziateczki kochane, idźcie do Matki Najświętszej z otwartym ser- cem, z wyciągniętymi rękami, bo to wasza Matka, Matka całego świata. 

Biegnijcie  do  tej Matki całego świata i  oddajcie  Jej serca, serca  czyste,  gorejące  miłością.  Bo ona wszystko może. Bo jest Królową Świata. Więc dziateczki kochane, u niej szukajcie ratunku w każdej potrzebie. Do Niej dążcie i proście  Ją  jak matkę swoją, bo jest Matką całego świata.

5 listopada 1943

Twój różaniec jest z pereł Moich

7 listopada 1943

Ziemia jest święta, bo Syn mój umarł na krzyżu i Krew Najświętsza z ran ciekła na ziemię.

8 listopada 1943

Syn Mój, gdy szedł na górę kalwaryjską, padał pod krzyżem na ziemię. Więc wy, gdy padacie krzyżem, czcicie Święty Krzyż.

11 listopada 1943

Niedługo nadejdzie czas, kiedy porodziłam Syna Bożego. Gdy

Matka Najświętsza to mówiła, ukazała się gwiazdka nad głową Matki Najświętszej. Następnie Matka Najświętsza powiedziała, że

będzie u nas dużo ludzi i będzie wesoło. Radujcie się wtedy i módlcie się do mnie.

14 listopada 1943

Ta ziemia jest święta, bo na tej ziemi stał krzyż i Syn Mój na nim wisiał. A ja stałam pod krzyżem i płakałam.

20 listopada 1943

Uwiliście wieniec u stóp Moich. Dążcie do Mnie z wyciągniętymi rękoma, to i Ja do was przyjdę.  Będę  chodziła  po ziemi,  będę nawiedzała wsie i miasta, będę pukała do drzwi waszych

22 listopada 1943

Syn Mój  jest  na  was  srodze  zagniewany. Gdy spojrzycie na pola, łąki  i ogrody, objawia wam dobroć Bożą. A wy się nie nawracacie.

Padnijcie na kolana i proście Mnie i Syna Mojego, żeby się nad wami zmiłował.

23 listopada 1943

Dzieci kochane módlcie się nieustannie. Często powtarzajcie:

Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.                                              Serce Jezusa włócznią przebite zmiłuj się nad nami.                               Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca Twego.

25 listopada 1943

Udzielam wam Ciała i Krwi Mojej duchowo. Śpiewajcie „U drzwi Twoich stoję, Panie”.

Dążcie do Mnie i starajcie się, ażebym nie odszedł z serc waszych. Żebyście weszli ze Mną w sercach waszych do chwały wiecznej.

26 listopada 1943

Widzę Ja, widzę wasze dusze i serca biedne, i smutek na twarzy. Kogo szukacie? Szukajcie Boga w niebie i w kościele.

Starajcie się, żeby zamieszkał w sercach waszych, żebyście z Nim królowali.

27 listopada 1943

Na moje słowa mogą gwiazdy spadać i słońce się zaćmi. Na moje słowa ziemia się rozstąpi i będą przepaście.

Idź z krzyżem i z różańcem, a Ja cię osłonię swoim płaszczem. Choć będziesz cierpiała, nie bój się, bo jesteś pod Moim płaszczem.

8 grudnia 1943

Choćby z nieba siarczysty ogień leciał, a ty będziesz pod gołym niebem, jak będziesz ufała Mnie i Matce Mojej, nie zginiesz.

16 stycznia 1944

Dzieci Matki Najświętszej i Pana Jezusa, przyszliście dziś tutaj, żeby od- dać hołd Królowej Nieba i Ziemi i Panu Jezusowi. Aby wynagrodzić za zniewagi na całym świecie wyrządzone Panu Jezusowi.

Matka Najświętsza przychodzi i otwiera swe Serce i rzuca na was pro- mienie  łask  i  światłość  do  serc  waszych. Idźcie z krzyżem po perłach Różańca Świętego, a nie zbłądźcie z drogi zbawiennej.

Idźcie za Chrystusem, a wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.

18 stycznia 1944

Pamiętajcie, że gdy słońce wschodzi, dzień się zbliża. A gdy Ja przycho- dzę do was, wiedzcie, że jestem w drzwiach waszych.

19 stycznia 1944

Jak będziecie szli do kapliczki, to padnijcie krzyżem. Matka Moja będzie błogosławiła tych, którzy wczoraj nie byli błogosławieni. 

Jam  więzień miłości ukryty w tabernakulum. Czekam na was, aż wy do mnie przyjdziecie. Klęknijcie przed Moim ołtarzem, wyciągnijcie ręce i wołajcie

– Jezu, zmiłuj się nad nami.                                                                                – Jezu, przyjdź do serca mego.                                                                          – Niech dusza moja rwie się do Ciebie, Jezu.

Będziecie śpiewać tę pieśń, którą teraz śpiewają aniołowie w niebie.

8 lutego 1944

Przyszłam do was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli śladami Moimi, nie zginiecie.

Luty 1944

Położyłem Ja krzyż na wasze ramiona. Podnoszę go,  ale  wy  proście i dążcie do Mnie, ażebym go wziął. Bo gdy Ja wezmę krzyż w Swą rękę i podniosę do góry, to wtenczas zabłyśnie pokój.

Ja okrywam Swym płaszczem Kościół Święty i dzieci moje.

1944

Ja okrywam swym płaszczem cały świat.

Następnie dodał:

Choćbyś cierpiała, nie bój się, bo jestem z tobą. Choćbyś miała zginąć za wiarę, nie odłączaj się od krzyża, abyś nie zginęła.

1944

Dziatki moje, dążcie do Mnie i do Mojej Matki.  Bo  gdy będziecie dążyli do Mnie i do Matki Mojej, to nie zginiecie. I będzie się wami opiekowała Matka Moja i będziecie pod płaszczem Moim. Idźcie śladami Moimi. Bo kto będzie szedł śladami Moimi, nie zejdzie z drogi zbawiennej.

28 lutego 1944

Wejdziecie do chwały Mojej i zbawicie dusze, gdy będziecie naśladować Mnie.

Przez trzy dni przyjmuj Ciało i Krew Moją.

8 marca 1944

Te dzieci, co dążą do Mnie, okrywam Swoim płaszczem i błogosławię.

14 kwietnia 1944

Pamiętajcie, że kto będzie szedł za Mną i za Synem Moim, to Syn Mój z nim będzie.

I przyjdzie do niego przy śmierci. I będzie go sądził według Miłosierdzia Swego.  I będzie dla niego Panem i Bogiem..

Syn Mój, gdy szedł na górę kalwaryjską upadał pod krzyżem.

I wy, gdy padacie krzyżem, padajcie tylko w ważne święto. Już wypeł- niliście rozkaz – nocy pokutnej już więcej nie będzie.

15 kwietnia 1944

Maj to jest dla was Boży Raj. W nim dużo łask otrzymacie. Zajaśniała jutrzenka. Warszawę i Siekierki mam pod Swoim płaszczem.

1944

Codziennie odmawiajcie Koronkę do Najświętszych Ran  Pana J ezusa  i Koronkę do miłosierdzia Bożego o zmiłowanie nad światem – o miłosier dzie dla świata.

1944

Niedługo zadzwonią dzwony i wszyscy uwierzą, że Ja tu byłam.

Pierwszy piątek sierpnia 1944

Udzielam Ciała i Krwi Mojej duchowo. Starajcie się, abym nie odszedł z serc waszych, abyście ze mną w sercach weszli do Chwały wiecznej.

18 sierpnia 1944

Owieczki Moje które dążycie do Mnie, chodźcie do Mnie, a Ja będę was prowadził.

9 września 1945

Padnijcie krzyżem, a Ja swoim różańcem was pobłogosławię.

Powstańcie i przytulcie krzyż do piersi. Do kogóż się garniecie, u kogóż szukacie pociechy? Chodźcie do Mnie, u Mnie szukajcie pociechy. Dusze strapione, chodźcie do Mnie, a Ja was wezmę pod płaszcz swój najświęt szy.

Popatrzcie na Moje cierpienia. Serce moje siedem mieczów  przeszyło  i jest otworzone dla was. Gdy porodziłam Syna Bożego, to już musiałam uchodzić do Egiptu.

Później, gdy żegnałam się z Nim, gdy szedł do Ogrójca. I gdy Go spotka- łam, gdy szedł z krzyżem, a z wielkiej żałości słowa przemówić nie mo- głam. I gdy na krzyżu umierał, a hałastra naigrawała się z Niego.

Czułam, że jestem opuszczona przez wszystkich. I zawołał:

„Ojcze, czemu Mnie opuściłeś”

i modli się jeszcze za wszystkich i woła:

„Ojcze, ojcze, daruj im, bo nie wiedzą, co czynią”.

I skłoniwszy głowę oddał ducha. A wy, gdy was mały krzyż przygniata, już narzekacie. Więc weźcie krzyż i różaniec  w  rękę i idźcie  po  drodze ciernistej i naśladujcie Mnie.

A gdy będziecie szli po ciernistej drodze, przyjdziecie do mnie do wiecz nej chwały.

1945

Cześć Moją rozsławi wielki kapłan, który tu przybędzie. Przyjdzie czas, że wszyscy przede Mną zegną kolana.

8 września 1949

Zbliża się godzina, w której Syn Boży będzie wydany i ukrzyżowany.

Krzyżują Mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie Mi za nich.  Brońcie Mnie,  albowiem Ja was kiedyś obronię.  Wynagradza- jcie Mi, albowiem świat zaginie. Nie odchodźcie ode Mnie wy, którzy Mi służycie. Żądam wzajemnej miłości.

15 września 1949

Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy za- noście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha.

===========================

Władysława Papis

 Świadkiem objawień na Siekierkach jest pani Władysława Papis.  Dzieli  się ona świadectwem z tych spotkań z Panem Jezusem i Jego Matką o godz. 1200 w czwartą niedzielę miesiąca. Spotkania z panią Władysławą odbywają się w Kaplicy na Miejscu Objawień.

Zapraszamy.

Za; http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?p=main&what=25

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.